Csapó Endre
A NATO alkalmazásra kerül
Megjelent a Magyar Élet 2015. május 28-i számában.
Közel egy éve foglalkoztunk a NAT...
Az alapító országok nem az Egyesült Európa védelmi bástyájába vitték be katonai erejüket, hanem az
esetleges amerikai kato...
NATO-nak össze kell hangolnia a lépéseit a helyzet rendezésére.
A német Jürgen Trittin (Szövetség ’90/Zöldek) kérdésére Mi...
B víteni kell a NATO-tő
Orosz-ukrán konfliktus, terrorfenyegetettség, Iszlám Állam és Afganisztán. Ezekről a
témákról foly...
ugyanakkora figyelmet kell szentelni.
Úgy vélte, a két helyzet megegyezik abban, hogy mindkettő hatalmas problémát jelent,...
mintegy 20 százalékos költségvetési növekedést jelent – tette hozzá.
Kitért arra is, hogy Magyarország már korábban határo...
terjeszkedése adott okot. Napjainkban más kihívások jelentkeznek, amelyekre szintén
hatékony válaszokat kell adni, de ezek...
hadgyakorlatának jelentőségét is. Említette, hogy folyamatosan fejlesztik a pápai légibázist,
amelyre fontos logisztikai p...
kevésbé látványos, de minden korábbinál nagyobb és eredményesebb pénzhatalmi
gyarmatosítás jött létre.
A cári Oroszország ...
a NATO és Oroszország stratégiai partnerségének szabályozásáról. A felek megállapodtak
abban, hogy a konzultáció és bizalo...
Számos könyv társszerkesztője, Putyin rendszerének kitűnő ismerője. Moszkvából adott
interjút a Magyar Jelennek:
Kérdező: ...
teremtette meg Putyin népszerűségét – korábban is népszerű volt –, hanem ez segített
elfogadottságának fenntartásában.
És ...
of 12

Nato alkalmazásra kerül

news
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nato alkalmazásra kerül

 • 1. Csapó Endre A NATO alkalmazásra kerül Megjelent a Magyar Élet 2015. május 28-i számában. Közel egy éve foglalkoztunk a NATO megalakítása körülményeivel, katonai szövetség szerepének politikai szövetség szintjére emelkedésével. Mai írásunk bevezetéseként idézünk egy bekezdést Atlantisták vagyunk, de... című tavaly megjelent írásból: Az Észak-atlanti Szerz dés Szervezeteő megalapításának oka, minden hivatalos megfogalmazásban a szovjet katonai fenyegetés volt, célja pedig egy estleges háború veszélyének az elhárítása. Azonban hibás lenne a NATO-t pusztán katonai szövetségként jellemezni. Katonai szövetségek ugyanis általában megszűnnek a kitűzött katonai cél elérésével. Ez történt például a Varsói Szerződéssel, ami azért bomlott fel, mert 1989-re kiürült ideológiai tartalma, aminek érvényesítésére 1955-ben megalapították. Ha a NATO csupán katonai szövetség lett volna, úgy története során kétszer is felbomlott volna. Először a ,60-as évek végén, amikor a nemzetközi események alakulásának köszönhetően már senki sem gondolta komolyan, hogy a hidegháború valaha is „felforrósodna”. Másodszor pedig 1989-ben, amikor a kommunista blokk felbomlásával és a Szovjetunió fokozatos szétesésével értelmetlenné vált bármiféle hivatkozás a szovjet veszélyre. A NATO legfontosabb döntéshozó és politikaformáló szerve az Észak-atlanti Tanács. Mandátuma – egyedü-liként – az 1949. április 4-én aláírt washingtoni szerzdésből eredeztethető. A Tanácson kívül a két másik legfontosabb politikaformáló és döntéshozó szerv a Védelmi Tervező Bizottság és a Nukleáris Tervező Csoport . A NATO katonai szervezetének fontos feladata hosszú távú tervek készítése a tagországok védelmének biztosítására, amelyekhez az anyagi forrást a nemzeti kormányok biztosítják. A szervezet fennhatósága alá tartozó területeket katonai parancsnokságok hálózata fedi le, ezek hangolják össze a fegyveres erők közös kiképzését, a távközlési és informatikai rendszerek valamint a légvédelmi és logisztikai rendszerek működtetését. Ezen felül hozzájárulnak az eljárások és felszerelések szabványosításához, illetve azok közös felhasználásához. A NATO Európában az amerikai katonai jelenlét alapján jött létre, és miután a szervezet állandó jelleggel intézményesült Európában, az amerikai katonai jelenlét ilyen alapon állandósult. A NATO alapító országai lemondtak évszázados honvédelmi szuverenitásukról.
