OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
<ul>OpenStreetMap Krijoni hartën tuaj </ul><ul><li>Hyrje në OpenStreetMap
Fillimi me OpenStreetMap
GPS – Global Positioning System
Programet e editimit për OpenStreetMap
Vetitë e hartave </li></ul>
<ul>1. Çka është OpenStreetMap? </ul><ul><li>Projekt për të ndërtuar hartën e botës
Nga komuniteti
E lirë </li></ul><ul>= </ul><ul>+ </ul>
<ul>1. Pse ta përdorim OpenStreetMap? </ul>
<ul>1. Pse ta përdorim OpenStreetMap? </ul>
<ul>1. Pse të kontribuoni në OpenStreetMap? </ul>
1 . Hyrje në OpenStreetMap <ul><li>Historia e OpenStreetMap
Arritjet e OpenStreetMap </li></ul>
2. Shpjegimi i ballinës së web – faqes
2. Krijoni llogarinë tuaj
2. Si ta përdorni Slippy Map
2. Komunikimi me zhvillues të tjerë të hartave <ul><li>Listat e mail – eve
Bisedoni në IRC – in e OpenStreetMap
Forumet </li></ul>
<ul>2. OpenStreetMap në rrjetet sociale </ul>
3. GPS – Global Position System <ul><li>Çka është GPS?
Çka është GPS trace?
Cilat paisje më duhen mua për ta bërë një hartë
of 24

Prezentimi i librit ne Prishtine

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentimi i librit ne Prishtine

 • 1. OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
 • 2. <ul>OpenStreetMap Krijoni hartën tuaj </ul><ul><li>Hyrje në OpenStreetMap
 • 3. Fillimi me OpenStreetMap
 • 4. GPS – Global Positioning System
 • 5. Programet e editimit për OpenStreetMap
 • 6. Vetitë e hartave </li></ul>
 • 7. <ul>1. Çka është OpenStreetMap? </ul><ul><li>Projekt për të ndërtuar hartën e botës
 • 8. Nga komuniteti
 • 9. E lirë </li></ul><ul>= </ul><ul>+ </ul>
 • 10. <ul>1. Pse ta përdorim OpenStreetMap? </ul>
 • 11. <ul>1. Pse ta përdorim OpenStreetMap? </ul>
 • 12. <ul>1. Pse të kontribuoni në OpenStreetMap? </ul>
 • 13. 1 . Hyrje në OpenStreetMap <ul><li>Historia e OpenStreetMap
 • 14. Arritjet e OpenStreetMap </li></ul>
 • 15. 2. Shpjegimi i ballinës së web – faqes
 • 16. 2. Krijoni llogarinë tuaj
 • 17. 2. Si ta përdorni Slippy Map
 • 18. 2. Komunikimi me zhvillues të tjerë të hartave <ul><li>Listat e mail – eve
 • 19. Bisedoni në IRC – in e OpenStreetMap
 • 20. Forumet </li></ul>
 • 21. <ul>2. OpenStreetMap në rrjetet sociale </ul>
 • 22. 3. GPS – Global Position System <ul><li>Çka është GPS?
 • 23. Çka është GPS trace?
 • 24. Cilat paisje më duhen mua për ta bërë një hartë
 • 25. Konfigoruni GPS – marrësit tuaj
 • 26. Merrni të dhënat tuaja në formën e duhur
 • 27. Shtoni rregjistrimet GPX në OpenStreetMap </li></ul>
 • 28. Si ndërtohet OpenStreetMap
 • 29. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Potlatch )
 • 30. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( JOSM )
 • 31. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Merkaator )
 • 32. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Mapzen )
 • 33. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Vespucci )
 • 34. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Mapzen POI Collector )
 • 35. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( OSM2go )
 • 36. 5. Vetitë e hartës <ul><li>Rrugët dhe hekurudhat
 • 37. Urat dhe tunelet
 • 38. Udhëkryqet dhe rrethet
 • 39. Malet, liqenet dhe lumenjtë </li></ul>
 • 40. 5. Vetitë e hartës
 • 41. <ul>? </ul>

Related Documents