Poremećaj prometa
vode i elektrolita
ANTONIO KOBAŠ, DR.MED.
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
Odjeljci tjelesnih tekućina
•VODA – glavni sastojak ljudskog organizma, te sastavni dio svake stanice
u tijelu
• čini oko ...
Odnos tkivnih tekućina
•unutarstanična i međustanična tekućina nalaze se u dinamičkoj ravnoteži
•tjelesne tekućine su otop...
a) eritrocit u izotoničnoj otopini – normalnog
bikonkavnog oblika
b) eritrocit u hipotoničnoj otopini – bubri zbog
povećan...
• unutarstanična i međustanična tekućina se razlikuju po koncentraciji
otopljenih tvari (Na, K, Cl, proteini)
• koncentrac...
Regulacija prometa vode i elektrolita
•Natrij (Na+)
• kation, većinom u spoju s klorom (Cl-) – stvaraju sol
(NaCl)
• glavn...
• Kalij (K)
• glavni unutarstanični elektrolit
• u regulaciji prometa kalija glavne uloge imaju:
a) aktivni prijenos kalij...
Poremećaji prometa vode i elektrolita
•očituju se u nekoliko patofizioloških oblika:
a) višak /manjak elektrolita
b) porem...
PREKOMJERNA HIDRACIJA (Hiperhidracija)
• rijedak poremećaj
• nastaje zbog prekomjernog unosa vode – npr. putem infuzija pr...
HIPOKALIJEMIJA
• razina kalija u krvi usko je određena (3,5-4,5 mmol/l)
• nastaje zbog premalog unosa (anoreksija, alkohol...
Edem (lat. oedema)
•prekomjerno nakupljanje intersticijske
tekućine u tkivima
•postaje uočljiv kada volumen intersticijske...
KLINIČKI VAŽNI OBLICI EDEMA
1) Hidrotoraks – nakupljanje tekućine u prsnom košu
2) Hidroperitonej (ascites) – nakupljanje ...
Patogeneza edema
•edem nastaje zbog izlaska tekućine iz krvnih žila u međustanični prostor
•ovisno o načinku nastanka, dij...
DVT
kvašiorkor
limfedem ruke
nakon op. Ca. dojke
i limfadenektomije
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
of 23

Poremećaj prometa vode i elektrolita

Poremećaj prometa vode i elektrolita, odjeljci tjelesnih tekućina, dehidracija, hipokalijemija, dehidracija, edemi, patofiziologija i podjela edema, onkotički i hidrostatski edem
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Poremećaj prometa vode i elektrolita

 • 1. Poremećaj prometa vode i elektrolita ANTONIO KOBAŠ, DR.MED. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
 • 2. Odjeljci tjelesnih tekućina •VODA – glavni sastojak ljudskog organizma, te sastavni dio svake stanice u tijelu • čini oko 60% - 70% ukupne tjelesne mase odrasle osobe • u njoj su otopljeni elektroliti (Na, K, Cl) i neelektroliti (glukoza, proteini) takve otopine nazivamo tjelesne tekućine •Tjelesne tekućine dijelimo na: a) unutarstaničnu (intracelularnu) tekućinu • čini 2/3 (65%) sveukupne tjelesne vode b) izvanstaničnu (ekstracelularnu) tekućinu • čini 1/3 (35%) sveukupne tjelesne vode i dijelimo ju na: a) međustaničnu (intersticijsku) tekućinu – ispunjava međustanični prostor, sadrži oko 25% sveukupne tjelesne vode (80% izvanstanične) b) plazmu i limfu – čine oko 8% tjel vode, volumen plazme je oko 3L c) transcelularnu tekućinu – nalazi se u izlučevinama (mokraća, suze, znoj...)
