NaMu i forhold til
andre konsepter
for menighetsutvikling
https://www.dropbox.com/s/q418jj189c05y4
0/Agenda1%20reklamefilm%20versjon
%201.m4v
Mer informasjon:
Kontakt Kjartan Sørheim
– kjartan@imikirken.no
– 41272018
– Styring: IMI-kirken
Agenda1 er:
Menigheter og fellesskap som går
sammen for å nå flere med
evangeliet
• Hjerte = visjonen, det misjonale=
Agen...
Lærefellesskap:
• Lederteam fra flere menigheter/
fellesskap treffes 2 ganger i året over 2 år
• Hvert team består av 4-5 ...
Tittel på foredraget
Navn foredragsholder
Tid og sted
6
Menighetsutvikling i folkekirken (MUV)
En kort introduksjon
http:/...
7
Styring – personell ved MF
• Referansegruppe – én gang pr år.
– Flere institusjoner og bispedømmer
• Styringsgruppe:
– MF,...
Hva MF gjør …
MF inviterer menigheter til en
treårig reise, med systematisk
menighetsutvikling.
Se: www.mf.no/menighetsutv...
En treårig reise – med seks
møtepunkter
Fase 1Fase 1
Bevissthet omBevissthet om
sin kontekstsin kontekst
LYTTELYTTE
Fase 2...
Ulike verktøy
• Vi d(v)eler! - lese og reflektere over bibeltekst
• Menighetens tidslinje / Menighetskart
• Statistikk om ...
FOKUS
Muligheter i
lokalmenigheten
30.05.14 Senter for menighetsutvikling
www.mhs.no
KONTAKTINFORMASJON:
Senter for menigh...
Fokus er et kurs over 3 dager:
 Undervisning og refleksjon, alene og i grupper
 Å prioritere det som fører til utvikling...
I løpet av kurset vektlegger vi:
En rytme av gudstjenesteliv og bønn
Livsnære fortellinger om nedturer og oppturer i lokal...
INNHOLD:
1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi?
2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling
3. Plan – strategi for ...
Tilbud om oppfølging og veiledning:
 Manual til å bruke i menigheten
 Kursledere ringer menigheten etter to uker
 Felle...
Andre konsepters styrke
• Agenda1
– Styrke: Den pedagogiske metoden som
brukes sammen med de tre spørsmålene.
• MUV
– Styr...
Spørsmål til de andre konseptene
• Agenda1
– Krever Agenda1 større motivasjon for å delta
enn de andre konseptene?
– Passe...
NaMus særpreg
• En syklus, ikke et prosjekt, organisk, flere
• ”av seg selv”: Guds rolle, vår rolle
• Trinitarisk: Den kva...
Svakheter ved NaMu
• Fokus på trosfellesskapet mer enn
på samfunnet
• Mangler læringsnettverk for
menighetene
Vindbåra, understrømmen,
havdønningen i politikken
Vindbåra, understrømmen,
havdønningen i kirken
of 22

NaMu/Andre konsept

Til veiledere
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - NaMu/Andre konsept

