Marketingová koncepce
Moravské zemské knihovny
(krok za krokem)
Mgr. Barbora Buchtová
Knihovny současnosti 2014
Kde jsme?
●
analýza – plánování – zavádění - kontrola
Krok 1 – realizační tým
Realizační tým
●
Mgr. Barbora Buchtová
●
Mgr. Martina Bartáková
●
PhDr. Veronika Žvátorová
●
Mgr. ...
Krok 2 – úpravy na webu
●
Neustálá práce
●
Web by měl kopírovat realitu
●
Google analytics
●
Uživatelská testování
●
Schůz...
Krok 3 – shromažďování dat
●
Interní a externí analýzy
●
Interní a externí zdroje
Externí zdroje a analýzy
● Sociální média
Interní zdroje a analýzy
Interní zdroje a analýzy
●
Která data z knihovního systému pro vás mohou
být zajímavá?
– Demografické údaje o čtenářích (v...
Interní zdroje a analýzy
●
Návštěvnost stránek a chování uživatelů na
webu – google analytics
●
Návštěvnost databází
●
Při...
Dotazníky
●
Nárazové
●
Soustavný sběr
●
Online
●
Offline
Uživatelské testování
Krok 4 – zjišťování potřeb cílových skupin
●
Na základě dotazníků a uživatelských testování
●
Stanovení cílových skupin
– ...
Krok 5 – definování poslání knihovny
a stanovení její hodnoty
●
Stanovení hlavních priorit a charakteristik
knihovny („ver...
Verbální priority MZK
●
Široký fond
●
Povinný výtisk
●
Specializovaný fond -
patenty/technická literatura
●
Cizojazyčný fo...
Hlavní linie
●
Digitální
●
Moderní
●
Mezinárodní / světová / cizojazyčná
●
Specializovaná / vědecká
●
Celoživotní vzdělává...
Stanovení hodnot a cílů
●
1) Představit MZK jako paměť národa, paměť Moravy,
instituci pro Moravu
●
2) Představit MZK jako...
Co zbývá
●
Zabudování marketingových technik do vnitřních
procesů knihovny
– Vnitřní vzdělávání a informování o změnách
– ...
Děkuji za pozornost
Barbora Buchtová
Moravská zemská knihovna
Barbora.Buchtova@mzk.cz
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
Prezentace - knihovny současnosti 2014
of 27

Prezentace - knihovny současnosti 2014

Jak dělat marketingovou koncepci (krok za krokem)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentace - knihovny současnosti 2014

 • 1. Marketingová koncepce Moravské zemské knihovny (krok za krokem) Mgr. Barbora Buchtová Knihovny současnosti 2014
 • 2. Kde jsme? ● analýza – plánování – zavádění - kontrola
 • 3. Krok 1 – realizační tým Realizační tým ● Mgr. Barbora Buchtová ● Mgr. Martina Bartáková ● PhDr. Veronika Žvátorová ● Mgr. Michal Škop Externí pomoc ● PhDr. Libuše Foberová PhD.
 • 4. Krok 2 – úpravy na webu ● Neustálá práce ● Web by měl kopírovat realitu ● Google analytics ● Uživatelská testování ● Schůzky realizačního týmu + dalších internistů
 • 5. Krok 3 – shromažďování dat ● Interní a externí analýzy ● Interní a externí zdroje
 • 6. Externí zdroje a analýzy ● Sociální média
 • 7. Interní zdroje a analýzy
 • 8. Interní zdroje a analýzy ● Která data z knihovního systému pro vás mohou být zajímavá? – Demografické údaje o čtenářích (věk, pohlaví, bydliště) – U studentů - obor studia – Kolik knih si půjčí za rok / jak často si půjčují – Jak dlouho jsou již vašimi čtenáři
 • 9. Interní zdroje a analýzy ● Návštěvnost stránek a chování uživatelů na webu – google analytics ● Návštěvnost databází ● Připojování na wifi / eduroam
 • 10. Dotazníky ● Nárazové ● Soustavný sběr ● Online ● Offline
 • 11. Uživatelské testování
 • 12. Krok 4 – zjišťování potřeb cílových skupin ● Na základě dotazníků a uživatelských testování ● Stanovení cílových skupin – nadané děti / teenageři (12 - 19 let) – studenti (hlavní cílová skupina) – veřejnost se zájmem o celoživotní vzdělávání – pedagogové – instituce – cizinci
 • 13. Krok 5 – definování poslání knihovny a stanovení její hodnoty ● Stanovení hlavních priorit a charakteristik knihovny („verbální priority“) - vybrat hlavní linie ● Stanovení hlavních hodnot a cílů
 • 14. Verbální priority MZK ● Široký fond ● Povinný výtisk ● Specializovaný fond - patenty/technická literatura ● Cizojazyčný fond (zahraniční knihovny) ● Časopisecká studovna ● Studijní místa ● Místo pro doučování ● Odborní knihovníci, profesionálové ● Dlouhá otevírací doba ● Databáze (se vzdáleným přístupem) ● Digitální sbírka (digitální knihovna) ● Nová budova; výhled, moderní ● Řada kvalitních školení a akcí (zdarma) ● Vzdělávání ● Studenti ● Projekty (mapy, rajhrad) - věda a výzkum ● Tradice ● Paměť národa, národní knihovna Moravy
 • 15. Hlavní linie ● Digitální ● Moderní ● Mezinárodní / světová / cizojazyčná ● Specializovaná / vědecká ● Celoživotní vzdělávání ● Kultura / místo setkávání
 • 16. Stanovení hodnot a cílů ● 1) Představit MZK jako paměť národa, paměť Moravy, instituci pro Moravu ● 2) Představit MZK jako vědeckou instituci, která podporuje vědu a vzdělávání ● 3) Představit MZK jako otevřenou instituci podporující kulturu (místo setkávání) ● 4) Představit MZK jako inovativní instituci a moderní zajímavou budovu ● 5) Představit MZK jako “mezinárodní instituci”
 • 17. Co zbývá ● Zabudování marketingových technik do vnitřních procesů knihovny – Vnitřní vzdělávání a informování o změnách – Získávání zpětné vazby od zaměstnanců ● Stanovení indikátorů ● Kontrola
 • 18. Děkuji za pozornost Barbora Buchtová Moravská zemská knihovna Barbora.Buchtova@mzk.cz

Related Documents