KURSUS KEMAHIRAN MAKLUMAT PERUBATAN
oleh : Azlan Mohamad Hamzah
Pustakawan
Perpustakaan PPUKM
lanzmh@ppukm.ukm.edu.my
lan...
Objektif :
Di akhir sesi, peserta dapat memahami :
 Kaedah penggunaan dan strategi pencarian maklumat
(e-jurnal, ebooks d...
Kandungan:
1. Portal Perpustakaan PPUKM
1.1 Pendaftaran, Lupa kata laluan, Federated search dll.
2. Kaedah pencarian jurn...
Strategi Pencarian Maklumat:
LANGKAH DEMI LANGKAH
1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki
2. Kenalpasti bentuk maklumat ...
Strategi Pencarian Maklumat:
1. KENALPASTI MAKLUMAT YANG DIKEHENDAKI
•Mulakan tugasan dengan memahami tajuk tugasan yang a...
Strategi Pencarian Maklumat:
LANGKAH DEMI LANGKAH
1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki
2. Kenalpasti bentuk maklumat ...
Strategi Pencarian Maklumat:
2. KENALPASTI BENTUK MAKLUMAT YANG AKAN DIGUNAKAN
Anda perlu mengenalpasti jenis bahan maklum...
Strategi Pencarian Maklumat:
LANGKAH DEMI LANGKAH
1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki
2. Kenalpasti bentuk maklumat ...
Strategi Pencarian Maklumat:
•
3. KENALPASTI CARA UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT TERSEBUT
Maklumat terdapat dalam pelbagai be...
Strategi Pencarian Maklumat:
LANGKAH DEMI LANGKAH
1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki
2. Kenalpasti bentuk maklumat ...
Strategi Pencarian Maklumat:
4. MEMBUAT PENILAIAN KE ATAS MAKLUMAT YANG TELAH DIPEROLEHI
Ketika mendapatkan maklumat, and...
Strategi Pencarian Maklumat:
LANGKAH DEMI LANGKAH
1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki
2. Kenalpasti bentuk maklumat ...
Strategi Pencarian Maklumat:
5. MENYENARAIKAN BAHAN RUJUKAN YANG DIGUNAKAN
Apabila memulakan tugasan, adalah amat penting ...
Portal Perpustakaan PPUKM
http://lib.hukm.ukm.my
Portal Perpustakaan PPUKM
UKM Kampus Utama
(Bangi)
Perpustakaan
Cabang
http://lib.hukm.ukm.my
Pelajar Pasca
Siswazah
A...
Portal Perpustakaan PPUKM
Ciri-ciri / Perkhidmatan :
1.
Pendaftaran Atas Talian
2.
Akses kepada sumber maklumat elektro...
PENDAFTARAN ATAS TALIAN :
Portal Perpustakaan PPUKM
Pendaftaran Atas Talian
1. Click Daftar Pengguna
baru Dalam Laman
Utama, Pilih Pendaftaran
Pela...
Portal Perpustakaan PPUKM
Pendaftaran Atas Talian
2. Isi butiran dalam
borang atas talian dan
Click Hantar
Pendaftaran/su...
Portal Perpustakaan / Library Portal
Pendaftaran Secara DalamTalian / Online Registration
2. Perpustakaan akan
aktifkan s...
Library Portal
Terlupa Kata Laluan? / Forgot your password ?
Klik Lupa
Kata
Laluan?
Laman Utama selepas login /After login page :
Kemudahan ‘Federated Search’
Carian melalui
pelbagai pangkalan
data yang di...
Laman Utama selepas login /After login page :
Kemudahan ‘Federated Search’
Carian melalui
pelbagai pangkalan
data yang dil...
‘Federated Search’
Keyword Search ; e.g Vascular Surgery
More than
500,000 hits
Click to the title to
access full text
‘Federated Search’
Keyword : Nutrition
Title : diabetes patient
Main Page/Laman Utama selepas login /After login page
List of Subscribed
Databases :
Browse by Alphabet :
Browse by Subje...
Example :
1.OVID
Medline choose Alphabet O
Contoh :
1. OVID Medline pilih
‘Pangkalan Data Teks
penuh’ 2. Access
Medicine pilih e-buku
Click Semua/All for the list of
Subscribe Databases and ejournal
Pangkalan Data, e-jurnal dan e-books dalam
bidang perubatan dan sains kesihatan
Capaian Sumber elektronik melalui Portal
E-Jurnal
• 5, 935
judul
Pangkalan
Data
E-buku
• 28
judul
• 2,381
judul
List of Databases
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
JUDUL
Access Medicine
Access Surgery
AAP J...
