Królestwo
Polskie
w XVIII w.
(1696-1795)
© Dariusz Piasek, X 2010
ale kopiowanie mile widziane :)
1696
śmierć
Jana III Sobieskiego
(17 VI w Wilanowie)
1697
elekcja
Augusta II Mocnego
(z saskiej dynastii Wettinów)
1699
pokój z Turcją
w Karłowicach
(odzyskanie Podola)
List ostatniego
tureckiego komendanta
Kamieńca Podolskiego
do komisarzy polskich
przejmujących twierdzę
(po polsku!)
1700
III wojna północna
(Saksonia, Rosja i Dania
vs. Szwecja)
1700
bitwa pod Narwą
(Karol XII pokonał Piotra I)
1702
bitwa pod Kliszowem
(Karol XII pokonał Augusta II)
(19 VII)
1704
konfederacja
warszawska
(przeciwko Augustowi II)
1704
detronizacja
Augusta II
przez konfederatów
warszawskich
1704
elekcja
Stanisława
Leszczyńskiego
(12 VII)
Stanisław
Leszczyński
1705
koronacja
Stanisława
Leszczyńskiego
1704
konfederacja
sandomierska
(popierająca Augusta II)
1705
ustanowienie
Orderu Orła Białego
przez Augusta II
(1 XI w Tykocinie)
Pro fide
rege et lege
(Za Wiarę, Króla i Prawo)
dewiza Orderu Orła Białego
1706
abdykacja
Augusta II Mocnego
(pod naciskiem Szwecji)
1709
bitwa pod Połtawą
(Piotr I pokonał Karola XII)
1709
powrót do Polski
Augusta II Mocnego
ucieczka do Francji
Stanisława Leszczyńskiego
1709-10
epidemia cholery
1715
antysaska
konfederacja generalna
w Tarnogrodzie
1717
Sejm Niemy
Postanowienia:
-
1721
pokój w Nystad
Postanowienia:
- Inflanty dla Rosji
- Szczecin dla Prus
- Polski nie zaproszono na
rozmowy…
dygresja:
Drezno
Zwinger
porcelana
przez ponad pół wieku
drugą stolicą Polski
było Drezno – stolica
Saksonii i rezydencja
Wettinów…
Zwinger
zespół pałacowo-ogrodowy
wzniesiony w latach 1711-28
dla Augusta II przez architekta
Mateusza Daniela Poeppelmanna...
porcelana
Historia porcelany:
VII w. – wynalezienie w Chinach sposobu wytwarzania
porcelany (mieszanka kaolinitu, skalenia i kwarcu
...
Drezno
Frauenkirche
luterański kościół parafialny,
wzniesiony z piaskowca na planie
centralnym w latach 1726-43,
zniszczony w tra...
Hrabina
Cosel
Hrabina Cosel –
kochanka Augusta II
Jadwiga Barańska
w roli hrabiny Cosel (1968)
to były miłe dygresje,
a teraz wracamy
do polityki :)
1732
Traktat Loewenwolda
(trzech czarnych orłów)
1733
śmierć
Augusta II Mocnego
(2 II w Warszawie)
1733
elekcja
Stanisława
Leszczyńskiego
(13 IX)
1733
kontrelekcja
Augusta III Sasa
(przy poparciu Austrii i Rosji)
1733/34
oblężenie Gdańska
przez Rosjan i ucieczka
Stanisława Leszczyńskiego
do Francji
1734
koronacja
Augusta III Sasa
(17 stycznia w Krakowie)
1734
konfederacja
w Dzikowie
(przeciwko Augustowi III)
1736
zatwierdzenie elekcji
Augusta III Sasa
przez sejm
(jedyny, który nie został zerwany!)
polityka polska
w okresie
panowania
Augusta III
„Familia”
Czartoryskich
i Poniatowskich
(prorosyjska)
stronnictwo
Potockich
Radziwiłłów, Sapiehów,
Ogińskich
(antyrosyjskie)
jurgieltnicy
Polska
nierządem stoi
kultura polska
w okresie
panowania
Augusta III
Za króla Sasa,
jedz, pij
i popuszczaj
pasa…
1745-46
ks. Benedykt Chmielowski
„Nowe Ateny”
(pierwsza polska encyklopedia)
1747
Biblioteka
Załuskich
(pierwsza biblioteka publiczna)
1749
St. Leszczyński
„Głos wolny, wolność
ubezpieczający”
Stanisław Konarski
(1700-1773)
1732 Volumina legum
1740 Collegium Nobilium
1763 „O skutecznym rad
sposobie”
dygresja:
rokoko
Wieskirche
Steingaden
(Bawaria)
kościoły
braci Asamów
(Bawaria)
Rottenbuch
(Bawaria)
Melk
(Austria)
Czy pamiętacie Adsa z Melku,
ucznia Williama z Baskerville,
narratora „Imienia Róży”?
