bal gin lam kun gar pu ci di pu cu Cari pasangan. Tekan pada suku kata.
bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
of 6

Preview Pengajaran

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Preview Pengajaran

  • 1. bal gin lam kun gar pu ci di pu cu Cari pasangan. Tekan pada suku kata.
  • 2. bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
  • 3. bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
  • 4. bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
  • 5. bal gin lam kun gar pu ci di pu cu
  • 6. bal gin lam kun gar pu ci di pu cu

Related Documents