ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝEΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ...
Τηλεπισκοπικές απεικονίσεις και επεξεργασίες
Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing)είναι η επιστήμη και τεχνική, πουασχολείται με τις αρχές, τις αναλογικές καιψηφιακές μεθόδου...
Το τμήμα του φάσματος τηςηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας(HMA) το οποίο αξιοποιείται καιαπό την Τηλεπισκόπηση για τηνπαρατήρ...
Οι συνήθεις τηλεπισκοπικοί δέκτες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με:τη χωρική διακριτική τους ικανότητα ως: ➔ Χαμηλής διακριτ...
Συνήθεις τηλεπισκοπικές απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται για τηνπαρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι οι:➔ Πο...
Συνήθεις επεξεργασίες τηλεπισκοπικών απεικονίσεων οι οποίεςχρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του θαλάσσιουπεριβάλλοντ...
Τα μεικτά εικονοστοιχείαΓια τους περισσότερους σαρωτές θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάθεεικονοστοιχείο περιέχει περισσότερο...
Η υπεροχή των υπερφασματικών απεικονίσεων (1)Ένας υπερφασματικός δέκτης καταγράφει τη φυσική και κοινωνικοοικονομικήπραγμα...
Η υπεροχή των υπερφασματικών απεικονίσεων (2)Καθώς τα διάφορα σωματίδια και οι διαλυμένες ουσίεςπαρουσιάζουν συγκεκριμένα ...
Οργάνωση εναέριων λήψεων και επίγειων μετρήσεων. Αποτελέσματα επεξεργασιών.
Μετρήσεις πεδίουΓια την ορθή αντιμετώπιση των περισσοτέρων εφαρμογών σχετικών με τονερό απαιτείται η πραγματοποίηση μετρήσ...
Pixel Purity IndexΕιδικά για την περίπτωση των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, στηνπερίπτωση κατά την οποία δε...
Λήψη τηλεπισκοπικών απεικονίσεωνΕκείνο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις εφαρμογές του υδάτινουπεριβάλλοντος είν...
Συσχέτιση επίγειων μετρήσεων με τις τηλεπισκοπικές απεικονίσειςΣτις περισσότερες των περιπτώσεων, αφού πραγματοποιηθούν οι...
ΑποτελέσματαΤα συνήθη αποτελέσματα της επεξεργασίας των τηλεπισκοπικών δεδομένων είναι:● Ανίχνευση συγκεκριμένης εμφάνισ...
Ειδικός εξοπλισμόςτου Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.
Αερομεταφερόμενος υπερφασματικός δέκτηςΤο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. διαθέτει ένα αερομεταφερόμενουπερφασματικό ...
Αερομεταφερόμενος υπερφασματικός δέκτηςΈχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές λήψεις. Ειδικά για εφαρμογές του θαλάσσιουπεριβάλλ...
Φασματοραδιόμετρο χειρός GER-1500Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. διαθέτει ένα φασματοραδιόμετρο χειρόςGER1500 με τ...
Θερμική κάμερα χειρός Trotec IC060Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. διαθέτει θερμική κάμερα χειρός Trotec IC060με το...
Ενδεικτικές εφαρμογέςτου Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον
ARGOMARINEAutomatic Oil-Spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network
Ανίχνευση σκαφών και πετρελαιοκηλίδων καθώς και εκτίμηση του πάχουςτων πετρελαιοκηλίδων με χρήση υπερφασματικών απεικονίσε...
Τηλεπισκοπικές απεικονίσειςΠραγματοποιήθηκαν λήψεις με τον αερομεταφερόμενο υπερφασματικό δέκτηCASI-550 του Εργαστηρίου Τη...
Επίγειες μετρήσειςΠραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα από βάρκα του ΕΘΠΖ μετρήσεις πεδίου με τοφασματοραδιόμετρο GER1500 του Εργα...
Hyperspectral Signal subspace image estimation Dimensionality reduction ...
Αυτόματος εντοπισμός σκαφών σε υπερφασματικές εικόνες CASI καθώς και σε πολυφασματικές εικόνες διαφόρων δεκτών
Αναγνώριση εκροής φυσικών υδρογονανθράκων στις υπερφασματικές εικόνες CASI-550Τυπική φασματική συμπ...
Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το ...
Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το ...
Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το ...
Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το ...
Με εφαρμογή κατάλληλων λόγων ορατών καναλιών μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλή παρατήρηση του βυθού ...
Όσο πλησιάζουμε προς τα 600nm ο πυθμένας σιγά σιγά παύει να είναι ορατός καθώς το νερό απορροφά όλο και περισσ...
