Naar een maatschappelijk verantwoordelijk bankwezen. Oorzaken + remedies bankencrisis en wat wij eraan kunnen doen. Prese...
Even voorstellen Netwerk Vlaanderen <ul><li>Erkend als beweging door Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>Opgericht in 1982 ...
Inleiding <ul><li>De lessen uit de crisis zijn geleerd! </li></ul><ul><li>Banken worden aan banden gelegd! </li></ul><ul>...
Oorzaken financiële crisis Falende waardebepaling / risico evalutie <ul><li>Voorbeeld debat </li></ul><ul><li>Amerikaanse ...
Oorzaken financiële crisis Vanwaar die collectieve verblinding? <ul><li>Op mekaar ingrijpende en mekaar versterkende oo...
Oorzaken financiële crisis Vanwaar die collectieve verblinding? <ul><li>Overheersen ééndimensionele moraliteit / finali...
Gevolgen Algemeen <ul><li>Mondiale economische crisis : daling wereldhandel </li></ul><ul><li>Slachtoffers = onschuldigen...
Politieke remedies Welke krijgen we ? <ul><li>Europese richtlijnen en voorstellen gaan voor : </li></ul><ul><ul><li>grote...
Politieke remedies Kritieken op voorgestelde maatregelen <ul><li>Technisch oplapwerk, geen fundamentele veranderingen </li...
Politieke remedies Waarom deze voorstellen? <ul><li>Business (verdien)model van grootbanken in takt </li></ul><ul><ul><l...
Waar gaan we voor? <ul><li>Oproep ondertekend door koepels middenveld (o.a. ACV, ACW, Arbeid en Milieu, KWB) </li></ul>...
<ul><li>Kerngedachte : </li></ul><ul><ul><li>deposito banken leggen zich toe op nutsfunctie (en sluiten hun casino) </li><...
Waar gaan we voor? Nutsbankieren : voordelen algemeen <ul><li>Business model gericht op productieve economie </li></ul><...
Waar gaan we voor? Nutsbankieren : voordelen exclusieve overheidsdekking <ul><li>Moreel : stop staatssteun voor speculati...
Waar gaan we voor? Nutsbankieren : economische haalbaarheid? <ul><li>Nutsbank is niet rendabel, financierbaar? </li></ul><...
Waar gaan we voor? Nutsbankieren : politieke haalbaarheid? <ul><li>Aanbeveling UN Stieglitz- commissie </li></ul><ul><li>...
Waar gaan we voor? Funding nutsbankieren <ul><li>Deposito’s (inherent) </li></ul><ul><li>Via centrale bank (last resort ...
Waar gaan we voor? Nutsbankieren : beperkingen <ul><li>Geen democratisering van de macht, macht blijft in handen van de f...
Waar gaan we voor? Ondergrenzen : wat + domeinen <ul><ul><li>Wat ? </li></ul></ul><ul><li>Weigering tot investeren indien...
Waar gaan we voor? Ondergrens : waardig werk <ul><li>Systematisch schenden basisarbeidsrechten </li></ul>- Dia -
Waar gaan we voor? Ondergrens : leefomgeving <ul><li>Ernstige of onomkeerbare schade aan milieu of leefomgeving </li></ul>...
Waar gaan we voor? Ondergrens : vrede <ul><li>Wapens die internationaal humanitair recht schenden en/of voor mensenrechten...
Waar gaan we voor? Ondergrens : vrijheid en democratie <ul><li>Wezenlijke steun aan dictaturen </li></ul>- Dia -
Waar gaan we voor? Ondergrenzen : eigen onderzoek <ul><li>Rapporten o.m. : </li></ul><ul><li>Explosieve portefeuilles </li...
Waar gaan we voor? Ondergrenzen : de investeringspraktijken - Dia -
Waar gaan we voor? Ondergrenzen : gif in drinkwater (Freeport) - Dia -
Waar gaan we voor? Ondergrenzen : basisarbeidsrechtenschending - Dia -
Waar gaan we voor? Kredietverlening gericht op maatschappelijke noden (eis 3) <ul><li>Investeringen en kredietbeleid geri...
Waar gaan we voor? Andere (1) <ul><li>Sociaal en ecologisch verantwoorde producten en diensten </li></ul><ul><ul><li>mijde...
Waar gaan we voor? Andere (2) <ul><li>Sociaal en ecologisch verantwoorde manier van werken : </li></ul><ul><ul><li>sociaal...
Waar gaan we voor? Invloed op armoedebestrijding/herverdeling (1) <ul><li>Scheiding nuts- en bonusbankieren </li></ul><ul>...
Waar gaan we voor? Invloed op armoedebestrijding/herverdeling (2) <ul><li>Ondergrenzen investeringen </li></ul><ul><ul><li...
