Hodnotenie fakúlt
vysokých škôl 2014
©ARRA, Nov 2014
Úvod
•Ide už o 10. hodnotenie vysokých škôl ARRA-ou
•Hodnotených 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných)
•11 skupín po...
Skupina TECH
3
Skupina TECH
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Fakult...
Skupina MED
4
Skupina MED
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Jessenio...
Pedagógovia
5
57%
59%
62%
65%
69%
73%
79%
82%
86%
87%
88%
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
...
Výskum
6
130%
39%
58%
52%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Počet prác
Priemerná citovanosť
Slovenské VŠ
...
Doktorandi
7
9 217
11 810
9 685
2 295
6 485
5 560
6 922
4 125
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Spolu ...
Študenti
8
99 929
142 448
130 765
45 192
77 195
48 435
3,5%
6,4%
1,5%
3,9%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
30 ...
Študentská emigrácia
9
- 898 [- 3,7 % ]
- 30 977 [- 8,6 %]
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
220000
240000 ...
Študentská reflexia
10
Prijímacie konanie
(Denné + Externé štúdium)
11
76 369
84 504
54 561
49 931
59 423
41 628
51978
69 039
62 059
...
Kapacita vs. Efektívnosť
12
51 978
62 059
49 931
59 423
41 628
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 0...
Vývoj počtu študentov
13
216k
179k
165k*
140k*
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 00...
Diferenciácia (prihlášky)
14
100349
119188
109 618
68 629
40131
35 501
32 716
29%
24%
32%
22%
24%
26%
28%
...
Diferenciácia (denní študenti)
15
75 236
104 693
93 886
33 372
37 755
36 879
30,7%
26,5%
28,2%
26%
27%
28%
2...
SÚHRN
• STABILIZOVANÝ POČET VŠ. PEDAGÓGOV, 88% MÁ ASPOŇ PHD
• POČET PRACOVNÍKOV, KTORÍ BY MALI MAŤ PREDPOKLADY NA VEDECK...
SÚHRN
• VÝRAZNE RASTIE EMIGRÁCIA ZA VZDE- LANÍM
• KLESÁ POČET ŠTUDENTOV, VRÁTANE DOKTORANDOV
• RASTIE PRIRODZENÁ DIFERE...
SPRÁVA 2014
Zreteľné HROZBY – emigrácia za vzdelaním + demografia
Zreteľné REZERVY – vysoká nevyužívaná kapacita VŠ + ...
Ďakujeme
Skupina TEOLOG
20
Skupina TEOLOG
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
T...
Skupina UMEL
21
Skupina UMEL
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Vysok...
Skupina FILOZOF
22
Skupina FILOZOF
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 ...
Skupina PEDAGOG
23
Skupina PEDAGOG
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 ...
Skupina EKONOM
24
Skupina EKONOM
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
E...
Skupina PRAV
25
Skupina PRAVO
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Práv...
Skupina PRIROD
26
Skupina PRIROD
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
F...
Skupina AGRO
27
Skupina AGRO
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Lesní...
Skupina SPOL
28
Skupina OSTATNE SPOL
Predchádzajúce umiestnenie
Názov fakulty
2014
2013
2012
2011
2010
2009
200...
