Отворена врата
 
ОПШТИ ПОДАЦИ Школа Основна
школа“Свети Сава”
Место Топоница, издвојено
одељење у Барама
Датум 24.01.2014.
Разред Предшко...
 
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О РАДИОНИЦИ
Тема
радионице
Први српски просветитељ
Предмети Српски језик, Ликовна култура у
корелацији са...
ЦИЉЕВИ:Развијање интересовања и радозналости за
упознавање прошлости (живота Светог Саве )
Развијање поштовања према знаме...
Највећи мотиви за организовање Отворених врата, где
раде заједно родитељи и деца, су осмеси на њиховим
лицима, радост која...
УВОЂЕЊЕ НОВИНЕ (Матичне и експертске
групе)
Ток Отворених врата
1. Активност - Добродошлица родитељима и
ученицима
2. Активност- Подела у матичне групе
3. Активност - Давање заједничког задатка
Заједнички задатак за све матичне групе: Св...
6. Активност
 Рад на једном делу
задатка за матичне
групе:
 1.Стефан Немања
 2.Рођење и
детињство Растка
Немањића
 3.М...
7. Активност - Чланови експертских група се враћају у
матичне
8. Активност - Свако извештава о резултатима у
експертским г...
10. Активност - Извештавање матичних група
11. Активност - Презентација о Светом Сави
Microsoft Office
PowerPoint 97-2003 Prese
12. Активност- Групе извлаче задатак шта ће правити:
Храм Светог Саве на Врачару, лик Светог Саве....13.
Активност- Групе ...
Радимо....
И још мало лепих фотографија....
14. Активност - Изложба радова
Лик Светог Саве
Храм Светог Саве
Грб Немањића
Жича
15. Активност - Утисци и
попуњавање евалуационих листова
 Било је креативно и поучно. У будућности
би требало организоват...
Биљана Вуловић
Основна школа
“Свети Сава”,
Топоница
Издвојено одељење
у Барама
vulovic.biljana07@gmail.com
of 22

Prezentacija otvorena vrata Princ i prosvetitelj

Otvorena vrata za roditelje i učenike "Princ i prosvetitelj" - prezentacija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija otvorena vrata Princ i prosvetitelj

 • 1. Отворена врата
 • 2.   ОПШТИ ПОДАЦИ Школа Основна школа“Свети Сава” Место Топоница, издвојено одељење у Барама Датум 24.01.2014. Разред Предшколци, први и трећи Час по реду Трећи, четврти, пети и шести
 • 3.   СТРУЧНИ ПОДАЦИ О РАДИОНИЦИ Тема радионице Први српски просветитељ Предмети Српски језик, Ликовна култура у корелацији са Музичком културом Наставни облици Фронтални, групни, рад у пару Наставне методе Разговор, дијалошка, кооперативна, радионичарска Наставна средства Евалуациони листићи,кукуруз, пшеница, пасуљ,крпице,лепак,папири у боји, стиропор, туткало.... Специјални облик наставе Технике- Матичне и експертске групе Временска артикулација радионице Радионица траје 90 минута. Време за активности није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећу активност и када ће бити паузе.
 • 4. ЦИЉЕВИ:Развијање интересовања и радозналости за упознавање прошлости (живота Светог Саве ) Развијање поштовања према знаменитим прецима СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ: брже прилагођавање променама;  способност промишљања, образлагања и аргументовања сваког става или поступка;  примена стеченог знања у новим ситуацијама;  креативно и домишљато изражавање, богаћење речника  вештина сарадње са групом и изналажење заједничког решења;  Развијање критичког мишљења решавањем задатака везаних за текст  Развијање толеранције и уважавања мишљења других  Развијање сарадње , тимског рада  Подстицање мотивације и креативности  Развијање маште и креативних способности  Развијање моторичких способности  Неговање сарадничких односа у групи  Развијање интересовања и потребе за посећивањем изложби, музеја, галерија и учествовања на различитим конкурсима
 • 5. Највећи мотиви за организовање Отворених врата, где раде заједно родитељи и деца, су осмеси на њиховим лицима, радост која им се види у очима, задовољство што имам прилику да радим са тако дивним људима .
 • 6. УВОЂЕЊЕ НОВИНЕ (Матичне и експертске групе)
 • 7. Ток Отворених врата 1. Активност - Добродошлица родитељима и ученицима
 • 8. 2. Активност- Подела у матичне групе 3. Активност - Давање заједничког задатка Заједнички задатак за све матичне групе: Све што знамо о првом српском просветитељу 4. Активност- Подела улога унутар група 5. Активност- Формирање експертских група
 • 9. 6. Активност  Рад на једном делу задатка за матичне групе:  1.Стефан Немања  2.Рођење и детињство Растка Немањића  3.Монаштво и дела  4.Задужбине Немањића  5.Хиландар
 • 10. 7. Активност - Чланови експертских група се враћају у матичне 8. Активност - Свако извештава о резултатима у експертским групама 9. Активност - Матична група врши синтезу и прави свој извештај
 • 11. 10. Активност - Извештавање матичних група
 • 12. 11. Активност - Презентација о Светом Сави Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Prese
 • 13. 12. Активност- Групе извлаче задатак шта ће правити: Храм Светог Саве на Врачару, лик Светог Саве....13. Активност- Групе раде на задатку и слушају Светосавску химну и Ко удара тако позно
 • 14. Радимо....
 • 15. И још мало лепих фотографија....
 • 16. 14. Активност - Изложба радова
 • 17. Лик Светог Саве
 • 18. Храм Светог Саве
 • 19. Грб Немањића
 • 20. Жича
 • 21. 15. Активност - Утисци и попуњавање евалуационих листова  Било је креативно и поучно. У будућности би требало организовати више едукативних радионица. Данас смо стекли нека нова знања.  Радионица је добра јер појачава осећај колективне свести.  Било је лепо. Уживали смо са децом. Деца траже још оваквих дружења. Дружили смо се и научили смо нешто ново. Браво!
 • 22. Биљана Вуловић Основна школа “Свети Сава”, Топоница Издвојено одељење у Барама vulovic.biljana07@gmail.com