 • 2. Az alapító országok nem az Egyesült Európa védelmi bástyájába vitték be katonai erejüket, hanem az esetleges amerikai katonai vállalkozásokba. Zseniális újszerűség érvényesült így a gyarmatosítás történetében. Európának nincs háborús célja, Amerikának van. Európa ma nincs veszélyeztetett helyzetben, és belátható időben nem is lesz. A keretben Európa számára van részvételi kötelezettség, kevés a lehetőség kimaradni az amerikai katonai vállalkozásokból. És e téren nem tudni, mit hoz még a jövő. (Magyar Élet, 2014. július 3.) NATO Közgy lés Budapestenű 2015. május 16-17-18. Valóban, nem tudni, mit hoz a közeljövő, de ezen a háromnapos közgyűlésen érzékelhető volt, hogy a viszonylagos tétlenségben eltöltött évtizedek után nagy szerepe és feladata lesz a szövetségi rendszernek. Michael Turner, a közgyűlés elnöke, David Hobbs, a közgyűlés főtitkára és Balla Mihály (Fidesz), a közgyűlés magyar delegációjának vezetője foglalta el az elnöki asztalt. Az atlanti szervezet parlamenti közgyűlése szombattól az Országházban tartotta háromnapos tavaszi ülésszakát.A tanácskozás első két napján a közgyűlés szakbizottságai üléseztek. Az esemény szombaton a gazdasági és biztonsági, a tudományos és technológiai, valamint a védelmi és biztonsági bizottság ülésével kezdődött. Vasárnap a civil és biztonsági, továbbá a politikai bizottság tartott ülést. Hétfőn a közgyűlés plenáris ülésével zárult a program. A magyar álláspont Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára felszólalt a NATO parlamenti közgyűlés második napján, a politikai bizottság ülésén. –Magyarországnak a transzatlanti szövetség tagjaként fontos célja a transzatlanti kötelék megerősítése – mondta, majd kiemelte: az elmúlt másfél év drámai eseményei új helyzetet teremtettek, rendszeresek a provokatív fejlemények a NATO határainál, és gyakori a minszki tűzszünet megsértése. Úgy tűnik, Oroszország nem adta fel törekvéseit a térség destabilizálására, az ukrán válság eszkalálására – mondta az államtitkár. Hozzátette: bár a szeparatisták támogatása elfogadhatatlan, nem lehet más lehetőség a válság megoldására, mint a tárgyalás. Mindkét félnek be kell tartania a minszki megállapodást. Mikola István hangsúlyozta: az ukrán válság alapvetően meghatározza a NATO és Oroszország, valamint az EU és Oroszország közötti viszonyt, és amit Moszkvában tapasztalnak, nem ad okot a bizakodásra. Helyre kell állítani a partneri viszonyt, és ehhez bizalomra van szükség – közölte. Az államtitkár szerint az EU-nak és a
 • 3. NATO-nak össze kell hangolnia a lépéseit a helyzet rendezésére. A német Jürgen Trittin (Szövetség ’90/Zöldek) kérdésére Mikola István elmondta: – Magyarországot nagyon érzékenyen érinti az ukrajnai konfliktus a közös határszakasz és a kárpátaljai magyar kisebbség miatt. Magyarország mindenképpen megoldást akar találni a válságra, ennek érdekében szorosan együttműködik az EU-val és a NATO-val, de a közeljövőt illetően nem túl derűlátó – magyarázta. A litván Rasa Jukneviciene és az ukrán Ivanna Klympush-Tsyntsadze egyaránt azt firtatta, Magyarország támogatja-e, hogy az európai uniós közeledés perspektíváját kínálják Ukrajnának. Az államtitkár azt válaszolta, hogy Magyarország támogatja ezt, ahogyan a vízumliberalizációt is. Ugyanakkor Magyarország elsősorban a tapasztalatok átadásával segítené Ukrajnát a jogállamisággal, a korrupció elleni küzdelemmel, a közigazgatási reformmal, a jó kormányzással, a decentralizációval és a privatizációval kapcsolatban – mondta. Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hangsúlyozta: – Magyarország az ukrán válság miatt közvetlenül tapasztalja, hogy megváltozott a biztonsági környezet. Jó a rosszban, hogy „a NATO visszatért”, azaz ismét szerepet vállal. A képviselő kifejtette: közvetlen fenyegetést jelent, hogy Ukrajna hadban áll Oroszországgal. Ugyanakkor a déli térségben az Iszlám Állam is fenyegetést jelent, Magyarország ezért katonák küldésével járul hozzá a terrorszervezet elleni harc sikeréhez – mondta. Németh Zsolt szerint mindkét kihívással a NATO 28 tagállamának egyaránt kell foglalkoznia, a megváltozott biztonsági környezet egyesíti a szövetség tagjait, amelyeknek szolidaritást kell vállalniuk egymással. A két magyar felszólalás – amennyire e néhány szóra rövidített jelentésből következtethető – két magyar álláspontot tükröz. Mikola ukrajnai konfliktusról beszélt, a kárpátaljai magyar kisebbség miatt aggódik, a válság megoldására a tárgyalást ajánlja, a partneri viszony helyreállítását, Ukrajna belső dolgainak rendezését. Nem kimondva: békés rendezést akar Magyarország, nem pedig háborús megoldást. Németh üdvözli a NATO beavatkozást, háború van, közvetlen fenyegetést lát, Közel-Keleten is, szolidaritást igér magyar katonák küldésével. Úgy tűnik, a kormány álláspontját nem követi az Országgyűlés külügyi bizottsága véleménye. Mindamellett nyilvánvaló, hogy Oroszország NATO általi szorongatása kérdésében nemcsak Magyarországnak nincs, de az Európai Uniónak sincs módja szembeszegülni az amerikai politikával.
 • 4. B víteni kell a NATO-tő Orosz-ukrán konfliktus, terrorfenyegetettség, Iszlám Állam és Afganisztán. Ezekről a témákról folytattak eszmecserét a parlamentben a NATO parlamenti közgyűlésének küldöttei. – Minden országnak joga szabadon dönteni a saját jövőjéről félelem és nyomásgyakorlás nélkül. Ukrajna is maga dönthet a sorsáról, anélkül, hogy bárki befolyásolná, és a demokratikus Ukrajna nem jelent fenyegetést senkinek, így Oroszországnak sem – ezt a NATO parlamenti közgyűlésének elnöke mondta az Országházban, a szövetség tavaszi ülésszakának második napján. Michael Turner újságírók előtt azt is hangsúlyozta, hogy a NATO-nak nem szabad elzárkóznia az új országok csatlakozásától. A szövetségi tagságra jelenleg négy ország – Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Macedónia és Montenegró – aspirál. Ugyanígy vélekedett a magyar delegáció vezetője, a fideszes Balla Mihály is, aki szerint a közgyűlés a bővítés fontosságáról hétfőn határozatot fogad el. „A NATO-nak a nyitott ajtók politikáját kell követnie, vagyis lehetőséget, perspektívát kell biztosítania azoknak az országoknak, amelyek csatlakozni akarnak a szövetséghez“ – fogalmazott. A hétvégi ülésszak témái között szerepelt Ukrajna helyzete, az orosz–ukrán konfliktus, Afganisztán kérdése, a terrorfenyegetettség és az Iszlám Állam elleni harc. A NATO parlamenti közgyűlésének tavaszi ülésszakán szombaton a védelmi és biztonsági bizottság mellett a testület gazdasági és biztonsági, valamint a tudományos és technológiai bizottsága is tanácskozást tartott a Parlamentben. Az ülésszak vasárnap a civil és biztonsági, továbbá a politikai bizottság tanácskozásával folytatódott, majd hétfőn plenáris üléssel zárult. Kövér László a NATO parlamenti közgyűlésének elnökével tárgyalt. Kövér László és Michael Turner találkozóján szóba kerültek a migrációs hullám okozta kihívások a mediterrán térségben és Magyarország szárazföldi határainál, továbbá az Ukrajnában kialakult, a 200 ezres kárpátaljai magyarságot is súlyosan érintő helyzet. – Magyarország kiegyensúlyozott szövetségesi politikát folytat, és fontosnak tartja a mostani tanácskozáson megvitatandó kérdéseket – jelezte, majd a megbeszélésen Kövér László nagyon fontosnak nevezte a nemzetközi koalíció szerepvállalását a szélsőséges szunnita szervezet, az Iszlám Állam elleni küzdelemben, és ezzel kapcsolatban kiemelte az Országgyűlés döntését, amelynek alapján a jövőben 110 magyar katona teljesít őrzővédő szolgálatot az iraki Erbílben. A f téma Oroszország és a terrorizmuső Egy előadó kifejtette: a walesi csúcstalálkozó után meghatározott két fő kihívás – Oroszország és a déli térség – nagyon eltérő, más megközelítést igényel, de mindkettőnek