of 28

Prezentacia hodnotenie fakult VS 2014

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacia hodnotenie fakult VS 2014

 • 1. Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014 ©ARRA, Nov 2014
 • 2. Úvod •Ide už o 10. hodnotenie vysokých škôl ARRA-ou •Hodnotených 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných) •11 skupín podľa odborov •Verejne dostupné kvantitatívne údaje (CVTI/ÚIPŠ, MŠVVaŠ, WoK, CREPČ, CREUČ & univerzitné knižnice, SAIA, ÚPSVaR...) 2
 • 3. Skupina TECH 3 Skupina TECH Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 1 1 1 1 1 1 1 Strojnícka fakulta ŽU 2 2 2 2 2 4 3 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 3 3 3 3 3 3 2 Hutnícka fakulta TUKE 4 4 4 4 4 5 7 Fakulta výrobných technológií TUKE 5 7 13 17 21 15 15 Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 6 6 7 7 11 11 13 Elektrotechnická fakulta ŽU 7 4 4 5 7 13 17 Materiálovotechnologická fakulta STU 8 13 6 8 18 18 16 Stavebná fakulta STU 9 9 10 6 6 2 4 Fakulta priemyselných technológií TUAD 10 8 9 9 5 6 10 Fakulta BERG TUKE 11 11 8 11 17 7 9 Fakulta informatiky a informačných technológií STU 12 12 12 13 15 20 6 Fakulta riadenia a informatiky ŽU 13 14 13 14 10 10 20 Strojnícka fakulta STU 13 15 11 10 9 8 5 Strojnícka fakulta TUKE 15 19 19 18 16 9 12 Stavebná fakulta TUKE 16 18 15 12 14 14 8 Fakulta architektúry STU 17 17 16 15 13 12 11 Letecká fakulta TUKE 18 10 18 21 23 23 24 Stavebná fakulta ŽU 19 19 17 16 8 19 21 Fakulta informatiky PEVŠ 20 16 20 n.a. n.a. n.a. n.a. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO 21 22 21 20 20 17 19 Technická fakulta SPU 22 21 22 19 12 16 14 Fakulta špeciálnej techniky TUAD 23 23 23 22 22 22 23
 • 4. Skupina MED 4 Skupina MED Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Jesseniova lekárska fakulta UK 1 1 1 1 1 1 1 Lekárska fakulta UPJŠ 2 2 3 2 4 2 4 Farmaceutická fakulta UK 3 3 2 3 2 3 2 Lekárska fakulta UK 4 4 4 4 3 4 3 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF 5 6 5 5 7 7 7 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU 6 5 6 6 6 5 5 Fakulta zdravotníckych odborov PU 7 10 10 9 9 8 8 Fakulta zdravotníctva KU 8 7 9 10 8 9 9 Fakulta zdravotníctva TUAD 9 9 8 8 n.a. n.a. n.a.
 • 5. Pedagógovia 5 57% 59% 62% 65% 69% 73% 79% 82% 86% 87% 88% 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 Učitelia Učitelia s PhD Podiel učiteľov s PhD
 • 6. Výskum 6 130% 39% 58% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Počet prác Priemerná citovanosť Slovenské VŠ Svet Stále nedostatočná kvalita Rast kvantity vedeckého výkonu 1995 – 2004 vs. 2004 - 2013
 • 7. Doktorandi 7 9 217 11 810 9 685 2 295 6 485 5 560 6 922 4 125 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Spolu Denní Externí ZMENA FINANCOVANIA - 18 %
 • 8. Študenti 8 99 929 142 448 130 765 45 192 77 195 48 435 3,5% 6,4% 1,5% 3,9% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 30 000 50 000 70 000 90 000 110 000 130 000 150 000 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Denní Externí Slováci v ČR Zahraniční v SR
 • 9. Študentská emigrácia 9 - 898 [- 3,7 % ] - 30 977 [- 8,6 %] 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000 380000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Česko Slovensko 3,5% 6,4% Podiel slovenských študentov v ČR
 • 10. Študentská reflexia 10
 • 11. Prijímacie konanie (Denné + Externé štúdium) 11 76 369 84 504 54 561 49 931 59 423 41 628 51978 69 039 62 059 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ~ 33% Prihlásení Zúčastnení Prijatí Zapísaní REALITA PLÁN/KAPACITA
 • 12. Kapacita vs. Efektívnosť 12 51 978 62 059 49 931 59 423 41 628 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 Učitelia ~ 4% ~ 33% Plán Zapísaní Voľná kapacita
 • 13. Vývoj počtu študentov 13 216k 179k 165k* 140k* 130 000 140 000 150 000 160 000 170 000 180 000 190 000 200 000 210 000 220 000 (* predpoklad)
 • 14. Diferenciácia (prihlášky) 14 100349 119188 109 618 68 629 40131 35 501 32 716 29% 24% 32% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 120 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ostatné fakulty TOP fakulty Podiel TOP fakúlt - 40 989 - 2 785
 • 15. Diferenciácia (denní študenti) 15 75 236 104 693 93 886 33 372 37 755 36 879 30,7% 26,5% 28,2% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 110 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOP fakulty Podiel TOP fakúlt Ostatné fakulty - 879 - 10 807
 • 16. SÚHRN • STABILIZOVANÝ POČET VŠ. PEDAGÓGOV, 88% MÁ ASPOŇ PHD • POČET PRACOVNÍKOV, KTORÍ BY MALI MAŤ PREDPOKLADY NA VEDECKÉ BÁDANIE A KVALITNÚ VÝUČBU, SA FORMÁLNE ZVÝŠIL O VIAC AKO POLOVICU • PRUDKO RASTIE NEVYUŽITÁ VZDELÁVACIA KAPACITA (CCA 33%); • ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV SME SA K SVETU PRIBLÍŽILI LEN KVANTITOU PUBLIKÁCIÍ, KVALITA JE STÁLE NEDOSTA- TOČNÁ.
