Sekrety starej szafy
Zdjęcie – Crumpart: http://www.flickr.com/photos/crumpart/366783019/
Zdjęcie – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a8/Houseatpoohcorner1944.jpg
Zdjęcie – Dan Klimke: http://www.flickr.com/photos/dklimke/2414136142
Zdjęcie – Jason Eppink: http://www.flickr.com/photos/jasoneppink/394738060/
Zdjęcie – Wojciech Myszka
Zdjęcie – Wojciech Myszka
Zdjęcie – Wojciech Myszka
Zdjęcie – Theo Curmudgeon: http://www.flickr.com/photos/thefrankfurtschool/252074409
Zdjęcie – Girard Alexandre: http://www.flickr.com/photos/alx/4779786
Zdjęcie – Kevin Lim: http://www.flickr.com/photos/inju/218930808
Sekrety starej szafy
czyli o długoterminowej archiwizacji cyfrowych obiektów
Joanna Ludmiła Ryćko
jrycko@gust.org.pl
Bach...
pojęcia
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{2/29}
długoterminowa
pojęcia
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{2/29}
długoterminowa
pojęcia
archiwizacja
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{2/29}
długoterminowa
obiekty
cyfrowe
pojęcia
archiwizacja
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{2/29}
długoterminowa
zawartość
obiekty
cyfrowe
pojęcia
archiwizacja
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{2/29}
długoterminowa
zawartość
obiekty
cyfrowe
struktura
pojęcia
archiwizacja
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{2/...
długoterminowa
zawartość
obiekty
cyfrowe
struktura
pojęcia
wygląd
archiwizacja
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 20...
długoterminowa
zawartość
obiekty
cyfrowe
struktura
pojęcia
wygląd
archiwizacja
metadane
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | Ba...
Starzenie się obiektów analogowych i cyfrowych
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{3/29}
starzenie się
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{4/29}
obiekty
analogowe
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie się
{4/29}
starzenie
się
z biegiem
czasu
obiekty
analogowe
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie się
{4/29}
można
tylko
spowolnić
obiekty
analogowe
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie
się
z biegiem
czasu
starz...
można
tylko
spowolnić
obiekty
analogowe
starzenie
się
z biegiem
czasu
starzenie się
chociaż
kopia
Joanna Ryćko, Sekre...
można
tylko
spowolnić
obiekty
analogowe
chociaż
kopia
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie
się
z biegi...
obiekty
analogowe
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie się
{4/29}
obiekty
cyfrowe
obiekty
analogowe
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie się
{4/29}
obiekty
cyfrowe
obiekty
analogowe
starzenie się
zachowana
jakość
kopii
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{4/2...
starzeje
się środowisko
obiekty
cyfrowe
obiekty
analogowe
starzenie się
zachowana
jakość
kopii
Joanna Ryćko, Sekrety. ....
starzeje
się środowisko
obiekty
cyfrowe
obiekty
analogowe
starzenie się
zachowana
jakość
kopii
nacisk na zmiany
w środow...
obiekty
cyfrowe
obiekty
analogowe
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
starzenie się
{4/29}
Problemy archiwizacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{5/29}
problemy
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
autentyczność
problemy
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
obiekt
autentyczność
problemy
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
obiekt
autentyczność
zawartość
problemy
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
obiekt
autentyczność
zawartość
problemy
autorstwo
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
obiekt
autentyczność
zawartość
problemy
autorstwo
czas publikacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
autentyczność
problemy
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
autentyczność
problemy
nowy sprzęt
i oprogramowanie
rozwój
techniki
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
autentyczność
problemy
nowy sprzęt
i oprogramowanie
nowe
systemy
plików
rozwój
techniki
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | ...
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
nowy sprzęt
i oprogramowanie
nowe
s...
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{6/29}
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX...
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX...
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX...
prawa
autorskie
zamknięte
formaty
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekr...
prawa
autorskie
zamknięte
formaty
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekr...
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX...
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX...
prawa
autorskie
autentyczność
problemy
rozwój
techniki
ochrona
przed kopiowaniem
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX...
O nośnikach danych inaczej. . .
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{7/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
ale zanim kompilacja była skończona. . .
