Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija IVANA BAN PROGRAM STEP Split, 15.srpnja 2010.
Zakonski okvir financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija <ul><li>Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija...
Tko sastavlja i predaje Izvještaj o prihodima i rashodima za polugodišnje razdoblje? <ul><li>Udruge, zaklade, fondacije, u...
<ul><li>Neprofitne organizacije koje se nisu upisale u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i koje...
Izvještaj o prihodima i rashodima <ul><li>Izvještaj o prihodima i rashodima sastavni je pregled prihoda i rashoda te finan...
Utvrđivanje rezultata poslovanja za polugodišnje razdoblje <ul><li>Rezultat poslovanja za polugodišnje razdoblje iskazuje ...
Primjer evidentiranja rezultata poslovanja za polugodišnje razdoblje: <ul><li>Udruga je u razdoblju od 1.1.2010.-30.6.2010...
of 7

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

  • 1. Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija IVANA BAN PROGRAM STEP Split, 15.srpnja 2010.
  • 2. Zakonski okvir financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija <ul><li>Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (N .N. br. 10/08 i 07/09) članak 65. do članka 72. </li></ul><ul><li>Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja sastavlja se Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF te predaje FINA–i. </li></ul><ul><li>Rok za predaju je 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja, odnosno do 30. srpnja 2010. godine. </li></ul>
  • 3. Tko sastavlja i predaje Izvještaj o prihodima i rashodima za polugodišnje razdoblje? <ul><li>Udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikati, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe čiji cilj osnivanja nije ostvarivanje profita. </li></ul><ul><li>Izuzetak od obveze sastavljanja i predaje ovog izvještaja imaju one neprofitne organizacije čija je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine bila manja od 100.000 kn na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine bio manji od 100.000 kn na razini godine. </li></ul>
  • 4. <ul><li>Neprofitne organizacije koje se nisu upisale u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i koje nemaju RNO broj (dodjeljuje ga Ministarstvo financija nakon upisa u Registar) neće biti u mogućnosti predati financijski izvještaj. </li></ul><ul><li>Podružnice neprofitnih organizacija koje nemaju pravnu osobnost ne predaju financijski izvještaj. To za njih čini matica objedinjujući sve izvještaje podružnica u jedan financijski izvještaj. </li></ul><ul><li>Financijski izvještaj predaju i one neprofitne organizacije koje nisu imale poslovanje u prvom polugodištu 2010. godine. </li></ul>
  • 5. Izvještaj o prihodima i rashodima <ul><li>Izvještaj o prihodima i rashodima sastavni je pregled prihoda i rashoda te financijskog rezultata za razdoblje od 1.1. do 30.6. </li></ul><ul><li>Izvještaj o prihodima i rashodima za polugodišnje razdoblje čuva se do dana predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje sljedeće godine. </li></ul><ul><li>Izvještaj se predaje u elektroničkom obliku ( www.mfin.hr ; www.fina.hr ) i putem papirnatih obrazaca (Narodne novine). </li></ul>
  • 6. Utvrđivanje rezultata poslovanja za polugodišnje razdoblje <ul><li>Rezultat poslovanja za polugodišnje razdoblje iskazuje se na računu 5211 – Obračun prihoda i rashoda. Zaključna knjiženja (zatvaranje računa rashoda i prihoda) te prijenos na račune višak/manjak prihoda ne obavljaju se za polugodišnje razdoblje već samo na kraju godine. </li></ul>
  • 7. Primjer evidentiranja rezultata poslovanja za polugodišnje razdoblje: <ul><li>Udruga je u razdoblju od 1.1.2010.-30.6.2010. ostvarila : </li></ul><ul><li>Rashoda (skupina 41 – 46) 100.000 kn </li></ul><ul><li>Prihoda (skupina 31 – 36) 105.000 kn </li></ul><ul><li>5211 Obračun P i R 4911 Raspored rashoda </li></ul><ul><li>1)100.000 105.000 (2 100.000 (1 </li></ul><ul><li>----------- </li></ul><ul><li>S 5.000 </li></ul><ul><li>3911 Raspored prihoda </li></ul><ul><li>2) 105.000 </li></ul>

Related Documents