Portal Perpustakaan / Library Portal
Pangkalan data langganan / Subscribed Online Databases
Teks Penuh / Full Text
Teks Pe...
Pangkalan Data Langganan
Teks Penuh :
OVIDSp
Pangkalan Data Langganan
Teks Penuh :
Wiley Interscience (Blackwell Journal) – 306 Judul langganan e-jurnal
Pangkalan Data Langganan
Teks Penuh :
KLIK disini
EBSCOhost Medical, Medline with Fulltext, & CINAHL
Pangkalan Data Langganan
Teks Penuh :
KLIK disini
Proquest Health & Medical Complete
Pangkalan Data Langganan
Teks Penuh :
ClinicalKey
Pangkalan Data Langganan
Teks Penuh :
Science Direct
Portal Perpustakaan / Library Portal
Pharmacy & drugs
• Lexi-Comp Online
• Micromedex
Evidence Based Medicine / Clinical
...
Pangkalan Data Langganan
Farmasi dan Berkaitan :
Micromedex
Pangkalan Data Langganan
Maklumat Klinikal / Evidence Based Medicine
Uptodate Online
Pangkalan Data Langganan
Maklumat Klinikal / Evidence Based Medicine
The Cochrane Library
Portal Perpustakaan / Library Portal
Medical Images
•Scientific & Medical Art Imagebase
Portal Perpustakaan / Library Portal
Seminar / Lecture Collection
• The Biomedical & Life Sciences (Henry Stewart Talks)....
Portal Perpustakaan / Library Portal
E-Books
• Access Medicine
• Access Surgery
• LWW E-books @ OVID
• ACP (American Coll...
E-Books
LWW e-Books @OVID
Portal Perpustakaan / Library Portal
Reference management Software
•Wizfolio
BAGAIMANA UNTUK MENCARI
ARTIKEL JURNAL DALAM
PANGKALAN DATA
LANGGANAN:
1. OVIDSP
1. Klik OVID Medline Dalam Portal selepas login
3 : Klik HUKM Library Fulltext journals
BASIC SEARCH
•
•
Enter a complete topic or question, and click search
Select Include related terms to broaden your searc...
Click pdf
Save atau Print
Filter by Relevancy : 5 stars only
Searching – Combining Terms
• Boolean searching allows you to further define
your search. You can do this by adding topics...
ADVANCED
SEARCH
• Combine Search , AND OR
e.g Nutrition AND Children AND Brain injury
AND
Motivation and Adults
The Word and can be used to limit a search to materials that include two or more search
topics.
...
OR
Motivation or Adults
Use OR to retrieve records in which AT LEAST one of the search terms is
present.
This is illustra...
NOT
Any results containing the term after the word not will not be included in the
results of the search.
o In this searc...
ADVANCED
SEARCH
• Combine Search , AND OR
e.g Nutrition AND Children AND Brain injury
•
Search - Children
•
Search - Brain Injury
•
Tick box and click ‘AND’
• 303 hits
• Click display
Click pdf
Save atau Print
•
1. OVIDSP
SEARCH BY TITLE
Save atau Print
•
1. OVIDSP
BROWSE BY JOURNAL NAME
OR SUBJECT
Click Journals
Type the
journal title
Save atau Print
Klik Subject ‘ +Clinical
Medicine’ + ‘Internal
medicine’ – Nutrition
& Dietetics
8 jurnal yang
berkaitan Nutrition
BAGAIMANA UNTUK MENCARI
ARTIKEL JURNAL DALAM
PANGKALAN DATA
LANGGANAN:
EBSCOhost Medical
1. Click Ebscohost Medical
2. Click Medical Databases : medline , CINAHL etc.
1. Select All
2. Click Continue
1. Search e.g ‘smoking habit’
2. Click Full-text ‘box’ in Limit your results options
Save atau
Print
Jika tidak klik atau tick pada Full text
No Pdf fulltext
PROQUEST
1. Klik Proquest health & Medical Complete
Dalam Portal selepas login
Portal Perpustakaan / Library Portal
Perkhidmatan Dalam Talian / Online Services
Document Delivery Services (Articles Req...