 • 5. ugyanakkora figyelmet kell szentelni. Úgy vélte, a két helyzet megegyezik abban, hogy mindkettő hatalmas problémát jelent, és az egész szövetségnek, minden tagállamnak foglalkoznia kell velük, nem csak egy országcsoportnak. A felszólaló a déli régiót illetően elmondta: nagyon összetett, több évtizedes kihívásról van szó, ezért elképzelhető, hogy itt kevésbé ortodox megoldásokra lehet szükség, mert annyira egyedülálló a helyzet, amilyennel még nem volt dolga a szövetségnek. – Tagadhatatlan, hogy az elmúlt évben jelentősen romlott Európa biztonsági környezete – emelte ki Hende Csaba honvédelmi miniszter szombaton a NATO Parlamenti Közgyűlés Védelmi és Biztonsági Bizottság ülésén. Előadásában arról beszélt, hogy a második világháború vége óta 70 év telt el, így a társadalmak veszélyérzete csökkent. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy „a boldog békeidők XXI. századi eljövetele illúzió” – mondta. Mint kifejtette: – a Közel-Kelet és Észak-Afrika felől érkező menekültáradat miatt óriási migrációs nyomás nehezedik Európa keleti és déli országaira, s ez a nyugati országok számára is egyre nagyobb kihívást jelent. Felidézte, hogy Magyarország déli falvaiban idén januárban hirtelen ezrek lépték át illegálisan az országhatárt. A keleti határvidéken lakók pedig közvetlen közelről látják, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a határ ukrán oldalán élők. Az utóbbiról úgy fogalmazott, hogy rendkívüli gyorsasággal előrejelezhetetlen fegyveres konfliktus alakult ki Magyarország közvetlen szomszédságában, Ukrajnában. A miniszter kitért arra is, hogy az Arab tavasz – a Jementől, Szírián keresztül bekövetkezett instabilitás – kedvezett a szélsőségesek előretörésének, s az iszlám radikalizmus eszméit hirdető terroristák saját államot hoztak létre. Az Iszlám Állam Európát is fenyegeti – emelte ki Hende Csaba, megjegyezve: – fel kell készülni arra, hogy a terroristák további merényletek akarnak végrehajtani Európában. Ezek elkerülése érdekében az érintett országok önmegtartóztatására és a nemzetközi jog betartására van szükség – mondta.„A biztonsági környezetünkben bekövetkezett jelentős romlást komolyan kell venni” – fogalmazott a miniszter, kiemelve: a gazdasági válság nyomán alulfinanszírozottá vált védelmi szférát meg kell erősíteni. A miniszter szerint az új kihívásokra a NATO mostanáig jól reagált, a transzatlanti szövetség erősebb lett. A tavalyi walesi NATO-csúcson olyan döntések születtek – mint például a tagállamok védelmi költségvetésének növelése – amelyekről korábban vitázni sem lehetett – tette hozzá Hende Csaba, leszögezve: Magyarország maradéktalanul végrehajtja a NATO-csúcson tett vállalásait. A miniszter példaként kiemelte, hogy a héten benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint jövőre mintegy 50 milliárd forinttal növekedhet a Honvédelmi Minisztérium költségvetése. Ez
 • 6. mintegy 20 százalékos költségvetési növekedést jelent – tette hozzá. Kitért arra is, hogy Magyarország már korábban határozatban vállalta, hogy 2022-ig minden évben a GDP 0,1 százalékával növeli a honvédelmi költségvetést. Szerinte a magyar gazdaság növekedését is figyelembe véve, Magyarország 7 év alatt minimum megduplázza a védelmi költségvetését. Hende Csaba előadása után több tagállam képviselője üdvözölte a magyar védelmi kiadások növeléséről szóló híreket, valamint a Magyar Honvédség hozzájárulását a NATO gyakorlataihoz, misszióihoz. Hollandia képviselője ugyanakkor aggodalmát fejezte ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök „orosz elnökkel való viszonya miatt”. Mint megjegyezte: Vlagyimir Putyinról bebizonyosodott, hogy „csal, játszmázik”, nem lehet rá NATO-barátként tekinteni. Emiatt a holland képviselő szerint kérdéses Magyarország hozzáállása az ukrán válsághoz. Erre reagálva Hende Csaba leszögezte: a szolidaritást katonai erővel lehet demonstrálni. Ezt pedig Magyarország a közelmúltban tartott litván hadgyakorlaton is bizonyította, ahol azt gyakorolták, hogyan kell fellépni egy Litvániát kelet felől érő támadás esetén. Kitért arra is, hogy Magyarország és Litvánia épp a napokban újította meg védelmi együttműködését, amelynek része az is, hogy Magyarország szeptembertől négy hónapon át biztosítja a balti légtér védelmét. A döntő kérdésekben nincs és nem is volt különbség Magyarország és a többi NATO tagállam álláspontja között – szögezte le a