Skúsenosti s hodnotením spoločenskovedných odborov v rámci Komplexnej akreditácie vysokých škôl Július Horváth 18. mája 2...
Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy <ul><li>Kritérium KZU-1: Hodnotenie úrovne výskumnej či...
KZU-1 <ul><li>6 Spoločenské a behaviorálne vedy </li></ul><ul><li>Váha atribútu </li></ul><ul><li>výstupov 50 % </li></ul>...
KZU-1 Výstupy A: <ul><li>Vedecká štúdia v časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze </li></ul><ul><li>· Š...
KZU-1 Výstupy B: <ul><li>Vedecká práca v renomovanom časopise, ktorý nie je evidovaný v medzinárodnej profesijnej databá...
KZU-1 Výstupy C: <ul><li>Štúdia vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B </li></ul><ul><li>· ...
<ul><li>Školy volili rôzne taktiky začleňovania publikácií do A,B,C,D, ale vcelku volili taktiku overshooting </li></ul><u...
Atribút ocenenia <ul><li>Ocenenie A </li></ul><ul><li>pozvaná prednáška na niektorej z najvýznamnejších medzinárodných k...
Atribút ocenenia <ul><li>Ocenenie B </li></ul><ul><li>pozvaná prednáška na menej významnej medzinárodnej konferencii s n...
Atribút ocenenia <ul><li>Ocenenie C </li></ul><ul><li>pozvaná prednáška na niektorej národnej konferencii s náročným recen...
Postrehy <ul><li>KA veľmi pracná aktivita, tisícky strán, stovky ľudí </li></ul><ul><li>V súčasnosti sa chce KA zrušiť , ...
Postrehy <ul><li>Komplexná akreditácia je podľa štátneho tajomníka &quot; zrkadlo, do ktorého sa treba pozrieť &quot;, pr...
Postrehy <ul><li>Existuje prirodzená izolovanosť škol, nedostatočná jazyková vybavenosť </li></ul><ul><li>Nie je tlak, vô...
Postrehy <ul><li>Nie je vidieť trvalá koncepcia vo vedení ministerstva školstva </li></ul><ul><li>V s účasnej politickej a...
Postrehy <ul><li>Školy sú príliš podobné jedna na druhú </li></ul><ul><li>Tlak ministerstva na priemernú kvalitu nie j...
of 15

