Tujuan Penubuhan NAP
Bertujuan untuk
merangsang
perkembangan sektor
automotif negara
seterusnya,
pembangunan sektor
automo...
Objektif Utama Kajian Semula NAP
 Memastikan
pembangunan
industri
automotif
tempatan yang
terancang dan
tersusun serta
me...
Objektif Utama Kajian Semula NAP
 Meningkatkan
daya saing
syarikat
pembuat
kenderaan
berstatus
nasional.
Menggalakkan
pe...
Objektif Utama Kajian Semula
NAP
 Menggalakkan
pembangunan
aktiviti
pengeluaran
dalam bidang
niche yang
mempunyai nilai
t...
NEWS
OBJEKTIF
TERAKHIR
Menambah baik
instrumen
pelaksanaan dasar
di bawah NAP
sedia ada.
Date today 12/01/15
NEWS
OBJEKTIF
TERAKHIR
Menambah baik
instrumen
pelaksanaan dasar
di bawah NAP
sedia ada.
Date today 12/01/15
of 6

Objektif NAP PA penggal 2

NAP sem2
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Objektif NAP PA penggal 2

  • 1. Tujuan Penubuhan NAP Bertujuan untuk merangsang perkembangan sektor automotif negara seterusnya, pembangunan sektor automotif Malaysia. Dasar Ekonomi Nasional (NAP) www.nap.com Dasar-dasar Negara - Ms 22
  • 2. Objektif Utama Kajian Semula NAP  Memastikan pembangunan industri automotif tempatan yang terancang dan tersusun serta meningkatkan keupayaan dan daya saing industri dalam jangka  Mewujudkan persekitaran pelaburan yang kondusif bagi menggalakkan pelaburan tambahan atau baru.
  • 3. Objektif Utama Kajian Semula NAP  Meningkatkan daya saing syarikat pembuat kenderaan berstatus nasional. Menggalakkan pembangunan teknologi baru dan tekini dalam industri automotif domestik. YOUR TITLE HERE YOUR CATCH PHRASE HERE - Since 1802
  • 4. Objektif Utama Kajian Semula NAP  Menggalakkan pembangunan aktiviti pengeluaran dalam bidang niche yang mempunyai nilai tambah yang tinggi  Meningkatkan standart keselamatan bagi menjamin keselamatan pengguna di samping menggalakkan aktiviti dalam bidang mesra alam NEWS AND GOSSIP WORLD EXCLUSIVES THE SUN SHINE
  • 5. NEWS OBJEKTIF TERAKHIR Menambah baik instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP sedia ada. Date today 12/01/15
  • 6. NEWS OBJEKTIF TERAKHIR Menambah baik instrumen pelaksanaan dasar di bawah NAP sedia ada. Date today 12/01/15

Related Documents