Projekta “Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” Mērķu un rezultātu analīze. Pieredze brīvp...
Partnerībā ar:
Projekta mērķis: balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijā brīvprātīgo darbības sistēmu, lai b...
Projekta tiešie mērķi, rādītāji, rezultāti:Izveidot brīvprātīgo darbības sistēmu, apkopojotlabās prakses un iepriekšējo pi...
Brīvprātīgo darbības sistēmaPašvaldība NVO Cita iestāde MentorsBrīvprātīgais Brīvprāt...
Brīvprātīgo darbības sistēma
ApmācībasIzstrādāt un ieviest brīvprātīgo apmācību programmuvismaz 4 Latvijas apdzīvotajās vietās dažādos Latvijasreģionos...
MentoriAtlasīt un apmācīt vismaz 16 brīvprātīgos mentorus- Pieteicās 28 mentori ,-Apmācīts 21 mentors no Rīgas, Ventspils,...
Mentori
Mentori
Brīvprātīgie- Atlasīt un apmācīt vismaz 50 brīvprātīgos, no kuriemvismaz 5 būs jaunieši un vismaz 5 būs seniori- Apmācības...
Brīvprātīgie No 2011.gada maija līdz 2012.gada aprīlim 3 – 13 mēneši, vidēji 11,8 mēneši Talsi – 20, Ventspils – ...
Brīvprātīgie / ģimenes
Bērni un to ģimenesSadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, atlasītvismaz 100 pirmsskolas vecuma bērnus, kuru ģimen...
Bērni
Brīvprātīgo un mentoru atbalsts-Nodrošināt atbalstu vismaz 50 brīvprātīgajiem un 16mentoriem-Iegūta informācija par progra...
Novērtējums – brīvprātīgie (48) Mani ieguvumi iesaistoties projektā: ▪ Jaunas zināšanas, pieredze darbā ar bērniem (23)...
Novērtējums – brīvprātīgie (48) Mani izaicinājumi (grūtības) brīvprātīgajā darbā: ▪ Kontakts ar ģimeni, saskarsme, ...
Novērtējums – brīvprātīgie (48)Ieteikumi brīvprātīgo sistēmas attīstībai ▪ Birokrātijas samazināšana, nost ar papīriem (...
Novērtējums – ģimenes (29)Ģimenes ieguvumi, iesaistoties projektā ▪ Sarunas ar vecākiem, padomi (12) ▪ Vairāk laika ve...
Novērtējums – ģimenes (29) Izaicinājumi (grūtības), kas radās iesaistoties ▪ Nav, nebija (13) ▪ Uzticēt bērnu sve...
Novērtējums – ģimenes (29)Ieteikumi brīvprātīgo darba attīstībai ▪ Nav (9) ▪ Lai nebeidzas, ilgāk un vairāk ģimenēm (9...
Projekta ilgtspēja Krīzes centros, citās NVO, pašvaldībās ir pieejami kvalificēti speciālisti, bet trūkst kapacitātes B...
Paldies par uzmanību! Centrs “Dardedze” Cieceres 3a, Rīga 67600685, info@centrsdardedze.lv Projekta vadītāja ...