Prezentácia_Július Horváth

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentácia_Július Horváth

 • 1. Skúsenosti s hodnotením spoločenskovedných odborov v rámci Komplexnej akreditácie vysokých škôl Július Horváth 18. mája 2011, Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave
 • 2. Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy <ul><li>Kritérium KZU-1: Hodnotenie úrovne výskumnej činnosti </li></ul><ul><li>Kritérium KZU-2: Objem financií za výskumné granty na evidovaný prepočítaný počet docentov, profesorov a výskumných pracovníkov </li></ul><ul><li>Kritérium KZU-3: Počet absolventov doktorandského štúdia </li></ul><ul><li>Kritérium KZU-4 Výskum absolventov doktorandského štúdia </li></ul><ul><li>Kritérium KZU-5: Počet doktorandov denného štúdia na prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov </li></ul><ul><li>Kritérium KZU-6: Počet študentov prvého a druhého stupňa na prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov </li></ul>
 • 3. KZU-1 <ul><li>6 Spoločenské a behaviorálne vedy </li></ul><ul><li>Váha atribútu </li></ul><ul><li>výstupov 50 % </li></ul><ul><li>prostredia 30 % </li></ul><ul><li>ocenenia 20 % </li></ul>
 • 4. KZU-1 Výstupy A: <ul><li>Vedecká štúdia v časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze </li></ul><ul><li>· Štúdia vo vedeckom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve </li></ul><ul><li>· Monografia vydaná v renomovanom, resp. významnom zahraničnom vydavateľstve </li></ul><ul><li>· Štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydaná v renomovanom, resp. významnom zahraničnom vydavateľstve </li></ul>
 • 5. KZU-1 Výstupy B: <ul><li>Vedecká práca v renomovanom časopise, ktorý nie je evidovaný v medzinárodnej profesijnej databáze </li></ul><ul><li>· Vedecká štúdia v recenzovanom zborníku zo zahraničnej konferencie s medzinárodným programovým výborom, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A </li></ul><ul><li>· Monografia vo svetovom jazyku vydaná v renomovanom vydavateľstve, pokiaľ nie je zaradená do kategórie A </li></ul><ul><li>· Kapitoly v monografii vydané v renomovanom významnom zahraničnom vydavateľstve </li></ul><ul><li>· Učebnica vydaná v zahraničnom renomovanom významnom vydavateľstve </li></ul>
 • 6. KZU-1 Výstupy C: <ul><li>Štúdia vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B </li></ul><ul><li>· Štúdia v recenzovanom zborníku z konferencie, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A alebo B </li></ul><ul><li>· Monografia vydaná v renomovanom, resp. významnom domácom vydavateľstve </li></ul><ul><li>· Učebnica vydaná v domácom renomovanom, resp. významnom vydavateľstve </li></ul><ul><li>· Recenzovaná vedecká alebo odborná práca zverejnená na internete </li></ul>
 • 7. <ul><li>Školy volili rôzne taktiky začleňovania publikácií do A,B,C,D, ale vcelku volili taktiku overshooting </li></ul><ul><li>Vcelku ale takmer nič nedali nikdy do D, to musela AK </li></ul><ul><li>Podobne u ocenení </li></ul>
 • 8. Atribút ocenenia <ul><li>Ocenenie A </li></ul><ul><li>pozvaná prednáška na niektorej z najvýznamnejších medzinárodných konferencií s náročným recenzovaním, členstvo v medzinárodnom výbore </li></ul><ul><li>konferencie na podobnej úrovni a dôležitosti, poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu pod záštitou vedeckej organizácie nadnárodného </li></ul><ul><li>významu, členstvo v edičnej rade karentovaného časopisu, citácie karentovaných časopisoch* a pod. </li></ul>
 • 9. Atribút ocenenia <ul><li>Ocenenie B </li></ul><ul><li>pozvaná prednáška na menej významnej medzinárodnej konferencii s náročným recenzovaním, členstvo v medzinárodnom výbore na podobnej </li></ul><ul><li>úrovni dôležitosti, poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu na podobnej úrovni a dôležitosti, v edičnej rade medzinárodného časopisu </li></ul><ul><li>citácie v zahraničných časopisoch a zahraničných zborníkoch s náročným recenzovaním* a pod. </li></ul>
 • 10. Atribút ocenenia <ul><li>Ocenenie C </li></ul><ul><li>pozvaná prednáška na niektorej národnej konferencii s náročným recenzovaním, členstvo v národnom výbore na podobnej úrovni dôležitosti </li></ul><ul><li>poverenie organizovať národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou záštitou vedeckej organizácie, členstvo v edičnej rade národného časopisu </li></ul><ul><li>citácie v domácich časopisoch* a pod. </li></ul><ul><li>Ocenenie D </li></ul><ul><li>Ostatné </li></ul>
 • 11. Postrehy <ul><li>KA veľmi pracná aktivita, tisícky strán, stovky ľudí </li></ul><ul><li>V súčasnosti sa chce KA zrušiť , i.e. n ekonzistentosť regulovania vysokého školstva, aj keď existujú dôvody, prečo v KA nepokračovať </li></ul><ul><li>Príliš rýchlo sa robila KA, za rok sa urobilo veľké množstvo škôl </li></ul>
 • 12. Postrehy <ul><li>Komplexná akreditácia je podľa štátneho tajomníka &quot; zrkadlo, do ktorého sa treba pozrieť &quot;, pričom úlohou komisie nie je školy kádrovať na &quot; lepšie, horšie, elitné, neelitné a ani robiť poradie &quot; </li></ul><ul><li>http://dnes.atlas.sk/slovensko/verejna-sfera/584915/komplexna-akreditacia-moze-pripravit-skoly-o-univerzitny-titul </li></ul><ul><li>Práve naopak - to by malo byť úlohou </li></ul>
 • 13. Postrehy <ul><li>Existuje prirodzená izolovanosť škol, nedostatočná jazyková vybavenosť </li></ul><ul><li>Nie je tlak, vôla a ani peniaze vytvoriť elitné prostredie, ale je tlak na zvýšovanie priemernej kvality, čo je menej dôležité </li></ul><ul><li>Treba vytvoriť jednu, dve elitné inštitúcie z privátnych a štátnych peňazí </li></ul><ul><li>Zbytočná kritika nekvalitných škôl, tie majú svoje miesto v spoločnosti </li></ul>
 • 14. Postrehy <ul><li>Nie je vidieť trvalá koncepcia vo vedení ministerstva školstva </li></ul><ul><li>V s účasnej politickej atmosfére sa každý bojí na seba vziať ťarchu subjektívneho rozhodovania </li></ul>
 • 15. Postrehy <ul><li>Školy sú príliš podobné jedna na druhú </li></ul><ul><li>Tlak ministerstva na priemernú kvalitu nie je nutn ý, školy môžu byť veľmi rôznorodé </li></ul><ul><li>Jeden vlastník ; p rivátny kapitál nevstupuje do škôl </li></ul><ul><li>Existujúce privátne školy majú iba krátkodobé ciele </li></ul><ul><li>V mnohých prípadoch vynikajúce materiálne podmienky </li></ul>

Related Documents