Portal Perpustakaan / Library Portal
Perkhidmatan Dalam Talian / Online Services
2. Cadangan Buku Baru / New Book
Suggest...
Perkhidmatan Dalam Talian / Online Services
Sistem Maklum balas i-Siber /
Online User Feedback
Library Members can give a...
HOW TO SEARCH ARTICLES
JOURNALS
4. KNOWLEDGE PORTAL
UKM Medical Centre Knowledge Portal
(http://libkportal.ppukm.ukm.my:8080/mom/)
Institutional repositories for the article...
Search by :
1. Topic searcher
e.g ‘community health’ or click to
community health’
Click [+] to read the abstract
Click the title to access the full-text
Search by : Document Searcher
Types of Documents
e.g choose ‘Journal
Articles’
Any Search : e.g merokok
LATIHAN AMALI
LATIHAN FEDERATED SEARCH
(ADVANCED SEARCH)
(SILA JAWAB DALAM MASA 10 MINIT)
1. Cari Artikel berjudul The importance of die...
LATIHAN OVIDSp
(SILA JAWAB DALAM MASA 20 MINIT)
1.
Cari Artikel Jurnal menggunakan Subjek Oncology dan Children
.Sila nya...
LATIHAN EBSCOhost
(SILA JAWAB DALAM MASA 20 MINIT)
1. Cari artikel teks penuh berjudul Stroke, food groups, and dietary
pa...
Azlan Mohamad Hamzah
Librarian
UKM Medical Centre
03-91455337
lanzmh@ppukm.ukm.edu.my
lanzmh@gmail.com
Terima kasih…
“ Perpustakaan penjana generasi bermaklumat”
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
Portal Perpustakaan 2013
of 131

Portal Perpustakaan 2013

Slide Panduan Penggunaan dan Pencarian Maklumat Portal Perpustakaan PPUKM
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Portal Perpustakaan 2013

 • 1. KURSUS KEMAHIRAN MAKLUMAT PERUBATAN oleh : Azlan Mohamad Hamzah Pustakawan Perpustakaan PPUKM lanzmh@ppukm.ukm.edu.my lanzmh@gmail.com
 • 2. Objektif : Di akhir sesi, peserta dapat memahami :  Kaedah penggunaan dan strategi pencarian maklumat (e-jurnal, ebooks dll.) yang berkesan melalui Portal Perpustakaan, GEMILANG dan pangkalan data langganan.  Mengetahui fungsi Perisian Pengurusan Bibiliografi / Rujukan (Wizfolio) dalam pembinaan Rujukan dalam sesuatu tugasan /tesis/artikel
 • 3. Kandungan: 1. Portal Perpustakaan PPUKM 1.1 Pendaftaran, Lupa kata laluan, Federated search dll. 2. Kaedah pencarian jurnal artikel dari beberapa pangkalan data terpilih : 2.1 OvidSp & Ovid E-books 2.2 Ebsco Medical 2.3 Proquest health & Medical Complete 2.5 Knowledge Portal 3. Latihan Amali
 • 4. Strategi Pencarian Maklumat: LANGKAH DEMI LANGKAH 1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki 2. Kenalpasti bentuk maklumat yang akan digunakan 3. Kenalpasti cara untuk mendapatkan maklumat 4. Membuat penilaian ke atas maklumat yang diperolehi 5. Menyenaraikan bahan rujukan yang digunakan Sumber Rujukan : http://www.lib.usm.my/equip-usm/directory/pjjlinks/Strategi%20pencarian-PPJJ.htm
 • 5. Strategi Pencarian Maklumat: 1. KENALPASTI MAKLUMAT YANG DIKEHENDAKI •Mulakan tugasan dengan memahami tajuk tugasan yang anda perolehi. •Tentukan skop pencarian dengan mengenalpasti tempoh masa dan kawasan geografi seperti yang dikehendaki. •Kenalpasti konsep dan definisi yang terdapat dalam tajuk tugasan serta istilah-istilah yang berkaitan dengan tajuk tugasan anda. Anda perlu merujuk kepada kamus, thesaurus, glosari, ensiklopedia, buku panduan untuk mendapatkan maklumat berkaitan definisi dan istilah-istilah yang berkaitan. Sumber Rujukan : http://www.lib.usm.my/equip-usm/directory/pjjlinks/Strategi%20pencarian-PPJJ.htm