 • 3. Odnos tkivnih tekućina •unutarstanična i međustanična tekućina nalaze se u dinamičkoj ravnoteži •tjelesne tekućine su otopine koje se sastoje od otapala (voda) i otopljene tvari (elektroliti i neelektroliti) – odnos između otapala i otopljene tvari može se izmjeriti, a naziva se koncentracija • otopina koja sadržava malo otopljene tvari u otapalu – razrijeđena otopina • otopina koja sadržava velike količine otopljene tvari – koncentrirana otopina •difuzija – kretanje otopljene tvari iz područja više prema području niže koncentracije, niz tzv. koncentracijski gradijent – proces traje do postizanja ravnoteže (ekvilibrija) •osmoza – kretanje molekula otapala kroz polupropusnu membranu iz otopine niže u otopinu više koncentracije otopljene tvari • osmotički aktivne tvari – bjelančevine, elektroliti (Na, K, Cl), neelektroliti (glukoza, urea...) – privlače otapalo! • koncentracija osmotički aktivnih čestica – osmolalnost (osmol)
 • 4. a) eritrocit u izotoničnoj otopini – normalnog bikonkavnog oblika b) eritrocit u hipotoničnoj otopini – bubri zbog povećanog ulaska otapala c) eritrocit u hipertoničnoj otopini – smanjen i smežuran zbog povećanog izlaska otapala
 • 5. • unutarstanična i međustanična tekućina se razlikuju po koncentraciji otopljenih tvari (Na, K, Cl, proteini) • koncentracijski gradijent održava se aktivnom funkcijom stanične membrane • stanična membrana je selektivno propusna – prijenos elektrolita kroz nju rezultat je aktivnog transporta Na+/K+ pumpom – Na se izbacuje iz stanice, a K se ubacuje u stanicu • većinu osmolalnosti međustanične tekućine čine Na i Cl ioni, a većinu unutarstanične osmolalnosti čine K ioni i proteini
 • 6. Regulacija prometa vode i elektrolita •Natrij (Na+) • kation, većinom u spoju s klorom (Cl-) – stvaraju sol (NaCl) • glavni elektrolit izvanstanične tekućine • svojim osmotičkim djelovanjem zadržava vodu u izvanstaničnom prostoru  promet vode i natrija nedjeljivo su povezani • u nadzoru prometa vode i natrija glavne uloge imaju: a) hipotalamus – centar za žeđ  ADH b) aldosteron – hormon kore nadbubrega odgovoran za resorpciju Na i izlučivanje K iz tubula bubrega c) bubrezi
 • 7. • Kalij (K) • glavni unutarstanični elektrolit • u regulaciji prometa kalija glavne uloge imaju: a) aktivni prijenos kalija – Na/K pumpa b) bubrezi – izlučivanje kalija je pod nadzorom aldosterona • Kalcij (Ca) i fosfor (P) • Ca se najvećim dijelom nalazi u kostima u obliku slabotopivih soli • slobodni ionizirajući Ca se pretežno nalazi u međustaničnoj tekućini • promet Ca i P međusobno su povezani – nalazi se pod nadzorom paratiroidnog hormona i kalcitonina, te vitamina D
 • 8. Poremećaji prometa vode i elektrolita •očituju se u nekoliko patofizioloških oblika: a) višak /manjak elektrolita b) poremećen odnos između otopljene tvari i otapala 1) DEHIDRACIJA • stanje u kojem je smanjen ukupni volumen tjelesnih tekućina • nastaje zbog: a) nedostatnog unosa vode (mala djeca, dementni starci, brodolomci, izgubljeni u pustinji...) b) prekomjernog gubitka vode (febrilna stanja, pojačana fizička aktivnost...) • gubitak izvanstanične tekućine   volumen krvi u optoku = hipovolemija • djelimo ju na: blagu, umjerenu i tešku • očituje se: smanjen turgor kože, pojačano žeđanje, ubrzan puls, smanjena količina urina, uvučena fontanela kod djece, suhoća sluznica, letargija...