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Marek Ryćko, Rysio Kubiak
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{8/29}
Strategie archiwizacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{9/29}
strategie
archiwizacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{10/29}
kopiowanie
strategie
archiwizacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{10/29}
migracja
kopiowanie
strategie
archiwizacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{10/29}
migracja
emulacja
kopiowanie
strategie
archiwizacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{10/29}
migracja
emulacja
kopiowanie
strategie
archiwizacji
muzeum
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{10/29}
migracja
emulacja
kopiowanie
strategie
archiwizacji
muzeum
kopia
analogowa
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
...
Formaty dokumentów
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{11/29}
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
cel
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
cel
zachowanie
oryginału
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
zawartość
cel
zachowanie
oryginału
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
zawartość
cel
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
zachowanie
oryginału
wygląd
{12/29}
zawartość
cel
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
np. XML
zachowanie
oryginału
wygląd
{12/29}
zawartość
cel
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
np. XML
wygląd
np. PDF
zachowanie
oryginału
...
cel
zachowanie
oryginału
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
cel
formaty
plików
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
cel
formaty
plików
elastyczność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
cel
formaty
plików
wskazane
cechy
elastyczność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
otwarta
specyfikacja
cel
formaty
plików
wskazane
cechy
elastyczność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
formaty
plików
wskazane
cechy
elastyczność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | Bach...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
elastyczność
Joanna Ry...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
otwarty/
wolny
elastycz...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
otwarty/
wolny
nie związ...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
otwarty/
wolny
elastycz...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
otwarty/
wolny
elastycz...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
otwarty/
wolny
elastycz...
otwarta
specyfikacja
rozpowszechnione
cel
niezależny
od
platformy
formaty
plików
wskazane
cechy
otwarty/
wolny
elastycz...
cel
formaty
plików
wskazane
cechy
elastyczność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{12/29}
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29}
brak
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29}
szyfrowania
brak
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29}
szyfrowania
brak
kompresji LZW
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29}
szyfrowania
brak
kompresji LZW
PDF/A
zew. lub
opcjonalnej
zawartości
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29...
szyfrowania
brak
kompresji LZW
skryptów
PDF/A
zew. lub
opcjonalnej
zawartości
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008...
szyfrowania
brak
kompresji LZW
skryptów
PDF/A
np. JavaScript
zew. lub
opcjonalnej
zawartości
Joanna Ryćko, Sekrety. . . ...
szyfrowania
brak
kompresji LZW
skryptów
PDF/A
zew. lub
opcjonalnej
zawartości
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008...
brak
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29}
osadzone
fonty
brak
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29}
osadzone
fonty
brak
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
metadane
XMP
{13/29}
osadzone
fonty
brak
PDF/A
metadane
XMP
Extensible Metadata
Platform
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13/29...
osadzone
fonty
brak
unicode
PDF/A
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
metadane
XMP
{13/29}
osadzone
fonty
brak
unicode
PDF/A
metadane
XMP
tagowanie
strukturalne
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{13...
osadzone
fonty
brak
unicode
PDF/A
metadane
XMP
tagowanie
strukturalne
tylko wersja PDF/A-1b
Joanna Ryćko, Sekrety. . ...
osadzone
fonty
brak
unicode
PDF/A
metadane
XMP
tagowanie
strukturalne
Preflight
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX ...
XML
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
poprawna
składnia
XML
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
domknięte
tagi
poprawna
składnia
XML
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
domknięte
tagi
poprawna
składnia
XML
nie przeplatanie
tagów
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
domknięte
tagi
poprawna
składnia
XML
nie przeplatanie
tagów
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
jeden
element
gł...
poprawna
składnia
XML
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
poprawna
składnia
XML
semantyka
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
poprawna
składnia
XML
semantyka
schemat
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
poprawna
składnia
XML
semantyka
schemat
DTD
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{14/29}
Dostępność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{15/29}
dostępność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{16/29}
szukanie
dostępność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{16/29}
także czytniki ekranowe
szukanie
dostępność
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{16/29}
szukanie
np. problem jeśli
złożone z ¨ i a
ä jest
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
dostępność
{16/29}
szukanie
dostępność
metadane
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{16/29}
szukanie
dostępność
jednoznaczna
identyfikacja
metadane
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{16/29}
repozytoria
szukanie
dostępność
jednoznaczna
identyfikacja
metadane
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{16/29}
OAIS – Open Archival
Information System
repozytoria
szukanie
dostępność
jednoznaczna
identyfikacja
metadane
Joanna Ryćk...
