Ko gan var salaist greizivienkāršā prezentācijā? Tipiskākās kļūdas, veidojot Powerpoint prezentācijas
Risinājumu virzieniLai atjaunotu līdzsvaru demogrāfiskajā piramīdā, aktīvai rīcībai jānotiek vairākos virzienos. Pirmkārt,...
Prezentācijas efektivitāte pret slaidu skaitu 150% 100% 50% 0% 1 2 3 4 5 6...
PREZENTĒTĀJS KATRĀ POWERPOINT PREZENTĀCIJASSLAIDĀ IELIEK VISU TEKSTU, KO GATAVOJAS STĀSTĪT.LAI GAN TAS NOZĪMĒ, KA JUMS NAV...
Gamatikas kūdasJa Jums datorā nav uzstādīta latviešu gramatikasprogrammatūra, pārbaudiet to uz cita datora, vainosūtiet pā...
Tipiskākās kļūdas, veidojot Powerpoint prezentācijas
Ko darīt, lai nebūtu slikti?
Prezentāciju veidošanas kanoni 7 RINDAS, 3 VĀRDI10/20/30 – 10 MINŪTES, 20 SLAIDI, 30 LIELUMA ...
Tipisks labas prezentācijas slaids?
Tad jau šī ir tipiska, laba prezentācija
Kas ir svarīgi prezentācijai? Struktūra Jēga Sagatavošanās Vienkā...
Prezentācijas struktūraHaotiska Telpiskais Strikti organizēta stāstījums
Ieskats seminārā "Radošas un Nelineāras prezentācijas"
Ieskats seminārā "Radošas un Nelineāras prezentācijas"
of 14

Ieskats seminārā "Radošas un Nelineāras prezentācijas"

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Ieskats seminārā "Radošas un Nelineāras prezentācijas"

