Nüks POP nasıl yönetilmeli?Prof. Dr.Aydan Asyalı Biri
Pelvik organ prolapsusu (POP) POP multipar kadınların % 50’de % 10’u cerrahi tedavi gerektirir % ...
POP cerrahisi Zordur!! Pelvik tabanın karışık anatomik yapılarını anlamak gerekir Patofizyolojide rol alan fak...
POP cerrahisi Pelvik organlar birbirleri ile ilişkili kas, fasya ve bağlantıları tarafından bir denge içinde d...
POP cerrahisi Yenisi Yenisi VH+CA+ mi PC+PO mi ...
POP cerrahisinin amacı Semptomların (barsak, seksüel, üriner, basınç, ağrı vs) giderilmesi Aktivitenin artırılması
POP cerrahisinin sonuçları Dört açıdan değerlendirilir 1. Anatomik düzelme AVD, vajınal apeks,PVD, perine 2...
POP cerrahisi sonuçları Öngörülemez Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar değişkendir! Semptomlar düzelmeyebilir ...
Nüks nedir? Anatomik nüks Semptomların nüksü SUİ için nüks semptom nüksü olarak değerlendirilirken POP için...
Nüks nedir POP cerrahisi sonrası primer başka bir sorun olabilir! nüks? Nüks nedeniyle operasyon oranları % 30 Fa...
Nüks nedir? Hastanın bakış açısı Kadınların çoğu vajinasının nasıl göründüğünden çok, üriner, seksüel, ...
Nüks nedir? Doktor bakış açısı Bölgesel anatomik değerlendirme Baden-Walker half-way system (Baden 1972...
Anatomik nüks fonksiyonel nüks ile bağlantılı değil Klasik KA anatomik nüks oranı % 40, semptomarın nüksü daha ...
Neden nüks olur Nedenleri tam bilinmiyor Etkili olabilecek faktörler Yaş Prolapsusun evresi Obezite Hist...
 RS 737 Pelvis cerrahisi sonrasında nüks olgu 4D pelvik taban USG Tomografik USG Puborektal kas hasarı ile ...
Nereden nüks olur En sık rekürrens vajınal ön duvardan kaynaklanır Ayakta duran kadında vajinanın üst 2/3 lük kıs...
Nüks POP ne yapalım
Konvansiyonel cerrahi Konvansiyonel yöntemlerin çoğunda genital organları destekleme özelliğini kaybeden hasarlı ...
Mesh cerrahisi
Mesh cerrahisi Hangi mesh? ( dokunuşu, malzeme, kaynak) uzunluğu – genişliği? Biçimi, Kaç kollu ? Kime, ner...
Mesh cerrahisi Mesh kullanımı ciddi artmış olmasına rağmen sonuçları net bilinmiyor Yetersiz olgu sayısından oluş...
Mesh cerrahisi Rekürrens oranı non-absorb edilen meshlerde daha az Komplikasyon oranı non absorbe mesh de daha yükse...
Anterior Prolapsusta Cerrahi Yöntemler 1913 Kelly ve KA (olgu serileri % 80-100, RCT % 40-60) 1976 A...
Anterior Prolapsusta Cerrahi Yöntemler
Anterior Prolapsusta CerrahiYöntemlerin Karşılaştırılması Maher C, Neurourology and Urodynamics 2008
Optimal anatomik destek KA %55, mesh grubunda % 87Prolapsus semptomları ve QOL açısından fark yok
KA sonrası nüks olduğunda yeniden KA ile onarım nasıl sonuçlanır?  KA geleneksel ön onarım cerrahisidir  B...
Konvansiyonel cerrahi vs meshRCT
 119 RS sistosel olgu bir yllık izlem KA, Polipropilen mesh ve porcine dermis Toplam % 22 nüks Porcine mesh il...
Cystocele Repair with Interlocking Permanent Suture(CRISP): an Alternative to Mesh Grade 4 sistosel pelvik t...
POP – apikal prolapsus Vajinal histerektomi, Palletta, 1892 Ek cerrahiler Vajinal apeksin asılması Kolporaf...
POP – vajinal apeksin asılması SSF( Primer yada Nüks vakalarda)
SSF - etkinlik Başarı oranları Carey , 1994 n=46/63 %73 Sauer, 1995 n=15/24 %97 Pet...
İliokoksigealFiksasyon İnmon, 1963 (n=3) SSF’na alternatif, etkili Vajinal apeks bilateral olarak iliokoksigea...