Όσο πλησιάζουμε προς τα 600nm ο πυθμένας σιγά σιγά παύει να είναι ορατός καθώς το νερό απορροφά όλο και περισσ...
Το διάστημα 600-760nm ενδείκνυται για την παρατήρηση των επιφανειακών εμφανίσεων καθώς ο πυθμένας δεν είναι πλέον ορ...
Το διάστημα 600-760nm ενδείκνυται για την παρατήρηση των επιφανειακών εμφανίσεων καθώς ο πυθμένας δεν είναι πλέο...
Το διάστημα 600-760nm ενδείκνυται για την παρατήρηση των επιφανειακών εμφανίσεων καθώς ο πυθμένας δεν είναι πλέον ορ...
Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό...
Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό...
Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό...
Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό απ...
Αντίστοιχες υπογραφές υδρογονανθράκων έχουν παρατηρηθεί στον κόλπο του Λαγανά και σε πολυφασματικές εικόν...
Πολύ ενδιαφέρουσες αντίστοιχες υπογραφές υδρογονανθράκων έχουν παρατηρηθεί σε πολυφασματικές εικόνες νότια της Ζακύνθου...
Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις είναι ορατές ακόμα και σε εικόνες Landsat TM Πολυφασματική απεικόνιση Landsat 5 TM ...
Η θέση των εμφανίσεων αυτών είναι γεωγραφικά εστιασμένη. Φαίνεται να ξεκινούν από το ίδιο σημείο (5,5 km από την ακτή) εν...
Η θέση των εμφανίσεων αυτών είναι γεωγραφικά εστιασμένη. Οι εκροές παρατηρούνται ακόμα και σε πάρα πολύ πρόσφατες εικόν...
Η θέση των εμφανίσεων αυτών είναι γεωγραφικά εστιασμένη. Οι εκροές παρατηρούνται συστηματικά στις διαθέσιμες δορυφορικέ...
Λοιπές ενδεικτικές εφαρμογέςτου Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον
Ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων σε εικόνες SARΑναπτύχθηκε μία αυτοματοποιημένη μεθοδολογία η οποία βασίστηκε σε ειδικέςεπεξεργα...
Ανίχνευση παράκτιων πηγών γλυκού/υφάλμυρου νερού με θερμικέςεικόνες TABI-320Με σωστό προγραμματισμό λήψεων (χειμώνα ή καλο...
Ανίχνευση υποθαλάσσιων πηγών γλυκού/υφάλμυρου νερού μευπερφασματικές εικόνες CASI-550. CASI-550 ...
Αυτόματη οριοθέτηση του αιγιαλού σε εικόνες πολύ υψηλής διακριτικήςικανότητας.Με χρήση αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης εικόνας.
Αυτόματη ανίχνευση ακτογραμμών.Αναπτύχθηκε μεθοδολογία με έμφαση στις προηγμένες τεχνικές ομαλοποίησης καιτον τελεστή Canny
Ταξινόμηση θαλασσίων κυματισμών με χρήση εικόνων SAR.Αναπτύχθηκε μεθοδολογία η οποία βασίστηκε στην ανάλυση υφής SARαπεικο...
Αυτόματη Εξαγωγή Τοπογραφικών και Γεωμορφολογικών ΧαρακτηριστικώνΠυθμένα από Ψηφιακά Χωροθετημένα Βυθομετρικά Μοντέλα Πυθμ...
