M Ă SURI DE REDUCERE A POLU Ă RII AERULUI Diminuarea emisiilor de gaze; Reducerea emisiilor de pulberi în aer – instala...
M Ă SURI DE COMBATERE A POLU Ă RII APELOR Construirea de baraje; Epurarea apelor reziduale de la diferite industrii ...
M Ă SURI DE COMBATERE A POLU Ă RII APELOR Construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor şi reziduurilor p...
COMBATEREA POLU Ă RII SOLULUI  AMENAJAREA DE LOCURI SPECIALE PENTRU DEPOZITAREA GUNOAIELOR;  DIMI...
Natura si echilibrul sau masuri
of 5

Natura si echilibrul sau masuri

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natura si echilibrul sau masuri

  • 1. M Ă SURI DE REDUCERE A POLU Ă RII AERULUI Diminuarea emisiilor de gaze; Reducerea emisiilor de pulberi în aer – instalarea filtrelor şi utilizarea unor tehnologii moderne; Construirea de vehicule cât mai puţin poluante; Plantarea unor zone verzi de protecţie, etc.
  • 2. M Ă SURI DE COMBATERE A POLU Ă RII APELOR Construirea de baraje; Epurarea apelor reziduale de la diferite industrii şi cele rezultate din creşterea animalelor, abatorizare, tratarea nămolurilor, etc.
  • 3. M Ă SURI DE COMBATERE A POLU Ă RII APELOR Construirea de bazine speciale de colectare a deşeurilor şi reziduurilor periculoase şi evitarea deversării lor în emisari naturali sau amenajaţi; Construcţia unor zone de protecţie a apelor.
  • 4. COMBATEREA POLU Ă RII SOLULUI  AMENAJAREA DE LOCURI SPECIALE PENTRU DEPOZITAREA GUNOAIELOR;  DIMINUAREA EROZIUNII SOLULUI PRIN PLANTAREA ARBORILOR;  FOLOSIREA JUDICIOASĂ A ÎNGRĂŞĂMINTELOR, ERBICIDELOR, PESTICIDELOR;  FOLOSIREA DE METODE AGROTEHNICE CARE SPORESC FERTILITATEA SOLULUI – îngrăşarea cu plante verzi şi utilizarea îngrăşămintelor organice fermentate; lucrări ale solului cu utilaje agricole complexe care s ă combată bătătorirea, etc.

Related Documents