of 24

Prezentācija mac konference_2012_0521

Centra "Dardedze" projekta noslēguma prezentācija
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentācija mac konference_2012_0521

 • 1. Projekta “Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” Mērķu un rezultātu analīze. Pieredze brīvprātīgo iesaistīšanā mazu bērnu ģimeņu situācijas uzlabošanā 2010.CH04/mac-70/03Baiba Berovska, nodibinājums “Centrs “Dardedze””
 • 2. Partnerībā ar:
 • 3. Projekta mērķis: balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijā brīvprātīgo darbības sistēmu, lai brīvprātīgie, sadarbojoties ar NVO un pašvaldībām, sniegtu atbalstu dažādu sociālās atstumtības un nabadzības riska grupu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenēs, tādējādi uzlabojot gan brīvprātīgo, gan atbalstīto cilvēku dzīves kvalitāti un mazinot to sociālo atšķirtību
 • 4. Projekta tiešie mērķi, rādītāji, rezultāti:Izveidot brīvprātīgo darbības sistēmu, apkopojotlabās prakses un iepriekšējo pieredzi brīvprātīgoatbalsta nodrošināšanai•Izveidota un aprobēta brīvprātīgo darbības sistēma•Apkopota Latvijas, Šveices, Lielbritānijas, Vācijas u.c.valstu pieredze
 • 5. Brīvprātīgo darbības sistēmaPašvaldība NVO Cita iestāde MentorsBrīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais Brīvprātīgais ģimene ģimene ģimene ģimene ģimene ģimene
 • 6. Brīvprātīgo darbības sistēma
 • 7. ApmācībasIzstrādāt un ieviest brīvprātīgo apmācību programmuvismaz 4 Latvijas apdzīvotajās vietās dažādos Latvijasreģionos kā sākumpunktos tālākai sistēmas ieviešanaiApmācību programma izstrādāta un ieviesta.Apmācīti mentori Rīgā un brīvprātīgie Rīgā, Ventspilī,Valmierā, Talsos
 • 8. MentoriAtlasīt un apmācīt vismaz 16 brīvprātīgos mentorus- Pieteicās 28 mentori ,-Apmācīts 21 mentors no Rīgas, Ventspils, Valmieras,Talsiem, Dobeles un citām teritorijām- Projektā pastāvīgi strādājuši 16 (18) mentori
 • 9. Mentori
 • 10. Mentori
 • 11. Brīvprātīgie- Atlasīt un apmācīt vismaz 50 brīvprātīgos, no kuriemvismaz 5 būs jaunieši un vismaz 5 būs seniori- Apmācības vismaz 4 Latvijas vietās vismaz 40akadēmisko stundu apjomā-Sākotnēji atlasīti un apmācīti 68 brīvprātīgie-Noslēgti 60 līgumi ar brīvprātīgajiem- Pastāvīga atlase un apmācības projekta laikā-Dažādi apmācību un sadarbības modeļi
 • 12. Brīvprātīgie No 2011.gada maija līdz 2012.gada aprīlim 3 – 13 mēneši, vidēji 11,8 mēneši Talsi – 20, Ventspils – 15, Valmiera – 14, Rīga – 11 Vietas – Durbe, Engure, Ikšķile, Jūrmala, Kocēni,Lauciene, Lībagi, Mārupe, Pastende, Rīga, Roja, Sabile, Talsi,Valdemārpils, Valdgale, Valmiera, Ventspils 57 sievietes, 3 vīrieši 19 – 72 gadi, 12 jaunieši (līdz 25), 4 seniori
 • 13. Brīvprātīgie / ģimenes
 • 14. Bērni un to ģimenesSadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, atlasītvismaz 100 pirmsskolas vecuma bērnus, kuru ģimenēmnepieciešams brīvprātīgo atbalsts un kur vismaz 20ģimenēm par bērnu audzināšanu ir atbildīgi seniori- 84 ģimenes- vairāk kā 135 bērni vecumā no 0 līdz 19 gadiem,- vairāk kā 98 pirmsskolas bērni,t.sk. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ar funkcionāliemtraucējumiem vai invaliditāti, no vardarbības cietuši bērni un ar vecākiemārzemēs- vairāk kā 12 seniori
 • 15. Bērni
 • 16. Brīvprātīgo un mentoru atbalsts-Nodrošināt atbalstu vismaz 50 brīvprātīgajiem un 16mentoriem-Iegūta informācija par programmas īstenošanasrezultātiem tālākai izmantošanai un pilnveidei-Ikmēneša brīvprātīgo tikšanās, mentoru supervīzijaun darba grupas tikšanās-Individuāls atbalsts
 • 17. Novērtējums – brīvprātīgie (48) Mani ieguvumi iesaistoties projektā: ▪ Jaunas zināšanas, pieredze darbā ar bērniem (23) ▪ Jauni kontakti, draugi, domubiedri, socializācija (22) ▪ Gandarījuma sajūta, pašapziņas celšana (10) ▪ Sociālā darba un saskarsmes iemaņas (10) ▪ Skats no citas puses, kāds dzīvo savādāk (9) ▪ Jauna pieredze darbā ar bērniem invalīdiem (5)Esmu apmierināta, ka iesaistījos projektā ar mērķi palīdzēt citiem. Labprāt turpinātu!