miniszter, hozzátéve: Magyarország teljesíti mindazt, amire a közös értékrendszer és a szövetség közösen meghozott döntései kötelezik. A honvédelmi miniszter után Benkő Tibor, vezérkari főnök előadásában többek között ismertette a Magyar Honvédség eddigi és a jövőre tervezett NATO-gyakorlatokon, illetve missziókban való szerepvállalásait. A vezérezredes szerint az általa és Hende Csaba által bemutatott intézkedések és tervek igazolják, hogy Magyarország megbízható tagja a NATO- nak, képes végrehajtani a vállalt feladatokat, és hozzájárul ahhoz, hogy az új biztonsági kihívásokra hatékonyan reagáljon a szövetség. Történelmi okokból és tapasztalatokból Magyarország számára stratégiai érdek az euroatlanti integráció elősegtése – emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes a NATO parlamenti közgyűlés plenáris ülésén hétfőn a Parlamentben. A kormányfő helyettese kijelentette: – e kérdésben kormányokon átívelő konszenzus van, Magyarország NATO- és EU-taggá válása óta következetesen támogatja az erre irányuló szövetségi és uniós politikát. Semjén Zsolt hangsúlyozta: a régió integrációja a számunkra különösen fontos kisebbségi jogok érvényesülése szempontjából is kulcsfontosságú. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy 1949-ben – a szervezet megalakulásakor – a szolidaritáson alapuló kollektív védelemre a kommunizmus
 • 7. terjeszkedése adott okot. Napjainkban más kihívások jelentkeznek, amelyekre szintén hatékony válaszokat kell adni, de ezeknek továbbra is központi elemük a szolidaritás. Úgy fogalmazott: a NATO sikerességének záloga napjainkban is a szolidaritás. Szolidárisnak kell lenni azokkal a tagországokkal, amelyek közvetlenül is veszélyben érzik magukat, legyen szó akár a Baltikumról, akár Lengyelországról, akár a radikálisok délkeleti előretöréséről, vagy a déli és közép-európai szövetségeseknek – így Magyarországnak is kihívást jelentő – nemzetközi összefogás nélkül kezelhetetlen menekültáradatról. Megjegyezte: a mediterrán térség menekültügyi helyzete aggasztó, és erre a problémára is érzékenyek. Hozzátette: minden esetben a probléma forrását kell kezelni, Észak-Afrikában és a Közel-Kelet egyes részein segíteni kell a működésképtelen államokat, ez veheti elejét az Európára károsan ható gazdasági migrációnak. Egyúttal szükségesnek nevezte a részletes és körültekintő menekültügyi politika kidolgozását, végrehajtását. Jelezte: támogatják a NATO Oroszországgal kapcsolatos politikáját. A keleti irányból érkező fenyegetésekkel összefüggésben megerősítette a korábban elhangzottakat, hogy ezekre a szövetségnek megfelelő és határozott választ kell adnia. Magyarország szolidáris a leginkább érintett államokkal, figyelemmel követi az ukrán válságot, több formában is segítséget nyújt, támogatja Ukrajna fejlődését és demokratikus reformjait. Ennek részeként fontos a kisebbségek jogainak védelme – jelentette ki az Országgyűlés alelnöke. Külügyminiszteri sajtónyilatkozat Szijjártó Péter a Magyar Távirati Irodának nyilatkozva emlékeztetett: a walesi NATO- megállapodással összhangban Magyarország több saját döntést is hozott, hozzájárulva így ahhoz, hogy a NATO hatékonyan tudjon alkalmazkodni az új biztonsági környezethez. Mint mondta, Magyarország az észak-atlanti szövetség munkáját segítendő az ősz folyamán 4 darab Gripen vadászgéppel részt vesz az Oroszországgal határos balti államok légterének védelemben. Kiemelte azt is, hogy Magyarország 499 katonával teljesít szolgálatot két NATO-misszióban – Afganisztánban és Koszovóban –, és ezeket a szerepvállalásokat a jövőben is fenn kívánja tartani. Kitért arra, hogy már folynak az említett előretolt vezetési, parancsnoki pont kialakításának előkészületei, miközben résztvesz az ország a rendkívül magas készenléti kötelék (Very High Readiness Joint Task Force) létrehozásában is. A két napon belül bevethető alakulat működéséhez Magyarország egy századnyi kontingenst tervez biztosítani – jegyezte meg a külügyminiszter. Hangsúlyozta a tavaly ősszel Litvániába küldött 140 fős magyar lövészszázad szerepvállalásának, illetve a visegrádi négyek (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország) nyáron Lengyelországban tartandó
