ASI JE…ASI-CS, o.s. je dobrovolným sdružením fyzickýcha právnických osob, které působí v České republicea v zahraničí.ASI ...
Toto jsou priority, které stanovila valná hromada ASI-CS pro následující období: Vzdělání: Podpora dalších druhů vzdě...
Základním obsahem projektu je celoroční činnost Klubu zdraví s5 typy programů v součinnosti s místním oddílem KlubuPathfin...
V roce 2012 vstupujeme do 3. roku tohoto projektu.Propojujeme zapojení externích dobrovolníků do sborových akcía členy sbo...
Cílem projektu je podpořit správné návyky ve školách(založené na biblických pravdách) pro zdravý a harmonickýživot - a to ...
LékořiceProjekt duchovní péče v nemocnici ve FTNsP je vpodmínkách Českého zdravotnictví ojedinělý. Díky šestiletésystemati...
Moravskoslezské sdružení CASDVizí křesťanského společenství RESTART je budovatpřátelské vztahy s mladými lidmi, naplňovat ...
Život a zdravie, o.z.Projekt „Filipovi kamaráti“ je založený na sérii prednášok okomplexnosti zdravia podľa námetu l. a ll...
Cílem projektu je spolu místními věřícími realizovatevangelizační kampaň, a pomoci tak v růstu místní církveSDA. Stavbou s...
Centrum Generace o. s., LiberecCílem projektu Evangelium v Centru Generace 2012 jedlouhodobě kvalitní služba pro rodinu a ...
Prvním cílem sdružení je nabídnout dětem ze sociálněslabého prostředí PROSTOR,kde mohou trávit volnýčas.Především prostor ...
http://bolivia.casd.sk/Miloslav Jurečko, Nové Město nad Váhom,mjurecko@zoznam.skSchválený příspěvek: 50 000 Kč
1213 Pod jednou střechou 2012Spolkový dům Mariany BerlovéProjekt „Pod jednou střechou“ realizujeme dlouhodobě.Jeho základn...
Projekt je zameraný na proces pomoci už existujúcim Klubomzdravia po stránke materiálnej, technickej, programovej,finančne...
ADRA o.s.Hlavní myšlenka projektu sleduje dva cíle se zřetelem na nezištnou pomoc v duchu praktického evangelia: 1. ...
Mateřské centrum Klubíčko od svého vzniku v roce 2004 jejedinou organizací ve městě Horní Cerekev, která je otevřenádětem,...
Slovenské združenie CASDInternetový portál www.otaznikyzivota.sk je modernýevanjelizačný nástroj, ktorý ľuďom pomáha nájsť...
Týdenní rekondiční a výukové pobyty NEWSTART –křesťanská služba na bázi adventistického know-how voblasti komplexního zdra...
Maranatha o.s.Pokračování v realizaci projektu Světem Bible v rozsahu: 1)Postupná výroba jednotlivých kapitol v papírové p...
GOSPEL CAMP je setkání mladých lidí za účelem výukygospelové hudby a jejího následného využití pro misijníúčely. Týdenní v...
Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom imzrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanieich vzťahu s Bohom + ...
Zavedení preventivního programu do Mateřských,Základních a Středních škol (zahrnuje 3 programy podlevěškových kategorií) F...
MSS CASD, BrnoProjekt INRI road je dlouhodobá pastoračně-evangelizačníaktivita mezi brněnskými studenty zaměřená naadventi...
Základní idea a stručný obsah projektu: (komentářprezentace projektu na web stránkách a v katalogu1) Institutje školící za...
PROJEKT „HOLOCAUST“ „Niekdajšie župné mesto Trenčínmalo významnú židovskú komunitu, ktorú založiliprisťahovalci z Moravy. ...
Týden duchovní obnovy a Úvod do Bible jsou dvě aktivityprojektů INRI road v Praze, Brně a Olomouci zaměřená nastudenty a m...
Slovenské združenie CASDOd roku 2007 sa v priestoroch zboru CASD v Martineformoval Klub MYS (Myšlienky pre srdce) ako mies...