OAIS – Open Archival
Information System
repozytoria
szukanie
dostępność
jednoznaczna
identyfikacja
back-up
metadane
Joa...
metadane
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{17/29}
właściwości
obiektu
metadane
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{17/29}
właściwości
obiektu
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
metadane
{17/29}
właściwości
obiektu
ułatwiają wyszukiwanie
w repozytoriach, na lokalnym
dysku itp.
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, ...
różne
media
właściwości
obiektu
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
metadane
{17/29}
różne
media
obrazki
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
właściwości
obiektu
metadane
{...
różne
media
obrazki
właściwości
obiektu
EXIF – Exchangable
Image File Format
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sek...
różne
media
muzyka
obrazki
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
właściwości
obiektu
met...
różne
media
muzyka
ID3-tagi
obrazki
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
właściwości
obi...
różne
media
muzyka
obrazki
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
PDF
właściwości
obiektu...
różne
media
muzyka
PDF
XMP, np. autor, tytuł, czym
utworzony
obrazki
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . ...
różne
media
właściwości
obiektu
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
metadane
{17/29}
różne
media
Dublin
Core
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
właściwości
obiektu
metadan...
różne
media
Dublin
Core
Dublin Core Metadata
Initiative (1994)
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | Bac...
różne
media
najmniejszy wspólny
mianownik metadanych
Dublin
Core
Dublin Core Metadata
Initiative (1994)
konieczne
w bib...
różne
media
najmniejszy wspólny
mianownik metadanych
Dublin
Core
15 pól: dc.title,
dc.creator, dc.subject,
dc.description...
różne
media
Dublin
Core
konieczne
w bibliotece
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
właściwości
obiektu
metadan...
Przykład włączenia metadanych Dublin Core do
dokumentu XHTML
<head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/">
<...
identyfikatory
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{19/29}
identyfikatory
URI
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{19/29}
identyfikatory
URI
Uniform Resource Identifier –
„ISBN” dla zasobów
elektronicznych
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2...
identyfikatory
URI
URN
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{19/29}
identyfikatory
URI
Uniform Resource Name –
nazwa
URN
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{19/29}
URL
identyfikatory
URI
URN
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{19/29}
Uniform Resource Locator –
lokalizacja
URL
identyfikatory
URI
URN
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{19/29}
OAIS
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
OAIS
Open Archival Information System
ISO 14721:2003
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
OAIS
framework
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
OAIS
framework
model bez narzuconej
implementacji
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
archiwum =
organizacja
OAIS
framework
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
na zewnątrz: producent
i konsument
archiwum =
organizacja
OAIS
framework
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{...
archiwum =
organizacja
OAIS
framework
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
archiwum =
organizacja
OAIS
framework
struktura
pojemnika
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{20/29}
archiwum =
organizacja
OAIS
Archival
Information
Package
framework
struktura
pojemnika
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | Bac...
archiwum =
organizacja
OAIS
Archival
Information
Package
Content
Information
framework
struktura
pojemnika
Joanna Ryćk...
archiwum =
organizacja
OAIS
Archival
Information
Package
Content
Information
framework
struktura
pojemnika
Preservation...
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{21/29}
Lost Of Copies Keeps Stuff Save
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{21/29}
P2P
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{21/29}
P2P
komputer
↓
„LOCKSS-box”
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{21/29}
P2P
web
crawler
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
komputer
↓
„LOCKSS-box”
{21/29}
P2P
migracja
na żądanie
web
crawler
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
komputer
↓
„LOCKSS-box”
{21/29}
P2P
zgodny
z OAIS
migracja
na żądanie
web
crawler
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
komputer
↓
„LOCKSS-box”
...
Open
Source
P2P
zgodny
z OAIS
migracja
na żądanie
web
crawler
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
komputer
↓
„...
http://youtube.com/watch?v=TOE_Jw23cVg
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{22/29}
Przykłady i garść wskazówek
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008
{23/29}
Metadane w PDF
usepackage{hyperref}
hypersetup{
pdfauthor={Janina Kowalska},
pdftitle={Jabłka i gruszki},
pdfkeywords={ja...
