Надад шийдэл байна
А. Батчимэг
chimgeecs@gmail.com
Агуулга
• Илтгэгчийн танилцуулга
• Төслийн товч танилцуулга
• Яагаад уг төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ?
– Өнөөгийн нийгми...
Танилцуулга
Education: Degree University Major Location
2008~2010
Ph.D
(Candidate)
Soongshil Univ.
Computer
Engineering
Ko...
Төслийн товч танилцуулга
• Нийгэм дэх хүмүүсийн ухамсар ямар төвшинд
байна, түүнээс улс орны хөгжил шууд
хамаардаг.
• Иргэ...
Яагаад уг төслийг хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй вэ?
• Өнөөгийн нийгмийн байдал:
– Оюуны хоосрол
– Гэмт хэргийн гаралт өсч байна
– М...
Яагаад уг төслийг хэрэгжүүлэх
хэрэгтэй вэ?
• Юу нөлөөлж байна вэ?
– Үзэж, харж, уншиж байгаа зүйлс...
• Онцгойлон ТВ-н шуу...
Big world small screen ном
ТВ- Хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуучуудад илүү нөлөө үзүүлдэг нь батлагджээ.
Судалгаа тоо баримт
Монголын
ирээдүй
залуучууды
н гарт
байна.
Судалгаа тоо баримт
Үндэсний хэмжээнд цацагддаг 16 телевиз
Судалгаа тоо баримт
Судалгаа тоо баримт
Телевизийн үйлчилгээ хүлээн авдаг
хэрэглэгчийн судалгаа:
Малчин өрхийн – 80,7% ТВ-тэй
Судалгаа тоо баримт
Залуучуудын 75%
нь чөлөөт цагаа
ТВ үзэж
өнгөрөөдөг.
ТВ-н өнөөгийн байдал
– Арилжаа явуулж ашиг бий болгодог бизнесийн үйл
ажиллагааны зорилготой болсон.
– Телевиз бүрийн орги...
Өнөөгийн байдал
• Нийт хэрэг үйлдсэн 10597 хүмүүсээс 80% буюу 8478
хүн бүрэн дунд хүртэлх боловсролтой байна.
Боловсролын ...
• Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай
ажил:
– Гаргаж байгаа кино нэвтрүүлгийн агуулгаас
шалтгаалан цацагдах цагийг зө...
Бидэнд шийдэл хэрэгтэй
• Сурталчилгааг дамжуулагч хэрэгслүүдээс
хамгийн үр ашигтай нь олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгсэл, тэ...
Хэрэгжих явц
Алхам 1.
Төлөвлөгөө
Алхам 2.
Баг бүрдүүлэлт
Алхам 3.
Санхүүгийн
шийдэл
Алхам 4.
Хэрэгжилт
– Сайн дурынхан
– Т...
Төсөлд оролцогчид
Бусад орны жишээ
• Ихэнх улс оронд - Олон нийтийн төлөөх сурталчилгааны алба
(Public service announcement) гэж байдаг.
– А...
Дараагийн ажил
• Интернет - Сошиал сүлжээ, веб
• Зам гудамж, талбай
• Радио, FM
• Бусад сурталчилгааны хэрэгслүүд рүү
нэвт...
Ашигласан материал
• Монгол улсад тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн хэрэгжүүлэлт- 2014
судалгааны материал
• Монголын Хэв...
