Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor! Proiect cofinantat din Fo...
Proiectul national strategic se deruleaza in perioada iulie 2010 - iunie 2013 si este implementat de OAMGMAMR in pa...
BENEFICII PENTRU PARTICIPANTI <ul><li>Programele de orientare si consiliere si cursurile de calificare/recalificare sun...
Acte nec e sare pentru inscrierea la programe le de consiliere si orientare profesionala, respectiv la cursurile de cali...
REZULTATE ANTICIPATE <ul><li>3000 de angajati (dintre care 2400 femei) participa la cursuri de orientare si consiliere...
REZULTATE OBTINUTE IN PRIMUL AN DE IMPLEMENTARE <ul><li>1442 de angajati (dintre care 1374 femei) au participat la cursur...
Pentru informatii suplimentare, contactati Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Asistentilor Medicali si Moaselor d...
of 7

prezentare proiect an 1 implementare

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      


Transcripts - prezentare proiect an 1 implementare

  • 1. Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeste in oameni !”, avand ca Autoritate de Management MMFPS – AMPOSDRU si Autoritate de Implementare CNDIPT – OIPOSDRU AXA PRIORITARA 2 – “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.3 – “Acces si participare la formare profesionala continua”
  • 2. Proiectul national strategic se deruleaza in perioada iulie 2010 - iunie 2013 si este implementat de OAMGMAMR in parteneriat cu Asociatia “Centrul Roman de Initiative” <ul><li>Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 3000 de angajati apartinand sectorului sanitar (dintre care 2400 de femei ), selectati din toate cele 8 regiuni de dezvoltare . </li></ul><ul><li>Dintre acestia, 700 de angajati participa la cursuri de calificare / recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA . </li></ul><ul><li>Cei 700 de angajati din sectorul sanitar, ( din tre care 560 de femei ) , vor fi calificati in urmatoarele meserii: </li></ul><ul><li>Baby sitter - 300 de persoane; </li></ul><ul><li>Ingrijitor / ingrijitoare batrani la domiciliu - 200 de persoane; </li></ul><ul><li>Ingrijitor / i ngrijitoare bolnavi la domiciliu - 200 de persoane. </li></ul>
  • 3. BENEFICII PENTRU PARTICIPANTI <ul><li>Programele de orientare si consiliere si cursurile de calificare/recalificare sunt GRATUITE ; </li></ul><ul><li>Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din Romania, autorizati de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor ; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Absolventii cursurilor de calificare/recalificare vor primi subventii si certificate de calificare recunoscute la nivel national si/sau european ( i n functie de meserie), avizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale , precum si de Ministerul Educatiei, Cercetarii , Tineretului si Sportului . </li></ul>
  • 4. Acte nec e sare pentru inscrierea la programe le de consiliere si orientare profesionala, respectiv la cursurile de calificare/recalificare <ul><li>Formularul de grup tinta, completat cu atentie, conform instructiunilor; </li></ul><ul><li>Declaratie pe proprie raspundere, privind participarea in nume propriu la programul de calificare/recalificare ; </li></ul><ul><li>Copi e dupa CI/BI; </li></ul><ul><li>Adeverinta de salariat in original. </li></ul>
  • 5. REZULTATE ANTICIPATE <ul><li>3000 de angajati (dintre care 2400 femei) participa la cursuri de orientare si consiliere profesionala ; </li></ul><ul><li>700 de angajati (dintre care 560 femei) participa la cursuri de calificare/recalificare ; </li></ul><ul><li>I n urma sustinerii examenelor de absolvire a cursurilor rata de promovabilitate va fi de cel putin 80% ; </li></ul><ul><li>Acordarea a cel putin 560 de c ertificate de calificare (care includ mentiunea privind faptul ca proiectul este selectat in cadrul POS DRU si este cofinantat din FSE), recunoscute la nivel national sau european, ce confera dreptul de profesare pe toata durata vietii; </li></ul><ul><li>Acordarea a cel putin 560 de subventii absolventilor de cursuri in momentul obtinerii certificatelor de calificare; </li></ul><ul><li>Organizarea a 3 conferinte de presa pentru promovarea proiectului; </li></ul><ul><li>Realizarea si distribuirea gratuita a unui ghid de orientare si consiliere profesionala a angajatilor, material suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala; </li></ul><ul><li>E ste sustinut prin proiect 1 centru national de formare profesionala pentru angajatii din sectorul sanitar . </li></ul>
  • 6. REZULTATE OBTINUTE IN PRIMUL AN DE IMPLEMENTARE <ul><li>1442 de angajati (dintre care 1374 femei) au participat la cursuri de orientare si consiliere profesionala ; </li></ul><ul><li>196 de angajati (dintre care 185 femei) au participat la cursuri de calificare/recalificare ; </li></ul><ul><li>I n urma sustinerii examenelor de absolvire a cursurilor rata de promovabilitate va fi de cel putin 80% ; din care: </li></ul><ul><ul><li>84 persoane la cursurile de baby sitter </li></ul></ul><ul><ul><li>56 persoane la cursurile de ingrijitori batrani la domiciliu </li></ul></ul><ul><ul><li>56 persoane la cursurile de ingrijitori bolnavi la domiciliu </li></ul></ul><ul><li>56 de persoane certificate si acordarea de c ertificate de calificare (care includ mentiunea privind faptul ca proiectul este selectat in cadrul POS DRU si este cofinantat din FSE), recunoscute la nivel national sau european, ce confera dreptul de profesare pe toata durata vietii; </li></ul><ul><li>Realizarea si distribuirea gratuita a unui ghid de orientare si consiliere profesionala a angajatilor, material suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala; </li></ul>
  • 7. Pentru informatii suplimentare, contactati Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania (OAMGMAMR) – Filiala Judeteana, sau Sediul Central Bucuresti, sector 1, Strada Inginer Zablovschi nr. 76 Tel: 021-224.00.55; Tel+Fax: 021-224.00. 2 5 E - mail: oammromania@yahoo.com [email_address] Web: www.oamr.ro