 • 17. SÚHRN • VÝRAZNE RASTIE EMIGRÁCIA ZA VZDE- LANÍM • KLESÁ POČET ŠTUDENTOV, VRÁTANE DOKTORANDOV • RASTIE PRIRODZENÁ DIFERENCIÁCIA, • TOP FAKULTY SÚ ČORAZ ATRAKTÍVNEJ- ŠIE
 • 18. SPRÁVA 2014 Zreteľné HROZBY – emigrácia za vzdelaním + demografia Zreteľné REZERVY – vysoká nevyužívaná kapacita VŠ + nízka efektívnosť, Mimoriadna možnosť PRESUNÚŤ UŠETRENÉ PROSTRIEDKY DO VÝSKUMU, a finančne dramaticky posilniť špičkové a nadpriemerné pracoviská, Výzvou najbližších rokov je najmä ZVYŠOVANIE KVALITY výsledkov slovenskej vedy a výskumu a získanie najkvalitnejších študentov na naše TOP fakulty
 • 19. Ďakujeme
 • 20. Skupina TEOLOG 20 Skupina TEOLOG Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Teologická fakulta TU 1 1 2 2 2 5 5 Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU 2 4 5 5 4 7 4 Gréckokatolícka teologická fakulta PU 3 2 7 7 6 4 6 Teologická fakulta KU 4 5 4 4 5 2 7 Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 5 3 1 1 1 1 3 Fakulta reformovanej teológie UJS 6 6 3 3 3 3 1 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 7 7 6 6 7 6 2
 • 21. Skupina UMEL 21 Skupina UMEL Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Vysoká škola výtvarných umení 1 1 2 5 4 2 5 Fakulta muzických umení AU 2 3 4 1 5 5 1 Divadelná fakulta VŠMU 3 2 1 3 3 4 3 Fakulta výtvarných umení AU 4 5 3 4 6 6 6 Filmová a televízna fakulta VŠMU 5 6 6 6 1 3 4 Hudobná a tanečná fakulta VŠMU 6 4 5 2 2 1 2 Fakulta umení TUKE 7 7 7 7 8 8 8 Fakulta dramatických umení AU 8 8 8 8 7 7 7
 • 22. Skupina FILOZOF 22 Skupina FILOZOF Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta humanitných a prírodných vied PU 1 2 1 2 1 2 1 Filozofická fakulta KU 2 4 4 6 4 5 3 Fakulta humanitných vied ŽU 3 1 3 n.a. n.a. n.a. n.a. Filozofická fakulta UK 4 3 2 3 2 1 2 Filozofická fakulta UPJŠ 5 5 6 1 n.a. n.a. n.a. Filozofická fakulta TU 6 6 5 4 5 4 5 Filozofická fakulta PU 7 9 7 5 3 3 4 Filozofická fakulta UMB 8 7 8 7 6 7 7 Filozofická fakulta UKF 9 8 9 8 7 6 6 Filozofická fakulta UCM 10 10 10 9 8 8 8
 • 23. Skupina PEDAGOG 23 Skupina PEDAGOG Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Pedagogická fakulta TU 1 1 1 1 2 4 2 Pedagogická fakulta UK 2 4 4 3 5 5 5 Fakulta telesnej výchovy a športu UK 3 2 2 2 1 1 1 Pedagogická fakulta UMB 4 3 5 4 3 2 3 Pedagogická fakulta UKF 5 7 6 6 7 7 6 Pedagogická fakulta PU 6 5 3 7 8 6 7 Pedagogická fakulta KU 7 6 8 5 6 8 9 Fakulta športu PU 8 9 7 8 4 3 4 Pedagogická fakulta UJS 9 8 9 9 9 9 8