Poradenské centrum Iná možnosťProjekt Prijatie 2012 je ďalšou ročnou etapou overenejsystematickej práce so skupinou detí a...
Sbor CASD Hradec Králové - TrinityPěvecká skupina Singing People je jednou z misijních aktivitsboru CASD Trinity v Hradci ...
Maranatha o.s.Motto: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc nanebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získáv...
Moravskoslezské sdružení CASDCílem projektu je nový pohled na základní věroučné body,diskuze a prohloubení vzájemných vzta...
Základní ideou je vytvořit a provozovat toto seskupení jakoplatformu pro setkání a následnou práci s postmodernímládeží ve...
Prosím on-line formulář na stránkách ASI.http://prispevek.asi-cs.cz
Členem ASI se může stát člen Církve adventistů sedméhodne, který pracuje v oblasti obchodu nebo výroby, poskytujeprofesion...
(Výňatek ze stanov ASI-CS)• Účastnit se valné hromady s právem hlasovacím.• Být informován o činnosti společnosti a pr...
Historie sahá do roku 1904, kdy byla z inspirace E.G.W.založena samostatná škola Madison College blízkoNashville, Tennesse...
Videomagazín ASI, nová služba na internetových stránkáchASI, Vám přináší záznamy ze setkání ASI doma i ve světe,reportáže ...
ASI vypisuje vždy 1. dubna výběrové řízeník poskytnutí finančních příspěvků z darů ASI na následujícírok pro právnické a f...
ASI-CS, o.s.Londýnská 30120 00 Praha 2 Vinohradytel.: 603 864 711email: info@asi-cs.czwww.asi-cs.cz
Prezentace ASI-CS 2012
Prezentace ASI-CS 2012
Prezentace ASI-CS 2012
of 42

Prezentace ASI-CS 2012

Preuentace organizace a podporovaných projektů.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentace ASI-CS 2012

 • 1. ASI JE…ASI-CS, o.s. je dobrovolným sdružením fyzickýcha právnických osob, které působí v České republicea v zahraničí.ASI bude podporovat v roce 2012 celkem30 projektů, z 42 přihlášených, vybranýchv rámci výběrové řízení k poskytnutífinančních příspěvků z darů členů ASIcelkovou částkou 1, 99 milionu Kč.
 • 2. Toto jsou priority, které stanovila valná hromada ASI-CS pro následující období: Vzdělání: Podpora dalších druhů vzdělávání v oblasti různých misionářských, zdravotních a dalších aktivit. Mládež: Podpora misijních projektů mládeže „Mladí pro Ježíše". Misie: Podpora misijních projektů CASD. Členové ASI podporují projekty osobním nasazením a finančními prostředky formou příspěvků ze sbírky, která se koná jednou ročně.