A
Unikanie przestarzałych poleceń i pakietów w LTEX-u
A
„Rejestr grzechów LTEX-owych” Mark Trettin
l2tabu.pdf, l2tabuen.p...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
Joanna Ryćko, Sekrety. . . | Bach...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Ułamek wskazówek
dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów,
poleceń itp.
tworzenie semantycznego, czytelneg...
Liczba dokumentów (obiektów) cyfrowych, a wraz z tym również
publikacji cyfrowych już teraz jest ogromna i będzie stale ro...
Joanna Ludmiła Ryćko
www.typoagrafka.eu
TikZ
Sekrety starej szafy
Sekrety starej szafy
of 193

Sekrety starej szafy

czyli o długoterminowej archiwizacji cyfrowych obiektów. Referat wygłoszony w ramach konferencji BachoTeX 2008
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Sekrety starej szafy

 • 1. Sekrety starej szafy
 • 2. Zdjęcie – Crumpart: http://www.flickr.com/photos/crumpart/366783019/
 • 3. Zdjęcie – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a8/Houseatpoohcorner1944.jpg
 • 4. Zdjęcie – Dan Klimke: http://www.flickr.com/photos/dklimke/2414136142
 • 5. Zdjęcie – Jason Eppink: http://www.flickr.com/photos/jasoneppink/394738060/
 • 6. Zdjęcie – Wojciech Myszka
 • 7. Zdjęcie – Wojciech Myszka
 • 8. Zdjęcie – Wojciech Myszka
 • 9. Zdjęcie – Theo Curmudgeon: http://www.flickr.com/photos/thefrankfurtschool/252074409
 • 10. Zdjęcie – Girard Alexandre: http://www.flickr.com/photos/alx/4779786
 • 11. Zdjęcie – Kevin Lim: http://www.flickr.com/photos/inju/218930808
 • 12. Sekrety starej szafy czyli o długoterminowej archiwizacji cyfrowych obiektów Joanna Ludmiła Ryćko jrycko@gust.org.pl BachoTEX 2008 4 maja 2008
 • 13. pojęcia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 14. długoterminowa pojęcia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 15. długoterminowa pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 16. długoterminowa obiekty cyfrowe pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 17. długoterminowa zawartość obiekty cyfrowe pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 18. długoterminowa zawartość obiekty cyfrowe struktura pojęcia archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 19. długoterminowa zawartość obiekty cyfrowe struktura pojęcia wygląd archiwizacja Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 20. długoterminowa zawartość obiekty cyfrowe struktura pojęcia wygląd archiwizacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {2/29}
 • 21. Starzenie się obiektów analogowych i cyfrowych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {3/29}
 • 22. starzenie się Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}
 • 23. obiekty analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się {4/29}
 • 24. starzenie się z biegiem czasu obiekty analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się {4/29}
 • 25. można tylko spowolnić obiekty analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się z biegiem czasu starzenie się {4/29}
 • 26. można tylko spowolnić obiekty analogowe starzenie się z biegiem czasu starzenie się chociaż kopia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}
 • 27. można tylko spowolnić obiekty analogowe chociaż kopia Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się z biegiem czasu starzenie się archiwizacja – ochrona ich stanu; archiwista: regularnie sprawdza ten stan, ocenia go i podejmuje odpowiednie kroki do jego zachowania {4/29}
 • 28. obiekty analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się {4/29}
 • 29. obiekty cyfrowe obiekty analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się {4/29}
 • 30. obiekty cyfrowe obiekty analogowe starzenie się zachowana jakość kopii Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}
 • 31. starzeje się środowisko obiekty cyfrowe obiekty analogowe starzenie się zachowana jakość kopii Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}
 • 32. starzeje się środowisko obiekty cyfrowe obiekty analogowe starzenie się zachowana jakość kopii nacisk na zmiany w środowisku, a nie w samym obiekcie, żeby umożliwić udostępnienie obiektu w przyszłości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {4/29}
 • 33. obiekty cyfrowe obiekty analogowe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 starzenie się {4/29}
 • 34. Problemy archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {5/29}
 • 35. problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 36. autentyczność problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 37. obiekt autentyczność problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 38. obiekt autentyczność zawartość problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 39. obiekt autentyczność zawartość problemy autorstwo Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 40. obiekt autentyczność zawartość problemy autorstwo czas publikacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 41. autentyczność problemy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 42. autentyczność problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 43. autentyczność problemy nowy sprzęt i oprogramowanie rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 44. autentyczność problemy nowy sprzęt i oprogramowanie nowe systemy plików rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 45. autentyczność problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 nowy sprzęt i oprogramowanie nowe systemy plików nowe typy plików {6/29}
 • 46. autentyczność problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 47. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 48. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {6/29}
 • 49. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 brak integralności danych {6/29}
 • 50. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 różnorodność typów plików brak integralności danych {6/29}
 • 51. prawa autorskie zamknięte formaty autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 różnorodność typów plików brak integralności danych {6/29}