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας :)
of 58

National Marine Park of Zakynthos Workshop on “Marine Pollution: Monitoring Systems and Treatment” - NTUA presentation

The Management Agency of National Marine Park of Zakynthos (NMPZ) organized a Scientific Environmental Workshop on “Marine Pollution: Monitoring Systems and Treatment” which held on Monday 30th July 2012, at the Cultural Centre of Zakynthos. The Workshop began at 9:45 a.m. and concluded at 15:00 p.m. Afterwards, the guests were guided in the marine protected area of the NMPZ. The Workshop held in the framework of NMPZ participation (as one of the Scientific Partners) in the FP7 – European Union funded Project: ARGOMARINE “Automatic Oil-Spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network” which aims to develop an Integrated System for Marine Traffic Monitoring and Marine Pollution Early Warning, particularly for environmental- sensitive sea areas. After the 1st successful Workshop on “ARGOMARINE: A New Oil Spill Early Warning System” which was organized by NMPZ on 15th December 2011 on Zakynthos island among the Scientific Partners of the ARGOMARINE Project and representatives from the competent Local Services of the island, NMPZ proceeded to the organization of a 2nd Workshop open to the public.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - National Marine Park of Zakynthos Workshop on “Marine Pollution: Monitoring Systems and Treatment” - NTUA presentation

 • 1. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝEΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΤηλεπισκοπικές Μέθοδοι Παρακολούθησης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Πολυχρόνης Κολοκούσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π., 210-7722599, pol@survey.ntua.gr Βασιλεία Καραθανάση Αναπλ. Καθ. Ε.Μ.Π., 210-7722695, karathan@survey.ntua.gr Δημήτρης Αργιαλάς Καθηγητής Ε.Μ.Π., 210-7722595, argialas@central.ntua.gr Ημερίδα: «Θαλάσσια Ρύπανση: Συστήματα Παρακολούθησης και Αντιμετώπιση» Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) Ζάκυνθος, 30 Ιουλίου 2012
 • 2. Τηλεπισκοπικές απεικονίσεις και επεξεργασίες
 • 3. Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing)είναι η επιστήμη και τεχνική, πουασχολείται με τις αρχές, τις αναλογικές καιψηφιακές μεθόδους και τα όργανα, με ταοποία επιτυγχάνεται από μακρυά, ησυλλογή, επεξεργασία, και ανάλυση,πλήθους ποιοτικών και μετρητικώνπληροφοριών, για τη γη, τους ωκεανούς,την ατμόσφαιρα και το φυσικό και τοκοινωνικοοικονομικό περιβάλλονγενικότερα, (αλλά και για τις σχέσεις, τιςαλληλεξαρτήσεις και τις αλληλεπιδράσειςτους και τις τάσεις μεταβολής τους διαμέσου του χρόνου), καθώς επίσης και γιαοποιοδήποτε αντικείμενο, φαινόμενο,γεγονός και συμβάν, ή και για οποιαδήποτεδιαδικασία μεταβολής τους. ΗΤηλεπισκόπηση αξιοποιεί "απεικονίσεις" τηςπραγματικότητας στις περιοχές του ορατούφωτός, του υπερύθρου και τωνμικροκυμάτων, του φάσματος τηςΗλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας.(Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση,Δ. Ρόκος, 1998)
 • 4. Το τμήμα του φάσματος τηςηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας(HMA) το οποίο αξιοποιείται καιαπό την Τηλεπισκόπηση για τηνπαρατήρηση και τη συστηματικήπαρακολούθηση της γης και τουπεριβάλλοντος γενικότερα, εκτείνεται απόμήκος κύματος λ=0.35 μm στο υπεριώδες,καλύπτει το ορατό φως, το εγγύς, μέσο καιθερμικό υπέρυθρο, καθώς και την περιοχήτων μικροκυμάτων.
 • 5. Οι συνήθεις τηλεπισκοπικοί δέκτες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με:τη χωρική διακριτική τους ικανότητα ως: ➔ Χαμηλής διακριτικής ικανότητας (για εφαρμογές σε πλανητικό επίπεδο, π.χ. GOES, SeaWifs) ➔ Μέσης διακριτικής ικανότητας (για εφαρμογές σε επίπεδο χώρας, πχ MODIS, AVHRR) ➔ Υψηλής διακριτικής ικανότητας (για εφαρμογές σε επίπεδο νομού, πχ Landsat TM) ➔ Πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας (για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας πχ QuickBird)τη φασματική διακριτική τους ικανότητας ως: ➔ Παγχρωματικοί (ένα κανάλι ευαίσθητο σε όλο το ορατό φάσμα της ΗΜΑ, πχ Spot Pan) ➔ Πολυφασματικοί (μικρός αριθμός καναλιών σε διάφορες περιοχές του φάσματος της ΗΜΑ, π.χ. Spot XS: 4 κανάλια, Landsat TM: 7 κανάλια, Worldview2: 8 κανάλια) ➔ Υπερφασματικοί (μεγάλος αριθμός καναλιών στο φάσμα της ΗΜΑ, πχ MODIS: 36 κανάλια, Hyperion: 220 κανάλια, CASI: ως 288 κανάλια, κλπ) ➔ Μικροκυματικοί (δέκτες radar, π.