 • 3. Základním obsahem projektu je celoroční činnost Klubu zdraví s5 typy programů v součinnosti s místním oddílem KlubuPathfinder. Šíře programů má oslovit pokud možno většinuobčanů, ale v prvé řadě rodiny s dětmi a poskytnout jimpochopení a osvojení si zásad zdravého životního stylu ve všechjeho dimenzích – tělesné, společenské, duševní i duchovní.Součástí projektu je využívání všech dostupných způsobůpropagace v regionu.Jaroslav Skoumal , Lipník, klubtr@seznam.czSchválený příspěvek: 20 000Kč
 • 4. V roce 2012 vstupujeme do 3. roku tohoto projektu.Propojujeme zapojení externích dobrovolníků do sborových akcía členy sboru vyzýváme na zapojení do dobrovolnictví. Podařilose nám zrealizovat společnou akci dobrovolníků a členů sboru natradiční sborové akci Bobří vodopády. Získali jsme akreditaci pročinnost Dobrovolnického centra od Ministerstva vnitra ČR a dalšíakreditaci pro Evropskou dobrovolnou službu od Ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy ČR jako vysílající organizace,kde mladí lidé od 18. do 30. let mohou jednorázově vycestovatjako dobrovolníci do jedné z 36 zemí Evropy.Petr Máška, Česká Lípa, p.maska@tiscali.czSchválený příspěvek: 10 000 Kč
 • 5. Cílem projektu je podpořit správné návyky ve školách(založené na biblických pravdách) pro zdravý a harmonickýživot - a to na fyzické, duševní i duchovní rovině. Seznámitžáky a učitele základních škol s principy zdravého životníhostylu.Projekt bude zaměřen i na prevenci šikany na školách ana bezpečnost dětí (prevence proti únosům, jinýmnebezpečím)Helena Komasová , Milevsko, helena.komasova@seznam.czSchválený příspěvek: 40 000 Kč
 • 6. LékořiceProjekt duchovní péče v nemocnici ve FTNsP je vpodmínkách Českého zdravotnictví ojedinělý. Díky šestiletésystematické spolupráci koordinátorky projektu,duchovních, církví a především managementu FTNsP asoučasně s podporou ASI-CS se podařilo vytvořit konceptduchovní péče o pacienta, který zajišťuje dostupnostduchovní péče pro všechny pacienty FTNsP a který je vnímánjako již nezbytná součást nemocniční péče. Lékaři a dalšíodborný zdravotnický personál doporučuje pacientům ajejich příbuzným duchovní podporu, neboť způsob, jakým jeduchovní péče poskytována, je vnímán jako důvěryhodný apřínosný.Karin Pospíšilová, Praha 2 , karin.pospisilova@ftn.czSchválený příspěvek: 80 000 Kč
 • 7. Moravskoslezské sdružení CASDVizí křesťanského společenství RESTART je budovatpřátelské vztahy s mladými lidmi, naplňovat jejich potřeby asdílet Krista praktickým způsobem. Prostřednictvím malýchskupinek rozvíjet jejich potenciál a vést k osobnímu vztahu sBohem. Chceme spolupracovat s Bohem na restartovánílidských životů a vytvořit křesťanské společenství založenéna učednickém modelu Ježíše Krista.Radim Toman, Ostrava-Dubina, radim.toman@gmail.comSchválený příspěvek: 50 000 Kč
 • 8. Život a zdravie, o.z.Projekt „Filipovi kamaráti“ je založený na sérii prednášok okomplexnosti zdravia podľa námetu l. a ll. dielu kníhfrancúzskych autorov Jacquesa a Jeana Breuila, "Filipovedobrodružstvá" a "Filipove ďalšie dobrodružstvá“.Hlavným hrdinom príbehov je chlapec Filipko, ktorý formoupríbehov pozýva deti do Krajiny zdravia, v ktorej prežilvzrušujúce situácie. Zámerom týchto pútavých príbehov, jevzbudiť u detí túžbu byť ako kladný hrdina - chlapec Filipko,ktorý je zdravý, silný, čestný, kamarátsky a ochotný pomáhaťaj iným pre udržanie dobrého zdravia. Atraktívnou formouna princípe „Zdravie hrou“ sa poskytne každému dieťaťujasné, rozumné, zrozumiteľné a vedecky podloženéinformácie o komplexnom zdravom životnom štýle.Natália Butalová, Košice, naty7307@centrum.skSchválený příspěvek: 40 000 Kč
