Darba autori:  Armands Rīders, Anželika Ļepehina, RSU Medicīnas fakultāte, 5.studiju gads ;Darba vadītāja:  as...
Troksnis(darba vietā/ brīvajā laikā, piemēram, mūzikas atskaņotāji) ↓galvenais dzirdes traucējumu cēlon...
Darba mērķis Izpētīt mūzikas atskaņotāju lietošanas lomudzirdes traucējumu etioloģijā veseliem jauniešiem, veicot ...
Darba uzdevumi:Sagatavot anketu un veikt studentu anketēšanu;Noskaidrot:  austiņu lietošanas ilgumu un biežumu ikdienā;...
Anketa
Dalībnieku iekļaušanas kritēriji1. Skrīnings (kopā: 66)  visi jaunieši vecumā no 18-24 gadiem, kuri studē RSU;2. Mūzikas ...
Izmantotie audiometri Izmantojot klīniskos audiometrus, veikta tonālā sliekšņa audiometrija u...
Dzirdes sliekšņa(DzS) noteikšana  gaisa vadīšana pie 4 vai 6 kHz salīdzinām vidējo DzS (DzSRight+DzSLeft)/2)
Katram respondentam tika dots klausīties mūzikas fragments ar austiņāmreģistrēts izvēlētais skaļums (bez fona trokšņa)a...
Austiņu skaļuma līmeņu kalibrēšana dBRSU Darba Drošības un vides veselības institūts 1. skaļuma līmen...
RezultātiAustiņu lietošana respondentu vidū dienas laikā (stundās)
Austiņu lietošanas laiks kopumā (gados)
Kādā skaļumā klausās piedāvāto dziesmu 1 min? (min 1; max 14) ...
Par tinnitus vai pārejošiem dzirdes traucējumiem sūdzējās:
Vidējais DzS abām ausīm 15 % vienpusēji 17 % abpusēji ...
Statistiskā apstrāde Dalībnieki tika sadalīti grupās pēc anketēšanas rezultātiem un iegūtie dati salīdzināti, izmant...
• Neatkarīgais Stjūdenta t-tests - 2 grupu mainīgo savstarpējai salīdzināšanai ...
Vidēji cieša korelācija:• DzS un mūzikas klausīšanās skaļums (PKK=0,46, p<0,01);• Korelācija un cēloņsakarība ...
Statistiskie rezultātiVidēji cieša korelācija: DzS un austiņu lietošanas ilgums dienā (PKK=0,...
Tika novērota statistiski ticama vidēji cieša saistība starp DzS un skaļuma ekspozīciju ...
Vidēji cieša korelācija:DzS un austiņu kopējo lietošanas ilgumu (PKK=0,38, p<0,01 ); ...
DzS un mūzikas klausīšanās veids (ar vai bez austiņām) Statistiski ticami atšķiras: ...
DzS un mūzikas klausīšanās stili Statistiski ticami atšķiras: ...
DzS un klubu/koncertu apmeklēšanas biežums Statistiski ticamu atšķirību: ...
Secinājumi1. 15% respondentu konstatēti vienpusēji un 17 % abpusēji viegli dzirdes traucējumi;2. Austiņu lietošana i...
7. Lietojot austiņas līdz 3 gadiem DzS ir par 4,7dB zemāks, salīdzinot ar vismaz 7 gadu ilgu austiņu lietošanu;8. Metāla ...
Ko tu vari darīt? Ieteikumi!1. Ierobežot kaitīgu individuālo mūzikas atskaņotāju klausīšanos;2. MP3 mūzikas atskaņotāju kl...
Paldies par uzmanību!Jautājumi? Komentāri? Ieteikumi?
Mūzikas atskaņotāju lietošanas paradumu saistība ar dzirdes sliekšņa paaugstināšanos
Mūzikas atskaņotāju lietošanas paradumu saistība ar dzirdes sliekšņa paaugstināšanos
of 30

Mūzikas atskaņotāju lietošanas paradumu saistība ar dzirdes sliekšņa paaugstināšanos

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Mūzikas atskaņotāju lietošanas paradumu saistība ar dzirdes sliekšņa paaugstināšanos

 • 1.  Darba autori:  Armands Rīders, Anželika Ļepehina, RSU Medicīnas fakultāte, 5.studiju gads ;Darba vadītāja:  asoc. prof. Ligija Ķīse, PSKUS ORL klīnikas vadītāja, RSU ORL katedra
 • 2. Troksnis(darba vietā/ brīvajā laikā, piemēram, mūzikas atskaņotāji) ↓galvenais dzirdes traucējumu cēlonis Mūzikas atskaņotāju izplatība pieaug īpaši jauniešu vidū!(Eiropas Komisijas Sabiedrības veselības zinātniskā komiteja, 2008)
 • 3. Darba mērķis Izpētīt mūzikas atskaņotāju lietošanas lomudzirdes traucējumu etioloģijā veseliem jauniešiem, veicot RSU studentu dzirdes skrīningu!
