Kā klienti vēlas, lai Jūs pārdotu?
Pētījums
Mērķis: Noskaidrot, kas klientus motivē un
demotivē izdarīt pirkumu no aktīvā pārdevēja.
Uzdevums: Aptaujāt respo...
No kāda pārdevēja jūs nevēlētos pirkt
produktu/pakalpojumu?
Respondentu (Vīriešu) atbildes:
- Neprofesionāla/nekompetenta
...
No kāda pārdevēja jūs nevēlētos pirkt
produktu/pakalpojumu?
Respondentu(Sieviešu) atbildes:
- Uzmācīga/Uzbāzīga
- Rupja/le...
Kādam pārdevējam teiktu NĒ
«Tādam, kurš vispār neieklausās
potenciālā klienta
vēlmēs, vajadzībās.»
«No rupja. Jo man būtu ...
Pēc jūsu domām, kādas ir galvenās
problēmas pārdošanā?
Respondentu (Vīriešu) atbildes:
- Cena
- Attieksme
- individālas pi...
Pēc jūsu domām, kādas ir galvenās
problēmas pārdošanā?
Respondentu (Sieviešu) atbildes:
•
•
•
•
•
•
•
Neieklausīšanās kli...
Kādas ir galvenās problēmas pārdošanā?
(viedokļi)
- Latvijā mentalitāte
- Birokrātija
- Uzņēmuma iepirkuma procesa
sistēm...
Kādas ir galvenās problēmas pārdošanā?
(viedokļi)
-Tirgus konkurence- alternatīvas
tiešajai pārdošanai
- Neatbilstoša pers...
Respondenti
Vīrietis
49
46%
Sieviete
58
54%
vīrietis
sieviete
18 - 24 g.
24
22%
25 - 31 g.
59
55%
32 - 38 g.
7
7%
32 - 38 g.
13
12%
46 - 52 g.
3
3%
53 - 59 g.
1
1%
60...
Nodarbošanās
Studēju
12
11%
Strādāju algotu darbu
74
69%
Strādāju savā
uzņēmumā
14
13%
Mājsaimnieks(ce)
3
3%
M...
Rezultātu apkopojums
Pārdevējam jābūt: komunikablam, profesionālam un
uzticamam.
Svarīgi: ieklausīties, spēt argumentēti t...
Paldies Jutai Čehovičai par veikto
pētījumu!
Mīlam palīdzēt sasniegt vairāk
Ance Vanaga, +371 2 026 2992, ance@efumorelations.lv
www.efumorelations.lv
Prezentacija blogam-jutačehovica
Prezentacija blogam-jutačehovica
Prezentacija blogam-jutačehovica
Prezentacija blogam-jutačehovica
Prezentacija blogam-jutačehovica
of 20