χ. ERS-1,2, Envisat, Radarsat, TerraSAR-X, κλπ)την πηγή της ακτινοβολίας ως: ➔ Παθητικοί (καταγράφουν την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία ή την εκπεμπόμενη από τα σώματα θερμότητα) ➔ Ενεργητικοί (καταγράφουν την επιστροφή του μικροκυματικού σήματος που οι ίδιοι στέλνουν – δέκτες radar)το σύστημα λήψης ως: ➔ Προβολικές οπτικές μηχανές (αεροφωτογραφίες αναλογικές ή ψηφιακές) ➔ Οπτικομηχανικοί σαρωτές (πχ Landsat) ➔ Σαρωτές τύπου pushbroom (πχ Spot, QuickBird, CASI)την πλατφόρμα στην οποία βρίσκονται ως: ➔ Αερομεταφερόμενοι ➔ Δορυφορικοί
 • 6. Συνήθεις τηλεπισκοπικές απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται για τηνπαρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι οι:➔ Πολυφασματικές απεικονίσεις μέσης και υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (πχ MODIS, Landsat TM, WorldView2)➔ Υπερφασματικές απεικονίσεις στην περιοχή του ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (πχ MODIS, ASTER, Hyperion, CASI)➔ Θερμικές απεικονίσεις (πχ ASTER, Landsat TM, TABI)➔ Απεικονίσεις RADAR (κυρίως για παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων και παγετώνων) Πολυφασματική απεικόνιση Υπερφασματική απεικόνιση Radar απεικόνιση ASAR, Landsat TM, Δέλτα Αξιού CASI-550, Νότιος Ευβοϊκός Ισπανία
 • 7. Συνήθεις επεξεργασίες τηλεπισκοπικών απεικονίσεων οι οποίεςχρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του θαλάσσιουπεριβάλλοντος είναι:➔ Η φωτοερμηνεία και ανάλυση συγκεκριμένων καναλιών, εγχρώμων συνθέτων καθώς και αλγεβρικών πράξεων καναλιών➔ Η εφαρμογή μεθόδων εξαγωγής χαρακτηριστικών ● Ανάλυση κυρίων συνιστωσών ● Μέθοδος ελαχιστοποίησης του θορύβου (Minimum Noise Fraction - MNF) ● Ανάλυση ανεξαρτήτων συνιστωσών (Indipendent Component Analysis – ICA) ➔ Διαχωριστική Ανάλυση ή Διαχωριστικές Επιφάνειες➔ Οι ταξινομήσεις ● Ταξινομήσεις με ένα φασματικό στόχο ανα εικονοστοιχείο (Minimum Distance, Maximum Likelihood, Spectral Angle Mapper, Support Vector Machines κλπ) ● Ταξινομήσεις μεικτών εικονοστοιχείων (Linear Spectral Mixture Model, Matched Filter και Mixture-tuned Matched Filter κλπ) ● Εντοπισμός ανωμαλιών (Anomaly Detection) ● Αντικειμενοστρεφείς ταξινομήσεις
 • 8. Τα μεικτά εικονοστοιχείαΓια τους περισσότερους σαρωτές θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάθεεικονοστοιχείο περιέχει περισσότερους του ενός φασματικούς στόχους. Όσοαυξάνεται το μέγεθος του εικονοστοιχείου (όσο δηλαδή μειώνεται η χωρικήδιακριτική ικανότητα του δέκτη) τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η ακτινοβολία πουκαταγράφεται από το δέκτη να οφείλεται σε περισσότερους του ενόςφασματικούς στόχους. Έτσι το αποτέλεσμα είναι μία σύνθετη ή αλλιώς μεικτήτιμή ανακλαστικότητας η οποία δεν μπορεί να ταυτιστεί με τις επιμέρους τιμέςανακλαστικότητας των διαφόρων φασματικών στόχων.Ειδικά στην περίπτωση του νερούη μείξη των φασματικών στόχωνείναι σχεδόν πάντοτε δεδομένηκαι η διαδικασία ανίχνευσης,αναγνώρισης και αποανάμειξήςτους είναι συνήθως το κύριοζητούμενο.
 • 9. Η υπεροχή των υπερφασματικών απεικονίσεων (1)Ένας υπερφασματικός δέκτης καταγράφει τη φυσική και κοινωνικοοικονομικήπραγματικότητα χρησιμοποιώντας δεκάδες στενά και συνεχόμενα φασματικά κανάλια. Ηυπερφασματική απεικόνιση συχνά αναπαριστάται ως ένας υπερφασματικός κύβος. Σε αυτόντον κύβο οι άξονες Χ και Υ έχουν να κάνουν με το μέγεθος της απεικόνισης ενώ ο άξονας Ζπαρουσιάζει τα κανάλια των υπερφασματικών δεδομένων στα διάφορα μήκη κύματος (λ).Μία σχεδόν συνεχής καταγραφή της φασματικής ανακλαστικότητας μπορεί να παραχθεί γιακάθε εικονοστοιχείο και για το λόγο αυτό η λήψη υπερφασματικών απεικονίσεων αποκαλείταικαι απεικονιστική φασματομετρία (imaging spectroscopy). Στη διεθνή επιστημονική κοινότητα υπάρχει ένταση έρευνας υδρολογικών θεμάτων με χρήση υπερφασματικών τηλεπισκοπικών δεδομένων. Η χρησιμότητα των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων για την εκτίμηση του φυτοπλαγκτού, της διαύγειας του νερού και της διατροφικής ικανότητάς του έχει τεκμηριωθεί. Έχει επίσης αποδειχθεί η ικανότητα των υπερφασματικών δεδομένων να εκτιμούν με σημαντική ακρίβεια βασικές παραμέτρους της ποιότητας του νερού όπως η συγκέντρωση χλωροφύλλης-α σε διαυγές και θολό νερό, τα αιωρούμενα σωματίδια, η θολερότητα, η οργανική ύλη και τα νιτρικά.
