Naar het V.O.<br />Het SCHOOLKEUZE onderzoek<br />
Het gaat deze avond over….<br />Advies van de leerkracht / de school.<br />Het tweede gegeven.<br />Verschillende mogelijk...
Zorgvuldig afgewogen advies<br />Is gebaseerd op:<br />Vaardigheid = CITO-LVS, CITO-Entreetoetsen het Drempelonderzoek<br ...
CITO Entreetoets<br />Afname ongeveer 9 weken voor de zomervak<br />Verdeeld over 8 dagdelen<br />Meet vorderingen op het ...
Het tweede gegeven<br />Het V.O. heeft een tweede gegeven nodig!<br />Een toelatingstoets<br />Een onafhankelijke toets zo...
Waarom kiezen wij voor de NIO-toets?<br />Onze uitgangspunten:<br />De toets mag geen momentopname zijn.<br />De toets moe...
Hoe brengen wij ouders op de hoogte?<br />Eerste adviesgesprek:<br />Resultaat NIO-toets, PMT en Drempelonderzoek.<br />Re...
Procedure<br />Voorlichting infoavond gr 7<br />Definitieve opgave <br />Betaling<br />Afname in oktober<br />(Voorlopig) ...
of 8

Naar het vo schoolverlaters nio

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naar het vo schoolverlaters nio

  • 1. Naar het V.O.<br />Het SCHOOLKEUZE onderzoek<br />
  • 2. Het gaat deze avond over….<br />Advies van de leerkracht / de school.<br />Het tweede gegeven.<br />Verschillende mogelijkheden.<br />Waarom wij voor de NIO-toets kiezen?<br />Hoe wij ouders informeren?<br />(ELKK) Procedure.<br />
  • 3. Zorgvuldig afgewogen advies<br />Is gebaseerd op:<br />Vaardigheid = CITO-LVS, CITO-Entreetoetsen het Drempelonderzoek<br /> Aanleg =NIO<br />Schoolloopbaan bv. Doubleren, leeftijd <br />Zelfvertrouwen (PMT)<br />Doorzettingsvermogen<br />Zelfstandigheid<br />Plannen<br />Voor jezelf opkomen<br />
  • 4. CITO Entreetoets<br />Afname ongeveer 9 weken voor de zomervak<br />Verdeeld over 8 dagdelen<br />Meet vorderingen op het gebied van taal, begrijpend lezen, spelling en rekenen<br />Samen 16 taken<br />Rapportage naar ouders in eerste advies gesprek, of eerder wanneer de uitslag voor de zomervakantie binnen is.<br />
  • 5. Het tweede gegeven<br />Het V.O. heeft een tweede gegeven nodig!<br />Een toelatingstoets<br />Een onafhankelijke toets zoals de NIO-toets<br />Basisschool is wettelijk verplicht dit te regelen.<br />
  • 6. Waarom kiezen wij voor de NIO-toets?<br />Onze uitgangspunten:<br />De toets mag geen momentopname zijn.<br />De toets moet mogelijkheden bieden voor zorgvuldige afwegingen.<br />Afname oktober Gr. 8 door psychologisch assistente van de SBZW<br />Intelligentie + Prestatie-motivatietest en het Drempelonderzoek ( verplicht gesteld door de Waterlandse overstap)<br />Resultaten worden doorgesproken met een psycholoog.<br />Bijdrage in de kosten ouders €15 <br />
  • 7. Hoe brengen wij ouders op de hoogte?<br />Eerste adviesgesprek:<br />Resultaat NIO-toets, PMT en Drempelonderzoek.<br />Resultaat adviesgesprek met SBD / schoolbegeleidster<br />Resultaat Entreetoets<br />Het leerlingvolgsysteem<br />
  • 8. Procedure<br />Voorlichting infoavond gr 7<br />Definitieve opgave <br />Betaling<br />Afname in oktober<br />(Voorlopig) eerste advies in november<br />Informatiekraam en scholen bezoek in januari<br />Onderteken van OKI doc.<br />Definitief advies in februari<br />Aanmelden op één school eind februari<br />

Related Documents