Waar gaan we voor? Invloed op armoedebestrijding/herverdeling (3) <ul><li>Tegengaan voedselspeculatie : </li></ul><ul><ul>...
Wat kunnen we doen? <ul><li>Mogelijkheden als : </li></ul><ul><ul><li>beweging (politiek, structureel, sensibiliserend) <...
Wat kunnen we doen? Agendering / Inspraak / Debat / Democratisering <ul><li>Bankwezen op eigen agenda </li></ul><ul><li>Pu...
Wat kunnen we doen? Regelgeving <ul><li>Publieke rapportering en transparantie </li></ul><ul><li>Regelgeving (bescherming...
Wat kunnen we doen? Goede voorbeeld voor eigen deur <ul><li>Als partner/aandeelhouder gaan voor goede voorbeeld en </li><...
Wat kunnen we doen? Zelf doen (ook overheid) <ul><li>Staatsbanken </li></ul><ul><li>Coöperatieve banken </li></ul><ul><li...
Wat kunnen we doen? Als klant … <ul><ul><li>Daar gaat het 2° deel over </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerst tijd voor vragen e...
Duurzaam geld? <ul><li>Beleidsanalyse voor 4 domeinen (vertrekkend van internationale standaarden) </li></ul><ul><li>Kans ...
Spaar- en beleggingsalternatieven <ul><li>Niet louter financiële screening en selectie ook een inhoudelijke </li></ul><ul>...
Spaar- en beleggingsalternatieven <ul><li>Duurzame spaarrekeningen </li></ul><ul><li>Direct Investeren </li></ul><ul><li>I...
Duurzaam Sparen <ul><li>Uitsluitingscriteria: bv. geen wapenbedrijven of bedrijven die de mensenrechten schenden </li></ul...
Duurzaam Sparen <ul><li>BNP Paribas Fortis: Krekelsparen </li></ul><ul><li>Uitgesloten zijn : </li></ul><ul><li>De product...
Duurzaam Sparen <ul><li>BNP Paribas Fortis: Krekelsparen </li></ul><ul><li>minimaal 15% en maximaal 45% : </li></ul><ul><...
Duurzaam Sparen <ul><li>Triodos Bank: </li></ul><ul><ul><ul><li>Inlage van alle spaargelden wordt onderworpen aan een gans...
Direct investeren in sociale economie <ul><li>Intekenen op aandelen en obligaties van een bedrijf in de sector van de soci...
Indirect investeren in de sociale economie <ul><ul><li>Intekenen op aande(e)l(en) van een onderneming gespecialiseerd in h...
Duurzaam Beleggen <ul><li>Wat: beleggen in bedrijven/overheden geselecteerd op basis van duurzaamheidscriteria </li></ul>...
Revolutionairen in actie? <ul><li>Studie UNEPFI : Demystifying Responsible Investment Performance </li></ul><ul><li>7 m...
Direct investeren in effecten van overheden <ul><li>Welke? </li></ul><ul><ul><li>Democratisch verkozen overheden </li></ul...
Duurzaam Sparen en Beleggen Inpakt op armoede / herverdeling? <ul><li>Afhankelijk van de gemaakte keuze </li></ul><ul><li>...
Actie mogelijkheden <ul><li>Bevragen huisbankier </li></ul><ul><li>Bevragen andere financiële spelers </li></ul><ul><li>Be...
Gemeenten in actie : onderzoek <ul><li>Onderzoek Duurzame Ontwikkeling (Magnette) </li></ul><ul><li>Enquête : 23% van de 5...
<ul><li>Netwerk Vlaanderen </li></ul><ul><li>Vooruitgangstraat 333/9 </li></ul><ul><li>1030 Brussel </li></ul><ul><li>luc....