 • 4. Darba uzdevumi:Sagatavot anketu un veikt studentu anketēšanu;Noskaidrot:  austiņu lietošanas ilgumu un biežumu ikdienā;  kādā skaļumā un ,cik ilgi jāklausās individuālos mūzikas atskaņotājus, lai attīstos dzirdes traucējumi;Noteikt respondentu dzirdes slieksni ar audiometru, novērtējot audiometrijas gaisa līkni, izslēdzot ārējās un vidusauss patoloģiju;Veikt literatūras analīzi par sensoneirālās vājdzirdības cēloņiem, austiņu lietošanas ilgumu un biežumu jauniešu vidū, un to ietekmi uz dzirdi;Veikt statisko datu apstrādi ar SPSS, Excel datorprogrammu;Izdarīt secinājumus.
 • 5. Anketa
 • 6. Dalībnieku iekļaušanas kritēriji1. Skrīnings (kopā: 66)  visi jaunieši vecumā no 18-24 gadiem, kuri studē RSU;2. Mūzikas atskaņotāju ietekme uz DzS (kopā: 60) kas lieto individuālos mūzikas atskaņotājus; audiometrijas veikšanas laikā veseli no LOR puses (izslēdzam respondentus ar ARVI, sēra korķiem); bez hroniskām slimībām (izslēdzam respondentu ar 1. tipa CD, kurlmēmu vecāku bērnu);
 • 7. Izmantotie audiometri Izmantojot klīniskos audiometrus, veikta tonālā sliekšņa audiometrija un noteikta dzirdes sliekšņa novirze pie 4kHz/6kHzInteracustics Screening Audiometer AS216; Clinical audiometer AC 40;RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā PSKUS ORL poliklīnika
 • 8. Dzirdes sliekšņa(DzS) noteikšana  gaisa vadīšana pie 4 vai 6 kHz salīdzinām vidējo DzS (DzSRight+DzSLeft)/2)
 • 9. Katram respondentam tika dots klausīties mūzikas fragments ar austiņāmreģistrēts izvēlētais skaļums (bez fona trokšņa)aprēķināta trokšņa ekspozīcija dienas laikā, izmantojot “trokšņa ekspozīcijas kalkulatoru”
 • 10. Austiņu skaļuma līmeņu kalibrēšana dBRSU Darba Drošības un vides veselības institūts 1. skaļuma līmenis - 44.0 dB 2. skaļuma līmenis - 49.8 dB 3. skaļuma līmenis - 52.6 dB 4. skaļuma līmenis - 55.4 dB 5. skaļuma līmenis - 59.9 dB 6. skaļuma līmenis - 62.3 dB 7. skaļuma līmenis - 63.6 dB 8. skaļuma līmenis - 68.1 dB 9. skaļuma līmenis - 72.3 dB “Bruel & Kjaer noise 2238” 10. skaļuma līmenis - 77.7 dB
 • 11. RezultātiAustiņu lietošana respondentu vidū dienas laikā (stundās)
 • 12. Austiņu lietošanas laiks kopumā (gados)
 • 13. Kādā skaļumā klausās piedāvāto dziesmu 1 min? (min 1; max 14) 1. - 44.0 dB 2. - 49.8 dB 3. - 52.6 dB 4. - 55.4 dB 5. - 59.9 dB 6. - 62.3 dB 7. - 63.6 dB 8. - 68.1 dB 9. - 72.3 dB 10. - 77.7 dB
 • 14. Par tinnitus vai pārejošiem dzirdes traucējumiem sūdzējās:
 • 15. Vidējais DzS abām ausīm 15 % vienpusēji 17 % abpusēji viegli dzirdes traucējumi (DzS vismaz 20dB)
 • 16. Statistiskā apstrāde Dalībnieki tika sadalīti grupās pēc anketēšanas rezultātiem un iegūtie dati salīdzināti, izmantojot SPSS 20,0 datorprogrammu; Pīrsona korelācijas koeficients (PKK); Korelācijas gadījumā svarīgumu nosaka pēc sakarības ciešuma. Correlations videjie dB 6.videji dienas KORELĀCIJAS CIEŠUMS laika 0.7 - 1 Saistība ir cieša Pearson Correlation 1 .426** 0.4 - 0.65 Saistība ir vidēji ciešavidejie dB Sig. (2-tailed) .000 0.2 - 0.35 Saistība ir vāja N 66 66 -0.15 - 0.15 Saistība ir vērā neņemama Pearson Correlation .426** 1 -0.2 - -0.35 Saistība ir vāja6.videji dienas laika Sig. (2-tailed) .000 -0.4 - -0.65 Saistība ir vidēji cieša N 66 83 -0.7 - -1 Saistība ir cieša