İliokoksigeal Fiksasyon Başarı oranlarıShull, 1993 n=40/42 %95Maher, 2001 n=45/50 ...
Abdominal sakrokolpopeksi Lane, 1962’ de vajen kaf prolapsusuna abdominal sakral kolpopeksiyi tanımlamıştır ...
Abdominal sakrokolpopeksi 1. Aksiyal 2. Major cerrahi 3. Adezyon
Abdominal Sakrokolpopeksi RCT
ASK vs vajinal SSF Maher C, Cochrane Database of Systematic Reviews2007
Uterusu koruyalım mı? Uterusun prolapsusu sonuçtur Çıkarılması prolapsusu tedavi etmez Çıkarıldığında pelvik nöro...
Uterus prolapsusu:sakrohisteropeksi
SSF + VH vs SS HisterokpeksiRetrospektif! HASTA TATMİNİ %85 (iki grupta ...
Abdominal sakrohisteropeksi vs VH+CAP Uterus çıkarıldığında nüks oranı azalmış
 Kuff prolapsusu Primer cerrahi Yüksek grade multikopartment POP Sekonder cerrahi Nüks POP ASK nüsk olgular...
Uterin-kuff prolapsusu sakrokolpopeksi
Uterin-kuff prolapsususakrokolpoperinopeksi
Uterin-kuff prolapsusuinfrakoksigeal sakropeksi
Kolpoklezis Le Fort, 1826 Total / parsiyel Apeksten başlanarak vajen purse string sütürlerle oblitere edili...
Kolpoklezis Başarı OranlarıLangmade, 1986 n=102/102 %100De Lancey, 1997 n=32/...
POP- posterior prolapsus Rektovajinal septumta defekt veya zayıflığa bağlı olarak vajen arka duvarındaki herni ...
POP- Rektosel Transvajinal Kolporafi posterior (% 90-100) nüks % 13 Hasara özgü onarım(% 80-100) nüks % 33 T...
Transvajinal Rektosel Cerrahisi
Rektosel onarımı için cerrahiyöntemlerin karşılaştırılması Maher C, Neurourology and Urodynamics 2008
 40 araştırma, 3773 olgu Uterine veya vaginal vault prolapse için abdominal sacral colpopexy vaginal sacrospinous...
Sonuç başarı nedir Pelvik organları yerine yerleştirmeye çalışmaktan vazgeçmeli Dört ana amacımız...
Pop sarkıklık nüks pop nasıl yönetilmeli
Pop sarkıklık nüks pop nasıl yönetilmeli
Pop sarkıklık nüks pop nasıl yönetilmeli
Pop sarkıklık nüks pop nasıl yönetilmeli
of 59

Pop sarkıklık nüks pop nasıl yönetilmeli

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pop sarkıklık nüks pop nasıl yönetilmeli

 • 1. Nüks POP nasıl yönetilmeli?Prof. Dr.Aydan Asyalı Biri
 • 2. Pelvik organ prolapsusu (POP) POP multipar kadınların % 50’de % 10’u cerrahi tedavi gerektirir % 58’i 60 yaşından genç Nüks nedeniyle ilk 5 yıl içinde % 13 yaşam boyu % 30 yeniden cerrahi Sharon M. Jakus, Obs. and gynecol. Survey,2008
 • 3. POP cerrahisi Zordur!! Pelvik tabanın karışık anatomik yapılarını anlamak gerekir Patofizyolojide rol alan faktörlere bağlı olarak Kopan, yırtılan, zayıflayan fasya, kas ve ligamanların tanınmaları zordur
 • 4. POP cerrahisi Pelvik organlar birbirleri ile ilişkili kas, fasya ve bağlantıları tarafından bir denge içinde desteklenmekte izole bir prolapsusdan söz etmek zordur ve pelvik tabanın tümünde etkilenme vardır Bu hassas ilişkilerinden dolayı bir tarafı düzeltirken, diğer tarafta sorunlar ortaya çıkabilir
 • 5. POP cerrahisi Yenisi Yenisi VH+CA+ mi PC+PO mi bulsam bulsam ?? SSF SSF+VHCA+CP+ ASK+PVO+PVS+PO AC+PC İKL+BC+ PVO+ Oldukça fazla yöntem!!!