A tak dzisiaj, po rokokowej
przebudo...
Bursztynowa
Komnata
to były miłe dygresje,
a teraz wracamy
do polityki :)
1763
śmierć
Augusta III Sasa
(5 X w Hubertsburgu)
1764
sejm
konwokacyjny
Postanowienia:
- zniesienie obowiązku składania przez
posłów przysięgi na instrukcje sejmikowe;
- zniesienie liberum veto ...
1764
elekcja
Stanisława Augusta
Poniatowskiego
autograf St. A. Poniatowskiego
Katarzyna II
caryca Rosji
(1762-1796)
właściwie:
Zofia Fryderyka Augusta
zu Anhalt-Zerbst
(z dynastii askańskiej!)
ur. 2 maja 1729 w Szczecinie
Car
Piotr III
(1762)
caryca
Katarzyna II
1765
założenie przez króla
Szkoły Rycerskiej
(Korpusu Kadetów)
Ignacy Krasicki (1774)
Hymn do miłości Ojczyzny
(hymn kadetów Szkoły Rycerskiej)
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują c...
1765
założenie przez króla
tygodnika
„Monitor”
„Monitor”
1765-85
Inventis facile est
addere
Łatwo jest dodać do
rzeczy już odkrytych
1765
założenie przez króla
Teatru Narodowego
1766
ambasador Rosji
Mikołaj Repnin
zażądał na sejmie
równouprawnienia
dysydentów
Mikołaj
Repnin
Konfederacje
dysydentów:
prawosławna w Słucku
protestancka w Toruniu
Konfederacje
katolicka
w Radomiu
wojna domowa
interwencja
rosyjska
1767/68
sejm „delegacyjny”
(repninowski)
Postanowienia:
- Katarzyna II gwarantem ustroju Polski (!)
- prawa kardynalne:
1/ wolna elekcja;
2/ liberum veto;
3/ wyłąc...
14 X 1768
uwięzienie 4 przywódców
opozycji antyrosyjskiej
przez ambasadora Rosji
Mikołaja Repnina
Wywiezieni do Kaługi:
Kajetan Ignacy Sołtyk - biskup krakowski
Józef Andrzej Załuski - biskup kijowski
Wacław Rzewuski - h...
bp krakowski
Kajetan Sołtyk
Oddziały Jej Cesarskiej Mości, mej władczyni, przyjaciółki i aliantki
Rzeczypospolitej, aresztowały biskupa krakowskiego, ...
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
Historia Królestwa Polskiego w XVIII
of 116

Historia Królestwa Polskiego w XVIII

Królestwo Polskie w XVIII w
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Historia Królestwa Polskiego w XVIII

 • 1. Królestwo Polskie w XVIII w. (1696-1795) © Dariusz Piasek, X 2010 ale kopiowanie mile widziane :)
 • 2. 1696 śmierć Jana III Sobieskiego (17 VI w Wilanowie)
 • 3. 1697 elekcja Augusta II Mocnego (z saskiej dynastii Wettinów)
 • 4. 1699 pokój z Turcją w Karłowicach (odzyskanie Podola)
 • 5. List ostatniego tureckiego komendanta Kamieńca Podolskiego do komisarzy polskich przejmujących twierdzę (po polsku!)
