Presenteren ruimtelijke informatie indigitale AtlassenAtlas leefomgeving, Atlas vanOverijssel, Bodematlas, etc.Rob Kreft, ...
Doel bijeenkomst Kennis nemen van verschillende atlassen Beeld krijgen van benodigde technische infrastructuur en exper...
Voorstel programma Demonstratie gebruik Atlas leefomgeving, Atlas van Overijssel en Bodematlas Delen van geografische i...
Demonstratie AtlassenAtlas leefomgevingAtlas van OverijsselThematische atlassen: Bodematlasenergie-atlas, wateratlas, cult...
Delen van geografische informatiemet webservices (1)BasisprincipesDelen van informatie via het internetGegevens (WFS) of...
Delen van geografische informatievia webservices (2)Wat is er voor nodig?GIS-bestandenServer en software incl. het behee...
Verkennen mogelijkhedensamenwerking Team Beleidsinformatie maakt deel uit van eenheid Publieke Dienstverlening Opdracht...
of 7

Presenteren ruimtelijke informatie in digitale atlassen almelo

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Presenteren ruimtelijke informatie in digitale atlassen almelo

  • 1. Presenteren ruimtelijke informatie indigitale AtlassenAtlas leefomgeving, Atlas vanOverijssel, Bodematlas, etc.Rob Kreft, Peter Auke Nicolaij, Arne Willigenburg29 maart 2012
  • 2. Doel bijeenkomst Kennis nemen van verschillende atlassen Beeld krijgen van benodigde technische infrastructuur en expertise Beeld krijgen van de stand van zaken bij de gemeente Almelo Verkennen waar samenwerking tussen provincie en gemeenten mogelijk/wenselijk is.
  • 3. Voorstel programma Demonstratie gebruik Atlas leefomgeving, Atlas van Overijssel en Bodematlas Delen van geografische informatie via webservices ▫ Basisprincipes ▫ Wat is er voor nodig? ▫ Wat heeft Almelo al in huis? ▫ Conclusies Verkennen mogelijkheden samenwerking
  • 4. Demonstratie AtlassenAtlas leefomgevingAtlas van OverijsselThematische atlassen: Bodematlasenergie-atlas, wateratlas, cultuurhistorischeatlas
  • 5. Delen van geografische informatiemet webservices (1)BasisprincipesDelen van informatie via het internetGegevens (WFS) of plaatjes (WMS) delenData bij de bron, beheer door de bronhouderGebruik van standaardenMetadata bijleveren noodzakelijkOpenbaarheid, gebruiker niet altijd bekendServices opnemen in register (NGR, PGR)Voor sommige milieu-onderwerpen al verplicht(INSPIRE)
  • 6. Delen van geografische informatievia webservices (2)Wat is er voor nodig?GIS-bestandenServer en software incl. het beheerExpertise om webservices te kunnen makenKennis van de bestanden voor het beschrijvenvan de metadataInterne werkproces organiseren (afstemmingICT, GIS-medewerker, beleidsmedewerker,communicatie).Voor deelname aan de Atlas leefomgeving is een beschrijvingvan de business-case beschikbaar
  • 7. Verkennen mogelijkhedensamenwerking Team Beleidsinformatie maakt deel uit van eenheid Publieke Dienstverlening Opdracht zoeken samenwerking met gemeenten Rol RUD-vorming? Programma Gezonde en Veilige Leefomgeving Voorbeelden (verkenning van) samenwerking: O&S Twente, onderzoek sociale stijging Almelo, geo-informatie Deventer, etc..

Related Documents