 • 52. prawa autorskie zamknięte formaty autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 różnorodność typów plików przeróżne cechy brak integralności danych {6/29}
 • 53. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 różnorodność typów plików brak integralności danych {6/29}
 • 54. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 dostępność różnorodność typów plików brak integralności danych {6/29}
 • 55. prawa autorskie autentyczność problemy rozwój techniki ochrona przed kopiowaniem Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 dostępność różnorodność typów plików brak integralności danych {6/29}
 • 56. O nośnikach danych inaczej. . . Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {7/29}
 • 57. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 58. ale zanim kompilacja była skończona. . . Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 59. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 60. Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 61. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 62. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 63. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 64. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 65. Marek Ryćko, Rysio Kubiak Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {8/29}
 • 66. Strategie archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {9/29}
 • 67. strategie archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}
 • 68. kopiowanie strategie archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}
 • 69. migracja kopiowanie strategie archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}
 • 70. migracja emulacja kopiowanie strategie archiwizacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}
 • 71. migracja emulacja kopiowanie strategie archiwizacji muzeum Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}
 • 72. migracja emulacja kopiowanie strategie archiwizacji muzeum kopia analogowa Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {10/29}
 • 73. Formaty dokumentów Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {11/29}
 • 74. formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 75. cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 76. cel zachowanie oryginału formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 77. zawartość cel zachowanie oryginału formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 78. zawartość cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 zachowanie oryginału wygląd {12/29}
 • 79. zawartość cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 np. XML zachowanie oryginału wygląd {12/29}
 • 80. zawartość cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 np. XML wygląd np. PDF zachowanie oryginału {12/29}
 • 81. cel zachowanie oryginału formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 82. cel formaty plików Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 83. cel formaty plików elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 84. cel formaty plików wskazane cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 85. otwarta specyfikacja cel formaty plików wskazane cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 86. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel formaty plików wskazane cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 87. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 88. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy otwarty/ wolny elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 89. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy otwarty/ wolny nie związany patentem elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 90. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy otwarty/ wolny elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 bez barier {12/29}
 • 91. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy otwarty/ wolny elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 bez barier np. szyfrowanie, DRM {12/29}
 • 92. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy otwarty/ wolny elastyczność bezpośredni odczyt Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 bez barier {12/29}
 • 93. otwarta specyfikacja rozpowszechnione cel niezależny od platformy formaty plików wskazane cechy otwarty/ wolny elastyczność bezpośredni odczyt bez barier np. plik tekstowy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 94. cel formaty plików wskazane cechy elastyczność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {12/29}
 • 95. PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 96. brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 97. szyfrowania brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 98. szyfrowania brak kompresji LZW PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 99. szyfrowania brak kompresji LZW PDF/A zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 100. szyfrowania brak kompresji LZW skryptów PDF/A zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 101. szyfrowania brak kompresji LZW skryptów PDF/A np. JavaScript zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 102. szyfrowania brak kompresji LZW skryptów PDF/A zew. lub opcjonalnej zawartości Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 audio/video {13/29}
 • 103. brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 104. osadzone fonty brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 105. osadzone fonty brak PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane XMP {13/29}
 • 106. osadzone fonty brak PDF/A metadane XMP Extensible Metadata Platform Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 107. osadzone fonty brak unicode PDF/A Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane XMP {13/29}