 • 24. Skupina EKONOM 24 Skupina EKONOM Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ekonomická fakulta TUKE 1 1 1 1 2 1 1 Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 2 2 2 2 1 2 2 Národohospodárska fakulta EU 3 2 3 3 3 3 4 Ekonomická fakulta UMB 4 4 4 4 4 9 10 Podnikovohospodárska fakulta EU 5 7 11 10 8 6 7 Obchodná fakulta EU 6 6 5 9 6 4 5 Fakulta managementu UK 7 9 9 7 7 7 6 Fakulta hospodárskej informatiky EU 8 5 7 8 9 8 9 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU 9 10 6 6 5 5 3 Fakulta podnikového manažmentu EU 10 8 10 11 10 10 8 Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ 11 11 8 5 n.a. n.a. n.a. Fakulta manažmentu PU 12 12 12 12 12 11 11 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 13 13 13 13 11 n.a. n.a. Ekonomická fakulta UJS 14 14 14 14 13 12 12
 • 25. Skupina PRAV 25 Skupina PRAVO Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Právnická fakulta TU 1 1 1 1 2 2 3 Právnická fakulta UPJŠ 2 2 2 3 3 3 2 Právnická fakulta UK 3 3 3 2 1 1 1 Fakulta práva PEVŠ 4 4 4 4 n.a. n.a. n.a. Právnická fakulta UMB 5 5 5 5 4 4 4 Fakulta práva J. Jesenského VŠD 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
 • 26. Skupina PRIROD 26 Skupina PRIROD Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 1 1 1 2 1 1 1 Prírodovedecká fakulta UPJŠ 2 2 2 1 2 3 3 Prírodovedecká fakulta UK 3 3 3 3 3 2 2 Fakulta prírodných vied UCM 4 5 4 5 7 7 7 Fakulta prírodných vied UKF 5 4 5 4 4 4 4 Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO 6 6 6 6 5 5 5 Fakulta prírodných vied UMB 7 7 7 7 6 6 6
 • 27. Skupina AGRO 27 Skupina AGRO Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lesnícka fakulta TUZVO 1 1 2 2 2 2 2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 2 2 1 1 1 1 1 Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 3 3 3 3 3 4 3 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU 4 4 4 4 4 3 4 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 5 5 6 6 6 6 6 Drevárska fakulta TUZVO 6 6 5 5 4 5 5
 • 28. Skupina SPOL 28 Skupina OSTATNE SPOL Predchádzajúce umiestnenie Názov fakulty 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 1 1 1 1 1 3 2 Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU 2 3 6 6 n.a. n.a. n.a. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF 3 2 3 5 6 6 7 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 4 4 5 4 4 4 4 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 5 6 2 2 2 2 3 Fakulta medzinárodných vzťahov EU 6 5 4 3 3 1 1 Fakulta masmediálnej komunikácie UCM 7 7 7 8 5 5 5 Fakulta aplikovaných jazykov EU 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 9 8 8 7 n.a. n.a. n.a. Fakulta verejnej správy UPJŠ 10 10 9 9 7 7 6 Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Fakulta sociálno -ekonomických vzťahov TUAD 12 9 10 10 8 8 8 Fakulta sociálnych štúdií VŠD 13 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Related Documents