of 55

Naar een maatschappelijk verantwoordelijk bankwezen

VSW2011 Luc Weyn - Netwerk Vlaanderen
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naar een maatschappelijk verantwoordelijk bankwezen

 • 1. Naar een maatschappelijk verantwoordelijk bankwezen. Oorzaken + remedies bankencrisis en wat wij eraan kunnen doen. Presentatie 18 november Luc Weyn – Netwerk Vlaanderen vzw - Dia -
 • 2. Even voorstellen Netwerk Vlaanderen <ul><li>Erkend als beweging door Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>Opgericht in 1982 , pluralistisch, BRT Ommekaar uitzending </li></ul><ul><li>Fonds voor sociale en eco-initiatieven, CV Netwerk Rentevrij </li></ul><ul><li>Ontwikkeling, promotie, gids en begunstigde MVI- producten </li></ul><ul><li>Campagnes rond schadelijke investeringen : o.a. in controversiële wapens </li></ul><ul><li>Wettelijk verbod </li></ul><ul><li>Kritische stem en steun voor alternatieven </li></ul>- Dia -
 • 3. Inleiding <ul><li>De lessen uit de crisis zijn geleerd! </li></ul><ul><li>Banken worden aan banden gelegd! </li></ul><ul><li>Banken zullen voortaan de gemeenschap dienen! </li></ul><ul><li>Of toch niet? </li></ul><ul><li>Wat zijn de concrete plannen? </li></ul><ul><li>Wat is gewenst? </li></ul><ul><li>Wat kunnen we doen? </li></ul><ul><li>4 delen : oorzaken, remedies, wensen en mgl acties </li></ul>- Dia -
 • 4. Oorzaken financiële crisis Falende waardebepaling / risico evalutie <ul><li>Voorbeeld debat </li></ul><ul><li>Amerikaanse hypotheken </li></ul><ul><li>Wildgroei afgeleide producten </li></ul><ul><li>Fortis / Dexia </li></ul><ul><li>Collectief : investeerders, toezichthouders, ratingagentschappen, … </li></ul><ul><li>Vanwaar die collectieve verblinding? </li></ul>- Dia -
 • 5. Oorzaken financiële crisis Vanwaar die collectieve verblinding? <ul><li>Op mekaar ingrijpende en mekaar versterkende oorzaken </li></ul><ul><li>Overheersen ééndimensionele economische visie </li></ul><ul><ul><li>eenzijdig geloof in heilzame kracht vrije markt </li></ul></ul><ul><ul><li>deregulatie, vrijheden voor complexe producten (OTC) </li></ul></ul><ul><ul><li>sluipend gif op bankbalansen </li></ul></ul><ul><li>Democratisch deficit </li></ul><ul><ul><li>terugtreden samenleving, sector aan stuur </li></ul></ul><ul><ul><li>ontbreken van andere visies (belangen) in debat en sturing </li></ul></ul>- Dia -
 • 6. Oorzaken financiële crisis Vanwaar die collectieve verblinding? <ul><li>Overheersen ééndimensionele moraliteit / finaliteit : </li></ul><ul><ul><li>bankwezen = winstmachine ipv dienstverlener samenleving </li></ul></ul><ul><ul><li>risiconeming primeert op stabiliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>marktenzalen primeren op basisbankdiensten </li></ul></ul><ul><ul><li>winstopportuniteit primeert op afzien van maatschappelijk schadelijke investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>zowel bij aandeelhouder, als directie, als klant </li></ul></ul><ul><li>Maatschappelijk ongezonde bedrijfsdynamiek </li></ul><ul><ul><li>overheid draait op voor gemaakte fouten </li></ul></ul><ul><ul><li>gericht op financiële en niet op maatschappelijke meerwaarden </li></ul></ul><ul><li>Levensgevaarlijke cocktail van : ontbreken maatschappelijke finaliteit en sturing, veel vrijheden (voor wie eraan verdient), falende risico-modellen en controleurs, my die betaalt als het misloopt </li></ul>- Dia -
 • 7. Gevolgen Algemeen <ul><li>Mondiale economische crisis : daling wereldhandel </li></ul><ul><li>Slachtoffers = onschuldigen, stijging aantal armen </li></ul><ul><li>Aanslagen op de staatskassen, bv België </li></ul><ul><ul><li>leningen en aandelen (20 mia + 4 mia) (11 mia Di Rupo) </li></ul></ul><ul><ul><li>uitstaand risico : 56 + 54 + 35 mia (40% BNP) </li></ul></ul><ul><ul><li>borgen sparen: 300 + 100 mia </li></ul></ul>- Dia -
 • 8. Politieke remedies Welke krijgen we ? <ul><li>Europese richtlijnen en voorstellen gaan voor : </li></ul><ul><ul><li>grotere transparantie en betere toezichthouders </li></ul></ul><ul><ul><li>hogere kapitaalsvereisten </li></ul></ul><ul><ul><li>in mindere mate : (iets) strengere regels voor speculatieve producten, ratingagentschappen, bonussen, aangepaste boekhoudregels , … </li></ul></ul><ul><li>Indrukwekkend? Voldoende? </li></ul><ul><li>Gerustgesteld? </li></ul>- Dia -