 • 9. Cílem projektu je spolu místními věřícími realizovatevangelizační kampaň, a pomoci tak v růstu místní církveSDA. Stavbou sborů chceme vytvořit zázemí k důstojnémuprůběhu bohoslužeb a možnosti pro členy církve scházet se iv klimaticky nepříznivých podmínkách. Velmi silná zkušenostz pro Evropany nezvyklého prostředí, které klade účastníkůmnožství otázek ve vztahu k Bohu a jejich víře, pomůže kzískání nových, misijně zapálených spolupracovníků nejen zřad členů ASI CS. Dále zapojujeme do sociální pomoci iširokou veřejnost, kterou v průběhu roku oslovujeme v Českérepublice. Info: www.asi-cs.cz , www.gospelforafrika.cz,www.kibidula.org, www.onedaychurch.orgRadomír Steinert, Praha, administrator@asi-cs.czSchválený příspěvek: 200 000 Kč
 • 10. Centrum Generace o. s., LiberecCílem projektu Evangelium v Centru Generace 2012 jedlouhodobě kvalitní služba pro rodinu a rozvinutí programůpro misii a zdravý životní styl. V oblasti doposudposkytovaných služeb usilujeme o udržení kvality služeb, ointegraci handicapovaných děti do aktivit a další spolupráci shumanitárními organizacemi ve smyslu zapojení co nejvícelidí do pomáhání druhým. Klub zdraví má pravidelný klubovýprogram a jednou nebo dvakrát v roce velkou akci proveřejnost s podporou o.s. Život a zdraví a dalších.Petr Činčala, Liberec, petrcin@volny.czSchválený příspěvek: 55 000 Kčwww.centrumgenerace.cz
 • 11. Prvním cílem sdružení je nabídnout dětem ze sociálněslabého prostředí PROSTOR,kde mohou trávit volnýčas.Především prostor důvěry,bezpečí a tolerance.Stěžejníčástí programu je duchovní probuzení a rozvoj těchto dětízvyšování povědomí o křesťanských i obecně lidskýchhodnotách a morálce.Vytvořit PROSTOR pro vnímáníčlověka jako součásti širší společnosti a příležitost provnímání Boha jako přirozené součásti života. Naším druhýmcílem se stejnou důležitostí je prezentace a předáníkřesťanských hodnot dosud nevěřícím spolupracovníkůmnašeho sdružení.Dana Císařová, Jablonec nad Nisou, dana.cisarova@volny.czSchválený příspěvek: 20 000 Kčwww.pro-story.cz
 • 12. http://bolivia.casd.sk/Miloslav Jurečko, Nové Město nad Váhom,mjurecko@zoznam.skSchválený příspěvek: 50 000 Kč
 • 13. 1213 Pod jednou střechou 2012Spolkový dům Mariany BerlovéProjekt „Pod jednou střechou“ realizujeme dlouhodobě.Jeho základní myšlenku: být místem setkávání dětí amládeže bez rozdílu zdravotního postižení s dětmi a mládežízdravými tak, jako Pán Ježíš chodil a navštěvoval všechnybez rozdílu – nemocné i zdravé, věřící i nevěřící a ukazovaljim vztah k Pánu Bohu; se snažíme naplňovat neustále,přitom se však zkušenostmi z předchozích období učímehledat stále nové cesty.Monika Medková, Bruntál, monca.medkova@tiscali.czSchválený příspěvek: 40 000 Kč
 • 14. Projekt je zameraný na proces pomoci už existujúcim Klubomzdravia po stránke materiálnej, technickej, programovej,finančnej, personálnej, duchovnej, vzdelávacej, organizačnej,publikačnej a medializačnej, na vytváranie podmienok prevznik nových Klubov zdravia nielen pri existujúcich zboroch askupinkách ale aj na nových miestach. Najdôležitejšímprínosom celého projektu je vybudovanie dôvernejšíchvzťahov k priateľom navštevujúcim Kluby zdravia, ichzapojenie do spolupráce a následné vedenie k prijatiu PánaJežiša Krista.Katarína Kernová, Prievidza, kkernova@klubyzdravia.skSchválený příspěvek: 40 000 Kč