 • 6. 1700 III wojna północna (Saksonia, Rosja i Dania vs. Szwecja)
 • 7. 1700 bitwa pod Narwą (Karol XII pokonał Piotra I)
 • 8. 1702 bitwa pod Kliszowem (Karol XII pokonał Augusta II) (19 VII)
 • 9. 1704 konfederacja warszawska (przeciwko Augustowi II)
 • 10. 1704 detronizacja Augusta II przez konfederatów warszawskich
 • 11. 1704 elekcja Stanisława Leszczyńskiego (12 VII)
 • 12. Stanisław Leszczyński
 • 13. 1705 koronacja Stanisława Leszczyńskiego
 • 14. 1704 konfederacja sandomierska (popierająca Augusta II)
 • 15. 1705 ustanowienie Orderu Orła Białego przez Augusta II (1 XI w Tykocinie)
 • 16. Pro fide rege et lege (Za Wiarę, Króla i Prawo) dewiza Orderu Orła Białego
 • 17. 1706 abdykacja Augusta II Mocnego (pod naciskiem Szwecji)
 • 18. 1709 bitwa pod Połtawą (Piotr I pokonał Karola XII)
 • 19. 1709 powrót do Polski Augusta II Mocnego ucieczka do Francji Stanisława Leszczyńskiego
 • 20. 1709-10 epidemia cholery
 • 21. 1715 antysaska konfederacja generalna w Tarnogrodzie
 • 22. 1717 Sejm Niemy
 • 23. Postanowienia: -
 • 24. 1721 pokój w Nystad
 • 25. Postanowienia: - Inflanty dla Rosji - Szczecin dla Prus - Polski nie zaproszono na rozmowy…
 • 26. dygresja: Drezno Zwinger porcelana
 • 27. przez ponad pół wieku drugą stolicą Polski było Drezno – stolica Saksonii i rezydencja Wettinów…
 • 28. Zwinger zespół pałacowo-ogrodowy wzniesiony w latach 1711-28 dla Augusta II przez architekta Mateusza Daniela Poeppelmanna i rzeźbiarza Baltazara Permosera w stylu barokowo-rokokowym
 • 29. porcelana
 • 30. Historia porcelany: VII w. – wynalezienie w Chinach sposobu wytwarzania porcelany (mieszanka kaolinitu, skalenia i kwarcu wypalona w temp. ok. 1000 stopni) XII w. (?) – w okresie wypraw krzyżowych porcelana dociera do Europy za pośrednictwem Arabów, szczególnie popularna staje się od XVI w. („białe złoto”) 1708 – odkrycie tajemnicy produkcji porcelany przez alchemików Augusta II: Ehrenfrieda Waltera von Tschirnhausa (zm. 1708) ze Sławnikowic koło Zgorzelca i jego ucznia Jana Fryderyka Boettgera (zm. 1719) 1710 – otwarcie pierwszej europejskiej manufaktury porcelany w Miśni, kierowanej przez Boettgera (działającej do dzisiaj!)
 • 31. Drezno
 • 32. Frauenkirche luterański kościół parafialny, wzniesiony z piaskowca na planie centralnym w latach 1726-43, zniszczony w trakcie nalotu 13/14 II 1945 r., odbudowany w latach 1993-2005 za ok. 179 mln euro (!); ma ok. 90 m wys.
 • 33. Hrabina Cosel
 • 34. Hrabina Cosel – kochanka Augusta II Jadwiga Barańska w roli hrabiny Cosel (1968)
 • 35. to były miłe dygresje, a teraz wracamy do polityki :)
 • 36. 1732 Traktat Loewenwolda (trzech czarnych orłów)
 • 37. 1733 śmierć Augusta II Mocnego (2 II w Warszawie)
 • 38. 1733 elekcja Stanisława Leszczyńskiego (13 IX)
 • 39. 1733 kontrelekcja Augusta III Sasa (przy poparciu Austrii i Rosji)
 • 40. 1733/34 oblężenie Gdańska przez Rosjan i ucieczka Stanisława Leszczyńskiego do Francji
 • 41. 1734 koronacja Augusta III Sasa (17 stycznia w Krakowie)
 • 42. 1734 konfederacja w Dzikowie (przeciwko Augustowi III)
 • 43. 1736 zatwierdzenie elekcji Augusta III Sasa przez sejm (jedyny, który nie został zerwany!)