 • 9. Politieke remedies Kritieken op voorgestelde maatregelen <ul><li>Technisch oplapwerk, geen fundamentele veranderingen </li></ul><ul><li>Casino blijft open, ook voor wie met spaargeld werkt </li></ul><ul><li>Hogere kapitaalvereisten volstaan niet </li></ul><ul><ul><li>verbonden risico’s - niet in te schatten </li></ul></ul><ul><ul><li>eigen (falende) risico-modellen blijven aanvaard </li></ul></ul><ul><li>Belastingbetaler blijft opdraaien als het fout loopt </li></ul><ul><li>Meer toezicht helpt niet bij falende risico-evaluatie </li></ul><ul><li>Geen fundamentele herdefiniëring rol banken </li></ul>- Dia -
 • 10. Politieke remedies Waarom deze voorstellen? <ul><li>Business (verdien)model van grootbanken in takt </li></ul><ul><ul><li>geen scheiding </li></ul></ul><ul><ul><li>geen investeringsverplichtingen </li></ul></ul><ul><li>Grootbanken overhand in eigen sectororganisaties </li></ul><ul><li>Financiële instellingen houden pen vast van wetgever </li></ul><ul><ul><li>202 op 276, rest 22 21 20 </li></ul></ul><ul><ul><li>16% (2009), 27% (2010) </li></ul></ul><ul><li>Teruggetreden politici </li></ul>- Dia -
 • 11. Waar gaan we voor? <ul><li>Oproep ondertekend door koepels middenveld (o.a. ACV, ACW, Arbeid en Milieu, KWB) </li></ul><ul><ul><li>geen casinospelletjes, investeren in reële economie </li></ul></ul><ul><ul><li>niet investeren in maatschappelijk schadelijke activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Pro actief investeren in groene en sociale economie </li></ul></ul><ul><ul><li>mijden activiteiten in of met belastingparadijzen </li></ul></ul><ul><ul><li>transparantie investeringen </li></ul></ul><ul><li>Meer inpakt van (civiele) samenleving op bankwezen </li></ul>- Dia -
 • 12. <ul><li>Kerngedachte : </li></ul><ul><ul><li>deposito banken leggen zich toe op nutsfunctie (en sluiten hun casino) </li></ul></ul><ul><ul><li>exclusieve overheidsdekking </li></ul></ul><ul><li>Concreet : </li></ul><ul><ul><li>banken die met deposito’s werken leggen zich toe op basisbankfuncties : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>betalingsverkeer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kredietverlening </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>meer risicovolle / speculatieve activiteiten (o.m. gericht op bonussen) verboden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>complexe producten, herverpakte effecten producten, derivaten, hedge fondsen, …, </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>kan maar niet met spaargeld en (impliciete) overheidsdekking </li></ul></ul>- Dia - Waar gaan we voor? Nutsbankieren scheiden van bonusbankieren (eis 1)
 • 13. Waar gaan we voor? Nutsbankieren : voordelen algemeen <ul><li>Business model gericht op productieve economie </li></ul><ul><li>Eerlijker concurrentie </li></ul><ul><li>Verkleining bankbalansen, afname ‘te groot om te falen’-risico </li></ul><ul><li>Technisch : minder regeltjes, makkijker controleerbaar, … </li></ul>- Dia -
 • 14. Waar gaan we voor? Nutsbankieren : voordelen exclusieve overheidsdekking <ul><li>Moreel : stop staatssteun voor speculatie en risico-gedrag </li></ul><ul><li>Economisch : afstraffing van falend risico-gedrag </li></ul><ul><li>Staatsbudget : beperking risico aanslag op belastinggeld </li></ul>- Dia -
 • 15. Waar gaan we voor? Nutsbankieren : economische haalbaarheid? <ul><li>Nutsbank is niet rendabel, financierbaar? </li></ul><ul><ul><li>Belgische spaarquota </li></ul></ul><ul><ul><li>historische rendementen : ASLK, Gemeentekrediet, Bacob </li></ul></ul><ul><ul><li>actuele rendementen kleine banken </li></ul></ul><ul><ul><li>interessant voor lt-investeerders </li></ul></ul><ul><ul><li>scheiding maakt ze concurrentiëler. </li></ul></ul>- Dia -
 • 16. Waar gaan we voor? Nutsbankieren : politieke haalbaarheid? <ul><li>Aanbeveling UN Stieglitz- commissie </li></ul><ul><li>UK (Vickers Commission) </li></ul><ul><li>VS (Volcker Rule) </li></ul><ul><li>Aanbeveling Belgische parlementaire bankencommissie </li></ul><ul><li>Politieke bereidheid relatief ruim </li></ul>- Dia -