 • 6. Strategi Pencarian Maklumat: LANGKAH DEMI LANGKAH 1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki 2. Kenalpasti bentuk maklumat yang akan digunakan 3. Kenalpasti cara untuk mendapatkan maklumat 4. Membuat penilaian ke atas maklumat yang diperolehi 5. Menyenaraikan bahan rujukan yang digunakan
 • 7. Strategi Pencarian Maklumat: 2. KENALPASTI BENTUK MAKLUMAT YANG AKAN DIGUNAKAN Anda perlu mengenalpasti jenis bahan maklumat yang akan digunakan dan juga tahap maklumat yang diperlukan. Ini adalah untuk memastikan anda menggunakan bahan maklumat tersebut secara berkesan. Fakta ringkas Maklumat biografi Maklumat semasa Maklumat mendalam berkenaan sesuatu subjek Maklumat khusus - Kamus - Ensaiklopedia - Ensaiklopedia - Biografi - Autobiografi - Artikel Jurnal/ majalah - Keratan Akhbar - Akhbar - Internet - Buku dan artikel jurnal - Buku lebih komprehensif tetapi selalunya maklumat di dalamnya agak lama - Artikel jurnal memberikan maklumat yang lebih mendalam dalam subjek yang tertentu - Laman web juga memberikan maklumat yang lebih terperinci tetapi perlu dibuat penilaian laman web tersebut terlebih dahulu. - Kertas persidangan - Tesis - Standards - Laporan tahunan - Statistik
 • 8. Strategi Pencarian Maklumat: LANGKAH DEMI LANGKAH 1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki 2. Kenalpasti bentuk maklumat yang akan digunakan 3. Kenalpasti cara untuk mendapatkan maklumat 4. Membuat penilaian ke atas maklumat yang diperolehi 5. Menyenaraikan bahan rujukan yang digunakan
 • 9. Strategi Pencarian Maklumat: • 3. KENALPASTI CARA UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT TERSEBUT Maklumat terdapat dalam pelbagai bentuk. Anda perlu mengenalpasti sumber maklumat tersebut dan cara untuk mendapatkannya: Buku dan jurnal • Gunakan katalog GEMILANG (gemilang.ukm.my) • Artikel jurnal atau majalah • Portal Perpustakaan PPUKM • Pangkalan data seperti EbscoHost ,CINAHL, ProQuest, ScienceDirect dll. • Internet * Menggunakan enjin pencarian seperti Google, Yahoo dan lain-lain * Direktori / Perpustakaan Maya (Virtual Library) Sumber Rujukan : http://www.lib.usm.my/equip-usm/directory/pjjlinks/Strategi%20pencarian-PPJJ.htm
 • 10. Strategi Pencarian Maklumat: LANGKAH DEMI LANGKAH 1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki 2. Kenalpasti bentuk maklumat yang akan digunakan 3. Kenalpasti cara untuk mendapatkan maklumat 4. Membuat penilaian ke atas maklumat yang diperolehi 5. Menyenaraikan bahan rujukan yang digunakan
 • 11. Strategi Pencarian Maklumat: 4. MEMBUAT PENILAIAN KE ATAS MAKLUMAT YANG TELAH DIPEROLEHI Ketika mendapatkan maklumat, anda perlu membuat penilaian ke atas bahanbahan maklumat yang diperolehi. Penilaian adalah perlu untuk memastikan maklumat yang diperolehi adalah menepati tajuk tugasan. Antara kriteria yang perlu diambil kira ketika membuat penilaian ialah: •Ketepatan maklumat •Kesesuaian maklumat •Penulis diketahui atau pakar dalam bidang tersebut •Jangkamasa maklumat •Liputan maklumat Bagi tugasan pada peringkat universiti, maklumat yang diperlukan adalah bersifat ilmiah/akademik. Jika sekiranya anda tidak berpuashati dengan maklumat yang diperolehi, ubahsuai pencarian maklumat di mana perlu.
