POP UP PARK
GÖTGATAN
WORKSHOP
150427
TIDPLAN
v 22v 21v 18v 15v 12 v 20v 17v 14v 11 v 19v 16v 13v 10
TA FR AM SK ARP T FÖRSL AG
PRODUCER A BYGGDEL AR OCH
BYGG I...
2015-04-28
GÖTGATAN/ ÅSÖGATAN
FLYGFOTO
N
2015-04-28
BEFINTLIG SITUATION
PLAN 1:200 (A3)
cykelstråk
gångstråk
gångstråk
2015-04-28
WORK SHOP KATSAN 140401
2015-04-28
Grupp 1
-- Sittplats, trappa på solsidan
Fungerar även för t ex bokbytarevents
-- Spegelpark på skuggsidan
+ tr...
2015-04-28
Grupp 2
-- Träd!
-- Ett stort artificiellt träd:
Amplar, kulörta lykor, en varm fontän, regnskydd
-- Vuxengungo...
2015-04-28
Grupp 3
-- I mitten: Typ Stureplanssvampen, fast lätt
-- Hängande trädgård
Funkar även vintertid
-- Trappa med ...
2015-04-28
Grupp 4
-- Cykelbanan flyttas
Leds om till södra sidan med hjälp av något ”trevligt
underlag”. En häck eller t ...
2015-04-28
Grupp 5
-- Spegeltak
Lek, väderskydd, solreflexer
-- Transparent boulderingkub
-- Sittplatser
under lövskugga
-...
2015-04-28
SAMMANFATTNING/ INPUT GESTALTNING
Från varje grupp plockar vi 3 bärande idéer
som utgör grunden till gestaltnin...
N
2015-04-28
IDÉSKISS
PLAN 1:200
N
2015-04-28
IDÉSKISS- SITTLÄKTAREN
Idén bygger på att vi låter en sittläktare ge identitet till
platsen. Läktaren tar för...
2015-04-28
IDÉSKISS
SEKTION 1:100
lek
läktare
trädodling
strand
2015-04-28
3D VY
? SIT TL ÄK TARE
”STR AND ”
SOL STOL AR
&
PAR ASOLL
”GRÖNA MAT TAN ”
ODLING
BOULDERINGVÄGG
2015-04-28
3D VY
’PALLBERG’
”STR AND ”
SOL STOL AR
&
PAR ASOLL
”GRÖNA MAT TAN ”
PL ANTERINGSVÄGG
ODLING
ODLING
2015-04-28
REFERENSER- "PALLBERG"
2015-04-28
KALENDARIUM
MÖJLIGA EVENTS:
-- Filmvisning på fasad (Victoria)
-- Modevisning (Vamlingbolaget)
-- Sagostund på ...
BYGG A!
NATIONAL-
DAGEN
MIDSOMMAR-
AF TON
MIDSOMMAR-
DAGEN
POP UP -
TILL STÅND
GÅR UT,
FÖRL ÄNGA?
v. 22
v. 24 v. 25
v. 26 ...
Pop up park presentation 150428
of 20

Pop up park presentation 150428

Process for creating a popup park in Stockholm.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Pop up park presentation 150428