 • 15. ADRA o.s.Hlavní myšlenka projektu sleduje dva cíle se zřetelem na nezištnou pomoc v duchu praktického evangelia: 1. zapojení členů Církve adventistů s.d. – především mládeže do dobrovolnické služby pro město a jeho okolí v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním, mentálním či jiným znevýhodněním. 2. zapojení studentů středních, vyšších a vysokých škol do dobrovolnické služby v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním, mentálním či jiným znevýhodněním.Jitka Chánová, České Budějovice, dccb@adra.czSchválený příspěvek: 30 000 Kč
 • 16. Mateřské centrum Klubíčko od svého vzniku v roce 2004 jejedinou organizací ve městě Horní Cerekev, která je otevřenádětem, mladým lidem, rodičům i prarodičům a umožňujerůznorodé a smysluplné trávení volného času, vzdělávání,navazování nových vazeb a přátelství. Cílem všech aktivit jesnaha prakticky přiblížit křesťanský způsob života a víru vJežíše Krista. Činnost mateřského centra otevírá lidemmožnost seznámit se s adventisty i místním sborem.Jana Šťastná, Horní Cerekev, stastnaj@quick.czSchválený příspěvek: 40 000 Kč
 • 17. Slovenské združenie CASDInternetový portál www.otaznikyzivota.sk je modernýevanjelizačný nástroj, ktorý ľuďom pomáha nájsť cestuk Ježišovi. Vznikol v septembri 2009 ako odpoveď na otázku:„Ako a kde efektívne osloviť dnešných uponáhľaných ľudís posolstvom o Bohu?” Jeho zakladateľmi sú 3 nadšenci(adventisti, deti kazateľa) z Bratislavy. Nosnou časťouportálu sú zaujímavé evanjelizačné videá. Výhodou tohtoprojektu je, že jeho dosah nie je obmedzený na určité mesto– cez internet oslovujeme slovensky a česky hovoriacich ľudína celom svete. Portál vytvorili a aj ďalej na ňom pracujútraja dobrovoľníci na vlastné náklady a vo voľnom čase.Rastislav Oravec, Bratislava, oravec@styleweb.skSchválený příspěvek: 30 000 Kč
 • 18. Týdenní rekondiční a výukové pobyty NEWSTART –křesťanská služba na bázi adventistického know-how voblasti komplexního zdraví, jež je jednou z nejlepšíchpříležitostí, jak přinášet evangelium efektivně a praktickynašim spoluobčanům. Hosté prožijí krásný týden bezstresu, naplněný množstvím informací, aktivit a příležitostíke sdílení a navázání přátelských vztahů. Seznámí se s osmijednoduchými principy programu NEWSTART a majípříležitost (služba, duchovní zamyšlení, atmosféra) setkat ses Pánem Ježíšem.Robert Žižka, zizka@countrylife.czSchválený příspěvek: 75 000 Kč
 • 19. Maranatha o.s.Pokračování v realizaci projektu Světem Bible v rozsahu: 1)Postupná výroba jednotlivých kapitol v papírové podobě aelektronického materiálu na DVD podle zájmu ze školení. 2)Organizace vstupních školení na sborech s rozdávánímmateriálů na základě darovací listiny. 3) Vlastní prezentacezvolených lekcí na sborech. 4) Sledování práce laiků -dotazník, zpětná vazba. 5) Vyhodnocení dalšího roku využitíprogramu na sborech a pro veřejnost. 6) Využití programu vprojektu Y4J v Ústí nad Labem. 7) Průběžný potřebný servispro pracující dobrovolníky. 8) Očekávaným výstupemprojektu je oživení jednotlivců, sborů a získání novýchnásledovníků Ježíše Krista.René Metz, Praha 4, info@maranatha.czSchválený příspěvek: 350 000 Kč
