S.C.ISORAST–TECHNOLOGY S.A. ROM ÂNIA WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SIMBOLUL CASEI PASIVE NOI SUNTEM ORIGINALUL !
<ul><li>Sistem modern de construc ţ ii av â nd ca obiectiv reducerea consumului de energie ş i protec ţ ia mediului...
ISORAST GmbH GERMANIA <ul><li>Firma dezvoltatoare a sistemului original ISORAST; </li></ul><ul><li>Peste 40 de ani expe...
ISORAST GmbH GERMANIA WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO Sediul central al firmei ISORAST d in Taunusstein-Hambach. An ul ...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Reprezentant unic î n Rom â nia ; </li></ul><ul><li>S ...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Produc ă tor ş i distribuitor de produse ISORAST ; </l...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>P rima fabric ă la Sibiu, </li></ul><ul><li>str. R â ...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>M ateria prima de baz ă </li></ul><ul><li>(granule de S...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Capacitatea de produc ţ ie a fabricii asigur ă constru...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>ISORAST TECHNOLOGY beneficiaz ă de facilit ăţ i import...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Execut ă î n colaborare cu firme specializate de cons...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Execut ă î n colaborare cu firme specializate de con...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000 <ul><li>Element tip cofraj din pl ă ci de spum ă polistirenic ă dur ă ...
<ul><li>Betonul care se toarn ă î n spa ţ iul de 15 ,5 cm </li></ul><ul><li>dintre pl ă cile izolatoare ...
Valorile coeficientului de transfer termic: <ul><li>Elementul 26,50 - pere ţ i interiori k=0,29 W/(m 2 K), </li>...
<ul><li>Elementele de 39 cm ş i 45,25 cm sunt adecvate pentru realizarea “caselor pasive” - case f ă r ă ...
<ul><li>Sistemul ISORAST 2000 ofer ă materiale ş i solu ţ ii moderne pentru realizarea funda ţ iilor, pere ţ ilor exteri...
<ul><li>O locuin ţă realizat ă cu tehnologia I SORAST asigur ă o reducere a costului de exploatare î ntre 50%- 9 2%...
<ul><li>Rezisten ţ a la umiditate, la insecte ş i la deteriorarea î n timp; </li></ul><ul><li>Barier ă superioar ă a ...
<ul><li>Stabilitate superioar ă î n cazul furtunilor ş i uraganelor ; inunda ţ iile nu penetreaz ă zidurile i...
<ul><li>Rezisten ţă foarte mare la foc; </li></ul><ul><li>Durabilitate mult mai mare dec â t materialele conven ţ ionale...
<ul><li>Creaz ă posibilitatea constructorilor de a oferi clien ţ ilor un produs final superior ş i foarte sofisticat; </...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO BENEFICIILE MATERIALELOR ISORAST
<ul><li>P â n ă la 92% economie de energie; </li></ul><ul><li>Campion mondial î n izola ţ ii; </li></ul><ul><li>Peste 40...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO AVANTAJELE SISTEMULUI ISORAST Reparti ţ ia consumului de energie î n exploatare Economia de ene...
<ul><li>Consum anual de energie termic ă de maxim 15kWh/m 2 suprafa ţă î nc ă lzit ă ; </li></ul><ul><li>Compactitate,...
<ul><li>Construc ţ ia pere ţ ilor exteriori utiliz â nd tehnologia ş i materialele I SORAST (element 39 cm pentru pere...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
<ul><li>Utilizarea unui sistem d e ferestre ş i u ş i exterioare (cu 3 foi de geam), cu un coeficient de transfer term...
<ul><li>Utilizarea tehnologiei ş i materialelor I SORAST pentru izolarea a coperi ş ului, cu un coeficient de tra...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
<ul><li>Utilizarea î n locul sistemelor tradi ţ ionale a unui sistem modern de î nc ă lzire, ventilare , aer rece ...
<ul><li>Premii î n ecologie, î n domeniul inov ă rii, produsul anului, Oscar-ul ecologic, premiul INTEC î n Saxonia; </...
<ul><li>Op ţ ional, î n sistemul de ventila ţ ie , î nc ă lzire ş i preparare ap ă cald ă , se poate integra o ...
<ul><li>Sistemul integrat de ventila ţ ie, î nc ă lzire, ap ă cald ă menajer ă , aer rece, ma ş ina de g ă tit, ...
<ul><li>Î n toate î nc ă perile temperaturile sunt egale, constante, f ă r ă fenomenul de curent; </li></ul><ul><li>Locu...
WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
<ul><li>Vă mulţumim! </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
www.isorast-technology.ro WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
of 40

Prezentare Isorast

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      


Transcripts - Prezentare Isorast

 • 1. S.C.ISORAST–TECHNOLOGY S.A. ROM ÂNIA WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SIMBOLUL CASEI PASIVE NOI SUNTEM ORIGINALUL !
