25 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
polofuturodeEconomíaeEmpresaProfesores*: 132 Alumnos*: 2502 Departamentos: 4 adscritos+10 docenciaTitulacións: Licencia...
polofuturodeEconomíaeEmpresa− Persoal de apoio propio do centro para asistencia en TIC− Cursos adaptados ao persoal do cen...
polofuturodeEconomíaeEmpresa− Estudar a posibilidade de dispoñer de fondos para equipamento en necesidades urxentes, espe...
polofuturodeEconomíaeEmpresa− Fomento da relación Empresa-Universidade co obxectivo de facilitar practicas en empresas, c...
facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/...
of 6

Polo futuro de Economía y Empresa

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polo futuro de Economía y Empresa

  • 1. 25 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. polofuturodeEconomíaeEmpresaProfesores*: 132 Alumnos*: 2502 Departamentos: 4 adscritos+10 docenciaTitulacións: Licenciatura en Economía Grao en Economía Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas Grao en Administración e Dirección de Empresas Diplomatura en Ciencias Empresariais Grao en Ciencias Empresariais Programa para a simultaneidade do Grao en ADE e o Grao en DereitoMestrados: Mestrado Universitario en Xestión e Políticas Públicas Mestrado Universitario en Banca e FinanzasProgramas de Doutoramento: Programa Oficial de Doutoramento en Competitividade, Innovación e Desenvolvemento: Análise Económica e Empresarial * Datos censo electoral 2011
  • 3. polofuturodeEconomíaeEmpresa− Persoal de apoio propio do centro para asistencia en TIC− Cursos adaptados ao persoal do centro, especialmente en temas de investigación e que responda á demanda do PDI no área de ciencias sociais− Flexibilidade en POD segundo o número de alumnos e materia a impartir. A carga pode non ser a mesma para distintas materias e para distinto número de alumnos
  • 4. polofuturodeEconomíaeEmpresa− Estudar a posibilidade de dispoñer de fondos para equipamento en necesidades urxentes, específicas e xustificadas por parte do PDI− Facilitar e potenciar o desenvolvemento de dobres titulacións a nivel grao, así como fomento de mestrados oficiais− Intensificación de accións de estimulo ao emprendemento, creación de oficina propia do centro
  • 5. polofuturodeEconomíaeEmpresa− Fomento da relación Empresa-Universidade co obxectivo de facilitar practicas en empresas, conferencias, seminarios, formación en empresas, creación de cátedras: cátedra Repsol, cátedra autoridade portuaria, etc.− Accións destinadas á creación e mantemento de persoal de apoio (PDI) a antigos alumnos (Mentoring) para a súa inserción no mercado laboral (tanto por conta propia como por conta allea)
  • 6. facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/user9213717

Related Documents