założona w 1978
founded in 1978Globalny zarząd
155 krajówglobalny zarząd
155 krajów
OBRÓT
GOTÓWKĄ
brak kredytów
Biura Forever
OBRÓT
GOTÓWKĄ
brak kredytów
Biura ForeverOśrodki wypoczynkowe Forever
Ośrodki wypoczynkowe Forever1978
GLOBALNE
WYNIKI
$1 milion
rocznie
$1 milion
dziennie
Globalne
obroty
$2.6
miliarda1980 19...
что
何で
NEO QUE WAS
QUOI
CO
CE
什麼
COSA
MI
QUÉ
τι
1978
GLOBALNE
WYNIKI robimy?
$1 milion
rocznie
$1 milion
dziennie
Globalne...
что
何で
NEO QUE WAS
QUOI
CO
CE
什麼
COSA
MI
QUÉ
τι
robimy?
od rośliny do
produktu dla ciebie
UPRAWAŚwiatowy
numer 1
Firma
alo...
od rośliny do
produktu dla ciebie
B+R
Fabryka
suplementów
UPRAWAPRODUKCJA
od rośliny do
produktu dla ciebie
B+R
Fabryka
suplementów
PRODUKCJA
Globalny rynek
$672mld
2015
kontrola wagi
i nadwaga
Globalny rynek
$672mld
2015
kontrola wagi
i nadwaga
$102mld
2018
Produkty
pielęgnacyjne
Globalny rynek
$102mld
2018
Produkty
pielęgnacyjne
$75mld
2014
Branża
Fitness
Globalny rynek
$75mld
2014
Branża
Fitness
$630mld
2017
Produkty
higieniczne
$630mld
2017
Produkty
higieniczne
$3.3mld
2015
Suplementy
diety
Globalny rynek
Globalny rynek
$3.3mld
2015
Suplementy
diety
Rynki
docelowe
Gama
produktów
Rynki
docelowe
Gama
produktów
CÓMO
NASILWIE
如何
COMMENT
КАКどうやって πως
HOGYAN
JAK
CUM
COME
COMOto robimy?
CÓMO
NASILWIE
如何
COMMENT
КАКどうやって πως
HOGYAN
JAK
CUM
COME
COMOto robimy?
Producent
Klienci
Tradycyjna Dystrybucja i Market...
Producent
Klienci
Tradycyjna Dystrybucja i Marketing
Hurtownik
Detalista
KLIENCI
Producent
Promocja i sprzedaż
Hurtownik
Promocja i sprzedaż
Detalista
Promocja i sprzedaż
Ty
właściciel
biznesu
TW...
KLIENCI
Producent
Promocja i sprzedaż
Hurtownik
Promocja i sprzedaż
Detalista
Promocja i sprzedaż
Ty
właściciel
biznesu
TW...
szansa
szansa
Szkolenia
i wsparcie
Zalety
Sam
decydujesz,
czego
chcesz
Sam
decydujesz
o godzinach
pracy
Prosty
i sprawdzony
syste...
szansa
Szkolenia
i wsparcie
Zalety
Sam
decydujesz,
czego
chcesz
Sam
decydujesz
o godzinach
pracy
Prosty
i sprawdzony
syste...
szansa
Osobiste
rekomendacje
i marketing
produktów
Rozwój
biznesu
Budowanie
zespołu
Chairman's
Bonus
Program
Motywacyjny Z...
szansa
Osobiste
rekomendacje
i marketing
produktów Zwykle
$250-
$450
miesięcznie
Używanie
produktów
rozwój bazy
20-30
klie...
szansa
Budowanie
zespołu
Zwykle
$1,000-
$2,500
miesięcznie
Budowanie
zespołu
15-25 i więcej
Używanie
i rekomendowanie
prod...
szansa
Zwykle
$2,500
- $25,000+
miesięcznie
Rozwój
budowniczych
zespołu
Używanie
i rekomendowanie
produktów
Rozwój
biznesu...
szansa
Chairman's
Bonus
Roczna
globalna
premia
za wyniki
Rozwój
Laureatów
Chairman’s
Bonus
Program
Motywacyjny
samochodowy...
Program
Motywacyjny
samochodowyDo
$7000
rocznie
Program
Motywacyjny
Zagraniczne
podróże
2 BEZPŁATNE
ZAGRANICZNE
WYJAZDY W ...
