Aprinde flac ăra ştiinţei! www.asur.ro www.darwinday.ro
<ul><li>Trends in International Mathematics and Science Studies </li></ul><ul><li>49 de ţări participante </li></ul><ul><l...
 
Membri fondatori <ul><li>Laurenţiu Ţîrcă </li></ul><ul><li>Liliana Voicu </li></ul><ul><li>Toma Pătraşcu </li></ul><ul><li...
Laurenţiu Ţîrcă <ul><li>laurentiu . tirca@ asur.r o </li></ul>preşedinte - 24 de ani - absolv ent al Şcolii Naţionale...
Toma Pătraşcu <ul><li>- 4 1 de ani - c ă s ă torit, 2 copii - absolvent al Facult ăţ ii de Electronic ă , Universitatea...
Atila Nyerges <ul><li>- 40 de ani - absolvent al Facult ăţ ii de Medicin ă General ă, Universit atea de Medicin ă ş i...
Liliana Voicu <ul><li>- vârs ta mental ă peste 30 de ani, IQ - î n cre ş tere - a bsolvent ă a Facult ăţii de Filozof...
Misiunea <ul><li>Asociaţia Secular-Umanistă din România promovează valorile umanismului secular, cunoaşterea ştiinţifică, ...
Viziune a <ul><li>O societate democratică, seculară, fundamentată pe libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie a ...
Proiecte <ul><li>Campania “Aprinde flacăra ştiinţei !” : 12.02.2010 </li></ul><ul><ul><li>www.darwinday.ro în colaborare...
Mul ţumiri pentru... <ul><li>Muzeul de Geologie </li></ul><ul><li>Emilia Topolică </li></ul><ul><li>Nicoleta Negru </li><...
of 12

Prezentarea ASUR

"Aprinde flacara stiintei!" - campanie a Asociatiei Secular-Umaniste din Romania, in colaborare cu University of California, Berkeley, SUA
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentarea ASUR

 • 1. Aprinde flac ăra ştiinţei! www.asur.ro www.darwinday.ro
 • 2. <ul><li>Trends in International Mathematics and Science Studies </li></ul><ul><li>49 de ţări participante </li></ul><ul><li>Câte 4000 de elevi, din 150 de şcoli / ţară </li></ul><ul><li>Matematică, Biologie, Fizică, Chimie şi Geografie </li></ul><ul><li>România: la mijlocul clasamentului, cu punctaj sub medie, pe ultimele locuri în rândul Statelor Membre UE </li></ul>Context
 • 4. Membri fondatori <ul><li>Laurenţiu Ţîrcă </li></ul><ul><li>Liliana Voicu </li></ul><ul><li>Toma Pătraşcu </li></ul><ul><li>Atila Nyerges </li></ul>
 • 5. Laurenţiu Ţîrcă <ul><li>laurentiu . tirca@ asur.r o </li></ul>preşedinte - 24 de ani - absolv ent al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti şi al Universit ăţii din Groningen, Olanda - stagiu de o jum ă tate de an î n Madagascar, pentru Programul Mondial de Alimenta ţ ie al Na ţ iunilor Unite - c ercet ă tor î n domeniul politicilor de cre ş tere economic ă ş i de eradicare a s ă r ă ciei
 • 6. Toma Pătraşcu <ul><li>- 4 1 de ani - c ă s ă torit, 2 copii - absolvent al Facult ăţ ii de Electronic ă , Universitatea Politehnic a Bucure ş ti - MBA la Open University UK - director de marketing î ntr-o companie de IT - î i place s ă g ă te a s că , s ă fac ă p â ine, s ă cre a sc ă copaci pe balcon ş i s ă trag ă cu pu ş ca ş i pistolul </li></ul>vicepreşedinte toma.patrascu@ asur.r o
 • 7. Atila Nyerges <ul><li>- 40 de ani - absolvent al Facult ăţ ii de Medicin ă General ă, Universit atea de Medicin ă ş i Farmacie &quot;Victor Babe ş &quot; din Timi ş oara - Executive MBA la ASEBUSS & Washington University , Seattle , SUA - director î ntr-o companie farmaceutic ă interna ţ ional ă - fascinat de rela ţ iile interumane ş i de dr ă g ă l ăş enia fiicei lui - dezam ă git de supersti ţ iile care paraziteaz ă vie ţ ile multora dintre semenii lui </li></ul><ul><li>- pasionat de î n ţ elegerea argumenta ţ iei ş tiin ţ ifice care explic ă o parte din ce î n ce mai mare a realit ăţ ii - suficient de curajos s ă - ş i recunoasc ă limitele </li></ul>vicepreşedinte atila.nyerges@ asur.r o
 • 8. Liliana Voicu <ul><li>- vârs ta mental ă peste 30 de ani, IQ - î n cre ş tere - a bsolvent ă a Facult ăţii de Filozofie ş i Istorie , sec ţ ia psihologie-pedagogie , Universit atea din Bucure ş ti,, - s tudii postuniversitare î n rela ţ ii interna ţ ionale (SNSPA), studiul civiliza ţ iilor europene (CEU Nancy, Fran ţ a) , ş coal ă de vară la Institutul Interna ţ ional pentru Drepturile Omului - Strasbourg, Fran ţ a - d irector de cercetare-dezvoltare la o firm ă de consultan ţă ş i formare continu ă, e xpert independent î n formare profesional ă continu ă , cercetare î n ş tiin ţ ele educa ţ iei, dezvoltarea calific ă rilor, evaluare de proiecte - î i plac: teatrul lui Cehov, romanele lui Asimov, muzica lui Jacques Brel, documentarele tip Discovery ş i... nepo ţ ica ei </li></ul>cenzor liliana.voicu@ asur.r o
 • 9. Misiunea <ul><li>Asociaţia Secular-Umanistă din România promovează valorile umanismului secular, cunoaşterea ştiinţifică, gândirea critică, toleranţa şi spiritul civic </li></ul>
 • 10. Viziune a <ul><li>O societate democratică, seculară, fundamentată pe libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie a cetăţenilor, o societate în care gândirea critică şi libertatea de exprimare, împreună cu toleranţa şi spiritul civic, reprezintă valorile de bază pentru luarea deciziilor la toate nivelurile structurilor sociale </li></ul>
 • 11. Proiecte <ul><li>Campania “Aprinde flacăra ştiinţei !” : 12.02.2010 </li></ul><ul><ul><li>www.darwinday.ro în colaborare cu University of California, Berkeley, SUA </li></ul></ul><ul><ul><li>Traducerea portalului http ://evolution.berkeley.edu </li></ul></ul><ul><li>D otarea bibliotecilor şcolare cu literatură ştiinţifică </li></ul><ul><li>Activităţi extracurriculare de promovare a ştiinţei printre elevi şi studenţi </li></ul>
 • 12. Mul ţumiri pentru... <ul><li>Muzeul de Geologie </li></ul><ul><li>Emilia Topolică </li></ul><ul><li>Nicoleta Negru </li></ul><ul><li>Ovidiu Mihalcea </li></ul><ul><li>Cătălin Diaconu </li></ul><ul><li>Maria Dumitrescu </li></ul><ul><li>Ana Fărcaş </li></ul><ul><li>… şi grupul Facebook de 293 de membri </li></ul>