 • 10. Η υπεροχή των υπερφασματικών απεικονίσεων (2)Καθώς τα διάφορα σωματίδια και οι διαλυμένες ουσίεςπαρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σκέδασης,απορρόφησης και φθορισμού, θα μπορούσε κανείς νααναγνωρίσει τη φύση αυτών των υλικών από τις εγγενείς οπτικέςιδιότητες του νερού που τα περιέχει. Πάρα πολλές εργασίες έχουνπραγματοποιηθεί με στόχο την εκτίμηση των εγγενών οπτικώνιδιοτήτων του νερού με χρήση κυρίως υπερφασματικώναπεικονίσεων. Ο λόγος της επικράτησης των υπερφασματικών απεικονίσεων για τις υδρολογικές εφαρμογές είναι ότι με τη σχεδόν συνεχή καταγραφή της φασματικής ανακλαστικότητας επιτυγχάνεται η εκτίμηση των οπτικών ιδιοτήτων του νερού με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι με τις συνήθεις πολυφασματικές απεικονίσεις.
 • 11. Οργάνωση εναέριων λήψεων και επίγειων μετρήσεων. Αποτελέσματα επεξεργασιών.
 • 12. Μετρήσεις πεδίουΓια την ορθή αντιμετώπιση των περισσοτέρων εφαρμογών σχετικών με τονερό απαιτείται η πραγματοποίηση μετρήσεων πεδίου (συνήθως από βάρκα)παράλληλα με τη λήψη των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων.Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν:● Μετρήσεις των ιδιοτήτων του νερού (αγωγιμότητα, θερμοκρασία, αιωρούμενα σωματίδια, χλωροφύλλη-a, διαλυμένες οργανικές ουσίες, κλπ)● Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις● Μετρήσεις ανακλαστικότητας (του νερού ή του βυθού) με φασματοραδιόμετρο χειρόςΟι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνταισε διάταξη κανάβου ή κατά μήκος διαδρομών SeaBird CTD (conductivity, tempe- Φασματοραδιόμετρο χειρός rature, depth) profiler με GER1500 C-star Transmissometer και Backscatter sensors
 • 13. Pixel Purity IndexΕιδικά για την περίπτωση των υπερφασματικών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων, στηνπερίπτωση κατά την οποία δε μπορούμε να έχουμε μετρήσεις φασματικών στόχων μεφασματοραδιόμετρο στο πεδίο υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ανάδειξης καιεπιλογής των καταλληλότερων φασματικών στόχων από την ίδια την υπερφασματικήαπεικόνιση. Η διαδικασία αυτή μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οδηγός γιατις μετρήσεις υπαίθρου. Η διαδικασία αυτή, η οποία εκτελείται αφού στην αρχικήυπερφασματική απεικόνιση πραγματοποιηθεί ο μετασχηματισμός MNF, καλείται PixelPurity Index
 • 14. Λήψη τηλεπισκοπικών απεικονίσεωνΕκείνο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις εφαρμογές του υδάτινουπεριβάλλοντος είναι η λήψη των τηλεπισκοπικών απεικονίσεων να πραγματοποιείταιταυτόχρονα με τις επίγειες μετρήσεις, καθώς το υδάτινο περιβάλλον είναι εξαιρετικάευμετάβλητο.Συνήθως οι επίγειες μετρήσεις διαρκούν αρκετά περισσότερο και γι αυτό το λόγοαπαιτείται πολύ καλός χρονικός προγραμματισμός.Πολύ σημαντικό ρόλο για την επιλογή της ημέρας της λήψης παίζουν οι επικρατούσεςκαιρικές συνθήκες. Η ημέρα και η ημερομηνία λήψης πρέπει να επιλέγεται πολύπροσεκτικά ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Θερινή (αριστερά) και Χειμερινή (δεξιά)Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550. Η νηνεμία επιτρέπει την λήψη θερμικής απεικόνισης σε περιοχή παρατήρηση του βυθού παράκτιων πηγών
 • 15. Συσχέτιση επίγειων μετρήσεων με τις τηλεπισκοπικές απεικονίσειςΣτις περισσότερες των περιπτώσεων, αφού πραγματοποιηθούν οι βασικέςπροεπεξεργασίες των τηλεπισκοπικών δεδομένων (ραδιομετρική/γεωμετρική διόρθωση,εφαρμογή φίλτρων κλπ) καθώς και η εφαρμογή μεθόδων εξαγωγής χαρακτηριστικών(αλγεβρικές πράξεις καναλιών, PCA, MNF, ICA), ακολουθεί η ανάλυση συσχέτισηςμεταξύ των μετρήσεων πεδίου και των ψηφιακών τιμών των τηλεπισκοπικώναπεικονίσεων ή των μετασχηματισμών τους. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για τηχαρτογράφηση των εμφανίσεων/φαινομένων τα οποία είναι αντικείμενα της εκάστοτεεφαρμογής.