2 BEZPŁATNE
ZAGRANICZNE
WYJAZDY W ROKU
plus
KIESZONKOWE
Nagradzanie,
docenianie,
promocje Więcej
zalet
Źródło
dochodów
pasywnych
Praca z
podobnie
myślącymi
ludźmi
Dziedziczne
doc...
Nagradzanie,
docenianie,
promocje
Źródło
dochodów
pasywnych
Praca z
podobnie
myślącymi
ludźmi
Dziedziczne
dochody – ty
dec...
Ciężko pracuj…
Jeśli
ciężko pracujesz…
Brzmi
za dobrze,
żeby być
prawdziwe?
Ciężka
praca
Koncentracja
Determinacja
Nauka
n...
ciężko pracuj…
Jeśli
ciężko pracujesz…
Czynniki
sukcesu Bycie chłonnym
wiedzy i pełne
korzystanie
z dostępnych
szkoleńŚcis...
Czynniki
sukcesu Bycie chłonnym
wiedzy i pełne
korzystanie
z dostępnych
szkoleńŚcisła współpraca
z ludźmi, którzy należą
d...
Życie to
dokonywanie
wyborów
Prezentacja Forever Living Products
Prezentacja Forever Living Products
of 40

Prezentacja Forever Living Products

Zapraszam do zapoznania się z Firmą Forever Living products www.suplementyforever.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja Forever Living Products

 • 1. założona w 1978
 • 2. founded in 1978Globalny zarząd
 • 3. 155 krajówglobalny zarząd
 • 4. 155 krajów OBRÓT GOTÓWKĄ brak kredytów
 • 5. Biura Forever OBRÓT GOTÓWKĄ brak kredytów
 • 6. Biura ForeverOśrodki wypoczynkowe Forever
 • 7. Ośrodki wypoczynkowe Forever1978 GLOBALNE WYNIKI $1 milion rocznie $1 milion dziennie Globalne obroty $2.6 miliarda1980 1981 $1 milion miesięcznie
 • 8. что 何で NEO QUE WAS QUOI CO CE 什麼 COSA MI QUÉ τι 1978 GLOBALNE WYNIKI robimy? $1 milion rocznie $1 milion dziennie Globalne obroty $2.6 miliarda1980 1981 Światowy numer 1 Firma aloesowa $1 milion miesięcznie
 • 9. что 何で NEO QUE WAS QUOI CO CE 什麼 COSA MI QUÉ τι robimy? od rośliny do produktu dla ciebie UPRAWAŚwiatowy numer 1 Firma aloesowa
 • 10. od rośliny do produktu dla ciebie B+R Fabryka suplementów UPRAWAPRODUKCJA
 • 11. od rośliny do produktu dla ciebie B+R Fabryka suplementów PRODUKCJA
 • 12. Globalny rynek $672mld 2015 kontrola wagi i nadwaga
 • 13. Globalny rynek $672mld 2015 kontrola wagi i nadwaga $102mld 2018 Produkty pielęgnacyjne
 • 14. Globalny rynek $102mld 2018 Produkty pielęgnacyjne $75mld 2014 Branża Fitness
 • 15. Globalny rynek $75mld 2014 Branża Fitness $630mld 2017 Produkty higieniczne
 • 16. $630mld 2017 Produkty higieniczne $3.3mld 2015 Suplementy diety Globalny rynek
 • 17. Globalny rynek $3.3mld 2015 Suplementy diety Rynki docelowe Gama produktów
 • 18. Rynki docelowe Gama produktów CÓMO NASILWIE 如何 COMMENT КАКどうやって πως HOGYAN JAK CUM COME COMOto robimy?