Prezentacija blogam-jutačehovica

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija blogam-jutačehovica

 • 1. Kā klienti vēlas, lai Jūs pārdotu?
 • 2. Pētījums Mērķis: Noskaidrot, kas klientus motivē un demotivē izdarīt pirkumu no aktīvā pārdevēja. Uzdevums: Aptaujāt respondentus, lai uzzinātu galvenās pārdošanas procesa problēmas un nepilnības.
 • 3. No kāda pārdevēja jūs nevēlētos pirkt produktu/pakalpojumu? Respondentu (Vīriešu) atbildes: - Neprofesionāla/nekompetenta - Nepārliecināta - Uzbāzīga - Manipulējoša - Samākslota - Rupja - Vienaldzīga «Kā arī, nevēlētos pirkt no pārdevēja, kurš nav ieinteresēts izzināt klienta vēlmes, kam nerūp un nepatīk savs darbs, kā arī ir nekopta āriene.»
 • 4. No kāda pārdevēja jūs nevēlētos pirkt produktu/pakalpojumu? Respondentu(Sieviešu) atbildes: - Uzmācīga/Uzbāzīga - Rupja/lecīga/Iedomīga - Nekopta/Nevīžīga/Vizuāli nepievilcīga - Nelaipna - Daudz runā - Nekompetenta - Nepārliecināta - Neieinteresēta «Nevēlētos pirkt no pārdevēja, kas liek justies tā, it kā klients būtu apgrūtinājums, kā arī nespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem nesagatavotība.»
 • 5. Kādam pārdevējam teiktu NĒ «Tādam, kurš vispār neieklausās potenciālā klienta vēlmēs, vajadzībās.» «No rupja. Jo man būtu sajūta, ka esmu pārdevējam kā apgrūtinājums.» «Kas man liktos negodīgs» «Zvaigžņu pārdevējam» «Nelaipnam- tādam, kurš nemāk smaidīt» «Īgnam» «Uzbāzīgam» «Ja balss no paša sākuma liktos nesimpātiska.» -
 • 6. Pēc jūsu domām, kādas ir galvenās problēmas pārdošanā? Respondentu (Vīriešu) atbildes: - Cena - Attieksme - individālas pieejas trūkums - Klientu maldināšana - Zināšanu trūkums - Latvijas iedzīvotāju ienākumu līmenis. Respondentu (Vīriešu), kam pieder savs uzņēmums, atbildes: - Nepietiekama tirgus izpēte - Mērķauditorija nezināma - Nekompetenti un neprofesionāli pārdevēji
 • 7. Pēc jūsu domām, kādas ir galvenās problēmas pārdošanā? Respondentu (Sieviešu) atbildes: • • • • • • • Neieklausīšanās klientā Pārdevēju nekompetence Pārdevēju neprofesionalitāte Uzbāzība Cena un cilvēku pirktspēja. Pārak daudz informācijas Šaubas par drošību
 • 8. Kādas ir galvenās problēmas pārdošanā? (viedokļi) - Latvijā mentalitāte - Birokrātija - Uzņēmuma iepirkuma procesa sistēma - Motivācijas trūkums pārdevējos - Neatbilstošas produkta īpašības  (mērķa auditorija) - Vienveidīga attieksme - Pārdevēja neieinteresētība atrissināt klienta problēmas
 • 9. Kādas ir galvenās problēmas pārdošanā? (viedokļi) -Tirgus konkurence- alternatīvas tiešajai pārdošanai - Neatbilstoša personība pārdevēja darbam - Preču pārpilnība -Pārdevēju priekšzināšanu trūkums -Uzbāzība -Garlaicīgs informacijas izklāstījums -Samākslotība
 • 10. Respondenti Vīrietis 49 46% Sieviete 58 54% vīrietis sieviete
 • 11. 18 - 24 g. 24 22% 25 - 31 g. 59 55% 32 - 38 g. 7 7% 32 - 38 g. 13 12% 46 - 52 g. 3 3% 53 - 59 g. 1 1% 60 g. un vairāk 0 0% Vecums 18 - 24 g. 25 - 31 g. 32 - 38 g. 32 - 38 g. 46 - 52 g. 53 - 59 g. 60 g. un vairāk
 • 12. Nodarbošanās Studēju 12 11% Strādāju algotu darbu 74 69% Strādāju savā uzņēmumā 14 13% Mājsaimnieks(ce) 3 3% Meklēju darbu 4 4% Studēju Strādāju algotu darbu Strādāju savā uzņēmumā Mājsaimnieks(ce) Meklēju darbu
 • 13. Rezultātu apkopojums Pārdevējam jābūt: komunikablam, profesionālam un uzticamam. Svarīgi: ieklausīties, spēt argumentēti taču saprotami pasniegt informāciju un saglabat profesionālu pieeju! Noteikti nevajag: uzspiest savu viedokli, runāt parāk ātri, agresīvi un samāksloti. Paturot prātā: sakopta āriene, cilvēcīga attieksmem un smaids vienmēr tiek ievērots! Komunikāciju ar pārdevēju ietekmē laiks, vieta un situācija...
 • 14. Paldies Jutai Čehovičai par veikto pētījumu!
 • 15. Mīlam palīdzēt sasniegt vairāk Ance Vanaga, +371 2 026 2992, ance@efumorelations.lv www.efumorelations.lv

Related Documents