 • 17. Waar gaan we voor? Funding nutsbankieren <ul><li>Deposito’s (inherent) </li></ul><ul><li>Via centrale bank (last resort – goedkope overfinanciering kt – Dexia hedgefonds) </li></ul><ul><li>Aandelen en obligaties via simpel prospectus (financieringsnood, stabiele lt-relaties mogelijk) </li></ul><ul><li>Aandelen en obligaties via beurs (bankrun) </li></ul><ul><li>Interbankenmarkt (huidige opdroging, Dexia als hedgefonds) </li></ul><ul><li>Effectisering (afwentelen risico) </li></ul>- Dia -
 • 18. Waar gaan we voor? Nutsbankieren : beperkingen <ul><li>Geen democratisering van de macht, macht blijft in handen van de financiële industrie </li></ul><ul><li>Geen alternatief voor markttekortkomingen (noden bij wie marktprijs niet kunnen betalen) </li></ul><ul><li>Monopolie van geldcreatie blijft in handen van de banken </li></ul>- Dia -
 • 19. Waar gaan we voor? Ondergrenzen : wat + domeinen <ul><ul><li>Wat ? </li></ul></ul><ul><li>Weigering tot investeren indien ethische sociale en ecologische minimumgrenzen niet gerespecteerd zijn </li></ul><ul><li>Domeinen : </li></ul><ul><li>Waardig werk </li></ul><ul><li>Leefomgeving </li></ul><ul><li>Vrede </li></ul><ul><li>Vrijheid en democratie </li></ul><ul><li>(Ernstigste overtredingen eerst, internationale normen) </li></ul>- Dia -
 • 20. Waar gaan we voor? Ondergrens : waardig werk <ul><li>Systematisch schenden basisarbeidsrechten </li></ul>- Dia -
 • 21. Waar gaan we voor? Ondergrens : leefomgeving <ul><li>Ernstige of onomkeerbare schade aan milieu of leefomgeving </li></ul>- Dia -
 • 22. Waar gaan we voor? Ondergrens : vrede <ul><li>Wapens die internationaal humanitair recht schenden en/of voor mensenrechtenschenders </li></ul>- Dia -
 • 23. Waar gaan we voor? Ondergrens : vrijheid en democratie <ul><li>Wezenlijke steun aan dictaturen </li></ul>- Dia -
 • 24. Waar gaan we voor? Ondergrenzen : eigen onderzoek <ul><li>Rapporten o.m. : </li></ul><ul><li>Explosieve portefeuilles </li></ul><ul><li>Waar ligt de grens? </li></ul><ul><li>Bankiers op hete kolen </li></ul><ul><li>Websites </li></ul><ul><li>- www.banksecrets.eu </li></ul><ul><li>www.netwerkvlaanderen.be </li></ul><ul><li>www.ace-bank.eu </li></ul>- Dia -
 • 25. Waar gaan we voor? Ondergrenzen : de investeringspraktijken - Dia -
 • 26. Waar gaan we voor? Ondergrenzen : gif in drinkwater (Freeport) - Dia -
 • 27. Waar gaan we voor? Ondergrenzen : basisarbeidsrechtenschending - Dia -
 • 28. Waar gaan we voor? Kredietverlening gericht op maatschappelijke noden (eis 3) <ul><li>Investeringen en kredietbeleid gericht op bevorderen van sociale- en ecologische noden. Bv : </li></ul><ul><ul><li>eco-investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>sociale huisvestingskredieten </li></ul></ul><ul><ul><li>investeringen in scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>vergrijzing </li></ul></ul><ul><li>Aan verlaagde tarieven, gelet op : </li></ul><ul><ul><li>beperkte draagkracht doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>tijd nodig tot maximum rendement </li></ul></ul><ul><ul><li>maatschappelijke meerwaarden </li></ul></ul>- Dia -
 • 29. Waar gaan we voor? Andere (1) <ul><li>Sociaal en ecologisch verantwoorde producten en diensten </li></ul><ul><ul><li>mijden belastingparadijzen, automatische info-uitwisseling </li></ul></ul><ul><ul><li>geen speculatie … met voedsel, tegen staten, … </li></ul></ul><ul><ul><li>basisbankdiensten toegankelijk voor iedereen </li></ul></ul><ul><li>Invoering FTT, met goede bestemming opbrengst </li></ul><ul><li>Ratingagentschappen </li></ul><ul><ul><li>hervorming, minder macht, alternatieven </li></ul></ul><ul><li>Alternatieven monopolie banken op geldcreatie </li></ul>- Dia -
 • 30. Waar gaan we voor? Andere (2) <ul><li>Sociaal en ecologisch verantwoorde manier van werken : </li></ul><ul><ul><li>sociaal ecologische doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><li>inspraak/bestuur/aandeelhouderschap </li></ul></ul><ul><ul><li>transparantie </li></ul></ul><ul><ul><li>sociaal personeelsbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>redelijke winstbetrachtingen </li></ul></ul><ul><ul><li>ecologisch beleid </li></ul></ul>- Dia -
