Revolutionens son
Karriär
 Föds 1769 på Korsika
 Kunde stiga i graderna tack vara fransk
värnplikt, general vid 24 års ålder, ÖB
vid 26.
...
Upplyst despot?
 Centraliseringspolitik: censur, hemlig
polis och angiverisystem
 Allmän värnplikt, alla kan stiga i gra...
Europa och Napoleon
 Ärvde revolutionens krig
– lyckade avsluta dem
fördel Frankrike
 Många länder
erövrades, där
placer...
1812 och Waterloo
 Ryssland bryter mot
kontinentalsystemet; invaderas av
Napoleon
 Brända jordens taktik – nederlag för
...
Sverige och Napoleon
 1809 Sverige förlorar Finland till
Ryssland, ett resultat av
Tilsitöverenskommelsen
 Statskupp i S...
Wienkongressen
 En fredskongress 1814-1815
 Mål: skapa ett stabilt Europa
 Ny Europakarta; Belgien och Holland
förenade...
Napoleon kortare
Napoleon kortare
of 9

Napoleon kortare

genomgång Napoleon
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Napoleon kortare

  • 1. Revolutionens son
  • 2. Karriär  Föds 1769 på Korsika  Kunde stiga i graderna tack vara fransk värnplikt, general vid 24 års ålder, ÖB vid 26.  1799 tog makten vid en oblodig statskupp  1804 lät kröna sig som kejsare, införde arvsrike
  • 3. Upplyst despot?  Centraliseringspolitik: censur, hemlig polis och angiverisystem  Allmän värnplikt, alla kan stiga i grad oavsett börd  Code Civil; likhet inför lagen, rätt till sklismässa, arvsrätt för både kvinnor och män, religionsfrihet  Slöt ”fred” med katolska kyrkan
  • 4. Europa och Napoleon  Ärvde revolutionens krig – lyckade avsluta dem fördel Frankrike  Många länder erövrades, där placerades Napoleons släktningar  1807 Tilsitöverenskommelsen Ryssland/Frankrike. Europa delas upp i två intressesfärer.  Fiende no 1: England. Kontinentalsystemet
  • 5. 1812 och Waterloo  Ryssland bryter mot kontinentalsystemet; invaderas av Napoleon  Brända jordens taktik – nederlag för Napoleon  1814 tvingas N att abdikera, ”får” Elba  Återkommer 1815, med besegras vid Waterloo, deporteras till Sankt Helena.  Dör 1821
  • 6. Sverige och Napoleon  1809 Sverige förlorar Finland till Ryssland, ett resultat av Tilsitöverenskommelsen  Statskupp i Sverige Gustav IV Adolf avsätts  1810 Ny svensk kungaätt: Bernadotte – Napoleons fd general
  • 7. Wienkongressen  En fredskongress 1814-1815  Mål: skapa ett stabilt Europa  Ny Europakarta; Belgien och Holland förenades, 400 småtyskstater blev 38 större i ”Tyska förbundet”, Italiens karta ritades om.  Ideologisk tillbakagång: revolutionens idéer skulle kväsas.

Related Documents