 • 2. <ul><li>Sistem modern de construc ţ ii av â nd ca obiectiv reducerea consumului de energie ş i protec ţ ia mediului; </li></ul><ul><li>Solu ţ ia ideal ă pentru realizarea de locuin ţ e cu consum redus de energie. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 3. ISORAST GmbH GERMANIA <ul><li>Firma dezvoltatoare a sistemului original ISORAST; </li></ul><ul><li>Peste 40 de ani experien ţ a î n domeniu; </li></ul><ul><li>Locul 1 î n lume î n domeniul materialelor de construc ţ ie realizate pe considerentele economiei de energie ş i a protec ţ iei mediului; </li></ul><ul><li>Medalia de aur pentru inven ţ ia secolului (Geneva 1997); </li></ul><ul><li>Peste 30.000 de case construite cu tehnologia original ă ISORAST. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 4. ISORAST GmbH GERMANIA WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO Sediul central al firmei ISORAST d in Taunusstein-Hambach. An ul construc ţ ie i 1987. Elemente ISORAST 25 cm
 • 5. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Reprezentant unic î n Rom â nia ; </li></ul><ul><li>S ocietate rom â neasc ă cu capital integral privat, î nfiin ţ at ă î n 8 iunie 2006 cu sediul î n Bucure ş ti, Splaiul Unirii nr.16; </li></ul><ul><li>P unct de lucru: fabrica ISORAST SIBIU, str.R â ului nr.30 ; </li></ul><ul><li>C apital social – 15.841.310 RON; </li></ul><ul><li>D e ţ ine exclusiv licen ţ a ISORAST GmbH Germania de fabrica ţ ie, distribu ţ ie ş i utilizare î n Rom â nia a produselor ISORAST; </li></ul>
 • 6. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Produc ă tor ş i distribuitor de produse ISORAST ; </li></ul><ul><li>Dezvoltator ş i antreprenor general în construc ţ ii pentru tehnologia ISORAST. </li></ul>
 • 7. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>P rima fabric ă la Sibiu, </li></ul><ul><li>str. R â ului, nr.30; </li></ul><ul><li>I nvesti ţ ie de peste 4,5 milioane euro, realizat ă cu sprijinul B CR; </li></ul><ul><li>T ehnologie german ă de v â rf produs ă de firma KURTZ GmbH G ERMANIA. </li></ul>Hal a de producţie-Sibiu
 • 8. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>M ateria prima de baz ă </li></ul><ul><li>(granule de Styropor ş i Neopor) furnizat ă de firma BASF GERMANIA; </li></ul><ul><li>F abrica dispune de 2 linii de produc ţ ie (cofraje autoportante din spum ă poliuretanic ă dur ă ş i pl ă ci termoizolante). </li></ul>Secţi a preexpandare Secţi a preexpandare Secţi a preexpandare
 • 9. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Capacitatea de produc ţ ie a fabricii asigur ă construc ţ ia a 1600 de case/an, (case cu o î nchidere perimetral ă de 200 m fiecare). </li></ul>Producţie elemente Isorast Producţie elemente ISORAST
 • 10. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>ISORAST TECHNOLOGY beneficiaz ă de facilit ăţ i importante la importul produselor ISORAST din Germania; </li></ul><ul><li>P rodusele sunt omologate în România şi UE . </li></ul>Producţi a plăci termoizolante
 • 11. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Execut ă î n colaborare cu firme specializate de construc ţ ii: case, vile, ansambluri r eziden ţ iale, proiecte tip sau la cerere. </li></ul>
 • 12. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO ISORAST -TECHNOLOGY S.A. ROMÂNIA <ul><li>Execut ă î n colaborare cu firme specializate de construc ţ ii: blocuri ş i ansambluri reziden ţ iale; </li></ul><ul><li>Execut ă lucr ă ri de izolare termic ă fa ţ ade blocuri, vile, case precum ş i s upraetaj ă ri </li></ul>
 • 13. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000 <ul><li>Element tip cofraj din pl ă ci de spum ă polistirenic ă dur ă adecvat pentru construirea de pere ţ i cu grosimi de 26,50 ; 32,75 ; 39,00 ; 45,25 cm </li></ul><ul><li>Pl ă cile izolatoare sunt legate î ntre ele prin elemente din fier beton de 5 mm. </li></ul>
 • 14. <ul><li>Betonul care se toarn ă î n spa ţ iul de 15 ,5 cm </li></ul><ul><li>dintre pl ă cile izolatoare se a rmeaz ă o rizontal ş i vertical, mă rind considerabil rezisten ţ a pere ţ ilor ş i stabilitatea la turnare. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000