 • 19. CÓMO NASILWIE 如何 COMMENT КАКどうやって πως HOGYAN JAK CUM COME COMOto robimy? Producent Klienci Tradycyjna Dystrybucja i Marketing Hurtownik Detalista
 • 20. Producent Klienci Tradycyjna Dystrybucja i Marketing Hurtownik Detalista
 • 21. KLIENCI Producent Promocja i sprzedaż Hurtownik Promocja i sprzedaż Detalista Promocja i sprzedaż Ty właściciel biznesu TWOJA szansa
 • 22. KLIENCI Producent Promocja i sprzedaż Hurtownik Promocja i sprzedaż Detalista Promocja i sprzedaż Ty właściciel biznesu TWOJA szansa
 • 23. szansa
 • 24. szansa Szkolenia i wsparcie Zalety Sam decydujesz, czego chcesz Sam decydujesz o godzinach pracy Prosty i sprawdzony system budowania biznesu, lokalnie i międzynarodowo
 • 25. szansa Szkolenia i wsparcie Zalety Sam decydujesz, czego chcesz Sam decydujesz o godzinach pracy Prosty i sprawdzony system budowania biznesu, lokalnie i międzynarodowo Osobiste rekomendacje i marketing produktów Rozwój biznesu Budowanie zespołu Chairman's Bonus Program Motywacyjny Zagraniczne podróże
 • 26. szansa Osobiste rekomendacje i marketing produktów Rozwój biznesu Budowanie zespołu Chairman's Bonus Program Motywacyjny Zagraniczne podróże Zwykle $250- $450 miesięcznie Używanie produktów rozwój bazy 20-30 klientów
 • 27. szansa Osobiste rekomendacje i marketing produktów Zwykle $250- $450 miesięcznie Używanie produktów rozwój bazy 20-30 klientów Budowanie zespołu Zwykle $1,000- $2,500 miesięcznie Budowanie zespołu 15-25 i więcej Używanie i rekomendowanie produktów
 • 28. szansa Budowanie zespołu Zwykle $1,000- $2,500 miesięcznie Budowanie zespołu 15-25 i więcej Używanie i rekomendowanie produktów Zwykle $2,500 - $25,000+ miesięcznie Rozwój budowniczych zespołu Używanie i rekomendowanie produktów Rozwój biznesu
 • 29. szansa Zwykle $2,500 - $25,000+ miesięcznie Rozwój budowniczych zespołu Używanie i rekomendowanie produktów Rozwój biznesu Chairman's Bonus Roczna globalna premia za wyniki Rozwój Laureatów Chairman’s Bonus
 • 30. szansa Chairman's Bonus Roczna globalna premia za wyniki Rozwój Laureatów Chairman’s Bonus Program Motywacyjny samochodowyDo $7000 rocznie Program Motywacyjny
 • 31. Program Motywacyjny samochodowyDo $7000 rocznie Program Motywacyjny Zagraniczne podróże 2 BEZPŁATNE ZAGRANICZNE WYJAZDY W ROKU plus KIESZONKOWE szansa
 • 32. 2 BEZPŁATNE ZAGRANICZNE WYJAZDY W ROKU plus KIESZONKOWE
 • 33. Nagradzanie, docenianie, promocje Więcej zalet Źródło dochodów pasywnych Praca z podobnie myślącymi ludźmi Dziedziczne dochody – ty decydujesz, komu je zostawić
 • 34. Nagradzanie, docenianie, promocje Źródło dochodów pasywnych Praca z podobnie myślącymi ludźmi Dziedziczne dochody – ty decydujesz, komu je zostawić Więcej zalet Brzmi za dobrze, żeby być prawdziwe? Ciężka praca Koncentracja Determinacja Nauka nowych umiejętności
 • 35. Ciężko pracuj… Jeśli ciężko pracujesz… Brzmi za dobrze, żeby być prawdziwe? Ciężka praca Koncentracja Determinacja Nauka nowych umiejętności
 • 36. ciężko pracuj… Jeśli ciężko pracujesz… Czynniki sukcesu Bycie chłonnym wiedzy i pełne korzystanie z dostępnych szkoleńŚcisła współpraca z ludźmi, którzy należą do twojej struktury wsparcia Daj temu czas. 1 rok na pełną ocenę. 3-5 lat na osiągnięcie znaczących celów Śmiałe myśli, wielkie marzenia i właściwe nastawienie
 • 37. Czynniki sukcesu Bycie chłonnym wiedzy i pełne korzystanie z dostępnych szkoleńŚcisła współpraca z ludźmi, którzy należą do twojej struktury wsparcia Daj temu czas. 1 rok na pełną ocenę. 3-5 lat na osiągnięcie znaczących celów Śmiałe myśli, wielkie marzenia i właściwe nastawienie MIÉRTPOURQUOI POR QUE ПОЧЕМУ なぜ DE CE DLACZEGO γιατιWARUM POR QUÉPERCHÉNEDEN 為什麼
 • 38. Życie to dokonywanie wyborów

Related Documents