 • 108. osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP tagowanie strukturalne Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 109. osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP tagowanie strukturalne tylko wersja PDF/A-1b Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 110. osadzone fonty brak unicode PDF/A metadane XMP tagowanie strukturalne Preflight Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {13/29}
 • 111. XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 112. poprawna składnia XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 113. domknięte tagi poprawna składnia XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 114. domknięte tagi poprawna składnia XML nie przeplatanie tagów Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 115. domknięte tagi poprawna składnia XML nie przeplatanie tagów Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 jeden element główny {14/29}
 • 116. poprawna składnia XML Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 117. poprawna składnia XML semantyka Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 118. poprawna składnia XML semantyka schemat Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 119. poprawna składnia XML semantyka schemat DTD Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {14/29}
 • 120. Dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {15/29}
 • 121. dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 122. szukanie dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 123. także czytniki ekranowe szukanie dostępność Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 124. szukanie np. problem jeśli złożone z ¨ i a ä jest Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 dostępność {16/29}
 • 125. szukanie dostępność metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 126. szukanie dostępność jednoznaczna identyfikacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 127. repozytoria szukanie dostępność jednoznaczna identyfikacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 128. OAIS – Open Archival Information System repozytoria szukanie dostępność jednoznaczna identyfikacja metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 129. OAIS – Open Archival Information System repozytoria szukanie dostępność jednoznaczna identyfikacja back-up metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {16/29}
 • 130. metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}
 • 131. właściwości obiektu metadane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {17/29}
 • 132. właściwości obiektu konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane {17/29}
 • 133. właściwości obiektu ułatwiają wyszukiwanie w repozytoriach, na lokalnym dysku itp. konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane {17/29}
 • 134. różne media właściwości obiektu konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane {17/29}
 • 135. różne media obrazki konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 136. różne media obrazki właściwości obiektu EXIF – Exchangable Image File Format konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane {17/29}
 • 137. różne media muzyka obrazki konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 138. różne media muzyka ID3-tagi obrazki konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 139. różne media muzyka obrazki konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 PDF właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 140. różne media muzyka PDF XMP, np. autor, tytuł, czym utworzony obrazki konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 141. różne media właściwości obiektu konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 metadane {17/29}
 • 142. różne media Dublin Core konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 143. różne media Dublin Core Dublin Core Metadata Initiative (1994) konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 144. różne media najmniejszy wspólny mianownik metadanych Dublin Core Dublin Core Metadata Initiative (1994) konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 145. różne media najmniejszy wspólny mianownik metadanych Dublin Core 15 pól: dc.title, dc.creator, dc.subject, dc.description, dc.publisher, dc.contributor, dc.date, dc.type, dc.format, dc.identifier, dc.source, dc.language, dc.relation, dc.coverage, dc.rights Dublin Core Metadata Initiative (1994) konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 146. różne media Dublin Core konieczne w bibliotece Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 właściwości obiektu metadane {17/29}
 • 147. Przykład włączenia metadanych Dublin Core do dokumentu XHTML <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/"> <title>Dublin Core</title> <link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> <link rel="schema.DCTERMS" href="http://purl.org/dc/terms/" /> <meta name="DC.format" scheme="DCTERMS.IMT" content="text/html" /> <meta name="DC.type" scheme="DCTERMS.DCMIType" content="Text" /> <meta name="DC.publisher" content="Jimmy Whales" /> <meta name="DC.subject" content="Dublin Core Metadaten-Elemente, Anwendungen" /> <meta name="DC.creator" content="Björn G. Kulms" /> <meta name="DCTERMS.license" scheme="DCTERMS.URI" content="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html" /> <meta name="DCTERMS.rightsHolder" content="Wikimedia Foundation Inc." /> <meta name="DCTERMS.modified" scheme="DCTERMS.W3CDTF" content="2006-03-08" /> <meta name="TURING.complete" content="true" /> </head> Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {18/29}
 • 148. identyfikatory Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 149. identyfikatory URI Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 150. identyfikatory URI Uniform Resource Identifier – „ISBN” dla zasobów elektronicznych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 151. identyfikatory URI URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 152. identyfikatory URI Uniform Resource Name – nazwa URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 153. URL identyfikatory URI URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 154. Uniform Resource Locator – lokalizacja URL identyfikatory URI URN Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {19/29}