 • 6. POP cerrahisinin amacı Semptomların (barsak, seksüel, üriner, basınç, ağrı vs) giderilmesi Aktivitenin artırılması
 • 7. POP cerrahisinin sonuçları Dört açıdan değerlendirilir 1. Anatomik düzelme AVD, vajınal apeks,PVD, perine 2. Fonksiyonel düzelme(mesane, kolon, seksüel fonksiyon) 3. hasta memnuniyeti(sağlıkla ilgili yaşam kalitesi) 4. komplikasyonlar
 • 8. POP cerrahisi sonuçları Öngörülemez Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar değişkendir! Semptomlar düzelmeyebilir Kötüleşebilir Yenileri ortaya çıkabilir Nüks olabilir
 • 9. Nüks nedir? Anatomik nüks Semptomların nüksü SUİ için nüks semptom nüksü olarak değerlendirilirken POP için anatomik durum değerlendirilir
 • 10. Nüks nedir POP cerrahisi sonrası primer başka bir sorun olabilir! nüks? Nüks nedeniyle operasyon oranları % 30 Fakat buna tüm nüksler dahil Tek başına sistosel değerlendirildiğinde % 4.6 Yaşlı kadınlar nüks için başvurmazken Genç olanlar başvurabilir! Devlet ücreti karşılıyorsa yeniden cerrahi için gelebilir! Karşılamıyorsa başvurmayabilir!
 • 11. Nüks nedir? Hastanın bakış açısı Kadınların çoğu vajinasının nasıl göründüğünden çok, üriner, seksüel, barsak fonksiyonlarının nasıl olduğu ile ilgilenir Prolapsus semptomlarının gerilemesi yada iyileşmesi hasta için gerçek durumdur Patient Global Impression of Improvement (PGI-I)) Prolapse-specific quality of life questionnaires Prolapse- Quality of Life (P-QOL) Sheffield Prolapse Symptoms Questionnaire Urinary incontinence (e.g. BFLUTS, IIQ, ICI-SF); Sexual function (e.g. PISQ, ICIQ-FLUTSsex) Bowel function (e.g. Faecal Incontinence Quality of Life Scale,Wexner score) Generic quality of life or health status measures (e.g. Short- Form 36) (Ware 1992) Psychological outcome measures (e.g. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) (Zigmond 1983)
 • 12. Nüks nedir? Doktor bakış açısı Bölgesel anatomik değerlendirme Baden-Walker half-way system (Baden 1972); International Continence Society Pelvic Organ Prolapse Quantification System (POP-Q) classification (Bump 1996a). R.M. Freeman, Maturitas,2010
 • 13. Anatomik nüks fonksiyonel nüks ile bağlantılı değil Klasik KA anatomik nüks oranı % 40, semptomarın nüksü daha az, hasta şikayetçi değil!! POP Q sınıflamasına göre hasta cerrahi sonrası grade 2 sistosel oldu ama şikayeti yok bu nüks mü sayılır? Bu olguya ileride semptom gelişir diye cerrahi gerekir mi? Yanıtları yok!!!
 • 14. Neden nüks olur Nedenleri tam bilinmiyor Etkili olabilecek faktörler Yaş Prolapsusun evresi Obezite Histerektomi Vajinal doğum Puborektal kasın hasarı
 • 15.  RS 737 Pelvis cerrahisi sonrasında nüks olgu 4D pelvik taban USG Tomografik USG Puborektal kas hasarı ile POP nüksü ve semptomların ilişkisi araştırıldı
 • 16. Nereden nüks olur En sık rekürrens vajınal ön duvardan kaynaklanır Ayakta duran kadında vajinanın üst 2/3 lük kısmı horizontaldir Bu durumda günlük normal fiziksel aktivite sırasında ön duvara daha fazla güç uygulanır
 • 17. Nüks POP ne yapalım
 • 18. Konvansiyonel cerrahi Konvansiyonel yöntemlerin çoğunda genital organları destekleme özelliğini kaybeden hasarlı dokular onarım için tekrar kullanılır! Cerrahiyi zorlaştırır ve başarıyı azaltır Doğru anatomik noktalara ulaşmak zor olabilir? Nüks oranları yüksek
 • 19. Mesh cerrahisi
 • 20. Mesh cerrahisi Hangi mesh? ( dokunuşu, malzeme, kaynak) uzunluğu – genişliği? Biçimi, Kaç kollu ? Kime, nereye, ne zaman ? (nüks, primer cerrahi) Sorunları (Enfeksiyon, atılma, erezyon, disparanü)