 • 20. GOSPEL CAMP je setkání mladých lidí za účelem výukygospelové hudby a jejího následného využití pro misijníúčely. Týdenní vzdělávací program je zaměřený na různéaspekty gospelové hudby formou různých workshopů adílen, které vedou odborní lektoři gospelové hudby z Čech izahraničí. Součástí programu je také realizovaný duchovnírámec formou studia bible, bohoslužeb, duchovníchrozhovorů, modliteb a spirituálních cvičení pod vedenímkazatelů a misijních pracovníků.Marek Jonczy, Praha, maromark@email.czSchválený příspěvek: 20 000 Kč
 • 21. Predstavenie evanjelia deťom a ich rodičom imzrozumiteľnou formou a systematická práca pre rozvíjanieich vzťahu s Bohom + poznávanie Božieho slova cezskupinové i osobné štúdium ale aj skrze ďalšie aktivity apobyty v prírode (systematické stretávanie v týždni,víkendové pobyty, tábory a iné aktivity). Súčasťou našejpráce sú i detské a mládežnícke bohoslužby a účasť nakresťanských stretnutiach, a všade tam kde môžu poznávaťBoha. a.)Jana Šolcová, Vojňany, janinasolc@gmail.comSchválený příspěvek: 75 000 Kč
 • 22. Zavedení preventivního programu do Mateřských,Základních a Středních škol (zahrnuje 3 programy podlevěškových kategorií) Filipova dobrodružství od 4 do 10 letPrevence závislostí (kouření, alkohol, drogy,sebepoškozování, pornografie apod.) od 10 do 18 let JanaRoman Uhrin, Tmaň, klubyzdravi@email.czSchválený příspěvek: 40 000 Kč
 • 23. MSS CASD, BrnoProjekt INRI road je dlouhodobá pastoračně-evangelizačníaktivita mezi brněnskými studenty zaměřená naadventistické studenty v Brně a jejich nevěřící přátele.Adventistickým studentům v Brně nabízíme duchovnízázemí a snažíme se je motivovat k duchovnímu růstu aevangelizaci. Spolu s nimi se poté snažíme oslovovat jejichnevěřící spolužáky, kamarády, partnery, přátele… Snažímese pro toto oslovení vytvářet vhodný prostor a aktivity, jakojsou studentské bohoslužby, modlitební skupinky, čajovna,studijní víkendy, sportovní aktivity, studium Bible, letní azimní dovolené apod.Marek Harastej, Brno, marek.harastej@centrum.czSchválený příspěvek: 75 000 Kč
 • 24. Základní idea a stručný obsah projektu: (komentářprezentace projektu na web stránkách a v katalogu1) Institutje školící zařízení zaměřené na praktické vzdělávání v oblastizdravého životního stylu, přírodních terapií, ekologie aevangelizace. Cílem školy je zprostředkovat studentůmodborné znalosti, předat praktické zkušenosti z vyučovanýchoborů a přispívat k růstu křesťanského charakteru. Hlavnímposláním školy je nadchnout lidi pro službu. IŽS je otevřen ipro zájemce ze světa, kteří se zde seznamují s poselstvímBible. Každoročně zde studuje také několik zahraničníchstudentů, především z východních zemí, kteří pak dál vesvých zemích šíří myšlenky zdravotní misie.Josef Bajusz, Beroun, bajusz@countrylife.czSchválený příspěvek: 80 000 Kč
 • 25. PROJEKT „HOLOCAUST“ „Niekdajšie župné mesto Trenčínmalo významnú židovskú komunitu, ktorú založiliprisťahovalci z Moravy. V roku 1727 ich bolo 81, no v roku1860 už 989 a tvorili približne štvrtinu trenčianskehoobyvateľstva. V roku 1940, pred hroznými udalosťami druhejsvetovej vojny a vyhladzovaním Židov žilo v Trenčíne 1619židovských obyvateľov, ale iba 326 prežilo holokaust! Malákomunita má dnes asi 12 členov.“Roman Fabian, Trenčín, amu.fabian@gmail.comSchválený příspěvek: 20 000 Kč
