т авиа үсэг таниулах /home/pc11/Desktop/Narantuya 4 8.ppt#Слайд 2
Зорилго Т авиа үсгийг таниулах гийгүүлэгч болохыг ойлгуулах Т авиа үсгийн хэрэглээ Т авиа үсгийн байршлыг мэдэх
зорилт Зорилт Танил сэдвийн хүрээнд зураг дээр ярилцах Т авиаг зөв сонсон дуудах Т авиа үсгийг зөв бичих Задгай битүү үе ...
 
Тт
ТА ТЭ то тө ТИ ТУ ТҮ
А Т У Т О Т Ө Т
Хөөрхөн номхон Дандаа олуулаа Дандаа тайван
У-таа тав тив тал төр тус
авав. Төрөө тарив. хураалаа.
Таван хошуу мал
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
of 12

Narantuya 4 8

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narantuya 4 8

 • 1. т авиа үсэг таниулах /home/pc11/Desktop/Narantuya 4 8.ppt#Слайд 2
 • 2. Зорилго Т авиа үсгийг таниулах гийгүүлэгч болохыг ойлгуулах Т авиа үсгийн хэрэглээ Т авиа үсгийн байршлыг мэдэх
 • 3. зорилт Зорилт Танил сэдвийн хүрээнд зураг дээр ярилцах Т авиаг зөв сонсон дуудах Т авиа үсгийг зөв бичих Задгай битүү үе бүтээх
 • 5. Тт
 • 6. ТА ТЭ то тө ТИ ТУ ТҮ
 • 7. А Т У Т О Т Ө Т
 • 8. Хөөрхөн номхон Дандаа олуулаа Дандаа тайван
 • 9. У-таа тав тив тал төр тус
 • 10. авав. Төрөө тарив. хураалаа.
 • 11. Таван хошуу мал
 • 12. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

Related Documents