 • 8. hadgyakorlatának jelentőségét is. Említette, hogy folyamatosan fejlesztik a pápai légibázist, amelyre fontos logisztikai pontként tekint a NATO. Elmondta, hogy a NATO által tervezett gyorsreagálású egységek akár az Iszlám Állam ellen is bevethetők lennének, ha a szövetség egyik tagállamát fenyegetné a terrorszervezet. Hozzátette ugyanakkor, hogy eddig még semmilyen döntés vagy előterjesztés nem született arról, hogy a NATO bármilyen módon részt vállalna az Iszlám Állam ellen Szíriában és Irakban harcoló nemzetközi koalíció munkájában. A NATO előtt álló kihívások kezelése szempontjából lényegesnek nevezte a katonai szövetség bővítését. Mint mondta, Magyarországnak kiemelt érdeke a Nyugat- Balkán stabilitása, amit úgy lehet fenntartani, ha a térség számára biztosítják a reális európai, illetve euroatlanti integrációs perspektívát. A tárcavezető a csütörtöki tanácskozáson javasolta, hogy a NATO még az idén hívja meg Montenegrót a tagjai közé, hiszen – mint mondta – Podgorica teljes mértékben felkészült a tagságra, és a NATO hitelességét kezdené ki, ha egy ilyen állam nem csatlakozhatna a szervezethez. Hozzátette: Magyarország Grúzia és Macedónia esetében is támogatja a NATO-tagságot. Az Észak-atlanti Tanács törökországi ülésén szó volt a földközi-tengeri menekültügyi válságról is, amellyel kapcsolatban Szijjártó Péter arra kérte tárgyalópartnereit, hogy a probléma kezelésekor ne feledkezzenek meg a Magyarországot közvetlenül érintő nyugat-balkáni migrációs nyomásról sem. A tárcavezető kiemelte: a tanácskozás résztvevői a menekültügyi helyzettel összefüggésben egyetértettek abban, hogy soha nem volt olyan fontos a NATO és az Európai Unió együttműködése, mint most. A külügyminiszter az MTI kérdésére válaszolva még azt is elmondta, hogy ugyan megvannak az eszközök a líbiai embercsempészek tevékenységének ellehetetlenítését célzó katonai beavatkozáshoz, de a feladat végrehajtását igencsak bonyolítja, hogy az észak-afrikai országban nincs nemzeti egységkormány. A megvezetett szovjet medve Az Egyesült Államok és a Szovjetunió 1933-ban kialakult jóviszonyával kezdődő, a második világháborúban kialakult barátsági és katonai szövetségesi viszonyt egy félévszázadig tartó furcsa viszony követte, amiben állítólagosan egymással szembenálló, egyenlő erejű fegyveres hatalomként kémlelte egymást két összeegyeztethetetlen világnézet, amit a nyugati „szabad világ” nagyon kényes diplomáciai műveletekkel, taktikai engedményekkel igyekezett békés mederben tartani. A valóság az eredményben mutatkozott meg: 45 évre a két fegyveres nagyhatalom kettős (bipoláris) katonai és politikai egyeduralma alatt élt a világ, és alakult át a világ hatalmi szerkezete, aminek legjellemzőbb eredménye az európai országok gyarmatrendszerének látványos felszámolása volt, aminek hátterében a
 • 9. kevésbé látványos, de minden korábbinál nagyobb és eredményesebb pénzhatalmi gyarmatosítás jött létre. A cári Oroszország területére nyugatról telepített forradalomban létrehozott szovjet állam, fenntartása, felfegyverzése mérhetetlen anyagi áldozatba került a kapitalista bankvilág üzleti korporációinak. Ázsia teljes északi felének ásványkincse nagy eséllyel alkalmas világhatalmi tervek építésére. Az angolszász pénzvilág ezt a felismerést nem mulasztotta el. A geopolitika, tehát a természet rendje szerint az európai civilizációt illette volna ennek a kincsnek a feltárása, mint közös érték közös értékesítése. Európa két felvonásos tönkretétele után a nyugati pénzügyi globalizációs terv megvalósult; Európa örökre képtelenné vált az egységes gazdasági Eurázia létrehozására. 