4.0
Prezentace skupiny RECIFA
a pěnového skla REFAGLASS
Přednáší: Ing. Václav Šenbauer
Představení společnosti RECIFA a.s.
 Společnost RECIFA a.s. byla založena v roce 1995.
 RECIFA a.s. je nejvýznamnějším z...
Výrobní proces pěnového skla
Tříděný odpad Svoz lahví na výrobní halu
Vytřídění střepů - vyloučení keramiky, porcelánu, ví...
Vyráběný sortiment pěnového skla REFAGLASS
Zrnitost32-63mm
Certifikát na použití podle: EN 13 055-2
(násypy)
a
EN 13 055-1...
Oblasti použití pěnového skla REFAGLASS
Principy zakládání
• Máme rádi chytré inovace, které šetří nejen energii, ale také životní prostředí. Kromě naší primární ...
Základové desky REFAGLASS – jednoduchost
 Vyměření, sejmutí ornice a provedení výkopu jednoduchého tvaru
 Výkop rýh pro ...
Základové desky REFAGLASS - jednoduchost
 Položení geotextilie
 Položení drenáže
 Dovoz štěrku z pěnového skla REFAGLAS...
Základové desky REFAGLASS – jedoduchost
 Položení geotextilie
 Rozprostření štěrku z pěnového skla
 Hutnění po vrstvách...
Základové desky REFAGLASS - jednoduchost
 Vytyčení základové desky
 Jednoduché bednění
 Uložení výztuže desky dle vypra...
Základové desky REFAGLASS - princip
 Heluz dům České Budějovice
- pasivní dům
- založeno na štěrku REFAGLASS
- zdivo z tv...
Podlahy na pěnovém skle REFAGLASS
- část I – rekonstrukce vnitřních podlah na zemině Podlahy dřevěné
 Odstranění stávajíc...
Podlahy na pěnovém skle REFAGLASS
- část I – rekonstrukce vnitřních podlah na zemině
Podlahy dřevěné
 Zásyp plochy vrstvo...
Podlahy na pěnovém skle REFAGLASS
- část II – suché vnitřní podlahy
(vhodné i na povaly i klenby)
Postup práce:
 Odstraně...
Netradiční stavba s využitím výhod Refaglass
 Nízká hmotnost, kvalitní tepelná izolace
 Ekologicky šetrný produkt
Betony lehčené a mezerovité
Betony lehčené:
 Betony lehčené s kamenivem ze štěrku z pěnového skla
REFAGLASS
 Frakce 4-8 ...
Omítky tepelně izolační a lehčené
Omítky:
 Výroba přísad do lehčených a tepelně izolačních omítek -
Štěrk z pěnového skla...
Děkuji za pozornost
Kontaktní údaje:
Tel.: 800 12 13 13
E-mail: info@refaglass.cz
Prezentace refaglass 6 0 zkrácená
Prezentace refaglass 6 0 zkrácená
of 20