 • 18. Novērtējums – brīvprātīgie (48) Mani izaicinājumi (grūtības) brīvprātīgajā darbā: ▪ Kontakts ar ģimeni, saskarsme, uzticēšanās (17) ▪ Sveša vide, saprast svešas problēmas (12) ▪ Tikšanos plānošana, laika balanss (8) ▪ Robežu nospraušana (6) ▪ Uzmanības sadalīšana vairākiem bērniem (5) ▪ Pieņemt ģimenes sociālo statusu, aizspriedumi (5) Bija grūti uztvert mierīgi situācijas, kurasneatbilda maniem priekšstatiem, par to kā jābūt
 • 19. Novērtējums – brīvprātīgie (48)Ieteikumi brīvprātīgo sistēmas attīstībai ▪ Birokrātijas samazināšana, nost ar papīriem (14) ▪ Turpināt projektu, strādāt ar ģimenēm (8) ▪ Plašāka ģimeņu un bērnu izvēle (5) ▪ Atvēlēt līdzekļus ģimenes finansiālam atbalstam (5) ▪ Apmācības brīvprātīgā darba laikā (5) ▪ Plašāk popularizēt brīvprātīgo darbu (4) Lai viss izdodas!
 • 20. Novērtējums – ģimenes (29)Ģimenes ieguvumi, iesaistoties projektā ▪ Sarunas ar vecākiem, padomi (12) ▪ Vairāk laika vecākiem (7) ▪ Attīstošas spēles un rotaļas, laiks bērniem (4) ▪ Jauni draugi (4) ▪ Interesanta laika pavadīšana, pieredze (3) ▪ Uzlabojas bērna intereses un komunikācija (3)Iespēja izrunāties un meklēt risinājumus problēmu risināšanai
 • 21. Novērtējums – ģimenes (29) Izaicinājumi (grūtības), kas radās iesaistoties ▪ Nav, nebija (13) ▪ Uzticēt bērnu svešam cilvēkam, uzticēšanās (5) ▪ Laika plānošana, tikšanos saskaņošana (3) ▪ Pieņemt un saprast brīvprātīgā uzdevumus (2) ▪ Sākumā grūti ielaist svešinieku (2) ▪ Bailes par sociālā dienesta informēšanuSākumā bija grūti pieņemt svešu cilvēku mājā, bet vēlāk labi sapratāmies
 • 22. Novērtējums – ģimenes (29)Ieteikumi brīvprātīgo darba attīstībai ▪ Nav (9) ▪ Lai nebeidzas, ilgāk un vairāk ģimenēm (9) ▪ Biežāki apmeklējumi (3) ▪ Tā turpināt (2) ▪ Kopīgi pasākumi ar citām ģimenēm, bērniem (2) ▪ Paldies! Mums vajadzētu, lai tiktos vairāk
 • 23. Projekta ilgtspēja Krīzes centros, citās NVO, pašvaldībās ir pieejami kvalificēti speciālisti, bet trūkst kapacitātes Brīvprātīgie, kurus koordinē mentors atslogo speciālistus, nokļūst tuvāk ģimenei, ļauj strādāt plašāk un kvalitatīvāk Finansējums – mentora alga, tikšanās telpa, brīvprātīgo izmaksu kompensācija Elektroniski pieejami materiāli un pieredze
 • 24. Paldies par uzmanību! Centrs “Dardedze” Cieceres 3a, Rīga 67600685, info@centrsdardedze.lv Projekta vadītāja – Baiba Berovska29489720, baiba.berovska@projekti.lv

Related Documents