Sile na remenim prijenosnicima
©Mustafa Bešić
Članovi grupe
Nedim Šehić
Asmir Jašarević
Almir Husejinović
Mustafa Be...
Sile na remenim prijenosnicima
Za vrijeme mirovanja remen (kaiš) je zategnut silom
prethodnog zatezanja koja je jednaka ...
Sile na remenim prijenosnicima
Za vrijeme sila u vučnom kraku je veća od sile u
slobodnom kraku.Pri prelasku remena prek...
Sile na remenim prijenosnicima
©Mustafa Bešić
Sile na remenim prijenosnicima
Zbog ovoga je jedinično
izduženje remena
različito pa dolazi do
malih klizanja (puzanja...
Sile na remenim prijenosnicima
Na dijelove remena (kaiša) koji obavijaju remenicu
dijeluju inercijalne sile koje se nazi...
NAPONI U REMENIMA I KAIŠIMA
U fazi rada remen je izložen sljedećim naprezanjima
-Naprazenje na zatezanje od centrifgalni...
KRITIČNI NAPONI U REMENU
U toku rada remena dolazi do njegovog postepenog
razaranja.U krajnjem slučaju dolazi do njegovo...
©Mustafa Bešić
NOSIVOST REMENA(KAIŠA)
Nosivost remena se može izraziti snagom koju jedan
remen određenog poprečnog presjeka može
pouzd...
DIMENZIJE REMENIH I KAIŠNIH PAROVA
Nosivost kaiša se definiše kao vrijednost obodne sile
koju pouzdano može da prenese k...
STEPEN ISKORIŠTENJA REMENOG PRIJENOSA
Pri radu remenog prijenosa javljaju se sledeći gubici:
-gubici od klizanja kaiša p...
ZUPČASTI REMENI PAROVI
Zupčasti remeni parovi su prijenosnici snage koji
koriste nazubljeni remen.
©Mustafa Bešić
Zupč...
of 13

Prezentacija12121

SAAAAAAAAAAAAA
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - Prezentacija12121

 • 1. Sile na remenim prijenosnicima ©Mustafa Bešić Članovi grupe Nedim Šehić Asmir Jašarević Almir Husejinović Mustafa Bešić Amir Kovačević
 • 2. Sile na remenim prijenosnicima Za vrijeme mirovanja remen (kaiš) je zategnut silom prethodnog zatezanja koja je jednaka u oba kraka. ©Mustafa Bešić a) b) Opterećenja remena (kaiša) |a-za vrijeme mirovanja |b-u radu
 • 3. Sile na remenim prijenosnicima Za vrijeme sila u vučnom kraku je veća od sile u slobodnom kraku.Pri prelasku remena preko remenice nastaju postepene promjene veličine sile u presjecima remena od vrijednosti F1 na F2 i obrnuto kako je prikazano na slici. ©Mustafa Bešić Radne sile u remenima i kaišima
 • 4. Sile na remenim prijenosnicima ©Mustafa Bešić
 • 5. Sile na remenim prijenosnicima Zbog ovoga je jedinično izduženje remena različito pa dolazi do malih klizanja (puzanja) po remenici,ova pojava se naziva elastično klizanje. ©Mustafa Bešić Radne sile u remenima i kaišima
 • 6. Sile na remenim prijenosnicima Na dijelove remena (kaiša) koji obavijaju remenicu dijeluju inercijalne sile koje se nazivaju centrifugalne sile.Ove sile smanjuju pritiske na dodirnim površinama Centrifugalne sile u poprečnim presjecima remena izazivaju sile upravne na te presjeke koje u njima izazivaju naprezanje na istezanje. ©Mustafa Bešić
 • 7. NAPONI U REMENIMA I KAIŠIMA U fazi rada remen je izložen sljedećim naprezanjima -Naprazenje na zatezanje od centrifgalnih sila,izložena je čitava dužina kaiša. -Naprezanje na savijanje napregnut je samo dio remena koji se omotava oko remenice ©Mustafa Bešić
 • 8. KRITIČNI NAPONI U REMENU U toku rada remena dolazi do njegovog postepenog razaranja.U krajnjem slučaju dolazi do njegovog potpunog ili djelimičnog prekidanja. Ovo razaranje nastaje uslijed elastičnog klizanja kaiša ili uslijed zamora materijala.Naponi koji dovode do ovih razaranja poslije određenog broja ciklusa promjena predstavljaju kritičke napone. ©Mustafa Bešić
 • 9. ©Mustafa Bešić
 • 10. NOSIVOST REMENA(KAIŠA) Nosivost remena se može izraziti snagom koju jedan remen određenog poprečnog presjeka može pouzdano prenositi u oređenim uvjetima rada. Na osnovu ISO preporuka ovakav način definisanja nosivosti je prihvaćen u većini razvijenih zemalja. ©Mustafa Bešić
 • 11. DIMENZIJE REMENIH I KAIŠNIH PAROVA Nosivost kaiša se definiše kao vrijednost obodne sile koju pouzdano može da prenese kaiš u određenim uvjetima. Dimenzije remenih i kaišnih prijenosnika određuju se na sledeći način -Odredi se računska snaga,bira se tip remena po računskoj snazi,za odabrani tip remena i broj obrtaja bira se nosivost remena i prečnik manjeg točka.. ©Mustafa Bešić
 • 12. STEPEN ISKORIŠTENJA REMENOG PRIJENOSA Pri radu remenog prijenosa javljaju se sledeći gubici: -gubici od klizanja kaiša po točkovima -gubici zbog elastičnog klizanja u remenu -gubici zbog oscilacija remena,pogotovo ako je osno rastojanje veće -gubici od otpora zraka na koji nailaze remeni i točkovi -gubici u ležištima prijenosnika Odnos snage na izlaznom vratilu i snage na ulaznom vratilu se definiše kao stepen iskorištenja. ©Mustafa Bešić
 • 13. ZUPČASTI REMENI PAROVI Zupčasti remeni parovi su prijenosnici snage koji koriste nazubljeni remen. ©Mustafa Bešić Zupčasti remeni par Ovi remeni prijenosnici se koriste kada se traži konstantan odnos i=const

Related Documents