 • 44. polityka polska w okresie panowania Augusta III
 • 45. „Familia” Czartoryskich i Poniatowskich (prorosyjska)
 • 46. stronnictwo Potockich Radziwiłłów, Sapiehów, Ogińskich (antyrosyjskie)
 • 47. jurgieltnicy
 • 48. Polska nierządem stoi
 • 49. kultura polska w okresie panowania Augusta III
 • 50. Za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa…
 • 51. 1745-46 ks. Benedykt Chmielowski „Nowe Ateny” (pierwsza polska encyklopedia)
 • 52. 1747 Biblioteka Załuskich (pierwsza biblioteka publiczna)
 • 53. 1749 St. Leszczyński „Głos wolny, wolność ubezpieczający”
 • 54. Stanisław Konarski (1700-1773) 1732 Volumina legum 1740 Collegium Nobilium 1763 „O skutecznym rad sposobie”
 • 55. dygresja: rokoko
 • 56. Wieskirche Steingaden (Bawaria)
 • 57. kościoły braci Asamów (Bawaria)
 • 58. Rottenbuch (Bawaria)
 • 59. Melk (Austria)
 • 60. Czy pamiętacie Adsa z Melku, ucznia Williama z Baskerville, narratora „Imienia Róży”? A tak dzisiaj, po rokokowej przebudowie, wygląda jego macierzyste opactwo:
 • 61. Bursztynowa Komnata
 • 62. to były miłe dygresje, a teraz wracamy do polityki :)
 • 63. 1763 śmierć Augusta III Sasa (5 X w Hubertsburgu)
 • 64. 1764 sejm konwokacyjny
 • 65. Postanowienia: - zniesienie obowiązku składania przez posłów przysięgi na instrukcje sejmikowe; - zniesienie liberum veto na sejmikach elekcyjnych; - utworzenie komisji skarbowych (koronnej i litewskiej); - utworzenie komisji wojskowych (ograniczenie władzy hetmanów); - utworzenie komisji dobrego porządku w miastach; - jednolite cła generalne (także dla szlachty)
 • 66. 1764 elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • 67. autograf St. A. Poniatowskiego
 • 68. Katarzyna II caryca Rosji (1762-1796)
 • 69. właściwie: Zofia Fryderyka Augusta zu Anhalt-Zerbst (z dynastii askańskiej!) ur. 2 maja 1729 w Szczecinie
 • 70. Car Piotr III (1762)
 • 71. caryca Katarzyna II
 • 72. 1765 założenie przez króla Szkoły Rycerskiej (Korpusu Kadetów)
 • 73. Ignacy Krasicki (1774) Hymn do miłości Ojczyzny (hymn kadetów Szkoły Rycerskiej) Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe, Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
 • 74. 1765 założenie przez króla tygodnika „Monitor”
 • 75. „Monitor” 1765-85 Inventis facile est addere Łatwo jest dodać do rzeczy już odkrytych
 • 76. 1765 założenie przez króla Teatru Narodowego
 • 77. 1766 ambasador Rosji Mikołaj Repnin zażądał na sejmie równouprawnienia dysydentów
 • 78. Mikołaj Repnin
 • 79. Konfederacje dysydentów: prawosławna w Słucku protestancka w Toruniu
 • 80. Konfederacje katolicka w Radomiu
 • 81. wojna domowa interwencja rosyjska
 • 82. 1767/68 sejm „delegacyjny” (repninowski)
 • 83. Postanowienia: - Katarzyna II gwarantem ustroju Polski (!) - prawa kardynalne: 1/ wolna elekcja; 2/ liberum veto; 3/ wyłączność szlachty w dostępie do urzędów i posiadaniu dóbr ziemskich; 4/ prawo szlachty do konfederacji - przyznanie praw politycznych dysydentom, przy zagwarantowaniu katolicyzmowi pozycji uprzywilejowanej
 • 84. 14 X 1768 uwięzienie 4 przywódców opozycji antyrosyjskiej przez ambasadora Rosji Mikołaja Repnina
 • 85. Wywiezieni do Kaługi: Kajetan Ignacy Sołtyk - biskup krakowski Józef Andrzej Załuski - biskup kijowski Wacław Rzewuski - hetman polny koronny Seweryn Rzewuski - poseł podolski, syn Wacława (późniejszy targowiczanin!)
 • 86. bp krakowski Kajetan Sołtyk
 • 87. Oddziały Jej Cesarskiej Mości, mej władczyni, przyjaciółki i aliantki Rzeczypospolitej, aresztowały biskupa krakowskiego, biskupa kijowskiego, wojewodę krakowskiego i starostę dolińskiego z powodu ich prowadzenia się, uwłaczającego godności Jej Cesarskiej Mości, podważającego czystość jej zbawiennych, bezinteresownych i przyjaznych intencji w stosunku do Rzeczypospolitej. Niżej podpisany powiadomił najjaśniejszy Sejm, pozostający pod protekcją Jej Cesarskiej Mości, o stanowczych i uroczystych zapewnieniach kontynuacji tej opieki oraz pomocy i wsparciu Jej Cesarskiej Mości dla zachowania praw i wolności Rzeczypospolitej, z ukróceniem wszystkich nadużyć, które wśliznęły się do rządu, sprzecznych z prawami kardynalnymi państwa. Jej Cesarska Mość pragnie tylko dobrobytu Rzeczypospolitej i nie zaprzestanie udzielać jej swego wsparcia dla osiągnięcia tego celu, bez żadnej zapłaty, pragnąc tylko bezpieczeństwa, szczęścia i wolności narodu polskiego, co już zostało jasno wyrażone w deklaracjach Jej Cesarskiej Mości, które gwarantują Rzeczypospolitej jej obecne posiadłości, jak również prawa, formę rządu i przywileje każdego. Mikołaj książę Repnin