 • 16. ΑποτελέσματαΤα συνήθη αποτελέσματα της επεξεργασίας των τηλεπισκοπικών δεδομένων είναι:● Ανίχνευση συγκεκριμένης εμφάνισης● Θεματικοί χάρτες χαρτογράφησης συγκεκριμένων εμφανίσεων ή φαινομένων● Χάρτες μεταβολών δια μέσου του χρόνου (change detection)● Δυναμικοί χάρτες παρακολούθησης φαινομένων (ακόμα και σε πραγματικό χρόνο) Ανίχνευση συγκεκριμένης Θεματική χαρτογράφηση Εξέλιξη φαινομένου (επέκτασηεμφάνισης (πετρελαιοκηλίδα) εμφανίσεων/φαινομένων πετρελαιοκηλίδας)
 • 17. Ειδικός εξοπλισμόςτου Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π.
 • 18. Αερομεταφερόμενος υπερφασματικός δέκτηςΤο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. διαθέτει ένα αερομεταφερόμενουπερφασματικό δέκτη CASI-550 της εταιρίας ITRES. Ο δέκτης καταγράφει στην περιοχήτου ορατού και του εγγύς υπέρυθρου φάσματος της ΗΜΑ έως και 288 συνεχόμεναφασματικά κανάλια.
 • 19. Αερομεταφερόμενος υπερφασματικός δέκτηςΈχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές λήψεις. Ειδικά για εφαρμογές του θαλάσσιουπεριβάλλοντος έχουν πραγματοποιηθεί λήψεις σε Χαλκίδα, Σκόπελο, Κύθηρα καιΖάκυνθο.
 • 20. Φασματοραδιόμετρο χειρός GER-1500Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. διαθέτει ένα φασματοραδιόμετρο χειρόςGER1500 με το οποίο πραγματοποιούνται μετρήσεις κατά τη διάρκεια επιγείων ελέγχων.Το όργανο καταγράφει την ανακλαστικότητατων διαφόρων υλικών στην περιοχή τουορατού και του εγγύς υπέρυθρου φάσματοςτης ΗΜΑ σε 512 συνεχόμενες περιοχές(κανάλια).Είναι πολύ πιθανό σχετικά σύντομα τοΕργαστήριο Τηλεπισκόπησης να έχει τρίαεπιπλέον αντίστοιχα όργανα.
 • 21. Θερμική κάμερα χειρός Trotec IC060Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. διαθέτει θερμική κάμερα χειρός Trotec IC060με το οποίο πραγματοποιούνται μετρήσεις κατά τη διάρκεια επιγείων ελέγχων αλλά καιγια λήψεις από ψηλά.Στο παρελθόν το Εργαστήριο έχει πραγματοποιήσει πολλέςλήψεις με τον αερομεταφερόμενο θερμικό δέκτη TABI-320 τηςεταιρίας ITRES
 • 22. Ενδεικτικές εφαρμογέςτου Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον
 • 23. ARGOMARINEAutomatic Oil-Spill Recognition and Geopositioning integrated in a Marine Monitoring Network
 • 24. Ανίχνευση σκαφών και πετρελαιοκηλίδων καθώς και εκτίμηση του πάχουςτων πετρελαιοκηλίδων με χρήση υπερφασματικών απεικονίσεωνΈχει αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη αυτοματοποιημένη μεθοδολογία η οποίαβασίστηκε σε φασματικές μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τόσο σεεργαστηριακό όσο και σε θαλάσσιο περιβάλλον. Με βάση τις μετρήσεις αυτές έχει δημιουργηθεί φασματική βιβλιοθήκη για διάφορους τύπους και πάχη πετρελαιοκηλίδων
 • 25. Τηλεπισκοπικές απεικονίσειςΠραγματοποιήθηκαν λήψεις με τον αερομεταφερόμενο υπερφασματικό δέκτηCASI-550 του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης στη Ζάκυνθο
 • 26. Επίγειες μετρήσειςΠραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα από βάρκα του ΕΘΠΖ μετρήσεις πεδίου με τοφασματοραδιόμετρο GER1500 του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης
 • 27. Hyperspectral Signal subspace image estimation Dimensionality reduction Endmember extraction SAM Classified classification imageΈχουν αναπτυχθεί μία σειρά νέωναλγορίθμων οι οποίοι υλοποιούν ταζητούμενα με αυτοματοποιημένοτρόπο.