Prezentace refaglass 6 0 zkrácená

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace refaglass 6 0 zkrácená

 • 1. 4.0 Prezentace skupiny RECIFA a pěnového skla REFAGLASS Přednáší: Ing. Václav Šenbauer
 • 2. Představení společnosti RECIFA a.s.  Společnost RECIFA a.s. byla založena v roce 1995.  RECIFA a.s. je nejvýznamnějším zpracovatelem odpadového skla v České republice a zároveň je jediným výrobcem pěnového skla REFAGLASS v ČR.  Výrobní závod se nachází v areálu Vintířov u Karlových Varů.  Výrobní program společnosti je zaměřen na ochranu životního prostředí. Co je to pěnové sklo REFAGLASS  Je tepelně izolační materiál nejen pro energeticky úsporné budovy  Je skleněný recyklát vyrobený systémem řízeného pěnění střepu odpadového skla
 • 3. Výrobní proces pěnového skla Tříděný odpad Svoz lahví na výrobní halu Vytřídění střepů - vyloučení keramiky, porcelánu, víček .. Mletí na skleněnou moučku a následná výroba pěnového skla Hotový výrobek – štěrk z pěnového skla
 • 4. Vyráběný sortiment pěnového skla REFAGLASS Zrnitost32-63mm Certifikát na použití podle: EN 13 055-2 (násypy) a EN 13 055-1 (přísady) Zrnitost16-32mm Zrnitost8-16mm Zrnitost4-8mm Zrnitost0-4mm
 • 5. Oblasti použití pěnového skla REFAGLASS
 • 6. Principy zakládání • Máme rádi chytré inovace, které šetří nejen energii, ale také životní prostředí. Kromě naší primární činnosti (recyklace odpadů v obcích) jsme se stali jediným výrobcem unikátní ekologické tepelné izolace – štěrku z pěnového skla REFAGLASS - v České republice. Štěrk z pěnového skla je vyroben ze stoprocentně recyklovatelného skla a právě díky tomu má své jedinečné vlastnosti, které jsou spojeny s nízkou pořizovací cenou. Pěnové sklo REFAGLASS je vysoce únosné, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé, odolné vůči vnějším vlivům, nechutná škůdcům. Řadí se tak mezi nejmodernější stavební tepelné izolace, které přispívají k vysokému komfortu bydlení. •  Pěnové sklo REFAGLASS má široké využití. V první řadě funguje jako teplená izolace základových desek. Díky jeho složení zabraňuje průchodu chladu do konstrukce stavby a neovlivňuje tak vnitřní teplotu objektu. Zároveň funguje jako efektivní drenáž. Díky uzavřené struktuře spolehlivě zabraňuje pronikání vlhkosti k základové desce a tím zabraňuje dalšímu negativnímu ovlivňování základové desky. U jiných typů izolace základových desek tyto vlastnosti nenajdete. Pěnové sklo REFAGLASS tak nejenže dům chrání, ale přispívá i ke snížení nákladů na vytápění! • Slámové domky můžeme založit např. na betonové desce, na betonových patkách, nebo na zemních vrutech podle těchto doporučení. • Více viz. technický servis www.refaglass.cz
 • 7. Základové desky REFAGLASS – jednoduchost  Vyměření, sejmutí ornice a provedení výkopu jednoduchého tvaru  Výkop rýh pro přípojky domu.  Instalace přípojek elektrické energie, vody, kanalizace
 • 8. Základové desky REFAGLASS - jednoduchost  Položení geotextilie  Položení drenáže  Dovoz štěrku z pěnového skla REFAGLASS – volně ložené nebo BIG BAG  Položení drenáže – umístění pod, event i nad getextilií
 • 9. Základové desky REFAGLASS – jedoduchost  Položení geotextilie  Rozprostření štěrku z pěnového skla  Hutnění po vrstvách:  tl. 150-200 mm vibrační deskou 100-120 kg  tl. 200-250 mm vibrační deskou 500 kg
 • 10. Základové desky REFAGLASS - jednoduchost  Vytyčení základové desky  Jednoduché bednění  Uložení výztuže desky dle vypracovaných podkladů  Betonáž desky standardním způsobem
 • 11. Základové desky REFAGLASS - princip  Heluz dům České Budějovice - pasivní dům - založeno na štěrku REFAGLASS - zdivo z tvárnic Heluz
 • 12. Podlahy na pěnovém skle REFAGLASS - část I – rekonstrukce vnitřních podlah na zemině Podlahy dřevěné  Odstranění stávajících vrstev  Provedení podlahy – betonáž patek příp. osazení betonových patek
 • 13. Podlahy na pěnovém skle REFAGLASS - část I – rekonstrukce vnitřních podlah na zemině Podlahy dřevěné  Zásyp plochy vrstvou štěrku RAFAGLASS – tepelná izolace s vysokou prodyšností  Provedení podlahy na dřevěný rošt
 • 14. Podlahy na pěnovém skle REFAGLASS - část II – suché vnitřní podlahy (vhodné i na povaly i klenby) Postup práce:  Odstranění stávajících podlah, případně očištění kleneb. Podle potřeby se položí lepenka nebo folie, nebo se vyplní spáry  Na plochu místností se provede vrstva tepelně lehkého tepelně izolačního násypu ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS o zrnitosti 4-16 nebo 4-8mm mezi dřevěný rošt.  Provede se položení hrubé podlahy např. 2 x OSB nebo palubková podlaha  Nášlapná vrstva podlahy
 • 15. Netradiční stavba s využitím výhod Refaglass  Nízká hmotnost, kvalitní tepelná izolace  Ekologicky šetrný produkt
 • 16. Betony lehčené a mezerovité Betony lehčené:  Betony lehčené s kamenivem ze štěrku z pěnového skla REFAGLASS  Frakce 4-8 a 8-16 Příklad 1: Objemová hmotnost: 1533 kg.m-3 Pevnost v tlaku: 9,6 N.mm-2 (MPa). surovina množství suroviny na 1m 3 písek 0-4 (1800 kg/m 3 ) 497,9 kg lehké kamenivo Recifa 4-8 23,7 kg lehké kamenivo Recifa 8-16 53,3 kg cement 42,5 300 kg superplastifikátor 4,5 l voda 90 l
 • 17. Omítky tepelně izolační a lehčené Omítky:  Výroba přísad do lehčených a tepelně izolačních omítek - Štěrk z pěnového skla REFAGLASS zrnitosti 0-4 mm, 1-2 mm, 4-8 mm  je vhodná do venkovního i vnitřního prostředí, na všechny druhy zdiva, je určena pro ruční zpracování. Výrazně zvyšuje celkový tepelný odpor konstrukce. Omezuje únik tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách. Velmi dobře je propustná pro vodní páry. Typy omítek  Tepelně izolační a lehčená omítka REFA 12 se zrnitosti 02 mm Výrazně zvyšuje celkový tepelný odpor konstrukce: λ ≤ 0,12 W/mk.  Tepelně izolační a lehčená omítka REFA- DEKOR 04 se zrnitostí 0-4 mm  Tepelně izolační a lehčená omítka REFA- DEKOR 08 se zrnitostí 4-8 mm
 • 18. Děkuji za pozornost Kontaktní údaje: Tel.: 800 12 13 13 E-mail: info@refaglass.cz

Related Documents