Nacionalizmus és környezetvédelem
ELTE ÁJK
Jubileumi Doktorandusz Konferencia
2014. június 13.
Antal Attila
Témakörök
I. Kiindulópontok
II. Barát vagy ellenség?
III. Polgári és etnikai nacionalizmus
IV. Hogyan tovább?
I. Kiindulópontok
• A klasszikus ideológiák viszonya az ökológiai
politikához.
• Az ökológiai politika hatása az ideológiá...
II. Barát vagy ellenség?
1. Az együttműködés lehetséges alapjai
• A nacionalizmus szolidaritás és felelősségvállalást
köve...
II. Barát vagy ellenség?
EGYÉN KÖZÖSSÉG KÖRNYEZET
II. Barát vagy ellenség?
1. Az együttműködés lehetséges alapjai
• A társadalmi, kulturális, történelmi örökség fontossága....
II. Barát vagy ellenség?
2. Feszültségek
• A helyi szempontok, a szubszidiaritás figyelmen kívül
hagyása.
• A környezeti p...
II. Barát vagy ellenség?
2. Feszültségek
• A nacionalizmus szükségképpen ellenségképekben
gondolkodik. De mi van az „ellen...
II. Barát vagy ellenség?
Világűr (benne: a Föld pályája, a Hold és más égitestek, illetve azok pályái)
Nemzeti légtér
Fels...
II. Barát vagy ellenség?
Teljes nemzeti joghatóság és
szuverenitás
Korlátozott nemzeti joghatóság
és szuverenitás
Nemzetkö...
II. Barát vagy ellenség?
III. Polgári és etnikai nacionalizmus
Polgári nacionalizmus
• A szabadságért küzd.
• A társadalomhoz (gesellschaft)
kötődi...
IV. Hogyan tovább?
• Jelenleg túlságosan terhelt és feszült a viszony.
• Zéró összegű játszma.
• A nacionalista mozgalmak ...
IV. Hogyan tovább?
Globális környezetvédelem
Ökológiai (polgári)
nacionalizmus (patriotizmus)
Fenntartható helyi
közösségek
Felhasznált irodalom
Antal Attila (2014): A környezetvédelem hatása az állami szuverenitásra. Előadás az MTA TK Jogtudomán...
Köszönöm a figyelmet!
antal.attila@ajk.elte.hu
of 16

Nacionalizmus és környezetvédelem

Az előadás a nacionalizmus és a környezetvédelem kapcsolatát vizsgálja. Hogyan tud a két megközelítés együttműködni, illetve milyen feszültségek fordulnak elő? Egyáltalán alkalmas-e a nacionalizmus a környezet védelmére?
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Nacionalizmus és környezetvédelem