1945 óta a NATO volt hivatva vigyázni az átmeneti évtizedek biztonságára. A „hidegháború” idején a NATO létének értelme valóban az volt, hogy a fegyveres nagyhatalommá tett Szovjetunió nehogy rátelepedjen Európa nyugati felére. Másrészt viszont ne okoskodjon, amikor eljön az átalakítás ideje. Hruscsov volt az első szovjet államdiktátor, aki megértette, hogy Európában számukra nincs tovább, nincs kommunista világhódítás, meg kell elégedni a megfelezett világhatalommal. Gorbacsov még elhitte, hogy a kétpólusú világrend végleges lesz, amiben a Szovjetunió polgárosodott társadalmával illeszkedik az új világrend rendjébe. De amikor a szovjet állam kezdett széthullani, Gorby már nem volt tényező. A terv sikeres volt, a NATO beavatkozására nem volt szükség, Oroszország számára is egyetlen lehetőség mutatkozott: átalakulni parlamenti demokráciává, piacgazdasággal. Ott volt még csak igazán privatizáció! Nem lenne teljes a kép, ha nem említjük meg, hogy Oroszország is már bent járt a NATO utcájában, mint a szovjet összeomlást követően liberális piacgazdaságra átváltott nagyhatalom. NATO-Oroszország Tanács felállítása rendkívüli jelentőséggel bír a NATO által megtestesített euroatlanti térség és a hidegháború során a legnagyobb ellenlábasnak tekintett Szovjetunió utódjaként létrejött Oroszország közeledésének történetében – olvastuk 13 évvel ezelőtt a tudósításokban. A NATO–Oroszország Tanács létrejöttéről szóló szerződést egy hosszúnak mondható tárgyalási folyamat lezárásaként 2002 májusában írták alá. A szövetség és Oroszország közötti hivatalos elköteleződés elsőként 1997-ben került megfogalmazásra, amikor a május 27-én, Párizsban aláírt „A NATO és Oroszország közötti kölcsönös kapcsolatok, együttmködés és biztonság alapokmánya” keretében döntés született
 • 10. a NATO és Oroszország stratégiai partnerségének szabályozásáról. A felek megállapodtak abban, hogy a konzultáció és bizalomépítés biztosításának érdekében a jövőben felállítanak egy Állandó Közös Tanácsot, amely a későbbi NATO-Oroszország Tanács elődjeként értelmezhető. Mindez megerősítette a két fél egymásba vetett bizalmát, és ezzel az új keletű, formális partnerséggel egy minden addiginál szorosabb együttműködés indult meg Brüsszel és Moszkva között. 1999 óta jelentős fejlődésen ment keresztül a szövetség és Oroszország viszonya, amihez a legfőbb vezetőségekben beálló személyi változások során Lord Robertson lett 1999 októberében a NATO főtitkára, aki elkötelezett híve volt a kapcsolatok szorosabbra fűzésének, illetve Vlagyimir Putyint választották meg Oroszország miniszterelnökévé, aki szintén egy szorosabb és pragmatikusabb együttműködés mellett foglalt állást. Lord Robertson és Putyin elnök csúcstalálkozói, valamint a szövetség és Oroszország külügyminisztereinek találkozói után intenzív tárgyalássorozat eredményeképpen született meg 2002. május 28-án, Rómában a NATO-Oroszország Tanács. A Tanács keretében a NATO tag-államok és Oroszország egy állandó jellegű fórumon, egyenlő félként vitathatnak meg politikai és biztonsági kérdéseket. A szervezet lényegében számos munkacsoportot és bizottságot foglal magában, melyek az együttműködés meghatározott területeire specializálódnak. Ezek közül kulcsszerepet szánnak a terrorizmus elleni közös fellépésnek, a válságkezelésnek, a nonproliferációnak és a katonai együttműködésnek. Ezen felül kiemelten fontos területek a légterek összehangolása, a logisztika, a tudományos együttműködés és a környezeti biztonság. A liberális korszak vége Nehéz eligazodni a történet sokféle megfogalmazásán, a teljes állami irányítású gazdaság szétrobbanásával létrejött zavaros helyzetről szóló elméletek sokaságán. Meseszerűen szólva a pártokrácia televényéből kiemelkedett egy korán kopaszodó ártatlanképű fickó, aki a politikai gépezet élére pattant, új, független viselkedéssel, amiben nem folytatódott a régi, és nem fogant meg az új rend filozófiája. Abszolut pragmatista: Oroszország az oroszoké. De lássunk egy magyarázatot a sok közül: Alexander Latsa egy francia újságíró és elemző, aki Moszkvában él, az orosz RIA- Novosti hírügynökség egyik hírszerkesztője, és szerkesztője a honlapnak (www.alexandrelatsa.ru), amely Eurázsia geopolitikájával és demográfiájával foglalkozik. Együttműködik az orosz eurázsiai mozgalommal és több intézménnyel a geopolitika terén.