 • 21. Mesh cerrahisi Mesh kullanımı ciddi artmış olmasına rağmen sonuçları net bilinmiyor Yetersiz olgu sayısından oluşan az sayıda RCT mevcut Etkinliğini ve güvenirliğini gösteren çalışmalar oldukça az Subjektif ve fonksiyonel sonuçlar oldukça az bildirilmiş Anatomik sonuçlar daha çok bildirilmiş Seksüel fonksiyon çoğunda bildirilmemiş Diwadkar GB, a systematic review. Obstet Gynecol 2009
 • 22. Mesh cerrahisi Rekürrens oranı non-absorb edilen meshlerde daha az Komplikasyon oranı non absorbe mesh de daha yüksek ( organ hasarı % 2, ve disparanü % 36, vajinal atılma oranı % 10.2, çıkarılma oranı % 6.6) Mesh komplikasyonları nedeniyle yeniden operasyon oranı % 8.5
 • 23. Anterior Prolapsusta Cerrahi Yöntemler 1913 Kelly ve KA (olgu serileri % 80-100, RCT % 40-60) 1976 Abdominal paravajinal onarım(% 75-97) 1989 Raz 4 köşe-hasar onarım (%92-98) 1909-1994 Vajinal paravajinal onarım (%67-100) 1997 Transabdominal internal AO (%75-96) Mesh cerrahileri
 • 24. Anterior Prolapsusta Cerrahi Yöntemler
 • 25. Anterior Prolapsusta CerrahiYöntemlerin Karşılaştırılması Maher C, Neurourology and Urodynamics 2008
 • 26. Optimal anatomik destek KA %55, mesh grubunda % 87Prolapsus semptomları ve QOL açısından fark yok
 • 27. KA sonrası nüks olduğunda yeniden KA ile onarım nasıl sonuçlanır?  KA geleneksel ön onarım cerrahisidir  Başarısızlık oranı 40%- 70%Nüks anterior prolapsusda KA seçimi uygun değildirMesh cerrahisinin sonuçları kesin değil? Thais V. Vivian. Int Urogynecol J (2010)
 • 28. Konvansiyonel cerrahi vs meshRCT
 • 29.  119 RS sistosel olgu bir yllık izlem KA, Polipropilen mesh ve porcine dermis Toplam % 22 nüks Porcine mesh ile nüks oranı % 36, KA % 6, PPM % 4 nüks Sonuç porcine mesh sistosel onarımında kullanılmamalı LiAnn, THE JOURNAL OF UROLOGY, 2007
 • 30. Cystocele Repair with Interlocking Permanent Suture(CRISP): an Alternative to Mesh Grade 4 sistosel pelvik tabandaki düzelmedeki en zorayıcı cerahidir KA de nüks oranı yüksektir Mesh-düzeltildiginde başarı oranı yüksek fakat komplikasyon oranı yüksek Kalıcı sütürlerle destek sağlamak meshe alternatif bir yol olabilir CRISP 2-0 polypropylene sutures are used to incorporate the obturator and perivesical fascia bilaterally for lateral support Mattress sutures of 2-0 polypropylene are placed to repair the central defect. The lateral sutures then are interlocked with the central ones (see Fig. 3) Preliminary data show significant symptomatic improvement and improved quality of life. Una Lee & Shlomo Raz, Curr Urol Rep (2011)
 • 31. POP – apikal prolapsus Vajinal histerektomi, Palletta, 1892 Ek cerrahiler Vajinal apeksin asılması Kolporafi anterior Kolporafi posterior Enterosel düzeltilmesi Anti-inkontinans cerrahi
 • 32. POP – vajinal apeksin asılması SSF( Primer yada Nüks vakalarda)
 • 33. SSF - etkinlik Başarı oranları Carey , 1994 n=46/63 %73 Sauer, 1995 n=15/24 %97 Peters, 1995 n=23/30 %77 Hardiman, 1998 n=122/125 %98 Paraiso, 1998 n=223/243 %92 Benson, 1998 n=37/42 %88 Meschia, 1999 n=85/91 %93 Lantzsch, 2002 n=119/123 %97 Lovatsis, 2002 n=194/200 %97 Elghorori, 2002 n=69/77 %90
 • 34. İliokoksigealFiksasyon İnmon, 1963 (n=3) SSF’na alternatif, etkili Vajinal apeks bilateral olarak iliokoksigeal fasyaya fiske edilir Inmon WB, South Med J. 1963