 • 31. Waar gaan we voor? Invloed op armoedebestrijding/herverdeling (1) <ul><li>Scheiding nuts- en bonusbankieren </li></ul><ul><ul><li>vermijden redding met belastinggeld : geld sociale zekerheid, armoede bestrijding, … </li></ul></ul><ul><ul><li>bedrijfsdynamiek met focus op reële economie : (kan inhouden) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>basisbankdiensten voor éénieder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>verantwoorde kredietverstrekking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>betere dienstverlening, producten voor minder kapitaalkrachtige doelgroepen : bv assistentie bij eco-leningen </li></ul></ul></ul><ul><li>Financiering van sociale en eco noden aan aangepaste tarieven </li></ul><ul><ul><li>betere financiering van scholen, vergrijzing, klimaat … </li></ul></ul><ul><ul><li>ook belangrijk voor (kans)armen </li></ul></ul>- Dia -
 • 32. Waar gaan we voor? Invloed op armoedebestrijding/herverdeling (2) <ul><li>Ondergrenzen investeringen </li></ul><ul><ul><li>investeringsopportuniteiten weigeren = afzien van winstmaximalisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>ook en vooral (kans)armen : in frontlinies (op mijnen) bij oorlogen, slachtoffers van klimaatopwarming/milieuvervuiling, uitbuiting, … </li></ul></ul><ul><li>Geen activiteiten in belastingparadijzen </li></ul><ul><ul><li>geen onrechtmatig rijken rijker maken (vergroting kloof) </li></ul></ul><ul><ul><li>geen hulp bij diefstal van gemeenschapsmiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Grotere betrokkenheid middenveld </li></ul></ul><ul><ul><li>ook (kans)armen begunstigden en slachtoffer </li></ul></ul><ul><ul><li>ook hun specifieke belangen belangrijk bij sturing en beleidsopvolging </li></ul></ul>- Dia -
 • 33. Waar gaan we voor? Invloed op armoedebestrijding/herverdeling (3) <ul><li>Tegengaan voedselspeculatie : </li></ul><ul><ul><li>voorkomen honger </li></ul></ul><ul><ul><li>voorkomen inkomensonzekerheden (kleine) producenten </li></ul></ul><ul><li>Alternatieven bankmonopolie : complementaire munten </li></ul><ul><ul><li>alternatief betaal, verlonings- en financieringsmiddel (ook voor (kans)armen) </li></ul></ul><ul><ul><li>voor ‘onbetaalbare’ voorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>FTT </li></ul></ul><ul><ul><li>kleine afroming (socialisatie) van winsten van enkelen </li></ul></ul><ul><ul><li>opbrengsten : millennium doelen, klimaat of globaal budget overheden </li></ul></ul><ul><li>Europese bankwetgeving & lokale noden/marktonvolkomenheden </li></ul><ul><ul><li>voorbeeld UK en de Credit Unions </li></ul></ul>- Dia -
 • 34. Wat kunnen we doen? <ul><li>Mogelijkheden als : </li></ul><ul><ul><li>beweging (politiek, structureel, sensibiliserend) </li></ul></ul><ul><ul><li>aandeelhouder / partner (veranderingen van binnenuit) </li></ul></ul><ul><ul><li>klant (via bevraging en kritische productkeuze) </li></ul></ul>- Dia -
 • 35. Wat kunnen we doen? Agendering / Inspraak / Debat / Democratisering <ul><li>Bankwezen op eigen agenda </li></ul><ul><li>Publiek/ maatschappelijk debat stimuleren </li></ul><ul><li>Plaats opeisen voor middenveld mbt sturing, hearings, opvolging en controle </li></ul>- Dia -
 • 36. Wat kunnen we doen? Regelgeving <ul><li>Publieke rapportering en transparantie </li></ul><ul><li>Regelgeving (bescherming ipv zelfregulering). </li></ul><ul><ul><li>nutsbankieren : aanpassing bankwetgeving </li></ul></ul><ul><li>Opdracht en rapportering regeringsvertegenwoordigers </li></ul><ul><li>Openingen in Europese wetgeving </li></ul><ul><li>Facultatieve inhoud </li></ul><ul><ul><li>overheidswaarborg, vrijstelling roerende voorheffing, aftrek pensioensparen … in ruil voor socio-ecologische extra’s </li></ul></ul>- Dia -
 • 37. Wat kunnen we doen? Goede voorbeeld voor eigen deur <ul><li>Als partner/aandeelhouder gaan voor goede voorbeeld en </li></ul><ul><li>druk op overheid dat ze gaan voor goede voorbeeld mbt : </li></ul><ul><ul><li>ondergrenzen investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>sluiten casino en afwezigheid belasting paradijzen </li></ul></ul><ul><ul><li>product en dienstenontwikkeling ifv maatschappelijke noden </li></ul></ul><ul><ul><li>publieke transparantie over gedane investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>manier van werken </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>- Dia -