 • 11. Számos könyv társszerkesztője, Putyin rendszerének kitűnő ismerője. Moszkvából adott interjút a Magyar Jelennek: Kérdező: – Tizenkét évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy Oroszország a szakadék szélére került Borisz Jelcin egy évtizedes elnöksége alatt és a gazdasági liberalizáció következtében. Hogyan sikerült Putyinnak talpra állítania az országot? – 1993-tól 1998-ig Oroszország bruttó hazai összterméke (GDP) jelentősen lecsökkent, olyannyira, hogy 1998-ban Oroszország közel került a fizetésképtelenséghez. 1998-ban az államadósság elérte a 160 milliárd dollárt, vagyis a GDP 66%-át. Oroszország azóta jelentősen csökkentette az állami kiadásokat és profitált az olaj- és gázpiac adta lehetőségekből. Fontos strukturális reformok is történtek 1998 és 2002 között, úgy mint az új adótábla bevezetése (amely tartalmazza az alacsonyabb adózást a kis- és középvállalkozások esetében), vagy mint az új törvények kihirdetése. Alig egy évvel a fizetésképtelenség állapota után, az orosz gazdaság újra növekedésnek indult, átlagosan mintegy 7 %-kal bővült évente egy évtizeden keresztül, egészen a 2008-as válságig. Nyilvánvaló, hogy eme gazdasági növekedés mögött az 1998-as válsághelyzet után bevezetett reformok állnak, amelyek még jóval az olajár- emelkedés (ami előnyös Oroszország számára) előtt éreztették hatásukat. Sokan nem tudják, hogy az orosz gazdaság felélénkítését nem Putyin kezdte el, hanem Jevgenyij Primakov. Vlagyimir Putyin hatalom ra kerülésének volt egy másik pozitív hatása is: helyreállította az állam tekintélyét, és visszaállította a gazdaság politikai irányítását. Ennek részeként sor került a maffiával való leszámolásra, és az oligarchák letartóztatására vagy semlegesítésére (sokan Angliába vagy Izraelbe menekültek). Az oligarchák, akik Oroszországban maradtak, kénytelenek az új játékszablyoknak megfelelően tevékenykedni: rendesen adót kell fizetni és nincs beleszólásuk a politikába. Putyinizmus Új politikai névmágia született, ami alkalmas a politikai ellenfelek megbélyegzésére. A napi.hu szélsőliberális portál így magyarázza a szócikket: – Az elmúlt években erősödött a vele szembeni ellenállás – ami különösen jól látszott a 2011-es parlamenti választáson –, ezért Putyin úgy látta, többre van szükség a puszta erőnél, amivel elsöpri az útból ellenfeleit. Kell egy ideológia, amely megindokolja, miért van rá szükség az ország élén. Ez lett a putyinizmus, amelynek alapelemei a nacionalizmus, a valláselvűség, a szociális konzervativizmus, az államkapitalizmus és a kormány uralma a média felett. Ezek mindegyike így vagy úgy szemben áll a modern nyugati értékekkel: a személyiségi jogok érvényesítésével, a toleranciával, a kozmopolitizmussal. Nem az új ideológia
 • 12. teremtette meg Putyin népszerűségét – korábban is népszerű volt –, hanem ez segített elfogadottságának fenntartásában. És annak magyar alkalmazása: – Charles Gati (Gáti Károly) szerint, lehullott Orbán demokrácia-álarca a tusnádfürdői beszéd során, és egyértelműen kiderült, hogy a kormányfő célja egy putyinista, irányított demokrácia kiépítése. Ezért az amerikai kormányt pedig arra kérte, folytasson „büszke, de udvarias kulturális háborút a hivatalos sajtóban papoló Amerika-ellenes gengszterekkel”, s helyezze alacsonyabb szintre az amerikai–magyar diplomáciai kapcsolatokat. (Propeller 2014. augusztus 9.) * Kifordított világ: a bolsevisták most oroszellenesek, az oroszok visszatértek az európai értékekhez, Európa nemzetei kötelékben felsorakoznak a NATO keretében, amely hetven év felkészültségével figyelte az oroszok helytelen viselkedését, most megtalálta rendeltetését, a NATO alkalmazásra kerül. ***

Related Documents