 • 26. Týden duchovní obnovy a Úvod do Bible jsou dvě aktivityprojektů INRI road v Praze, Brně a Olomouci zaměřená nastudenty a mladé lidi nejen z prostředí církve adventistů.Cílem týdenních pobytů je obnovení vztahu s Bohem aduchovní motivace do školního roku i do řešení osobníchproblémů a hledání mladých lidí. Úvod do Bible je sériesedmi víkendů, během kterých jsou probrána všechnadůležitá témata přípravy na křest do Církve adventistů s.d.Pro řadu mladých lidí je to forma přípravy na křest, pro jinézokapování toho čemu byli vyučeni, či prohloubení jejichznalostí Bible.Tomáš Harastej, Olomouc, tom.harastej@centrum.czSchválený příspěvek: 70 000 Kč
 • 27. Slovenské združenie CASDOd roku 2007 sa v priestoroch zboru CASD v Martineformoval Klub MYS (Myšlienky pre srdce) ako miesto predialóg s veriacimi aj neveriacimi s dôrazom na evanjelium. Vroku 2011 klub MYS pravidelne fungoval už 2. rok. Štyri dni vtýždni mali obyvatelia nášho mesta možnosť posedieť si vpríjemnom prostredí pri šálke čaju, s priateľmi, pri knihealebo využiť niektorú aktivitu z ponuky tematických večerov.Miroslava Ševčíková, Martin, myponnyexpress@gmail.comSchválený příspěvek: 50 000 Kč
 • 28. Poradenské centrum Iná možnosťProjekt Prijatie 2012 je ďalšou ročnou etapou overenejsystematickej práce so skupinou detí a mládeže zo sociálneznevýhodneného prostredia – zariadení núdzového bývaniav Košiciach. Chceme podporiť ich vývin v rovine duchovnej,psychickej a sociálnej. Predkladaným projektomnadväzujeme na už osvedčené a deťmi s radosťou prijímanéaktivity, ktoré rozvíjame od roku 2008 (2 projekty podporenéod ASI-CS a 4 podporené grantovým programom Hodinadeťom). Našim zámerom je umožniť deťom zo sociálneznevýhodneného prostredia naplniť svoje základné ľudsképotreby bezpečia a prijatia.Vladimír Korpáš, Košice, korpas.vladimir@gmail.comSchválený příspěvek: 25 000 Kč
 • 29. Sbor CASD Hradec Králové - TrinityPěvecká skupina Singing People je jednou z misijních aktivitsboru CASD Trinity v Hradci králové. Svým působenímsleduje dva záměry: 1) propojit lidi z města s křesťany zespolečenství Trinity tak, aby mohli společně zpívat, bavit se,vytvářet přátelství a sdílet hodnoty 2) prostřednictvím zpěvua hudby šířit radost, pohodu a propagovat kromě jiného igospelovou a duchovní hudbu. Pěvecký sbor Singing Peoplefunguje od počátku roku 2011.Ivana Kostelníčková, Jeníkovice,Ivana.Kostelnickova@seznam.czSchválený příspěvek: 20 000 Kč
 • 30. Maranatha o.s.Motto: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc nanebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte miučedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učteje, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, jájsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt28,18-20) Youth for Jesus Čechy a Slovensko 2012 jeněkolikaměsíční vícemodulový evangelizační programvedený mladými lidmi ve měste Ústí nad Labem (ČR) aKošice (SR).Juraj Turóci, Praha, juraj.turoci@maranatha.czSchválený příspěvek: 300 000 Kč
 • 31. Moravskoslezské sdružení CASDCílem projektu je nový pohled na základní věroučné body,diskuze a prohloubení vzájemných vztahů sborů, jakozákladní jednotky naší církve, a to pro všechny věkovékategorie členů a jejich přátele. Projekt bude realizovánformou 3-4 víkendových setkání a v dalších letech budepokračovat. Do projektu jsou zapojeny všechny brněnskésbory (Brno-Střední, Brno-Západ a Brno-Olomoucká).Projekt navazuje na úspěšnou realizaci téhož projektu INRIroad, jehož se hlavní řešitelka projektu zúčastnila v minulémroce. Hlavními řečníky budou brněnští kazatelé spolu sostatními hosty.Nina Gardenová, Brno, ninja-u@post.czSchválený příspěvek: 30 000 Kč
