Semináře Dataworx se zúčastnili pankáči, ajťáci i manažeři
19.6.2015 Eva Fučíková
Data se v poslední době stávají magickým...
Take home message semináře Data worx je tedy to, co hned na začátku prohlásila paní Jana
Kapr, ředitelka společnosti Billi...
of 2

Press Release - Data Worx 07/06/2015

Short news from the Data Worx seminar held on 07/06/2015. The seminar was run in Czech, hence this Press Release is in Czech, too.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - Press Release - Data Worx 07/06/2015

  • 1. Semináře Dataworx se zúčastnili pankáči, ajťáci i manažeři 19.6.2015 Eva Fučíková Data se v poslední době stávají magickým slovem pro každou firmu. 11. června 2015 proběhl v Praze seminář týkající se Business Inteligence „Data worx“ pořádaný firmou Billigence. Tématem bylo současné nakládání s daty ve firmách, technologické možnosti pro jejich zpracování a možnost využití softwaru Tableau pro analýzu a vizualizaci dat. Na seminář se dostavili „ajťáci“, manažeři a lidé z oboru business inteligence. V současnosti mají firmy největší množství dat v historii. Proces analýzy je však složitý. Jinou představu má sales manažer, pro kterého již včera bylo pozdě a jinou představu má analytik nebo IT oddělení, kterému trvá vytvoření správného modelu několik měsíců. Celý proces od původní myšlenky k získání výsledných grafů trvá pravidelně rok. Za tu dobu se již změní celá situace trhu a celý proces jede nanovo. Proto firmy hledají nová řešení. Jiří Maňas – „datový pankáč“ z České spořitelny prezentoval myšlenku datové demokracie. Pokud firma umožní koncovým uživatelům pracovat s daty v nástrojích s uživatelskou přívětivostí, všichni budou pracovat na jednom nejaktuálnějším souboru. Díky nejnovějším informacím budou mít větší svobodu rozhodování, protože nebudou čekat na informace od druhé osoby. Tím firma docílí nejen spokojenějších a angažovanějších zaměstnanců, ale také spokojených zákazníků. Juraj Bujalka ze společnosti Tableau představil jako jeden z možných uživatelsky přívětivých nástrojů jejich produkt. Zdůraznil výhody Tableau: jednoduchost, rychlost a intuitivnost. Později se vyjádřil Hanuš Tomek z Billigence, ukazující praktické využití Tableau: „Tableau je zážitková záležitost a jakmile mu jednou propadnete, už nebudete chtít jinak.“ Na příkladu jsme poté viděli, jak Tableau zvládne z jednotlivých dílčích vizualizací tvořit dashboardy, které tvoří základ pro analýzu dat uživatelem, přičemž výrazným pomocníkem je možnost vzájemné interaktivity jednotlivých vizuálů. Celá analýza spolu s vizualizací trvaly ¼ hodiny. Marcin Zegrodzki ukázal na reálném příkladu, jak se dá vizualizace propojit se statistickými analýzami. Michal Synek prezentoval, jak vypadal systém získávání dat před a po využití Tableau ve společnosti Heureka. Proces vizualizace dat se výrazně urychlil, což je ve firmě zabývající se prodejem po internetu klíčové. Synek obzvláště ocenil rychlost zpracování dat a vizualizaci získaných informací: „Konečně vidíme data v širších souvislostech.“ Seminář zakončil Tomáš Mátl ze společnosti Billigence. Billigence, která seminář pořádala a zabývá se zpřístupněním dat pro koncového uživatele. Pro tyto účely využívá programy Tableau a Ency (firemní encyklopedie, do které se získané informace vkládají a všichni zaměstnanci k nim mají přístup). Mátl zdůraznil, že je třeba zpřístupnit data, ukázat zaměstnancům od salesmanů po IT, jak mají data využít a používat stejný slovník: „Je důležité rozumět, co si pod daným slovem či informací představuje sales manager, finančník nebo IT analytik. Lidé mají také pochopit, že není složité vzít věci do svých rukou.
  • 2. Take home message semináře Data worx je tedy to, co hned na začátku prohlásila paní Jana Kapr, ředitelka společnosti Billigence: „Vyberte si správné technologie, propojte je se svými otázkami a hledejte levná a inovativní řešení.“ Zpracovala: Eva Fučíková, Manažerka marketingu a komunikace

Related Documents