22
of 22

Nadad shiidel bna

Бид юу үзэж юунд цаг заваа зарцуулан амьдарч байгаадаа анхаарах хэрэгтэй. Мэдлэг бол бидний хөрөнгө юм.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nadad shiidel bna

 • 1. Надад шийдэл байна А. Батчимэг chimgeecs@gmail.com
 • 2. Агуулга • Илтгэгчийн танилцуулга • Төслийн товч танилцуулга • Яагаад уг төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ? – Өнөөгийн нийгмийн болон ТВ-үүдийн байдал – Холбогдох судалгаа тоо баримт • Хэрхэн энэ төслийг хэрэгжүүлэх вэ? • Дараагийн ажил • Ашигласан материал
 • 3. Танилцуулга Education: Degree University Major Location 2008~2010 Ph.D (Candidate) Soongshil Univ. Computer Engineering Korea 2003~2005 Master Kwangwoon Univ. Computer Science Korea 1998~2002 Bachelor Ulaanbaatar Univ. Software engineering Mongolia Experience: Position Organization 2014~now Head of Research Department Novasoft llc Mongolia 2012~2013 Developer OpenSnS Co.ltd Korea 2011~2012 Team Leader High Security Korea 2005~2007 Professor HureaICT Univ Mongolia
 • 4. Төслийн товч танилцуулга • Нийгэм дэх хүмүүсийн ухамсар ямар төвшинд байна, түүнээс улс орны хөгжил шууд хамаардаг. • Иргэдийн ухамсарт ахиц гарахгүй байсаар л байвал олон сайхан шинэ санааг хэрэгжүүлсэн ч үр дүн нь муу байх болно. • Төслийн зорилго: – Төслийн нэр: “Зөв хүн эрүүл нийгмийн үндэс” – Иргэдийн оюуны хүрээнд өөрчлөлт хийх буюу ухамсрын төвшинг дээшлүүлэх
 • 5. Яагаад уг төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ? • Өнөөгийн нийгмийн байдал: – Оюуны хоосрол – Гэмт хэргийн гаралт өсч байна – Мөнгө, эд хөрөнгө шүтэх – Наргиан цэнгээнд дурлах – Амин хувиа бодох – Ахмад настан, эцэг эхээ үл хүндлэх – Эх орон байгаль орчноо үл хайрлах – Ирээдүй, холыг харж чадахгүй байх – Хүсээгүй жирэмслэлт, гэр бүл салалт – Хариуцлагагүй байдал – Залхуурал ... Зөв хүн болгон төлөвшүүлэх арга хэрэгтэй байна.
 • 6. Яагаад уг төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй вэ? • Юу нөлөөлж байна вэ? – Үзэж, харж, уншиж байгаа зүйлс... • Онцгойлон ТВ-н шууд нөлөө маш өндөр байдаг. • Хүн нүдээрээ харж байгаа зүйлээ илүү хурдан тусган хүлээж авдаг.
 • 7. Big world small screen ном ТВ- Хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залуучуудад илүү нөлөө үзүүлдэг нь батлагджээ.
 • 8. Судалгаа тоо баримт Монголын ирээдүй залуучууды н гарт байна.
 • 9. Судалгаа тоо баримт Үндэсний хэмжээнд цацагддаг 16 телевиз
 • 10. Судалгаа тоо баримт
 • 11. Судалгаа тоо баримт Телевизийн үйлчилгээ хүлээн авдаг хэрэглэгчийн судалгаа: Малчин өрхийн – 80,7% ТВ-тэй
 • 12. Судалгаа тоо баримт Залуучуудын 75% нь чөлөөт цагаа ТВ үзэж өнгөрөөдөг.
 • 13. ТВ-н өнөөгийн байдал – Арилжаа явуулж ашиг бий болгодог бизнесийн үйл ажиллагааны зорилготой болсон. – Телевиз бүрийн оргил цагийг барууны төрөл бүрийн шоу, цэнгээнт нэвтрүүлэг эзэлж байна. – Солонгосын савангийн дуурь үзэгчдийг дагуулж байна. – Арилжааны телевизүүдийн 60 орчим хувь нь дан орчуулгын нэвтрүүлэг байна. – Гаж буруу үйлдлийг харуулсан барууны кинонууд ямар ч хязгаар хяналтгүй гарч байна.
 • 14. Өнөөгийн байдал • Нийт хэрэг үйлдсэн 10597 хүмүүсээс 80% буюу 8478 хүн бүрэн дунд хүртэлх боловсролтой байна. Боловсролын төвшин доогуур хүмүүс ТВ-р гарч байгаа зүйлийг шууд тусган авдаг.