 • 1. Nacionalizmus és környezetvédelem ELTE ÁJK Jubileumi Doktorandusz Konferencia 2014. június 13. Antal Attila
 • 2. Témakörök I. Kiindulópontok II. Barát vagy ellenség? III. Polgári és etnikai nacionalizmus IV. Hogyan tovább?
 • 3. I. Kiindulópontok • A klasszikus ideológiák viszonya az ökológiai politikához. • Az ökológiai politika hatása az ideológiákra. • Egy globalizált és interdependens világban hogyan tud együttműködni a nacionalizmus és a környezetvédelem?
 • 4. II. Barát vagy ellenség? 1. Az együttműködés lehetséges alapjai • A nacionalizmus szolidaritás és felelősségvállalást követel meg. • Mások jólléte az alapja saját jóllétünknek. • Mindezt nemzeti és globális szinten is a környezetvédelem keretezi. • A masszív individualizmuson való túllépés és roppant erős közösségközpontúság. • Enyhíti az instrumentális gondolkodást.
 • 5. II. Barát vagy ellenség? EGYÉN KÖZÖSSÉG KÖRNYEZET
 • 6. II. Barát vagy ellenség? 1. Az együttműködés lehetséges alapjai • A társadalmi, kulturális, történelmi örökség fontossága. • Mindez a megőrzésre vonatkozó politikákat helyezi előtérbe. • Nem a materiális környezet védelme, hanem a nemzeti környezethez kötődő narratívák, mítoszok védelme (pl. Plaid Cymru). • A nemzet koncepciója a jövő nemzedékek felé irányuló kötelezettségeket is magába foglalja.
 • 7. II. Barát vagy ellenség? 2. Feszültségek • A helyi szempontok, a szubszidiaritás figyelmen kívül hagyása. • A környezeti problémák, krízisek határokon átívelő jellege. • A nemzetközi környezetvédelmi vállalkozások (egyezmények) nacionalista alapon való opponálása. • A nacionalizmus misztikusan fogja fel a környezeti valóságot.
 • 8. II. Barát vagy ellenség? 2. Feszültségek • A nacionalizmus szükségképpen ellenségképekben gondolkodik. De mi van az „ellenség” környezetével? Az nem szorul védelemre? • Az ökológia a szuverenitás (részbeni) lebontásában, a nacionalizmus pedig annak konzerválásában érdekelt. • A környezetkárosítás és -védelem szükségképpen „határsértő” cselekvés. • Dilemma: nemzetközi ökológiai intervenció. • Erős antropocentrikusság.
 • 9. II. Barát vagy ellenség? Világűr (benne: a Föld pályája, a Hold és más égitestek, illetve azok pályái) Nemzeti légtér Felségvizek feletti légtér Folyamatos zóna feletti légtér Nemzetközi légtér Földterület felszíne Belföldi vizek felszíne Felségvizek felszíne Folyamatos zóna felszíne Zártkörű gazdasági zóna felszíne Nemzetközi vizek felszíne Belföldi vizek Felségvizek Zártkörű gazdasági zóna Nemzetközi vizek Földterület föld alatti része Kontinentális talapzat felszíne Meghosszabbított kontinentális talapzat felszíne Nemzetközi tengerfenék felszíne Kontinentális talapzat alatti rész Meghosszabbított kontinentális talapzat felszíne alatti része Nemzetközi tengerfenék felszín alatti része Teljes nemzeti joghatóság és szuverenitás Korlátozott nemzeti joghatóság és szuverenitás Nemzetközi joghatóság (az emberiség közös öröksége)
 • 10. II. Barát vagy ellenség? Teljes nemzeti joghatóság és szuverenitás Korlátozott nemzeti joghatóság és szuverenitás Nemzetközi joghatóság (az emberiség közös öröksége) Világűr (benne: a Föld pályája, a Hold és más égitestek, illetve azok pályái) Földterület felszíne Belföldi vizek felszíne Felségvizek felszíne Folyamatos zóna felszíne Nemzetközi vizek felszíne Belföldi vizek Felségvizek Nemzetközi vizek Földterület föld alatti része Kontinentális talapzat felszíne Meghosszabbított kontinentális talapzat felszíne Nemzetközi tengerfenék felszíne
 • 11. II. Barát vagy ellenség?
 • 12. III. Polgári és etnikai nacionalizmus Polgári nacionalizmus • A szabadságért küzd. • A társadalomhoz (gesellschaft) kötődik. • Nem ír elő egyetlen követendő kultúrát sem. • Legális-racionális formája a társadalmi uniónak. • Megengedi a ki- és belépést. • Nyitott mindenki számára. • Alkotmányos patriotizmus. • Nemzeti büszkeséget lát bele a természeti környezetbe. Etnikai nacionalizmus • Nincs tetszőleges ki- és belépés. • Biológiai-genetikai kötőerők. • Determinista. • Mások felé kirekesztő. • A nemzet különféle jellemző jegyeinek fontossága. • Egyfajta legyőzendő és meghódítandó tényezőként tekint a természetre.
 • 13. IV. Hogyan tovább? • Jelenleg túlságosan terhelt és feszült a viszony. • Zéró összegű játszma. • A nacionalista mozgalmak ökológiai politikát alakítanak ki? Vagy csak apropó lesz a környezetvédelem? • Ökológiai polgári nacionalizmus? • Perspektíva: a helyi közösségek megerősödése, a szuverenitás és nacionalizmus alapvető átértékelése.
 • 14. IV. Hogyan tovább? Globális környezetvédelem Ökológiai (polgári) nacionalizmus (patriotizmus) Fenntartható helyi közösségek
 • 15. Felhasznált irodalom Antal Attila (2014): A környezetvédelem hatása az állami szuverenitásra. Előadás az MTA TK Jogtudományi Intézete és a K108790 számú OTKA-projekt Államtudományi Kutatócsoportja által rendezett, Az állam szuverenitása: eszmény és/vagy valóság című konferencián 2014. március 21-én. de-Shalit, Avner (2006): Nationalism. In: Dobson-Eckersley (szerk.) (2006): Political Theory and the Ecological Challenge. 78-90. pp Dawson, Jane I. (2000): The two faces of environmental justice: Lessons from the eco‐nationalist phenomenon. In: Environmental Politics, 9:2, 22-60. pp Dobson, Andrew – Eckersley, Robyn (szerk.) (2006): Political Theory and the Ecological Challenge. Cambridge University Press Fowler, Carwyn – Jones, Rhys (2006) Can environmentalism and nationalism be reconciled? The Plaid Cymru/Green Party alliance, 1991–95. In: Regional&Federal Studies, 16:3, 315-331. pp Hamilton, Paul (2002): The Greening of Nationalism: Nationalising Nature in Europe. In: Environmental Politics, 11:2, 27-48 pp
 • 16. Köszönöm a figyelmet! antal.attila@ajk.elte.hu

Related Documents