Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Spolupráca Materskej školy so spo...
Prvé stretnutie detí s pracovníčkou spoločnosti AQUA trade SLOVAKIA.
Prostredníctvom dramatizácie na tému – „Každú chvíľu ...
Na interaktívnej tabuli pomocou internetu sme vyhľadávali obrázky na danú
tému : Kto a prečo potrebuje k životu vodu? Preč...
Deti pracovali s pracovnými listami na ktorých rozlišovali -čo škodí
prírodnému vodnému zdroju , ako sa nemáme správať v p...
Vystúpenie detí na Námestí SNP vo Zvolene z príležitosti Dňa vody , ktoré
organizovala spoločnosť AQUA trade SLOVAKIA.
Det...
Návšteva Základnej školy,/( novo vytvorené átrium s jazierkom a
rybkami / deti pozorovali jazierko s rybkami, kŕmili a čis...
Spoločná výtvarná práca detí na tému : Ako žijú rybky, a páči sa im vo vode ?
S touto spoločnou výtvarnou prácou a ešte s ...
Deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami , získavali výtvarné a pracovné
zručnosti a tým, že ich práca bola ocenená,/ ...
V zakalenej ?
Z akej vody by ste sa napili? Prípadne nenapili ?
Ako chutí čistá voda ? Ste ešte smädní ak sa z nej napijet...
Pri pobyte vonku využívame galóny s vodou.
Deti si samostatne podľa potreby naberajú vodu.
of 10

Naučme piť deti čistú vodu - MŠ Centrum Zlatý potok

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naučme piť deti čistú vodu - MŠ Centrum Zlatý potok

  • 1. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Spolupráca Materskej školy so spoločnosťou AQUA trade SLOVAKIA PREZENTÁCIA
  • 2. Prvé stretnutie detí s pracovníčkou spoločnosti AQUA trade SLOVAKIA. Prostredníctvom dramatizácie na tému – „Každú chvíľu trošíčku pime čistú vodičku „ sa oboznamovali s dôležitosťou vody pre ľudský organizmus.
  • 3. Na interaktívnej tabuli pomocou internetu sme vyhľadávali obrázky na danú tému : Kto a prečo potrebuje k životu vodu? Prečo je dôležitá a prečo potrebujú ľudia ale aj živočíchy , zvieratá čistú vodu ?
  • 4. Deti pracovali s pracovnými listami na ktorých rozlišovali -čo škodí prírodnému vodnému zdroju , ako sa nemáme správať v prírode, a naopak, ktorý z pracovných listov sa im páči – konanie ľudí a prečo.
  • 5. Vystúpenie detí na Námestí SNP vo Zvolene z príležitosti Dňa vody , ktoré organizovala spoločnosť AQUA trade SLOVAKIA. Deti vystúpili s piesňam a s pohybovou improvizáciou na tematiku - voda , prezentovali sme sa ako, jedna z tried Materskej školy ktorá sa zamerala na zdravý životný štýl a odbúravame pitia presladených umelých nápojov, snažíme sa v spolupráci - rodina , MŠ , AQUA trade ,predchádzať detskej obezite a vypestovať u detí základy pre zdravý životný štýl.
  • 6. Návšteva Základnej školy,/( novo vytvorené átrium s jazierkom a rybkami / deti pozorovali jazierko s rybkami, kŕmili a čistili jazierko, stretli sa aj so žiakmi vyšších ročníkov a pomáhali im pri kŕmení, prebiehala diskusia o starostlivosti o rybky , čistotu a údržbu ich vody v jazierku. Deti to veľmi zaujalo, a dlho o zážitkoch medzi sebou diskutovali. /návštevy v ZŠ sú pravidelné /
  • 7. Spoločná výtvarná práca detí na tému : Ako žijú rybky, a páči sa im vo vode ? S touto spoločnou výtvarnou prácou a ešte s individuálnymi výtvarnými prácami sme sa prezentovali na podujatí -Deň vody .
  • 8. Deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami , získavali výtvarné a pracovné zručnosti a tým, že ich práca bola ocenená,/ výtvarná súťaž pod záštitou Aqua trade – SLOVAKIA / zvýšilo sa ich sebavedomie .
  • 9. V zakalenej ? Z akej vody by ste sa napili? Prípadne nenapili ? Ako chutí čistá voda ? Ste ešte smädní ak sa z nej napijete...? Čo myslíte, čo sa môže stať ak pijeme veľa sladkých nápojov ? /riešime otázky rôzneho druhu / ,
  • 10. Pri pobyte vonku využívame galóny s vodou. Deti si samostatne podľa potreby naberajú vodu.

Related Documents