 • 1. NaMu i forhold til andre konsepter for menighetsutvikling
 • 2. https://www.dropbox.com/s/q418jj189c05y4 0/Agenda1%20reklamefilm%20versjon %201.m4v
 • 3. Mer informasjon: Kontakt Kjartan Sørheim – kjartan@imikirken.no – 41272018 – Styring: IMI-kirken
 • 4. Agenda1 er: Menigheter og fellesskap som går sammen for å nå flere med evangeliet • Hjerte = visjonen, det misjonale= Agenda1 • Hånd = metoden, lærefellesskap Jobber ut fra tre spørsmål: 1. Hva er? 2. Hva kan bli? 3. Hva blir?
 • 5. Lærefellesskap: • Lederteam fra flere menigheter/ fellesskap treffes 2 ganger i året over 2 år • Hvert team består av 4-5 hovedledere. • Månedlig oppfølging mellom samlingene • Konferanser • 15 000 kr/år
 • 6. Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted 6 Menighetsutvikling i folkekirken (MUV) En kort introduksjon http://www.mf.no/menighetsutvikling erling.birkedal@mf.no
 • 7. 7
 • 8. Styring – personell ved MF • Referansegruppe – én gang pr år. – Flere institusjoner og bispedømmer • Styringsgruppe: – MF, kirkerådet, KA • Ansatte ved MF – Erling Birkedal: prosjektleder/forsker – Sunniva Gylver: phd-stud fra 2013 – MUV er forankret i Den norske kirkes visjon: drive menighetsutvikling • MUV markedsføres og støttes økonomisk av bispedømmer8
 • 9. Hva MF gjør … MF inviterer menigheter til en treårig reise, med systematisk menighetsutvikling. Se: www.mf.no/menighetsutvikling Den treårige reise inneholder ulike faser. Hvert halvår er det et møte/dialogkonferanse der flere menigheter (3-5 i hver gruppe) møtes. (Se illustrasjon neste bilde.) Kr 20 000 pr menighet/pr år
 • 10. En treårig reise – med seks møtepunkter Fase 1Fase 1 Bevissthet omBevissthet om sin kontekstsin kontekst LYTTELYTTE Fase 2Fase 2 Utforske sinUtforske sin samtid.samtid. EksperimentereEksperimentere TA RISIKOTA RISIKO Fase 3Fase 3 UtvikleUtvikle visjonervisjoner og tiltakog tiltak FornyetFornyet FOKUSFOKUS
 • 11. Ulike verktøy • Vi d(v)eler! - lese og reflektere over bibeltekst • Menighetens tidslinje / Menighetskart • Statistikk om soknet (Dokument blir levert av MF) • Spørreskjema / Intervju (Rapport levert av MF) • Utvikle sin «menighetsprofil» • Eksperimentere – SMART-plan • Visjon – planlegging: Utvikle helhetlig menighetsplan (videreutvikling av menighetsprofil) 11
 • 12. FOKUS Muligheter i lokalmenigheten 30.05.14 Senter for menighetsutvikling www.mhs.no KONTAKTINFORMASJON: Senter for menighetsutvikling Oddbjørn Stangeland Prosjektleder for FOKUS oddbjorn.stangeland@mhs.no 950 34 067 Hans Austnaberg Leder hans.austnaberg@mhs.no 473 28 924
 • 13. Fokus er et kurs over 3 dager:  Undervisning og refleksjon, alene og i grupper  Å prioritere det som fører til utvikling og vekst  Hjelp til å avklare de neste skrittene  Anbefaler lederteam å delta: Fra menighetsråd, stab og frivillige  Kursavgift 1500 kr  At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene  Første kurs 18.-20.-september 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 14. I løpet av kurset vektlegger vi: En rytme av gudstjenesteliv og bønn Livsnære fortellinger om nedturer og oppturer i lokalt menighetsliv Bibelske eksempler som viser hvordan Gud har ledet gjennom historien Å være ærlige uten å bli nedtrykte Å prioritere det som fører til utvikling og vekst At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 15. INNHOLD: 1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi? 2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling 3. Plan – strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet 4. Kultur – bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet 5. Oppdrag – dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt 6. Vandring – vokse som Jesu etterfølgere 7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv 8. Neste skritt for deg og menigheten.   Utsendelsesgudstjeneste 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 16. Tilbud om oppfølging og veiledning:  Manual til å bruke i menigheten  Kursledere ringer menigheten etter to uker  Felles oppfølgingsdager for flere menigheter sammen  Prosesser med veiledning og oppfølging over tid etter behov 30.05.14 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten
 • 17. Andre konsepters styrke • Agenda1 – Styrke: Den pedagogiske metoden som brukes sammen med de tre spørsmålene. • MUV – Styrke: Menigheten undersøker lokalsamfunnet • FOKUS – Styrke: Motiverer menigheten for videre endring/andre konsepter? 17
 • 18. Spørsmål til de andre konseptene • Agenda1 – Krever Agenda1 større motivasjon for å delta enn de andre konseptene? – Passer best for de sunne menighetene? • MUV – Er informasjonsmengden som menigheten skal bruke i største laget? • FOKUS – Behovet? 18
 • 19. NaMus særpreg • En syklus, ikke et prosjekt, organisk, flere • ”av seg selv”: Guds rolle, vår rolle • Trinitarisk: Den kvalitative veksten, disippelskapets foredling ved Åndens liv, er hemmeligheten til den kvantitative menighetsveksten • Bare 1 undersøkelse som gjentas • Erfaringsbasert: Internasjonalt og nasjonalt • Økumenisk • Veilederne • Ikke institusjonalisert, ikke ”posisjonering”
 • 20. Svakheter ved NaMu • Fokus på trosfellesskapet mer enn på samfunnet • Mangler læringsnettverk for menighetene
 • 21. Vindbåra, understrømmen, havdønningen i politikken
 • 22. Vindbåra, understrømmen, havdønningen i kirken

Related Documents