 • 15. Valorile coeficientului de transfer termic: <ul><li>Elementul 26,50 - pere ţ i interiori k=0,29 W/(m 2 K), </li></ul><ul><li>Elementul 32,75 - pere ţ i exteriori k=0,19 W/(m 2 K), </li></ul><ul><li>Elementul 39,00 - pere ţ i gro ş i k=0,14 W/(m 2 K), </li></ul><ul><li>Elementul 45,25 - pere ţ i foarte gro ş i k=0,10 W/(m 2 K). </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000
 • 16. <ul><li>Elementele de 39 cm ş i 45,25 cm sunt adecvate pentru realizarea “caselor pasive” - case f ă r ă </li></ul><ul><li>sistem conven ţ ional de î nc ă lzire; </li></ul><ul><li>Elementele ISORAST cu diafragma de beton de 15 ,5 cm pot fi solicitate static cu for ţ e corespunz ă toare cl ă dirilor </li></ul><ul><li>cu 7 nivele. Pentru cl ă diri cu regim de î nal ţ ime mai mare, se folosesc elemente cu grosimea diafragmei de la </li></ul><ul><li>20 cm î n sus, func ţ ie de calculele de rezisten ţă . </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000
 • 17. <ul><li>Sistemul ISORAST 2000 ofer ă materiale ş i solu ţ ii moderne pentru realizarea funda ţ iilor, pere ţ ilor exteriori ş i interiori, plan ş eelor, sc ă rilor interioare, balcoanelor, fixarea ferestrelor ş i u ş ilor, izolarea acoperi ş ului; </li></ul><ul><li>Pentru a beneficia de avantajele privind reducerea consumului de energie se recomand ă utilizarea materialelor ş i solu ţ iilor ISORAST cel pu ţ in pentru anveloparea construc ţ iei (pere ţ ii exteriori, acoperi ş ul, ferestrele ş i u ş ile exterioare), modalitate prin care ob ţ inem o cas ă “low-energy”. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000
 • 18. <ul><li>O locuin ţă realizat ă cu tehnologia I SORAST asigur ă o reducere a costului de exploatare î ntre 50%- 9 2%. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO SISTEMUL ISORAST 2000
 • 19. <ul><li>Rezisten ţ a la umiditate, la insecte ş i la deteriorarea î n timp; </li></ul><ul><li>Barier ă superioar ă a polu ă rii fonice; stoparea rezonan ţ ei </li></ul><ul><li>de vioar ă ; </li></ul><ul><li>Design arhitectural nelimitat; </li></ul><ul><li>Material de construc ţ ii inert, non toxic, sigur pentru mediu, ecologic, conserv ă energia; </li></ul><ul><li>Reduce timpul de lucru ş i costurile, metod ă u ş oar ă de turnare a betonului, vitez ă incredibil ă de construc ţ ie, material de construc ţ ii foarte u ş or, longevitate. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO BENEFICIILE MATERIALELOR ISORAST
 • 20. <ul><li>Stabilitate superioar ă î n cazul furtunilor ş i uraganelor ; inunda ţ iile nu penetreaz ă zidurile interioare sau exterioare de polistiren, foarte rezistent la cutremure; </li></ul><ul><li>Produs superior la un pre ţ competitiv, suport ă toate tipurile de finisaje interioare ş i exterioare; </li></ul><ul><li>I SORAST elimin ă nevoia de a instala izola ţ ii adi ţ ionale sc ă z â nd costurile cu for ţ a de munc ă ş i materialele; </li></ul><ul><li>Zidurile exterioare I SORAST sunt cu 50% mai rezistente dec â t zidurile de beton clasice î n fa ţ a intemperiilor vremii. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO BENEFICIILE MATERIALELOR ISORAST
 • 21. <ul><li>Rezisten ţă foarte mare la foc; </li></ul><ul><li>Durabilitate mult mai mare dec â t materialele conven ţ ionale de construc ţ ii; creaz ă un minunat mediu de via ţă , sensibil individualizat; </li></ul><ul><li>Reduce transferul termic cu p â n ă la 92%; </li></ul><ul><li>ISORAST elimin ă problema cauzat ă de termite asupra zidurilor din lemn; </li></ul><ul><li>I SORAST genereaz ă un mediu curat, sigur ş i nonalergic. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO BENEFICIILE MATERIALELOR ISORAST
 • 22. <ul><li>Creaz ă posibilitatea constructorilor de a oferi clien ţ ilor un produs final superior ş i foarte sofisticat; </li></ul><ul><li>Sistemul I SORAST poate fi utilizat at â t î n climat rece c â t ş i î n climat cald. Valoarea izola ţ iei este î ntre k=0,26 W/(m 2 K) ş i k=0,10 W/(m 2 K), cea mai bun ă valoare a izola ţ iei din lume. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO BENEFICIILE MATERIALELOR ISORAST
