WordPress MU
posted on 16 September 2009
in categories: development, hosting, scaling
tags: wordcamp, bucuresti, wordpre...
WordPress MU
găzduire de blog­uri fără bătăi de cap pentru:
actualizare
extensii
scalare
hacks
baze de date
...
Scalare şi hosting de bloguri 
pe WordPress MU
blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septem...
Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU
Configuraţia iniţială
196 MB RAM apache httpd ...
Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU
Configuraţia actuală
1.2 GB RAM nginx ...
Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU
nginx tricks
consum redus de memorie (2 procese worker de 4 MB fiecare ...
Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU
php­fpm tricks
fpm = FastCGI Process Manager
funcţioneaza ca şi...
Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU
planuri de viitor şi teste
WP Super Cache (plugin Wordpress, momentan ...
Dezvoltare Wordpress MU
blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
Dezvoltare WordPress MU
etapa pre­alpha
http://blogu.lu
...
Dezvoltare WordPress MU
etapa alpha si beta, versionare v1
svn ...
Dezvoltare WordPress MU
etapa betabeta, versionare v2
svn­core
...
pauză de întrebări
pentru 5 conturi premium
blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
Vă mulţumesc!
Călin Don
calin@dreampro...
of 14

Prezentare Blogu Lu WordCamp

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentare Blogu Lu WordCamp

 • 1. WordPress MU posted on 16 September 2009 in categories: development, hosting, scaling tags: wordcamp, bucuresti, wordpress mu, blogu.lu, dreamproduction, găzduire  de bloguri blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 2. WordPress MU găzduire de blog­uri fără bătăi de cap pentru: actualizare extensii scalare hacks baze de date server web blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 3. Scalare şi hosting de bloguri  pe WordPress MU blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 4. Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU Configuraţia iniţială 196 MB RAM apache httpd php fcgi + + blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 5. Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU Configuraţia actuală 1.2 GB RAM nginx PHP FPM + + blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 6. Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU nginx tricks consum redus de memorie (2 procese worker de 4 MB fiecare – pot  servi pana la 1000 de cereri statice simultane) funcţioneaza ca şi reverse proxy (trimite cereri backend­ului  FastCGI) permite trimiterea accelerată de fişiere (fisierele sunt trimise de  catre server­ul web si nu de aplicatia php; aceasta doar indica fisierul  care trebuie trimis prin header­ul X­Accel­Redirect) blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 7. Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU php­fpm tricks fpm = FastCGI Process Manager funcţioneaza ca şi server de aplicaţie (poate rula si pe alta masina  fata de server­ul web) permite rularea de procese php cu diferite permisiuni blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 8. Scalare şi hosting de bloguri pe WordPress MU planuri de viitor şi teste WP Super Cache (plugin Wordpress, momentan dezactivat datorita  unor incompatibilitati cu unele plugin­uri si teme) APC (=Alternative PHP Cache; opcode cache; momentan dezactivat  deoarece nu este pregatit pentru productie) blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 9. Dezvoltare Wordpress MU blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 10. Dezvoltare WordPress MU etapa pre­alpha http://blogu.lu blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 11. Dezvoltare WordPress MU etapa alpha si beta, versionare v1 svn http://blogu.lu blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 12. Dezvoltare WordPress MU etapa betabeta, versionare v2 svn­core http://blogu.lu http://test svn­plugins svn­mu­plugins svn­themes blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 13. pauză de întrebări pentru 5 conturi premium blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009
 • 14. Vă mulţumesc! Călin Don calin@dreamproduction.ro +40 724 010898 blogu.lu, wordpress mu - Wordcamp – Bucuresti – 16 septembrie 2009

Related Documents