D-mannitol som
imprægneringsmiddel til
vanddrukkent træ?
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
Odense Bys Museer
National...
2
Konservering af vanddrukkent træ
Udfordringer:
• Kollaps og svind
• Uensartet nedbrydning
• Store genstande
• Tidskræven...
• Lille molekyle (hurtig diffusion  kortere imprægnering)
• Fast stof ved stuetemperatur
• Neutral pH in vandige opløsnin...
• Skrøbelige genstande i meget nedbrudt træmateriale (= overfladen)
 overflade behandling bliver sandsynligvis nødvendig
...
5
D-mannitol projektet
Projektformål
• At reducere imprægnerings- og
frysetørringstider (reducere
omkostninger)
• At under...
6
D-mannitol projektet
Genstande
• Agterstavn (optaget in 2014) fra engelsk
bark bygget i 1830’erne
• Eg
• Vægt: Cirka 1 t...
7
D-mannitol projektet
Genstande
Middelalder trægenstande fra by-
udgravning i Odense (2013, 2014)
• Stavbægre (nåletræ)
•...
8
D-mannitol projektet
1. Dokumentation før konservering
• Visuel beskrivelse
• Fotografisk dokumentation
• 2D and 3D opmå...
9
10
D-mannitol projektet
2. Imprægnering
• Overvågning/evaluering af
imprægneringstiden
• Modarbejde
opblomstringer af
mikr...
11
D-mannitol projektet
3. Frysetørring
• Agterstævnen frysetørres på
Nationalmuseet i stor frysetørre under
vakuum, ved -...
12
D-mannitol projektet
4. Afrensning og stabilisering af overfalde efter konservering
• Endnu ikke besluttet…
13
D-mannitol projektet
5. Evaluering af konserveringsmetode
• Visuelle fremtræden/udseende
• Revner
• Svind (kollaps)
• M...
of 13

Nanna Bjerregaard Pedersen - d-mannitol

Konservatorgruppen
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Nanna Bjerregaard Pedersen - d-mannitol

 • 1. D-mannitol som imprægneringsmiddel til vanddrukkent træ? De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Odense Bys Museer Nationalmuseet Konserveringscenter Vest Præsenteret af Nanna Bjerregaard Pedersen Støttet af Kulturstyrelsen
 • 2. 2 Konservering af vanddrukkent træ Udfordringer: • Kollaps og svind • Uensartet nedbrydning • Store genstande • Tidskrævende og dyr proces
 • 3. • Lille molekyle (hurtig diffusion  kortere imprægnering) • Fast stof ved stuetemperatur • Neutral pH in vandige opløsninger • Eutektisk temperature lige under 0 C ( hurtigere frysetørring) • Vandige opløsninger kan frysetørres uden at kollapse • Meget nedbrudt træ kan frysetørres uden kollaps og svind (5% opløsning) • Svind kan reduceres med 50 % in frisk træ (10% opløsning) 3 D-mannitol: fordele… Kemisk formel
 • 4. • Skrøbelige genstande i meget nedbrudt træmateriale (= overfladen)  overflade behandling bliver sandsynligvis nødvendig • Mikrobiologisk nedbrydning af D-mannitol • I opløsningerne under imprægnering??? • Efter konservering??? • …..andre? 4 D-mannitol: … og ulemper
 • 5. 5 D-mannitol projektet Projektformål • At reducere imprægnerings- og frysetørringstider (reducere omkostninger) • At undersøge D-mannitols potentiale i forhold til materialekarakteristika (træsort, nedbrydningstype, -grad), dimensioner og konstruktionskompleksitet
 • 6. 6 D-mannitol projektet Genstande • Agterstavn (optaget in 2014) fra engelsk bark bygget i 1830’erne • Eg • Vægt: Cirka 1 ton • Mål: 5,70 m x 0,60 m x 0,37 m • Syv dybdemærker af bly, tre rorløkker af bronze, delvis tildækning af messingforhudning • Generelt god bevaringstilstand, men de yderste 4 cm er for nedbrudte til lufttørring ( kollaps)
 • 7. 7 D-mannitol projektet Genstande Middelalder trægenstande fra by- udgravning i Odense (2013, 2014) • Stavbægre (nåletræ) • Drejede skåle og tallerkner (løvtræ) • Tøndestave o.a. (eg)
 • 8. 8 D-mannitol projektet 1. Dokumentation før konservering • Visuel beskrivelse • Fotografisk dokumentation • 2D and 3D opmålinger • Træslægt/art • Nedbrydningstype • Nedbrydningsgrad
 • 9. 9
 • 10. 10 D-mannitol projektet 2. Imprægnering • Overvågning/evaluering af imprægneringstiden • Modarbejde opblomstringer af mikrobielle angreb i karrene???
 • 11. 11 D-mannitol projektet 3. Frysetørring • Agterstævnen frysetørres på Nationalmuseet i stor frysetørre under vakuum, ved -5 C • Små middelalder genstande frysetørres i en skabsfryser med automatisk afrimning (Vibocold) ved -12 C
 • 12. 12 D-mannitol projektet 4. Afrensning og stabilisering af overfalde efter konservering • Endnu ikke besluttet…
 • 13. 13 D-mannitol projektet 5. Evaluering af konserveringsmetode • Visuelle fremtræden/udseende • Revner • Svind (kollaps) • Mikroskopiske ændringer i træmaterialet • Kemiske ændringer i træmaterialet • Fordelingen af D-mannitol i træstrukturen Er nogle genstandestyper (størrelse, konstruktionskompleksitet, træslægt/art, nedbrydningstype og –grad bedre egnet end andre???

Related Documents