 • 12. Strategi Pencarian Maklumat: LANGKAH DEMI LANGKAH 1. Kenalpasti maklumat yang dikehendaki 2. Kenalpasti bentuk maklumat yang akan digunakan 3. Kenalpasti cara untuk mendapatkan maklumat 4. Membuat penilaian ke atas maklumat yang diperolehi 5. Menyenaraikan bahan rujukan yang digunakan
 • 13. Strategi Pencarian Maklumat: 5. MENYENARAIKAN BAHAN RUJUKAN YANG DIGUNAKAN Apabila memulakan tugasan, adalah amat penting menyenaraikan bahanbahan maklumat yang digunakan secara bersistematik. Ini adalah untuk memudahkan anda mendapatkan kembali bahan tersebut sekiranya perlu kepada penambahan atau memperbetulkan maklumat yang tertentu. Terdapat pelbagai format/ bentuk penulisan rujukan/ bibliografi yang boleh digunakan seperti sistem APA Styles (American Psychological Association), MLA Styles (Modern Language Association), Harvard System , Gaya UKM dan lainlain lagi. Sekiranya tidak pasti, rujuk kepada penyelia/ pensyarah mengenai format yang perlu digunakan dalam tugasan anda. Sumber Rujukan : http://www.lib.usm.my/equip-usm/directory/pjjlinks/Strategi%20pencarian-PPJJ.htm
 • 14. Portal Perpustakaan PPUKM http://lib.hukm.ukm.my
 • 15. Portal Perpustakaan PPUKM UKM Kampus Utama (Bangi) Perpustakaan Cabang http://lib.hukm.ukm.my Pelajar Pasca Siswazah Akses dari Rumah
 • 16. Portal Perpustakaan PPUKM Ciri-ciri / Perkhidmatan : 1. Pendaftaran Atas Talian 2. Akses kepada sumber maklumat elektronik dari dalam kampus UKM (Intranet) dan luar Kampus UKM (Internet) (24 x 7) 3. Lupa Kata Laluan/Forgot password, Federated Search. 4. Sumber Teks Penuh dari Pangkalan Data Langganan dengan lebih 5,000 judul jurnal dan 2,000 e-buku, imej perubatan, maklumat klinikal, ubat-ubatan dan farmasi. 5. Permohonan Dalam Talian / sumber (Sistem Pembekalan Penerbitan (SPP), Pinjaman Antara Perpustakaan (ILL), Cadangan Buku Baru & i-Siber) http://lib.hukm.ukm.my
 • 17. PENDAFTARAN ATAS TALIAN :
 • 18. Portal Perpustakaan PPUKM Pendaftaran Atas Talian 1. Click Daftar Pengguna baru Dalam Laman Utama, Pilih Pendaftaran Pelajar and Click Daftar Di sini/Sign up here
 • 19. Portal Perpustakaan PPUKM Pendaftaran Atas Talian 2. Isi butiran dalam borang atas talian dan Click Hantar Pendaftaran/submit registration
 • 20. Portal Perpustakaan / Library Portal Pendaftaran Secara DalamTalian / Online Registration 2. Perpustakaan akan aktifkan setelah pendaftaran berjaya .
 • 21. Library Portal Terlupa Kata Laluan? / Forgot your password ? Klik Lupa Kata Laluan?
 • 22. Laman Utama selepas login /After login page : Kemudahan ‘Federated Search’ Carian melalui pelbagai pangkalan data yang dilanggan secara serentak contoh : kata kunci health care on stroke
 • 23. Laman Utama selepas login /After login page : Kemudahan ‘Federated Search’ Carian melalui pelbagai pangkalan data yang dilanggan secara serentak contoh : kata kunci infectious disease i-Search Allow you to search throughout all the collections subscribed by the PPUKM Library in one simple search e.g keyword : infectious disease
 • 24. ‘Federated Search’ Keyword Search ; e.g Vascular Surgery More than 500,000 hits Click to the title to access full text
 • 25. ‘Federated Search’ Keyword : Nutrition Title : diabetes patient
 • 26. Main Page/Laman Utama selepas login /After login page List of Subscribed Databases : Browse by Alphabet : Browse by Subject
 • 27. Example : 1.OVID Medline choose Alphabet O
 • 28. Contoh : 1. OVID Medline pilih ‘Pangkalan Data Teks penuh’ 2. Access Medicine pilih e-buku
 • 29. Click Semua/All for the list of Subscribe Databases and ejournal
 • 30. Pangkalan Data, e-jurnal dan e-books dalam bidang perubatan dan sains kesihatan
 • 31. Capaian Sumber elektronik melalui Portal E-Jurnal • 5, 935 judul Pangkalan Data E-buku • 28 judul • 2,381 judul
