<ul><li>16 de novembro de 2011 </li></ul>PROGRAMA ELECTORAL
polo futuro de Filoloxía <ul><li>Profesores *: 76 Alumnos *: 432 Departamentos : 3 adscritos + 4 docencia </li></ul><ul>...
<ul><li>Necesidade de potenciar os mestrados cara a mestrados de calidade intentando paliar a grave crise de estudantes ...
<ul><li>Potenciar a captación de estudantes estranxeiros que veñen a estudar Filoloxía Hispánica </li></ul><ul><li>Expoñ...
youtube.com/apazosudc vimeo.com/user9213717 twitter.com/apazos2011 facebook.com/alejandropazossierra www.alejandropazos.es
of 5

Polo futuro de Filoloxía

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polo futuro de Filoloxía

  • 1. <ul><li>16 de novembro de 2011 </li></ul>PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. polo futuro de Filoloxía <ul><li>Profesores *: 76 Alumnos *: 432 Departamentos : 3 adscritos + 4 docencia </li></ul><ul><li>Titulacións: </li></ul><ul><ul><li>Filoloxía Galega Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios </li></ul></ul><ul><ul><li>Filoloxía Hispánica Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios </li></ul></ul><ul><ul><li>Filoloxía Inglesa Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios </li></ul></ul><ul><li>Mestrados: </li></ul><ul><ul><li>Mestrado universitario en Lingua e usos profesionais </li></ul></ul><ul><li>Programas de Doutorado: </li></ul><ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Lingúísticos e Literarios do Galego e do Portugués </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Lingua, Texto e Expresión Artística </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Lingüística e as súas aplicación (interuniversitario) </li></ul></ul><ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Novas Aproximación aos Estudos Anglonorteamericanos e Irlandeses </li></ul></ul><ul><ul><li>* Censo electoral 2011 </li></ul></ul>
  • 3. <ul><li>Necesidade de potenciar os mestrados cara a mestrados de calidade intentando paliar a grave crise de estudantes que afecta as Facultades de Filoloxía </li></ul><ul><li>Potenciar a actividade do Centro de Linguas , o Instituto de Estudios Irlandeses (AMERGIN) e o departamento de Filoloxía Inglesa para unha masiva actuación na formación en lingua inglesa para PDI, PAS e estudantes </li></ul><ul><li>Potenciar os Cursos de Español para Estranxeiros que tanto éxito tiveron no pasado </li></ul>polo futuro de Filoloxía
  • 4. <ul><li>Potenciar a captación de estudantes estranxeiros que veñen a estudar Filoloxía Hispánica </li></ul><ul><li>Expoñer nas administración oportunas o acondicionamento dos viarios de acceso , sobre todo no referente a seguridade </li></ul><ul><li>Adecuar o horario do servizo de reprografía as necesidades da comunidade universitaria </li></ul>polo futuro de Filoloxía
  • 5. youtube.com/apazosudc vimeo.com/user9213717 twitter.com/apazos2011 facebook.com/alejandropazossierra www.alejandropazos.es

Related Documents