 • 38. Wat kunnen we doen? Zelf doen (ook overheid) <ul><li>Staatsbanken </li></ul><ul><li>Coöperatieve banken </li></ul><ul><li>Financieringscoöperaties </li></ul><ul><li>Complementaire muntsystemen </li></ul>- Dia -
 • 39. Wat kunnen we doen? Als klant … <ul><ul><li>Daar gaat het 2° deel over </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerst tijd voor vragen en debat over dit deel </li></ul></ul>- Dia -
 • 40. Duurzaam geld? <ul><li>Beleidsanalyse voor 4 domeinen (vertrekkend van internationale standaarden) </li></ul><ul><li>Kans op betrokkenheid hoog tot zeer groot </li></ul><ul><li>Alternatieven? </li></ul>- Dia -
 • 41. Spaar- en beleggingsalternatieven <ul><li>Niet louter financiële screening en selectie ook een inhoudelijke </li></ul><ul><li>Positieve keuzes : geld voor bedrijven/ initiatieven met sociale en/of ecologische meerwaarde </li></ul><ul><li>Uitsluiting van maatschappelijk schadelijke praktijken </li></ul><ul><li>Concreet : grote verschillen van bank </li></ul><ul><li>tot bank en van product tot product </li></ul>- Dia -
 • 42. Spaar- en beleggingsalternatieven <ul><li>Duurzame spaarrekeningen </li></ul><ul><li>Direct Investeren </li></ul><ul><li>Indirect Investeren </li></ul><ul><li>Beleggingsfondsen met duurzaamheidscriteria </li></ul><ul><li>Verzekeren met duurzaamheidscriteria </li></ul><ul><li>Pensioensparen met duurzaamheidscriteria </li></ul>- Dia -
 • 43. Duurzaam Sparen <ul><li>Uitsluitingscriteria: bv. geen wapenbedrijven of bedrijven die de mensenrechten schenden </li></ul><ul><li>Sociale en ecologische criteria: kredieten aan initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde, ook not for profit organisaties </li></ul><ul><li>Rendement: hetzelfde als bij gewone spaarrekeningen </li></ul><ul><li>Slechts mogelijk bij 3 banken: </li></ul><ul><ul><li>BNP Paribas Fortis (Krekelsparen) </li></ul></ul><ul><ul><li>VDK </li></ul></ul><ul><ul><li>Triodos Bank </li></ul></ul>- Dia -
 • 44. Duurzaam Sparen <ul><li>BNP Paribas Fortis: Krekelsparen </li></ul><ul><li>Uitgesloten zijn : </li></ul><ul><li>De productie van, handel in of dienstverlening rond: </li></ul><ul><li>1. Wapens </li></ul><ul><li>2. Kernenergie </li></ul><ul><li>3. Verboden producten en diensten </li></ul><ul><li>4. Fossiele brandstoffen en omstreden biobrandstoffen </li></ul><ul><li>5. Voertuigen, aangedreven door motoren op fossiele brandstof </li></ul><ul><li>6. Grootschalige projecten </li></ul><ul><li>7. Bont </li></ul><ul><li>8. Omstreden gentechnologie </li></ul><ul><li>9. Financiële instellingen </li></ul><ul><li>De volgende bedrijfspraktijken: Ongewenste dierenproeven, Inbreuken op het wettelijke kader, Schending mensenrechten, Belastingsontduiking, Controverse rond basisbehoeften </li></ul>- Dia -
 • 45. Duurzaam Sparen <ul><li>BNP Paribas Fortis: Krekelsparen </li></ul><ul><li>minimaal 15% en maximaal 45% : </li></ul><ul><ul><li>internationale of Europese instellingen of in euro-obligaties </li></ul></ul><ul><ul><li>in openbare nutsbedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>in sociale huisvesting tegen gunsttarief </li></ul></ul><ul><ul><li>in volgende sectoren: welzijn, cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, hernieuwbare energie, ..) </li></ul></ul><ul><li>minimaal 10% wordt belegd in kleinschalige projecten </li></ul><ul><li>certificering door Ethibel </li></ul><ul><li>een organisatie financieel steunen : </li></ul><ul><ul><ul><li>Natuurpunt, J.N.M., diverse Oxfam Wereldwinkels, Netwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een volledige lijst is te vinden op onze website </li></ul></ul></ul>- Dia -
 • 46. Duurzaam Sparen <ul><li>Triodos Bank: </li></ul><ul><ul><ul><li>Inlage van alle spaargelden wordt onderworpen aan een ganse reeks uitsluitingscriteria en gaat naar : </li></ul></ul></ul>- Dia -
