1453-1918
Nasa ilalim ng matatag na
imperyong Muslim ang
Turkong Ottoman.
1918
*Gumuho ang imperyong
Ottoman sa pagtatap...
1759
1770
Naitatag ang
malayang
pamahalaan sa
Kuwait
Mapayapang
nakamtan ng bansang
Lebanon at Egypt ang
kanilang kalaya...
1894-1897
Ika-20
Siglo
Nagtangkang
magtatag ang
bansang Armenia ng
isang malayang
estado.
*Nagtagumpay ang
bansang Leban...
1946
1932
Lumisan ang
mga Frances
Ang Iraq ay
naging isang
monarkiya
Ang Iraq ay naging protektorado ng England
Jew o Israelite
Sumailalim sa
HOLOCAUST
sa Europa
Sistematiko at
malawakang
pagpatay ng mga Nazi
German sa mga Jew at
Israelite.
Noong 1945
*Namulat ang mga Jew sa mithiin na bumalik sa
kanilang naiwang lupain. (ZIONISM)
*Muli nilang pinagaralan ang ...
Paguwi sa lupain ng Palestine
ng mga Jew mula sa iba’t
ibang panig ng mundo
Noong 1948
Itinatag ang Republika ng Israel
Mga Dahilan Kung
Bakit Umusbong
Ang Nasyonalismo
Sistemang Mandato
Nakapagpamahala sila sa kanilang
sariling bansa ngunit kailangan pa
rin na nasa ilalim sila ng patnubay...
Pamamaraang
Ginawa Ng Mga
Asyano
Sistemang Mandato
*Nagsikap silang makamtan ang kalayaan
mula sa mananakop at ang ibang bansa
naman ay humingi ng kalayaa...
Holocaust
Tumakas sila sa pamamagitan ng
Zionism na nagmulat sa kanila na
buhayin ang sariling kultura at
wika upang tali...
Resulta o Epekto
ng mga Paraang
Ginawa
Maraming bansa sa kanlurang Asya
ang mapayapang makamtan ang
inaasam na kalayaan at pagkakaroon
ng sariling Republika.
Nat...
Thank You :D
Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8
of 20

Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      News & Politics      Business      


Transcripts - Nasyonalismo sa kanlurang asya - reports - quarter 3 - grade 8

 • 1. 1453-1918 Nasa ilalim ng matatag na imperyong Muslim ang Turkong Ottoman. 1918 *Gumuho ang imperyong Ottoman sa pagtatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig *Itinatag ang Sistemang Mandato
 • 2. 1759 1770 Naitatag ang malayang pamahalaan sa Kuwait Mapayapang nakamtan ng bansang Lebanon at Egypt ang kanilang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman
 • 3. 1894-1897 Ika-20 Siglo Nagtangkang magtatag ang bansang Armenia ng isang malayang estado. *Nagtagumpay ang bansang Lebanon na makahiwalay sa Syria at tuluyang naging isang republika noong 1926. *ngunit nanayiling mandato ng Frances
 • 4. 1946 1932 Lumisan ang mga Frances Ang Iraq ay naging isang monarkiya
 • 5. Ang Iraq ay naging protektorado ng England Jew o Israelite Sumailalim sa HOLOCAUST sa Europa
 • 6. Sistematiko at malawakang pagpatay ng mga Nazi German sa mga Jew at Israelite.
 • 7. Noong 1945 *Namulat ang mga Jew sa mithiin na bumalik sa kanilang naiwang lupain. (ZIONISM) *Muli nilang pinagaralan ang kanilang wika *Binuhay muli ang kanilang kultura *Nagsagawa sila ng modernisasyon sa larangan ng industriya, agrikultura, pagnenegosyo at agham
 • 8. Paguwi sa lupain ng Palestine ng mga Jew mula sa iba’t ibang panig ng mundo
 • 9. Noong 1948 Itinatag ang Republika ng Israel
 • 10. Mga Dahilan Kung Bakit Umusbong Ang Nasyonalismo
 • 11. Sistemang Mandato Nakapagpamahala sila sa kanilang sariling bansa ngunit kailangan pa rin na nasa ilalim sila ng patnubay ng mga Kanluranin.
 • 12. Pamamaraang Ginawa Ng Mga Asyano
 • 13. Sistemang Mandato *Nagsikap silang makamtan ang kalayaan mula sa mananakop at ang ibang bansa naman ay humingi ng kalayaan sa mapayapang paraan upang magkaroon ng sariling Republika. *Ang ibang bansa naman ay sumubok at nagtangkang magtatag ng malayang estado sa kabila ng pagtutol ng mga mananakop.
 • 14. Holocaust Tumakas sila sa pamamagitan ng Zionism na nagmulat sa kanila na buhayin ang sariling kultura at wika upang talikdan ang mga impluwensya ng mga mananakop.
 • 15. Resulta o Epekto ng mga Paraang Ginawa
 • 16. Maraming bansa sa kanlurang Asya ang mapayapang makamtan ang inaasam na kalayaan at pagkakaroon ng sariling Republika. Natuto silang umisip ng iba’t ibang paraan upang makamtan ang sariling kalayaan. Namulat sila na magkaisa at ibalik ang sariling kultura at paniniwala upang makalimutan ang impluwensya ng mga mananakop.
 • 17. Thank You :D