OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
OpenStreetMap
Google Maps
Çka është OpenStreetMap? <ul>OpenStreetMap krjion dhe siguron të dhëna gjeografike si rrugët apo të dhëna të tjera gjeogra...
Historia e OpenStreetMap <ul><li>Steve Coast , 2004
JOSM </li></ul>
Arritjet e OpenStreetMap <ul><li>Për disa vetëm hobi e për disa projekt shumë seriozë
Ekipi humanitar i OpenStreetMap (HOT) </li><ul><li>Gaza – Haiti
Kolombia
of 9

Prezentimi ne Prizren per librin " OpenStreetMap Krijoni harten tuaj"

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentimi ne Prizren per librin " OpenStreetMap Krijoni harten tuaj"

 • 1. OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
 • 2. OpenStreetMap
 • 3. Google Maps
 • 4. Çka është OpenStreetMap? <ul>OpenStreetMap krjion dhe siguron të dhëna gjeografike si rrugët apo të dhëna të tjera gjeografike. Ky projekt ka filluar pasi që hartat e tjera që mendojm që janë të lira për tu përdorur kanë kufizime ligjore ose teknike në përdorim. Ndalon njerëzit nga përdorimi i tyre në mënyrë kreative, produktive ... </ul>
 • 5. Historia e OpenStreetMap <ul><li>Steve Coast , 2004
 • 6. JOSM </li></ul>
 • 7. Arritjet e OpenStreetMap <ul><li>Për disa vetëm hobi e për disa projekt shumë seriozë
 • 8. Ekipi humanitar i OpenStreetMap (HOT) </li><ul><li>Gaza – Haiti
 • 9. Kolombia
 • 10. Kili
 • 11. Shkodër </li></ul></ul>
 • 12. Përforcimi i institucioneve
 • 13. Përfitimet Ekonomike
 • 14. OpenStreetMap “Krijoni harten tuaj” <ul><li>Hyrje në OpenStreetMap
 • 15. Fillimi me OpenStreetMap
 • 16. GPS – Global Position System
 • 17. Programet të editimit të OpenStreetMap
 • 18. Vetitë e hartës </li></ul>

Related Documents