 • 47. Direct investeren in sociale economie <ul><li>Intekenen op aandelen en obligaties van een bedrijf in de sector van de sociale economie. </li></ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>Oxfam Fairtrade cvba </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecopower </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>- Dia -
 • 48. Indirect investeren in de sociale economie <ul><ul><li>Intekenen op aande(e)l(en) van een onderneming gespecialiseerd in het financieren van de sector van de sociale economie </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alterfin: microkredietinstellingen en partners van fair trade organisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hefboom: sociale economie </li></ul></ul></ul>- Dia -
 • 49. Duurzaam Beleggen <ul><li>Wat: beleggen in bedrijven/overheden geselecteerd op basis van duurzaamheidscriteria </li></ul><ul><li>Hoe: via duurzame beleggingsfondsen; voor 90% in beursgenoteerde effecten (bedrijven, overheden, ..) </li></ul><ul><li>Selectie: Best In Class methode, themafondsen </li></ul><ul><li>Dikwijls uitsluitingscriteria (bv. geen wapens) </li></ul><ul><li>Rendement: vergelijkbaar met gewone beleggingsfondsen </li></ul><ul><li>Risico : divers (aandelen, obligaties, gemengd, kapitaalgarantie) </li></ul><ul><li>Verzekeringen (beperkt) en pensioenen (niet meer) </li></ul><ul><li>Aanbod: ruim </li></ul>- Dia -
 • 50. Revolutionairen in actie? <ul><li>Studie UNEPFI : Demystifying Responsible Investment Performance </li></ul><ul><li>7 mia, 6% markt </li></ul><ul><li>Pensioenfonds Senaat </li></ul><ul><li>Pensioenfonds in oprichting voor Vlaamse nonprofit / social profit sector </li></ul><ul><li>Pensioenfonds voor gemeentepersoneel (2° pensioenpijler contractuele personeelsleden lokale besturen) </li></ul>- Dia -
 • 51. Direct investeren in effecten van overheden <ul><li>Welke? </li></ul><ul><ul><li>Democratisch verkozen overheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheden die internationale standaarden zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens onderschreven </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>- Dia -
 • 52. Duurzaam Sparen en Beleggen Inpakt op armoede / herverdeling? <ul><li>Afhankelijk van de gemaakte keuze </li></ul><ul><li>Direct investeren : je kiest zelf het initiatief / bedrijf </li></ul><ul><li>Indirect investeren : financiering veelal sociale/solidaire economie </li></ul><ul><li>Sparen : </li></ul><ul><ul><li>activiteit met beperkt rendement </li></ul></ul><ul><ul><li>financiering o.a. sociale/solidaire economie </li></ul></ul><ul><li>Beleggen in fondsen/verzekeringsproducten </li></ul><ul><ul><li>activiteit gericht op groter stuk van de koek (dan bij spaarboek) </li></ul></ul><ul><ul><li>effectenhandel (versus nieuwe financiering) </li></ul></ul><ul><ul><li>grote beursgenoteerde bedrijven (geen vzw’s of bedrijven uit solidaire economie) </li></ul></ul><ul><li>Solidariteitsaspect : </li></ul><ul><ul><li>aan product verbonden gift voor ngo </li></ul></ul><ul><ul><li>kan kansarmoede initiatief zijn </li></ul></ul>- Dia -
 • 53. Actie mogelijkheden <ul><li>Bevragen huisbankier </li></ul><ul><li>Bevragen andere financiële spelers </li></ul><ul><li>Bekendmaken debat/keuze </li></ul><ul><li>(Gedeeltelijk) nieuwe productkeuzes maken </li></ul><ul><ul><li>eigen overtuiging </li></ul></ul><ul><ul><li>aansluitend bij doelen instelling/organisatie </li></ul></ul>- Dia -
 • 54. Gemeenten in actie : onderzoek <ul><li>Onderzoek Duurzame Ontwikkeling (Magnette) </li></ul><ul><li>Enquête : 23% van de 589 </li></ul><ul><li>Meer dan 25% doet aan MVI </li></ul><ul><li>Wat : </li></ul><ul><ul><li>22 op 47 = spaar- en termijnrekeningen </li></ul></ul><ul><ul><li>gemengde en money market fondsen </li></ul></ul><ul><li>Waarom niet? </li></ul><ul><ul><li>producten onbekend (24%) </li></ul></ul><ul><ul><li>uitleg bij producten onvoldoende (21%) </li></ul></ul><ul><ul><li>vrees voor minder financieel rendement (20%) </li></ul></ul>- Dia -
 • 55. <ul><li>Netwerk Vlaanderen </li></ul><ul><li>Vooruitgangstraat 333/9 </li></ul><ul><li>1030 Brussel </li></ul><ul><li>luc.weyn@netwerkvlaanderen.be </li></ul><ul><li>02/201.07.70. </li></ul>Meer weten? - Dia -

Related Documents