 • 35. İliokoksigeal Fiksasyon Başarı oranlarıShull, 1993 n=40/42 %95Maher, 2001 n=45/50 %91 Shull BL, Am J Obstet Gynecol. 1993 Maher CF, Obstet Gynecol. 2001
 • 36. Abdominal sakrokolpopeksi Lane, 1962’ de vajen kaf prolapsusuna abdominal sakral kolpopeksiyi tanımlamıştır 10 yıldır sık kullanılıyor Daha uzun süreli sonuçları? F.E. Lane, Obstet Gynecol 20 (1962)
 • 37. Abdominal sakrokolpopeksi 1. Aksiyal 2. Major cerrahi 3. Adezyon
 • 38. Abdominal Sakrokolpopeksi RCT
 • 39. ASK vs vajinal SSF Maher C, Cochrane Database of Systematic Reviews2007
 • 40. Uterusu koruyalım mı? Uterusun prolapsusu sonuçtur Çıkarılması prolapsusu tedavi etmez Çıkarıldığında pelvik nöropati ve USKL bütünlüğünün bozulması nedeni ile başarısızlık riski artar ‘Prolapsus cerrahisinde uterusun çıkarılması en basit kısım ve başlangıç, asıl vajenin yeniden yapılandırılması önemli’
 • 41. Uterus prolapsusu:sakrohisteropeksi
 • 42. SSF + VH vs SS HisterokpeksiRetrospektif! HASTA TATMİNİ %85 (iki grupta da) Maher CF, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2001
 • 43. Abdominal sakrohisteropeksi vs VH+CAP Uterus çıkarıldığında nüks oranı azalmış
 • 44.  Kuff prolapsusu Primer cerrahi Yüksek grade multikopartment POP Sekonder cerrahi Nüks POP ASK nüsk olgularda etkili ve emniyetli bir seçenektir B J U I N T E R N A T I O N A L ,2009
 • 45. Uterin-kuff prolapsusu sakrokolpopeksi
 • 46. Uterin-kuff prolapsususakrokolpoperinopeksi
 • 47. Uterin-kuff prolapsusuinfrakoksigeal sakropeksi
 • 48. Kolpoklezis Le Fort, 1826 Total / parsiyel Apeksten başlanarak vajen purse string sütürlerle oblitere edilir Operasyon süresi kısa  Kompl. az  Riskli hastalarda kull. Koital fonk. Kaybı  Postoperatif üriner inkontinans gelişme riski FitzGerald MP, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2006
 • 49. Kolpoklezis Başarı OranlarıLangmade, 1986 n=102/102 %100De Lancey, 1997 n=32/33 %97Cespedes, 2001 n=38/38 %100 Literatürde SSF veya ULS ile karşılaştırmalı çalışma yok Lovatsis D, Curr Opin Obstet Gynecol. 2003
 • 50. POP- posterior prolapsus Rektovajinal septumta defekt veya zayıflığa bağlı olarak vajen arka duvarındaki herni  Rektosel  Perineal yetersizlik
 • 51. POP- Rektosel Transvajinal Kolporafi posterior (% 90-100) nüks % 13 Hasara özgü onarım(% 80-100) nüks % 33 Transanal Francis WJ, J Obstet Gynaecol Br Commonw 1961
 • 52. Transvajinal Rektosel Cerrahisi
 • 53. Rektosel onarımı için cerrahiyöntemlerin karşılaştırılması Maher C, Neurourology and Urodynamics 2008
 • 54.  40 araştırma, 3773 olgu Uterine veya vaginal vault prolapse için abdominal sacral colpopexy vaginal sacrospinous colpopesiden daha iyidir Rekürrent posterior vaginal wall prolapse için vaginal cerrahi transanal cerrahiden daha iyidir Biolojik veya sentetik graft kullanılması AD prolapsus nüksünü azaltır Semptomların giderilmesi ve yaşam kalitesi açısından bakıldığında Graft kullanılan cerrahilerin konvansiyonel cerrahiye üstünlükleri kanıtlanmamıştır Çok sayıdaki POP cerrahilerinin yada mesh kullanımının üstünlüğü noktasında yeterli kanıt yoktur Cochrane review, 2010
 • 55. Sonuç başarı nedir Pelvik organları yerine yerleştirmeye çalışmaktan vazgeçmeli Dört ana amacımız olmalı Anotomik prolapsus düzelmeli introitusun dışında Fonksiyonel semptomlar düzelmeli (POP olgularının önemli kısmında semptom yok) Hasta mutlu olsun (POP olgularının çogunda mevcut semptomlar onu mutsuz etmiyor) Komplikasyon olmasın Una Lee & Shlomo Raz, Curr Urol Rep (2011)

Related Documents