 • 9. PREKOMJERNA HIDRACIJA (Hiperhidracija) • rijedak poremećaj • nastaje zbog prekomjernog unosa vode – npr. putem infuzija prilikom op. zahvata • „otrovanje vodom” – zbog prekomjernog pijenja vode (polidipsija) • kod mentalno poremećenih, bubrežnih bolesnika, malignoma s povećanim lučenjem ADH • dovodi do povećanja volumena krvi u optoku – hipervolemija • anasarka – generalizirani edem koji nastaje zbog prekomjernog nakupljanja tekućine u svim tkivima HIPONATRIJEMIJA • čest poremećaj u kojem je razina natrija u krvi snižena • može biti relativna (zbog viška vode) i apsolutna (zbog gubitka soli kroz bubrege – diuretici!, kožu..) • očituje se rijetko - neurološkim simptomima, mišićnom slabosti HIPERNATRIJEMIJA • najčešće nastaje zbog pojačanog gubitka vode - hemokoncentracija, a rjeđe zbog povećanog unosa soli • očituje se žeđanjem, smanjenom količinom urina i neurološkim simptomima
 • 10. HIPOKALIJEMIJA • razina kalija u krvi usko je određena (3,5-4,5 mmol/l) • nastaje zbog premalog unosa (anoreksija, alkoholičari), povećanog gubitka ili zbog redistribucije kalija • najčešće nastaje zbog povećanog gubitka kalija kroz bubrege (dijabetičari – poliurija, diuretici – furosemid) i probavni sustav • očituje se poremećenom kontrakcijom mišića (skeletnih, glatkih, srčanog)  može dovesti do srčanog zatajenja HIPOKALCIJEMIJA • promet kalcija i fosfora su recipročno povezani – hipokalcijemiju prati hiperfosfatemja • uzroci: hipoparatireoidizam (odstranjenje paratireoidnih žlijezda), kronična bubrežna insuficijencija • očituje se poremećajem u provođenju živčanih impulsa – trnci, titranje  sve do jakih grčeva (spazama) – npr. karpopedalni spaza zbog hipoksije (Trousseau) HIPERKALCIJEMIJA • najčešće nastaje zbog prekomjernog lučenja parathormona do kojeg obično dolazi uslijed adenoma paratireoidnih žlijezda (benigni tumor) • rijetko uzrokuje simptome – poremećan rad bubrega, kamenci, poremećaj muskulo - skeletnog sustava, srca i mozga Trousseauov i Chvostekov znak
 • 11. Edem (lat. oedema) •prekomjerno nakupljanje intersticijske tekućine u tkivima •postaje uočljiv kada volumen intersticijske tekućine poraste za 10% •može biti: a) lokaliziran b) generaliziran – anasarka • hidrops – nakupljanje tekućine u potkožnom tkivu i tjelesnim šupljinama
 • 12. KLINIČKI VAŽNI OBLICI EDEMA 1) Hidrotoraks – nakupljanje tekućine u prsnom košu 2) Hidroperitonej (ascites) – nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini 3) Edem pluća – nakupljanje tekućine u plućima, uz posljedični osjećaj gušenja i pomanjkanja zraka • auskultacijski čujni hropci i krepitacije 4) Edem mozga – nakupljanje tekućine u tkivu mozga • uzrokuje povišenje intrakranijalnog tlaka  neurološki ispadi  smrt 5) Edem potkoljenice – važan je simptom zatajenja srca • nastaje najčešće obostrano, pritiskom se procjenjuje dublina uleknuća tjestastog edema
 • 13. Patogeneza edema •edem nastaje zbog izlaska tekućine iz krvnih žila u međustanični prostor •ovisno o načinku nastanka, dijelimo ih na: a) hidrostatički edem • nastaje zbog povišenja hidrostatskog tlaka u kapilarama, što dovodi do „cijeđenja” plazme kroz krvnu žilu u međustanični prostor – transudacija (transudat = serum, NEMA fibrinogena i drugih proteina plazme, te krvnih stanica) • može biti lokaliziran (npr. venska tromboza) ili generaliziran (npr. kardiogeni edem) a) onkotički edem • nastaje zbog smanjenja osmotičkog tlaka unutar krvnih žila • albumin – glavna osmotski aktivna bjelančevina u krvi  smanjenje koncentracije dovodi do edema • glavni uzroci hipoalbuminemije: ciroza i druge bolesti jetre, bubrežna bolest (nefrotski sindrom), gladovanje  kvašiorkor (nutricijski edem) a) limfedem – nastaje zbog začepljenja limfnih žila uslijed: kir. zahvata, upale limfnih čvorova, tumora b) upalni edem – nastaje zbog povećane propusnosti (permeabilnosti) krvnih žila u području upale • sadrži velike količine bjelančevina i upalnih stanica - eksudat
 • 14. DVT
 • 15. kvašiorkor limfedem ruke nakon op. Ca. dojke i limfadenektomije

Related Documents