 • 155. OAIS Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 156. OAIS Open Archival Information System ISO 14721:2003 Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 157. OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 158. OAIS framework model bez narzuconej implementacji Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 159. archiwum = organizacja OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 160. na zewnątrz: producent i konsument archiwum = organizacja OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 161. archiwum = organizacja OAIS framework Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 162. archiwum = organizacja OAIS framework struktura pojemnika Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 163. archiwum = organizacja OAIS Archival Information Package framework struktura pojemnika Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 164. archiwum = organizacja OAIS Archival Information Package Content Information framework struktura pojemnika Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 165. archiwum = organizacja OAIS Archival Information Package Content Information framework struktura pojemnika Preservation Description Information Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {20/29}
 • 166. Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}
 • 167. Lost Of Copies Keeps Stuff Save Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}
 • 168. P2P Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}
 • 169. P2P komputer ↓ „LOCKSS-box” Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {21/29}
 • 170. P2P web crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 komputer ↓ „LOCKSS-box” {21/29}
 • 171. P2P migracja na żądanie web crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 komputer ↓ „LOCKSS-box” {21/29}
 • 172. P2P zgodny z OAIS migracja na żądanie web crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 komputer ↓ „LOCKSS-box” {21/29}
 • 173. Open Source P2P zgodny z OAIS migracja na żądanie web crawler Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 komputer ↓ „LOCKSS-box” {21/29}
 • 174. http://youtube.com/watch?v=TOE_Jw23cVg Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {22/29}
 • 175. Przykłady i garść wskazówek Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {23/29}
 • 176. Metadane w PDF usepackage{hyperref} hypersetup{ pdfauthor={Janina Kowalska}, pdftitle={Jabłka i gruszki}, pdfkeywords={jabłka, gruszki, owoce} } Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {24/29}
 • 177. A Unikanie przestarzałych poleceń i pakietów w LTEX-u A „Rejestr grzechów LTEX-owych” Mark Trettin l2tabu.pdf, l2tabuen.pdf (m.in. po angielsku i niemiecku) np. używanie graphicspath{} jest niewskazane Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {25/29}
 • 178. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 179. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 180. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 181. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 182. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 183. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 184. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 185. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe utrzymywanie porządku w archiwach (również prywatnych) i dostateczne komentowanie kodu Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 186. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe utrzymywanie porządku w archiwach (również prywatnych) i dostateczne komentowanie kodu minimalizowanie liczby używanych plików i formatów do tych niezbędnych (np. kasowanie po użyciu tymczasowych plików A produkowanych przez LTEX-a) Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 187. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe utrzymywanie porządku w archiwach (również prywatnych) i dostateczne komentowanie kodu minimalizowanie liczby używanych plików i formatów do tych niezbędnych (np. kasowanie po użyciu tymczasowych plików A produkowanych przez LTEX-a) publikowanie ważnych artykułów w repozytoriach stosujących standardy archiwizacji długoterminowej Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 188. Ułamek wskazówek dbanie o używanie najnowszych wersji programów, pakietów, poleceń itp. tworzenie semantycznego, czytelnego kodu, korzystanie z mądrych edytorów zamiast używania skróconych poleceń (np. lb zamiast linebreak) tworzenie PDFów zgodnych z PDF/A (przynajmniej PDF/A-1a) dołączanie metadanych ułatwiających znalezienie dokumentu spośród innych przeprowadzanie konwersji ważnych dokumentów (choćby A LTEX→XML) regularne (!!!) backupy osadzanie fontów zamiast przekształcania tekstu na krzywe utrzymywanie porządku w archiwach (również prywatnych) i dostateczne komentowanie kodu minimalizowanie liczby używanych plików i formatów do tych niezbędnych (np. kasowanie po użyciu tymczasowych plików A produkowanych przez LTEX-a) publikowanie ważnych artykułów w repozytoriach stosujących standardy archiwizacji długoterminowej wybieranie formatów plików (i innych parametrów) w zależności od celu Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {26/29}
 • 189. Liczba dokumentów (obiektów) cyfrowych, a wraz z tym również publikacji cyfrowych już teraz jest ogromna i będzie stale rosła, dlatego jest konieczne zadbanie o to, żeby były one czytelne nie tylko dla nas za kilka lat, ale i dla przyszłych pokoleń. Jeśli każdy z nas zwróci większą uwagę na ten aspekt przygotowując dokumenty cyfrowe, a także odpowiednio je przechowując i konwertując do przyjaznych formatów, przyczyni się do zachowania zawartych w nich informacji (oraz ich wyglądu) do przyszłego użycia. Joanna Ryćko, Sekrety. . . | BachoTEX 2008 {27/29}
 • 190. Joanna Ludmiła Ryćko www.typoagrafka.eu
 • 191. TikZ

Related Documents