 • 1. Ko gan var salaist greizivienkāršā prezentācijā? Tipiskākās kļūdas, veidojot Powerpoint prezentācijas
 • 2. Risinājumu virzieniLai atjaunotu līdzsvaru demogrāfiskajā piramīdā, aktīvai rīcībai jānotiek vairākos virzienos. Pirmkārt, nepieciešamsradīt un ieviest valsts stratēģiju dzimstības veicināšanai un ģimenes atbalstam, radot vecākos drošību par savu unbērnu nākotni. Otrkārt, pārveidot pensiju sistēmu uz ilgtspējīgiem pamatiem. Treškārt, reformēt aprūpes sistēmasfunkcionēšanu. Esam apzinājuši gan risinājumu, gan problēmu virzienus:• Jāraugās to valstu virzienā, kuru īstenotā ģimenes politika ir bijusi rezultatīva, proti, tādas ir Skandināvijas valstis, Austrālija, Beļģija, Francija, Jaunzēlande un Nīderlande. Sekmīgas dzimstības politikas pieredze rāda, ka dzimstības veicināšanā būtiski ir trīs aspekti. Pirmkārt, tā ir vecāku drošība par bērnu nodrošinājumu un audzināšanas izmaksu samazinājums. Otrkārt, jābalsta un jāveicina lēmuma pieņemšana par otrā un trešā bērnu piedzimšanu. Treškārt, jāmazina vecākiem spriedze un spiediens izvēlēties — karjera vai bērns, piedāvājot savietošanas mehānismus;• Jāpielāgojas sabiedrības novecošanās procesam un jāreformē pensiju un pabalstu sistēma, ņemot vērā citu valstu pieredzi. Diemžēl viena „lielā un vienkāršā” risinājuma nav un jāizvēlas fiskāli, vēsturiski un sociāli visatbilstošākais risinājumu apvienojums;• Jāveic izmaiņas sociālajās sistēmās. Līdzīgi daudzām citām attīstītām valstīm iedzīvotāju novecošana noris ātrāk par spēju mobilizēt un pielāgot publisko finansējumu pieaugošiem izdevumiem sociālai aprūpei un veselības aprūpei. Sociālā sistēma, kas pamatos tika radīta un veiksmīgi funkcionēja citā demogrāfiskā situācijā, nu jāpielāgo citādākai sabiedrībai. Tādai, kurā ir vairāk vecāku cilvēku, kas dzīvo ilgāku un veselīgāku mūžu, un kurā ir salīdzinoši mazāk bērnu. Gandrīz visas mūsu kaimiņvalstis ir veikušas izmaiņas savās sociālajās sistēmās. Gandrīz visas paaugstinājušas pensionēšanās vecumu; daudzas paaugstina individuālā ieguldījuma īpatsvaru veselības aprūpes sistēmā un lielāku uzsvaru pārvieto uz līdzmaksājumiem;• Jāoptimizē pensiju sistēmas modelis. 20. gadsimta deviņdesmitajos gados izveidotais Latvijas pensiju sistēmas modelis kopumā ir pareizs. Tomēr krīze un iepriekšējā īstermiņa politika, kā arī daudz straujākas nekā gaidīts migrācijas, depopulācijas un novecošanas tendences ir būtiski iedragājušas sistēmas ilgtspēju. Lēnām reformētā veselības aprūpes sistēma vairs nespēj sekmīgi reaģēt uz straujo depopulāciju, īpaši Latvijas laukos. Latvijā joprojām nožēlojami maz tiek tērēts uz vecāku cilvēku ilgtermiņa aprūpi, kas tādējādi faktiski tiek īstenota veselības aprūpes sistēmā, bet tas ir daudz dārgāk;• Jāveic akcentu maiņa veselības aprūpē, piemēram, vairāk gatavojot speciālistus novecojošai sabiedrībai. E- veselības joma joprojām attīstās lēni, nesniedzot iespējas ievērojami ietaupīt uz tehnoloģiju izmantošanas rēķina;• Veselības aprūpes jomā arī Latvijā novērojamas nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar situāciju pirms 20 gadiem. Daudz lielāks īpatsvars ir ar dzīvesveidu saistītām slimībām, garīga rakstura saslimstībai, straujākas novecošanās dēļ daudz lielāks īpatsvars ir arī ar vecumu saistītām slimībām un to ārstēšanu. Saprotams, ka tādēļ prevencija agrākā dzīves posmā ir absolūti nepieciešama, jo ļauj atslogot aprūpes sistēmu vēlāk. Tāpat saprotams, ka tieši individuālo lēmumu izmaiņas par labu veselīgam dzīvesveidam kļūst par ilgtermiņa veselības aprūpes sistēmas stūrakmeni.
 • 3. Prezentācijas efektivitāte pret slaidu skaitu 150% 100% 50% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14100%80%60%40%20% 0% Pašmācība Tālmācība Klātienes Skola Individuālās studijas konsultācijas
 • 4. PREZENTĒTĀJS KATRĀ POWERPOINT PREZENTĀCIJASSLAIDĀ IELIEK VISU TEKSTU, KO GATAVOJAS STĀSTĪT.LAI GAN TAS NOZĪMĒ, KA JUMS NAV JĀIEGAUMĒSAVS SAKĀMAIS, GALU GALĀ JŪSU SLAIDI KĻŪSTPĀRSLOGOTI AR INFORMĀCIJU UN GARLAICĪGI.ŠĀDI RĪKOJOTIES, JŪS ZAUDĒSIET SAVAS PUBLIKASUZMANĪBU VĒL PIRMS BŪSIET TICIS LĪDZ RUNĀJAMĀTEKSTA BEIGĀM.
 • 5. Gamatikas kūdasJa Jums datorā nav uzstādīta latviešu gramatikasprogrammatūra, pārbaudiet to uz cita datora, vainosūtiet pārbaudei kolēģim. Mēs laši nepamānām lielāko daļu sevis pieļauto kļūdu!
 • 6. Tipiskākās kļūdas, veidojot Powerpoint prezentācijas
 • 7. Ko darīt, lai nebūtu slikti?
 • 8. Prezentāciju veidošanas kanoni 7 RINDAS, 3 VĀRDI10/20/30 – 10 MINŪTES, 20 SLAIDI, 30 LIELUMA FONTS
 • 9. Tipisks labas prezentācijas slaids?
 • 10. Tad jau šī ir tipiska, laba prezentācija
 • 11. Kas ir svarīgi prezentācijai? Struktūra Jēga Sagatavošanās Vienkāršība
 • 12. Prezentācijas struktūraHaotiska Telpiskais Strikti organizēta stāstījums