 • 1. POP UP PARK GÖTGATAN WORKSHOP 150427
 • 2. TIDPLAN v 22v 21v 18v 15v 12 v 20v 17v 14v 11 v 19v 16v 13v 10 TA FR AM SK ARP T FÖRSL AG PRODUCER A BYGGDEL AR OCH BYGG INSTRUK TION (T YP IKE A) BYGGA! Fredag 29 maj WORKSHOP PÅ VIC TORIA Lördag 28 mars Medskapande. SÖK TILL STÅND Polisen, 3 v. handläggningstid TILL STÅND BEVIL JAT SK ISSER , IDÉBANK , FÖRBEREDA WORKSHOP, BYGG A OMR ÅDE SMODELL HÄR ÄR VI NU!
 • 3. 2015-04-28 GÖTGATAN/ ÅSÖGATAN FLYGFOTO
 • 4. N 2015-04-28 BEFINTLIG SITUATION PLAN 1:200 (A3) cykelstråk gångstråk gångstråk
 • 5. 2015-04-28 WORK SHOP KATSAN 140401
 • 6. 2015-04-28 Grupp 1 -- Sittplats, trappa på solsidan Fungerar även för t ex bokbytarevents -- Spegelpark på skuggsidan + träd och örtplanteringar -- Träd i mitten av parken tvingar cyklister att väja/sakta ner -- Belysningsstolpe Drivs av bränslecell/solcell. Ger skuggspel och scenbelysning
 • 7. 2015-04-28 Grupp 2 -- Träd! -- Ett stort artificiellt träd: Amplar, kulörta lykor, en varm fontän, regnskydd -- Vuxengungor -- Grunt fågelbad med mosaik Uppbyggt på kub, ger solreflexer. -- Odling i pallkragar -- Beachbox -- DJ-bås -- Definiera platsen med någon typ av underlag -- Gradäng/trappa
 • 8. 2015-04-28 Grupp 3 -- I mitten: Typ Stureplanssvampen, fast lätt -- Hängande trädgård Funkar även vintertid -- Trappa med ett träd högst upp à la Times Square. Apberget - bekvämt att sitta med utsikt och uppsikt -- Odling
 • 9. 2015-04-28 Grupp 4 -- Cykelbanan flyttas Leds om till södra sidan med hjälp av något ”trevligt underlag”. En häck eller t ex hopsvetsade cykelhjul bildar gräns mellan cykelbanan och platsen. -- Pump-/mekstation -- Gradäng i solläge Under uppspänd segelduk -- Helst riktigt gräs som underlag -- Små träd upplyfta för att bilda tydliga rum och ge intryck av att vara större -- ”Lastpallsestetik” Återbruk
 • 10. 2015-04-28 Grupp 5 -- Spegeltak Lek, väderskydd, solreflexer -- Transparent boulderingkub -- Sittplatser under lövskugga -- Flyttbara möbler = både sitta och leka -- Bokbytarplats
 • 11. 2015-04-28 SAMMANFATTNING/ INPUT GESTALTNING Från varje grupp plockar vi 3 bärande idéer som utgör grunden till gestaltningen. Dessa är: GRUPP 1 - Sittrappa/gradäng i solen - Speglar eller lekfulla element - Belysning GRUPP 2 - Träd (riktigt eller konstruerat) - Lekfulla inslag såsom gunga - Beachbox. GRUPP 4 - Pump-/mekstation för cyklar - Gradäng i sol - Små träd GRUPP 3 - Odling - Trappa - Identitetsgivande element såsom ”svampen”. GRUPP 5 - Bouldering - Flyttbara möbler - Bokbytarplats
 • 12. N 2015-04-28 IDÉSKISS PLAN 1:200
 • 13. N 2015-04-28 IDÉSKISS- SITTLÄKTAREN Idén bygger på att vi låter en sittläktare ge identitet till platsen. Läktaren tar för sig och skapar goda möjligheter till socialt liv, både ovan och under. Mitt emot anläggs en temporär sandstrand som ett oväntat och lekfullt inslag i staden. I denna placeras planteringskärl för odling och träd, samt flyttbara möbler. SIT TL ÄK ATRE I SOLEN grupp 1, 3, 4 BOULDERINGVÄGG grupp 5 BELYSNING I TR APPAN grupp 5 BE ACHBOX grupp 2 CYKELREPAR ATION grupp 4 FLY T TBAR A MÖBLER grupp 5 LEK UNDER TR APPAN grupp 2 ODLING grupp 3 BOKBY TARPL ATS grupp 5 SMÅ TR ÄD grupp 4
 • 14. 2015-04-28 IDÉSKISS SEKTION 1:100 lek läktare trädodling strand
 • 15. 2015-04-28 3D VY ? SIT TL ÄK TARE ”STR AND ” SOL STOL AR & PAR ASOLL ”GRÖNA MAT TAN ” ODLING BOULDERINGVÄGG
 • 16. 2015-04-28 3D VY ’PALLBERG’ ”STR AND ” SOL STOL AR & PAR ASOLL ”GRÖNA MAT TAN ” PL ANTERINGSVÄGG ODLING ODLING
 • 17. 2015-04-28 REFERENSER- "PALLBERG"
 • 18. 2015-04-28 KALENDARIUM MÖJLIGA EVENTS: -- Filmvisning på fasad (Victoria) -- Modevisning (Vamlingbolaget) -- Sagostund på trappan (Konst-ig) -- Uteservering (Victorias café eller Lima Deli) -- Cykelreparationsdag (reparatörer på plats)
 • 19. BYGG A! NATIONAL- DAGEN MIDSOMMAR- AF TON MIDSOMMAR- DAGEN POP UP - TILL STÅND GÅR UT, FÖRL ÄNGA? v. 22 v. 24 v. 25 v. 26 v. 27 v. 23 2015-04-28 KALENDARIUM MÅNDAG MÅNDAGTORSDAG TORSDAG 25/5 8/6 22/6 1/6 15/6 29/6 28/5 11/6 25/6 4/6 18/6 2/7 26/5 9/6 23/6 2/6 16/6 30/6 29/5 12/6 26/6 5/6 19/6 3/7 27/5 10/6 24/6 3/6 17/6 1/7 30/5 13/6 27/6 6/6 20/6 4/7 31/5 14/6 28/6 7/6 21/6 5/7 TISDAG TISDAGFREDAG FREDAGONSDAG ONSDAGLÖRDAG LÖRDAGSÖNDAG SÖNDAG

Related Documents