 • 28. Αυτόματος εντοπισμός σκαφών σε υπερφασματικές εικόνες CASI καθώς και σε πολυφασματικές εικόνες διαφόρων δεκτών
 • 29. Αναγνώριση εκροής φυσικών υδρογονανθράκων στις υπερφασματικές εικόνες CASI-550Τυπική φασματική συμπεριφορά των πετρελαιοκηλίδων
 • 30. Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το πετρέλαιο ανακλά πιο έντονα από το νερό αλλά δεν παρατηρείται εύκολα σε αυτό το τμήμα του φάσματος Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 440nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 31. Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το πετρέλαιο ανακλά πιο έντονα από το νερό αλλά δεν παρατηρείται εύκολα σε αυτό το τμήμα του φάσματος Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 480nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 32. Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το πετρέλαιο ανακλά πιο έντονα από το νερό αλλά δεν παρατηρείται εύκολα σε αυτό το τμήμα του φάσματος Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 520nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 33. Στο διάστημα 400-600nm o πυθμένας είναι ορατός ακόμα και σε σημαντικό βάθος εφόσον δεν υπάρχουν έντονοι κυματισμοί. Το πετρέλαιο ανακλά πιο έντονα από το νερό αλλά δεν παρατηρείται εύκολα σε αυτό το τμήμα του φάσματος Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 560nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 34. Με εφαρμογή κατάλληλων λόγων ορατών καναλιών μπορούμε να επιτύχουμε πολύ καλή παρατήρηση του βυθού Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, λόγος 590nm/490nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 35. Όσο πλησιάζουμε προς τα 600nm ο πυθμένας σιγά σιγά παύει να είναι ορατός καθώς το νερό απορροφά όλο και περισσότερο την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 580nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 36. Όσο πλησιάζουμε προς τα 600nm ο πυθμένας σιγά σιγά παύει να είναι ορατός καθώς το νερό απορροφά όλο και περισσότερο την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 600nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 37. Το διάστημα 600-760nm ενδείκνυται για την παρατήρηση των επιφανειακών εμφανίσεων καθώς ο πυθμένας δεν είναι πλέον ορατός. Το νερό απορροφά σημαντικά την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 640nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 38. Το διάστημα 600-760nm ενδείκνυται για την παρατήρηση των επιφανειακών εμφανίσεων καθώς ο πυθμένας δεν είναι πλέον ορατός. Το νερό απορροφά σημαντικά την προσπίπτουσα ακτινοβολία Η βάρκα από την οποίαπραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις πεδίου Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 680nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 39. Το διάστημα 600-760nm ενδείκνυται για την παρατήρηση των επιφανειακών εμφανίσεων καθώς ο πυθμένας δεν είναι πλέον ορατός. Το νερό απορροφά σημαντικά την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 720nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 40. Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό απορροφά την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 760nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 41. Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό απορροφά την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 800nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 42. Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό απορροφά την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 880nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 43. Από τα 760nm και πάνω οι απεικονίσεις γίνονται θορυβώδεις καθώς το σήμα επιστροφής είναι πάρα πολύ μικρό. Το νερό απορροφά πλήρως την προσπίπτουσα ακτινοβολία Υπερφασματική απεικόνιση CASI-550, κανάλι 960nm Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 44. Αντίστοιχες υπογραφές υδρογονανθράκων έχουν παρατηρηθεί στον κόλπο του Λαγανά και σε πολυφασματικές εικόνες Πολυφασματική απεικόνιση RapidEye, Κανάλι Red Edge Kόλπος Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 45. Πολύ ενδιαφέρουσες αντίστοιχες υπογραφές υδρογονανθράκων έχουν παρατηρηθεί σε πολυφασματικές εικόνες νότια της Ζακύνθου τους καλοκαιρινούς μήνες Πολυφασματικές απεικονίσεις RapidEye Ιουλίου 2009, Κανάλι Red Edge. Θαλάσσια περιοχή νότια του κόλπου του Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 46. Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις είναι ορατές ακόμα και σε εικόνες Landsat TM Πολυφασματική απεικόνιση Landsat 5 TM Ιουλίου 2009, Κανάλι 4. Θαλάσσια περιοχή νότια του κόλπου του Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 47. Η θέση των εμφανίσεων αυτών είναι γεωγραφικά εστιασμένη. Φαίνεται να ξεκινούν από το ίδιο σημείο (5,5 km από την ακτή) ενώ κατευθύνονται ανάλογα με τους πνέοντες ανέμους και το θαλάσσιο ρεύμα που επικρατεί. Multitemporal υπέρθεση των δύο απεικονίσεων RapidEye (με κόκκινο χρώμα η πρώτη και πράσινο χρώμα η δεύτερη) και της Landsat TM απεικόνισης (μπλε χρώμα). Θαλάσσια περιοχή νότια του κόλπου του Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 48. Η θέση των εμφανίσεων αυτών είναι γεωγραφικά εστιασμένη. Οι εκροές παρατηρούνται ακόμα και σε πάρα πολύ πρόσφατες εικόνες Landsat ETM+ του Ιουλίου 2012. Multitemporal υπέρθεση δύο απεικονίσεων Landsat ETM+ Κόκκινο χρώμα: εικόνα 6ης Ιουλίου 2012, κυανό χρώμα: εικόνα 20ης Ιουνίου 2012. Θαλάσσια περιοχή νότια του κόλπου του Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 49. Η θέση των εμφανίσεων αυτών είναι γεωγραφικά εστιασμένη. Οι εκροές παρατηρούνται συστηματικά στις διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες από το 1984 ως και το 2012. Multitemporal υπέρθεση δύο απεικονίσεων Landsat TM και μίας RapidEye. Κόκκινο χρώμα: Landsat εικόνα Αυγούστου 1986, πράσινο χρώμα: Landsat εικόνα Αυγούστου 2003, μπλε χρώμα: εικόνα RapidEye 2009. Θαλάσσια περιοχή νότια του κόλπου του Λαγανά, Ζάκυνθος
 • 50. Λοιπές ενδεικτικές εφαρμογέςτου Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Π. σχετικές με το θαλάσσιο περιβάλλον
 • 51. Ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων σε εικόνες SARΑναπτύχθηκε μία αυτοματοποιημένη μεθοδολογία η οποία βασίστηκε σε ειδικέςεπεξεργασίες των SAR εικόνων και στην εφαρμογή αντικειμενοστρεφούςανάλυσης εικόνας.
 • 52. Ανίχνευση παράκτιων πηγών γλυκού/υφάλμυρου νερού με θερμικέςεικόνες TABI-320Με σωστό προγραμματισμό λήψεων (χειμώνα ή καλοκαίρι) ο εντοπισμός τωνπαράκτιων πηγών γίνεται εύκολα και με εξαιρετική ακρίβεια. Θερινή θερμική εικόνα ΤΑΒΙ-320, Βόρειος Ευβοϊκός κόλπος Χειμερινή θερμική εικόνα ΤΑΒΙ-320, Βόρειος Ευβοϊκός κόλπος
 • 53. Ανίχνευση υποθαλάσσιων πηγών γλυκού/υφάλμυρου νερού μευπερφασματικές εικόνες CASI-550. CASI-550 Υπερφασματική εικόνα CASI-550 Κύθηρα Υπερφασματική εικόνα CASI-550 Χαλκίδα
 • 54. Αυτόματη οριοθέτηση του αιγιαλού σε εικόνες πολύ υψηλής διακριτικήςικανότητας.Με χρήση αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης εικόνας.
 • 55. Αυτόματη ανίχνευση ακτογραμμών.Αναπτύχθηκε μεθοδολογία με έμφαση στις προηγμένες τεχνικές ομαλοποίησης καιτον τελεστή Canny
 • 56. Ταξινόμηση θαλασσίων κυματισμών με χρήση εικόνων SAR.Αναπτύχθηκε μεθοδολογία η οποία βασίστηκε στην ανάλυση υφής SARαπεικονίσεων.
 • 57. Αυτόματη Εξαγωγή Τοπογραφικών και Γεωμορφολογικών ΧαρακτηριστικώνΠυθμένα από Ψηφιακά Χωροθετημένα Βυθομετρικά Μοντέλα Πυθμένα.Με χρήση αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης εικόνας.
 • 58. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας :)

Related Documents