 • 32. List of Databases BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 JUDUL Access Medicine Access Surgery AAP Journal Annual Reviews Biomedical Sciences BMJ Journals EBSCOhost Medical IG Publishing e-books INFORMA Health Care Journal JAMA Lexi-Comp Online LWW E-books @ OVID MD Consult Core Collection Micromedex Nature.com OVIDSp ProQuest Health & Medical Complete SAGEJournal Online SAGE Reference Online Health Collection Springer Protocols UpToDate Online Wiley-Interscience Wizfolio Bil. JUDUL 69 17 5 25 27 2399 140 88 10 – 275 53 – 70 456 1820 112 15 – – 306 –
 • 33. Portal Perpustakaan / Library Portal Pangkalan data langganan / Subscribed Online Databases Teks Penuh / Full Text Teks Penuh / Full text • Wiley-Interscience • MD-Consult • Annual Reviews Biomedical Sciences • OVIDSp • Proquest Health & Medical Complete • Springer Protocols • ClinicalKey • Ebsco Medical • ScienceDirect • Emerald, Springer, CLJ Law, Lexis-Nexis, •ISI Web of Science, •Journal Citation Report (JCR), •Oxford Journals •SCOPUS • BMJ Journals • Nature.com
 • 34. Pangkalan Data Langganan Teks Penuh : OVIDSp
 • 35. Pangkalan Data Langganan Teks Penuh : Wiley Interscience (Blackwell Journal) – 306 Judul langganan e-jurnal
 • 36. Pangkalan Data Langganan Teks Penuh : KLIK disini EBSCOhost Medical, Medline with Fulltext, & CINAHL
 • 37. Pangkalan Data Langganan Teks Penuh : KLIK disini Proquest Health & Medical Complete
 • 38. Pangkalan Data Langganan Teks Penuh : ClinicalKey
 • 39. Pangkalan Data Langganan Teks Penuh : Science Direct
 • 40. Portal Perpustakaan / Library Portal Pharmacy & drugs • Lexi-Comp Online • Micromedex Evidence Based Medicine / Clinical Information • UptoDate Online • Dynamed : Evidence based ; point of care • BMJ Best Practice • The Cochrane Library
 • 41. Pangkalan Data Langganan Farmasi dan Berkaitan : Micromedex
 • 42. Pangkalan Data Langganan Maklumat Klinikal / Evidence Based Medicine Uptodate Online
 • 43. Pangkalan Data Langganan Maklumat Klinikal / Evidence Based Medicine The Cochrane Library
 • 44. Portal Perpustakaan / Library Portal Medical Images •Scientific & Medical Art Imagebase
 • 45. Portal Perpustakaan / Library Portal Seminar / Lecture Collection • The Biomedical & Life Sciences (Henry Stewart Talks). Lebih 1500 talks
 • 46. Portal Perpustakaan / Library Portal E-Books • Access Medicine • Access Surgery • LWW E-books @ OVID • ACP (American College of Physicians Press) eBooks • Clinical Publishing eBooks • Manson Publishing eBooks
 • 47. E-Books LWW e-Books @OVID
 • 48. Portal Perpustakaan / Library Portal Reference management Software •Wizfolio
 • 49. BAGAIMANA UNTUK MENCARI ARTIKEL JURNAL DALAM PANGKALAN DATA LANGGANAN: 1. OVIDSP
 • 50. 1. Klik OVID Medline Dalam Portal selepas login
 • 51. 3 : Klik HUKM Library Fulltext journals
 • 52. BASIC SEARCH • • Enter a complete topic or question, and click search Select Include related terms to broaden your search • Filter by Relevancy to select 5 star results
 • 53. Click pdf
 • 54. Save atau Print
 • 55. Filter by Relevancy : 5 stars only
 • 56. Searching – Combining Terms • Boolean searching allows you to further define your search. You can do this by adding topics using and, or and not between your search words. • These are called Boolean Operators and they allow you to search more than one topic or type of information (such as an author and subject) at one time.
 • 57. ADVANCED SEARCH • Combine Search , AND OR e.g Nutrition AND Children AND Brain injury
 • 58. AND Motivation and Adults The Word and can be used to limit a search to materials that include two or more search topics. o In this search, information about motivation AND adults is retrieved. oThis is illustrated by the red shaded area overlapping the two circles representing all records that contain both motivationand adults. oNo records containing only motivation or adults are retrieved.
