Porażenie nerwów
zewnątrzgałkowych w
neuroboreliozie.
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka,
Jolanta Móżdżyńska-Siud...
Ocena objawów ze strony narządu
wzroku w przebiegu neuroboreliozy
CEL PRACY:
• Boreliozę z Lyme wywołana przez krętek Bor...
MATERIAŁ I METODY:
• Przedstawienie objawów
okulistycznych u 4 pacjentów z
objawami zajęcia nerwów
czaszkowych i porażenie...
Pacjent
wie
k
płe
ć
zawód
Objawy oczne
Objawy
ogólne
leczenie
wyniki
N. A.
24
k
studentka
Zez zbieżny,
niedowł...
WYNIKI:
• U wszystkich pacjentów stwierdzono
objawy zajęcia nerwów czaszkowych i
porażenie mięśni zewnątrzgałkowych
• Uzys...
WNIOSKI:
• W przypadku wystąpienia objawów
nagłego porażenia mięśni
zewnątrzgałkowych u pacjentów z
regionów endemicznych ...
of 6

Porażenie nerwów zewnątrzgałkowych w neuroboreliozie.

Porażenie nerwów zewnątrzgałkowych w neuroboreliozie.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Porażenie nerwów zewnątrzgałkowych w neuroboreliozie.

  • 1. Porażenie nerwów zewnątrzgałkowych w neuroboreliozie. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka, Jolanta Móżdżyńska-Siudyła. Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza UDSK w Białymstoku Kierownik Kliniki : Prof. dr. hab. n med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
  • 2. Ocena objawów ze strony narządu wzroku w przebiegu neuroboreliozy CEL PRACY: • Boreliozę z Lyme wywołana przez krętek Borrelia burgdorferi jest chorobą, która może przebiegać jako kompleks zaburzeń wieloukładowych. • Neuroborelioza- jest to postać boreliozy z Lyme, objawy której dotyczą układu nerwowego. • Do wczesnych objawów w neuroboreliozie należy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przebiegające z zajęciem nerwu wzrokowego i porażeniem nerwów czaszkowych, w tym odpowiadających za unerwienie mięśni gałkoruchowych (III, IV, VI).
  • 3. MATERIAŁ I METODY: • Przedstawienie objawów okulistycznych u 4 pacjentów z objawami zajęcia nerwów czaszkowych i porażeniem mięśni zewnątrzgałkowych w przebiegu neuroboreliozy, potwierdzonej w badaniach metodą Elisa i Westernblot.
  • 4. Pacjent wie k płe ć zawód Objawy oczne Objawy ogólne leczenie wyniki N. A. 24 k studentka Zez zbieżny, niedowład n. VI OP Rumień wędrujący, Porażenie n. VII, IX. X. Ceftriakson Ustąpie nie obj.; bez nawrotu A.K. 54 k rencistka Dwojenie; Zez zbieżny; porażenie n. VI o. u. Zapalenie Opon MózgowoRdzeniowych Ceftriakson bez nawrotu A. Ł. 22 m student Dwojenie; Zez zbieżny; porażenie n. VI OP; zap. spojówek Zapalenie stawów Doxycyklina, Ceftriakson bez nawrotu K. S. 28 k bezrobotna Dwojenie; Anisokoria, oczopląs, porażenie n III, VI Zapalenie opon mózgowordzeniowych Ceftriakson, Doxycyklina, Encorton bez nawrotu
  • 5. WYNIKI: • U wszystkich pacjentów stwierdzono objawy zajęcia nerwów czaszkowych i porażenie mięśni zewnątrzgałkowych • Uzyskano poprawę kliniczną po leczeniu antybiotykami, co potwierdziło rozpoznanie neuroboreliozy.
  • 6. WNIOSKI: • W przypadku wystąpienia objawów nagłego porażenia mięśni zewnątrzgałkowych u pacjentów z regionów endemicznych narażonych na ugryzienie przez kleszcza, należy zawsze brać pod uwagę neuroboreliozę.

Related Documents