 • 32. Základní ideou je vytvořit a provozovat toto seskupení jakoplatformu pro setkání a následnou práci s postmodernímládeží ve věku 17-25 let. Záměrem je následně oslovitmladé lidí evangeliem v první fázi osobním sdílením, v druhéfázi v rámci studijně-modlitebních skupinek a ve třetí fázi jezáměrem založit nový sbor. Projekt obsahuje vše odprvotního kontaktu až po následnou práci - tzn. příméoslovení studentů škol, pozvání do seskupení, zkoušky(hudba, zpěv), koncerty, víkendová soustředění, následnéskupinky se záměrem studia Bible, poznávání Boha, JežíšeKrista a Ducha svatého, praktikování křesťanského života (touž asi v rámci nového sboru) a následná služba a sdílení Bohadále s ostatními lidmi.Roman Kroutil, Uherské Hradiště, roman.kroutil@gmail.comSchválený příspěvek: 15 000 Kč
 • 33. Prosím on-line formulář na stránkách ASI.http://prispevek.asi-cs.cz
 • 34. Členem ASI se může stát člen Církve adventistů sedméhodne, který pracuje v oblasti obchodu nebo výroby, poskytujeprofesionální služby nebo poskytuje sociální a podpůrnéslužby.Členové ASI vyznávají: Náščas, talent, obdarování, schopnosti a tělesná schránka patříBohu. Proto věříme, že naše povolání může být prostředkemk tomu, abychom svěřenými dary sloužili a rozmnožovali jetak, jak si to přeje náš Pán. (Lukáš 19,13)Členstvím získáte společenství, inspiraci, motivaci, možnostsdílet se i mimo svůj domov a sbor. Stanete se členemrozsáhlé sítě, součástí podpůrného systému a budete mítpřístup k materiálům pro současné svědectví.Přihlásit se můžete na www.asi-cs.cz.
 • 35. (Výňatek ze stanov ASI-CS)• Účastnit se valné hromady s právem hlasovacím.• Být informován o činnosti společnosti a projektech, na kterých se společnost podílí, účastnit se jich nebo se na nich v souladu se svým oprávněným zájmem a odborností podílet.• Vznášet dotazy, návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společnosti, a to ke kterémukoliv orgánu společnosti, účastnit se přednášek a všech služeb společností pořádaných a poskytovaných.
 • 36. Historie sahá do roku 1904, kdy byla z inspirace E.G.W.založena samostatná škola Madison College blízkoNashville, Tennessee s níž je pozdější založení ASI spojeno.Prvním předsedou organizace byl v roce 1947 zvolen Dr. E.A. Sutherland a sdružovala 25 institucí.Členskou základnu ASI v současnosti tvoří muži a ženytéměř každého společenského postavení. Reprezentujírozmanitost, kterou můžeme nalézt uvnitř našich sborů. ASImá přibližně 1 000 členů.ASI v ČR byla registrována 15. září 1993. Má 116 členů.
 • 37. Videomagazín ASI, nová služba na internetových stránkáchASI, Vám přináší záznamy ze setkání ASI doma i ve světe,reportáže z projektů, zkušenosti členů ASI z misijní práce adalší záznamy z akcí, které ASI pořádalo.Začínáme budovat rozsáhlý archiv kázání, přednášek,seminářů, školicích materiálů apod. Video magazín ASI jezdrojem poznání a informací v současném modernímmediálním formátu. Můžete se také přihlásit k odběrunovinek ze stránek ASI včetně tohoto magazínu.Videomagazín ASI je služba pro Vás.
 • 38. ASI vypisuje vždy 1. dubna výběrové řízeník poskytnutí finančních příspěvků z darů ASI na následujícírok pro právnické a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejněprospěšnou činnost v oblasti vzdělání a misie. Cílem tétočinnosti je přivádět lidi k Pánu Ježíši. Žádosti je nutno podatnejpozději do31. července tohoto roku.
 • 39. ASI-CS, o.s.Londýnská 30120 00 Praha 2 Vinohradytel.: 603 864 711email: info@asi-cs.czwww.asi-cs.cz