 • 59. OR Motivation or Adults Use OR to retrieve records in which AT LEAST one of the search terms is present. This is illustrated by: o the yellow shaded circle with the word motivation representing all the records that contain the word motivation othe yellow shaded circle with the word adults representing all the records that contain the word adults
 • 60. NOT Any results containing the term after the word not will not be included in the results of the search. o In this search, use NOT to retrieve information about motivation, but not about children. o This is illustrated by the yellow shaded area with the word motivation representing all the records containing the word motivation, but not the word children.
 • 61. ADVANCED SEARCH • Combine Search , AND OR e.g Nutrition AND Children AND Brain injury
 • 62. • Search - Children
 • 63. • Search - Brain Injury
 • 64. • Tick box and click ‘AND’ • 303 hits • Click display
 • 65. Click pdf
 • 66. Save atau Print
 • 67. • 1. OVIDSP SEARCH BY TITLE
 • 68. Save atau Print
 • 69. • 1. OVIDSP BROWSE BY JOURNAL NAME OR SUBJECT
 • 70. Click Journals
 • 71. Type the journal title
 • 72. Save atau Print
 • 73. Klik Subject ‘ +Clinical Medicine’ + ‘Internal medicine’ – Nutrition & Dietetics
 • 74. 8 jurnal yang berkaitan Nutrition
 • 75. BAGAIMANA UNTUK MENCARI ARTIKEL JURNAL DALAM PANGKALAN DATA LANGGANAN: EBSCOhost Medical
 • 76. 1. Click Ebscohost Medical
 • 77. 2. Click Medical Databases : medline , CINAHL etc.
 • 78. 1. Select All 2. Click Continue
 • 79. 1. Search e.g ‘smoking habit’ 2. Click Full-text ‘box’ in Limit your results options
 • 80. Save atau Print
 • 81. Jika tidak klik atau tick pada Full text
 • 82. No Pdf fulltext
 • 83. PROQUEST
 • 84. 1. Klik Proquest health & Medical Complete Dalam Portal selepas login
 • 85. Portal Perpustakaan / Library Portal Perkhidmatan Dalam Talian / Online Services Document Delivery Services (Articles Request if the article is not available in Library Subcribed Databases
 • 86. Portal Perpustakaan / Library Portal Perkhidmatan Dalam Talian / Online Services 2. Cadangan Buku Baru / New Book Suggestion
 • 87. Perkhidmatan Dalam Talian / Online Services Sistem Maklum balas i-Siber / Online User Feedback Library Members can give and receive feedback anytime , anywhere
 • 88. HOW TO SEARCH ARTICLES JOURNALS 4. KNOWLEDGE PORTAL
 • 89. UKM Medical Centre Knowledge Portal (http://libkportal.ppukm.ukm.my:8080/mom/) Institutional repositories for the articles/resources publish by Academicians of Faculty of Medicine
 • 90. Search by : 1. Topic searcher e.g ‘community health’ or click to community health’
 • 91. Click [+] to read the abstract
 • 92. Click the title to access the full-text
 • 93. Search by : Document Searcher
 • 94. Types of Documents e.g choose ‘Journal Articles’
 • 95. Any Search : e.g merokok
 • 96. LATIHAN AMALI
 • 97. LATIHAN FEDERATED SEARCH (ADVANCED SEARCH) (SILA JAWAB DALAM MASA 10 MINIT) 1. Cari Artikel berjudul The importance of dietitians in cancer care. dan berikan nama pengarang, judul jurnal dan tahun diterbitkan serta nama pangkalan data (sources)
 • 98. LATIHAN OVIDSp (SILA JAWAB DALAM MASA 20 MINIT) 1. Cari Artikel Jurnal menggunakan Subjek Oncology dan Children .Sila nyatakan jumlah artikel yang diperolehi. (HUKM Library Full text journal) 2. Cari Artikel berjudul Avian Influenza Virus Infections in Humans dan berikan nama pengarang, judul jurnal dan tahun diterbitkan 3. Cari 2 Judul Jurnal dalam bidang Sports Medicine (Clinical Medicine)
 • 99. LATIHAN EBSCOhost (SILA JAWAB DALAM MASA 20 MINIT) 1. Cari artikel teks penuh berjudul Stroke, food groups, and dietary patterns: a systematic review dan berikan nama pengarang, judul jurnal dan tahun diterbitkan
 • 100. Azlan Mohamad Hamzah Librarian UKM Medical Centre 03-91455337 lanzmh@ppukm.ukm.edu.my lanzmh@gmail.com
 • 101. Terima kasih… “ Perpustakaan penjana generasi bermaklumat”