Polupravac i
dužina kao dio pravca
3. razred
PŠ MOMIĆI
DUŽINA
- je ravna crta koja spaja dvije krajnje točke.
( omeđena je sa dvije krajnje točke )
A
B
Krajnje (rubne) točke ove...
PRAVAC
- je ravna neomeđena (neograničena) crta.
Nacrtan je pravac a.
a
Nacrtan je pravac a.
a
B
Točka B dijeli pravac a na dva dijela.
Svaki dio zove se POLUPRAVAC.
P O L U P R A V A C P O L U ...
POLUPRAVAC
- je ravna crta omeđena jednom krajnjom
točkom.
Polupravac a je omeđen točkom A.
Ona je POČETNA TOČKA polupravc...
DUŽINA KAO DIO PRAVCA
Nacrtan je pravac a.
Na pravcu a označene su dvije točke: C i D.
Dio pravca omeđen dvjema točkama je...
of 6

Polupravac i dužina kao dijelovi pravca (3.r.)

Geometrija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polupravac i dužina kao dijelovi pravca (3.r.)

  • 1. Polupravac i dužina kao dio pravca 3. razred PŠ MOMIĆI
  • 2. DUŽINA - je ravna crta koja spaja dvije krajnje točke. ( omeđena je sa dvije krajnje točke ) A B Krajnje (rubne) točke ove dužine su točke A i B.
  • 3. PRAVAC - je ravna neomeđena (neograničena) crta. Nacrtan je pravac a. a
  • 4. Nacrtan je pravac a. a B Točka B dijeli pravac a na dva dijela. Svaki dio zove se POLUPRAVAC. P O L U P R A V A C P O L U P R A V A C
  • 5. POLUPRAVAC - je ravna crta omeđena jednom krajnjom točkom. Polupravac a je omeđen točkom A. Ona je POČETNA TOČKA polupravca a. a A
  • 6. DUŽINA KAO DIO PRAVCA Nacrtan je pravac a. Na pravcu a označene su dvije točke: C i D. Dio pravca omeđen dvjema točkama je dužina. Dužina CD je dio pravca a. aC D