 • 17. • Neatkarīgais Stjūdenta t-tests - 2 grupu mainīgo savstarpējai salīdzināšanai Group Statistics 4.veid N Mean Std. Std. Error s Deviation Mean videjie 1 25 18.000 5.7735 1.1547 dB 2 29 14.483 4.1393 .7686 Independent Samples Test Levenes Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig. t df Sig. (2- Mean Std. 95% Confidence tailed) Differen Error Interval of the ce Differen Difference ce Lower Upper Equal videjie variances 2.521 .118 2.598 52 .012 3.5172 1.3539 .8004 6.2340 dB assumed
 • 18. Vidēji cieša korelācija:• DzS un mūzikas klausīšanās skaļums (PKK=0,46, p<0,01);• Korelācija un cēloņsakarība Statistiski ticami atšķiras: p<0,05 44-55dB (13,2±3,7dB) 60-73dB (17,8±5,2dB)
 • 19. Statistiskie rezultātiVidēji cieša korelācija: DzS un austiņu lietošanas ilgums dienā (PKK=0,43, p<0,01); Statistiski ticami atšķiras: p<0,05 <=1,5h (14,4±4,3dB) > 1,5h (17,5±5,5dB).
 • 20. Tika novērota statistiski ticama vidēji cieša saistība starp DzS un skaļuma ekspozīciju (PKK=0,58, p<0,01);
 • 21. Vidēji cieša korelācija:DzS un austiņu kopējo lietošanas ilgumu (PKK=0,38, p<0,01 ); Statistiski ticami atšķiras: p<0,05 < 3 gadiem (12,9±4,2dB > 7 gadus (19,6±4,1dB)
 • 22. DzS un mūzikas klausīšanās veids (ar vai bez austiņām) Statistiski ticami atšķiras: p<0,05 DzS lietojot: austiņas (18,0±5,8dB) tumbas (14,5±4,1dB) vai radio, TV (13,5±3.6);
 • 23. DzS un mūzikas klausīšanās stili Statistiski ticami atšķiras: p<0,05 DzS, kas klausās pops (15,2±4,9dB) metāls (21,5±8,9dB);
 • 24. DzS un klubu/koncertu apmeklēšanas biežums Statistiski ticamu atšķirību: nekonstatējām DzSA starp tiem, kuri klubus/diskotēkas/koncertus apmeklē vismaz 2 reizes mēnesī, salīdzinot ar tiem, kuri retāk kā 1 reizi pusgadā;
 • 25. Secinājumi1. 15% respondentu konstatēti vienpusēji un 17 % abpusēji viegli dzirdes traucējumi;2. Austiņu lietošana ir svarīgs riska faktors dzirdes traucējumu etioloģijā3. DzS cieši korelē ar skaļuma ekspozīciju un vidēji cieši ar skaļuma līmeni, austiņu lietošanas ilgumu un kopējo ilgumu;4. Jauniešu DzS ir par 3,5 dB augstāks, lietojot austiņas, salīdzinot ar tiem, kuri dod priekšroku tumbām;5. Jaunieši, izmantojot austiņas dienā līdz 30 min, DzS ir par 4,6dB zemāks, salīdzinot ar 1-1,5h ilgumu dienā;
 • 26. 7. Lietojot austiņas līdz 3 gadiem DzS ir par 4,7dB zemāks, salīdzinot ar vismaz 7 gadu ilgu austiņu lietošanu;8. Metāla mūzikas faniem ir tendence klausīties skaļāk un viņu DzS ir par 6,3dB augstāks nekā popmūzikas faniem.
 • 27. Ko tu vari darīt? Ieteikumi!1. Ierobežot kaitīgu individuālo mūzikas atskaņotāju klausīšanos;2. MP3 mūzikas atskaņotāju klausīties ne skaļāk ka 60% no maksimālā skaļuma;3. Tev jādzird apkārtējie sarunajamies vienlaicīgi ar dziesmas vārdiem (melodiju);4. Cilvēkiem, kas stāv tev blakus nevajadzētu dzirdēt, ko tu klausies;5. Ja tu sāc runāt skaļi (bļaut), tas nozīmē, ka esi ilgāku laiku pavadījis trokšņainā vidē, vairāk tur neej, vai lieto auss aizbāžņus.http://www.riversideonline.com/health_reference/Ear-Nose-Throat/GA Parūpējies par sevi pats! 
 • 28. Paldies par uzmanību!Jautājumi? Komentāri? Ieteikumi?

Related Documents