 • 15. • Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажил: – Гаргаж байгаа кино нэвтрүүлгийн агуулгаас шалтгаалан цацагдах цагийг зөв хуваарилах. – Бага насны хүүхэд, өсвөр үеийнхэн үзэхэд тохиромжгүй агуулгатай нэвтрүүлэг, киног эхлэхийн өмнөхөн урьдчилан мэдэгдэл гаргадаг болох – Хүйтэн мэс, цус г.м зүйлсийг бүдгэрүүлэх /хэрцгий болохоос сэргийлж/ Бидэнд шийдэл хэрэгтэй
 • 16. Бидэнд шийдэл хэрэгтэй • Сурталчилгааг дамжуулагч хэрэгслүүдээс хамгийн үр ашигтай нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, тэр дундаа телевиз юм • Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 67.4 хувь нь телевизийн сурталчилгааг үздэг байна. Шийдэл бол: • ТВ-н сувгуудаар - Олон нийтийн үзэл бодол, ухамсарт зөв сэтгэлгээг суулгах сурталчилгааг цацах.
 • 17. Хэрэгжих явц Алхам 1. Төлөвлөгөө Алхам 2. Баг бүрдүүлэлт Алхам 3. Санхүүгийн шийдэл Алхам 4. Хэрэгжилт – Сайн дурынхан – Төрийн оролцоо -Хандив - Ашгийн бус байгууллагууд - Судалгаа • Хамтрагч байгууллага • Нийгэмд тулгамдаж байгаа асуудал • Иргэдийн онцлог шинж ... – Цаг хугацаа – Шаардагдах хүчин зүйлс тодорхойлох – Нөөц бололцоо • Техник технологи – Бусад -Сайн дурынхан -Төр, ХХЗХ -Олны танилууд -Студи -Медиа сонирхогч залуус ... -ТВ-үүд -Ашгийн бус байгууллагууд -Төрийн бус байгууллагууд – Дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг гаргах - Үйл ажиллагааны - Стратегийн -Хэрэгжүүлэх арга - Сурталчилгааны агуулга санаа – ТВ цацах – Үр дүнгийн судалгаа • Tracking Survey • Feedback
 • 18. Төсөлд оролцогчид
 • 19. Бусад орны жишээ • Ихэнх улс оронд - Олон нийтийн төлөөх сурталчилгааны алба (Public service announcement) гэж байдаг. – АНУ · Япон· Вьетнам, БНСУ, Тайван, Энэтхэг ... • АНУ www.adcouncil.org • Япон: : www.ad-c.or.jp • Тайван: www.ac.org.tw • АНУ-ын Ad Council нь ашгийн бус байгууллага бөгөөд Олон нийтийн сайн сайханд зориулсан сурталчилгааны санхүүжилтээ олон газруудаас хандиваар хүлээн авдаг. – Жш: Засгийн газар, Ашгийн бус байгууллагууд, Төрийн бус байгууллагууд. – Жишээ видео үзүүлэх.
 • 20. Дараагийн ажил • Интернет - Сошиал сүлжээ, веб • Зам гудамж, талбай • Радио, FM • Бусад сурталчилгааны хэрэгслүүд рүү нэвтрэх
 • 21. Ашигласан материал • Монгол улсад тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн хэрэгжүүлэлт- 2014 судалгааны материал • Монголын Хэвлэл Мэдээллийн Хүрээлэн – Мэдээлэл Судалгааны албаны материалууд • Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох аргачлал 2013 • The early window: Effects of television on children and youth . • Big world, small screen: The role of television in American society • Prime suspects: The influence of local television news on the viewing public • http://nyamdorjd.blogspot.com/2010/04/10.html • http://sociology-of-law.blogspot.com/2013/09/2013.html • Үндэсний статистикийн хорооны хамгийн сүүлийн мэдээ • https://www.kobaco.co.kr/eng/index.asp • http://www.adcouncil.org/Our-Campaigns/The-Classics
 • 22. 22

Related Documents