 • 23. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO BENEFICIILE MATERIALELOR ISORAST
 • 24. <ul><li>P â n ă la 92% economie de energie; </li></ul><ul><li>Campion mondial î n izola ţ ii; </li></ul><ul><li>Peste 40 de ani de experien ţă pe pia ţ a construc ţ iilor ş i 26 de patente interna ţ ionale; </li></ul><ul><li>Execu ţ ia unei case “la cheie” î n mai pu ţ in de 3 luni; </li></ul><ul><li>Recuperarea investi ţ iei î n aproximativ 10 ani; </li></ul><ul><li>Case ecologice; </li></ul><ul><li>Respect ă normele UE î n toate domeniile. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO AVANTAJELE SISTEMULUI ISORAST
 • 25. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO AVANTAJELE SISTEMULUI ISORAST Reparti ţ ia consumului de energie î n exploatare Economia de energie cu tehnologia I SORAST
 • 26. <ul><li>Consum anual de energie termic ă de maxim 15kWh/m 2 suprafa ţă î nc ă lzit ă ; </li></ul><ul><li>Compactitate, etan ş eitate, eliminarea pun ţ ilor termice. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CONCEPTUL “CAS Ă PASIV Ă ”
 • 27. <ul><li>Construc ţ ia pere ţ ilor exteriori utiliz â nd tehnologia ş i materialele I SORAST (element 39 cm pentru pere ţ i gro ş i) cu un coeficient de transfer termic k=0,14 W/(m 2 K); </li></ul><ul><li>Pere ţ ii interiori se pot realiza din elemente ISORAST de 26,50 cm sau, a ş a cum recomand ă speciali ş tii, din materiale tradi ţ ionale (c ă r ă mid ă ). </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă Î N TEHNOLOGIA ISORAST
 • 28. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 29. <ul><li>Utilizarea unui sistem d e ferestre ş i u ş i exterioare (cu 3 foi de geam), cu un coeficient de transfer termic k de p â n ă la 1,1 W/(m 2 K). </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă Î N TEHNOLOGIA ISORAST
 • 30. <ul><li>Utilizarea tehnologiei ş i materialelor I SORAST pentru izolarea a coperi ş ului, cu un coeficient de transfer termic k=0,18 W/m 2 K. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă Î N TEHNOLOGIA ISORAST
 • 31. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 32. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 33. <ul><li>Utilizarea î n locul sistemelor tradi ţ ionale a unui sistem modern de î nc ă lzire, ventilare , aer rece ş i preparare ap ă cald ă menajer ă , realizat cu tehnologii moderne bazat e pe schimb ă to are de c ă ldur ă . </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă Î N TEHNOLOGIA ISORAST Schimb ă tor de c ă ldur ă
 • 34. <ul><li>Premii î n ecologie, î n domeniul inov ă rii, produsul anului, Oscar-ul ecologic, premiul INTEC î n Saxonia; </li></ul><ul><li>Patente germane ş i europene, primul dispozitiv de recuperare a c ă ldurii potrivit pentru “Casa Pasiv ă ”. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă Î N TEHNOLOGIA ISORAST
 • 35. <ul><li>Op ţ ional, î n sistemul de ventila ţ ie , î nc ă lzire ş i preparare ap ă cald ă , se poate integra o component ă bazat ă pe panouri solare. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă Î N TEHNOLOGIA ISORAST
 • 36. <ul><li>Sistemul integrat de ventila ţ ie, î nc ă lzire, ap ă cald ă menajer ă , aer rece, ma ş ina de g ă tit, se utilizeaz ă at â t pentru case/vile c â t ş i pentru blocuri, î n sistem individual sau centralizat. </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă î N TEHNOLOGIA ISORAST
 • 37. <ul><li>Î n toate î nc ă perile temperaturile sunt egale, constante, f ă r ă fenomenul de curent; </li></ul><ul><li>Locurile de ş ezut pot fi amplasate direct l â ng ă fereastr ă ; </li></ul><ul><li>P rin aerul permanent proasp ă t ofer ă un confort fizic agreabil; </li></ul><ul><li>Î n dormitoare p ă tura de var ă se folose ş te ş i iarna; </li></ul><ul><li>Prin filtrarea aerului se reduce cantitatea de praf din cas ă . </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO CASA PASIV Ă - O NOU Ă CALITATE A VIE Ţ II
 • 38. WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 39. <ul><li>Vă mulţumim! </li></ul>WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO
 • 40. www.isorast-technology.ro WWW.ISORAST-TECHNOLOGY.RO

Related Documents