Emma, Laura, Chersi i Aleix
EL PAÍS
Capital: Ciutat de GuatemalaGovern: RepúblicaMoneda: Quetzal
HISTÒRIADes del segle IV fins al segle XI va ser el centre de lacivilització maia.El 1.523 van ser conquistats pels espany...
Planta que cull l’empresa-Oli de palmaLa major part del sucre, especialmentsacarosa, es troba als entrenusos de les tiges....
CLIMAHi ha gran diversitat de climes a Guatemala. El clima a laltiplà centralés bastant temperat, amb una mitjana de 15 ° ...
VEGETACIÓLa flora de Guatemala és una de les més riques i variades del móna causa de la posició biogeogràfica (entre regió...
MEDI FÍSICMalgrat la seva relativament petita extensió territorial, Guatemala té una Malgrat la seva relativament petita e...
EMPRESA QUE COMPRA ELS TERRENYSEntre els dies d11, 12 i 14 de febrer, tractors i maquinària pesada de lenginysucrera Chabi...
ACAPARAMENT DE TERRES• http://www.youtube.com/watch?v=S2zH5Ckz 1G4• http://www.youtube.com/watch?feature=play er_embedde...
Polohic, guatemala
of 11

Polohic, guatemala

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polohic, guatemala

  • 1. Emma, Laura, Chersi i Aleix
  • 2. EL PAÍS
  • 3. Capital: Ciutat de GuatemalaGovern: RepúblicaMoneda: Quetzal
  • 4. HISTÒRIADes del segle IV fins al segle XI va ser el centre de lacivilització maia.El 1.523 van ser conquistats pels espanyols, dirigits per Pedro deAlvarado.Guatemala s’independentitza el 1.823.Després duna guerra civill de 36 anys, la violència política va acabarel 1985 i shi va instaurar un règim democràtic.En lactualitat (inici de la dècada del 2010) la conflictivitat brota denou.
  • 5. Planta que cull l’empresa-Oli de palmaLa major part del sucre, especialmentsacarosa, es troba als entrenusos de les tiges.La planta produeix molt poques llavors viablesi es propaga principalment de formavegetativa utilitzant trossos de tija amb nusosi entrenusos.-Canya de sucreEl fruit de la palma és vermell i aquest colortambé el té loli de palma quan encara no estàrefinat.Com oli de fregir o damanir, afegit a gelats, dela margarina que se nobté sen pot ferderivats succedanis de la mantega de cacau.
  • 6. CLIMAHi ha gran diversitat de climes a Guatemala. El clima a laltiplà centralés bastant temperat, amb una mitjana de 15 ° C en tot lany. El climade les regions costaneres és de característiques més tropicals, la costaatlàntica és més humida que la del Pacífic, amb una temperatura lamitjana o mitjana anual és de 28,3 ° C.A Guatemala hi ha dues estacions marcades: la temporada seca, i latemporada de pluges, que abasta de maig a novembre.
  • 7. VEGETACIÓLa flora de Guatemala és una de les més riques i variades del móna causa de la posició biogeogràfica (entre regió Neoártica iNeotropical) i interoceànica (entre oceans Atlàntic i Pacífic.Aquesta riquesa natural permet al país ser un banc de recursosgenètics forestals molt poc explorats però si molt explotats, elpotencial podria aprofitar ara i en el futur com a base deldesenvolupament socioeconòmic del país, sense perdre de vistael principi fonamental de la sostenibilitat.
  • 8. MEDI FÍSICMalgrat la seva relativament petita extensió territorial, Guatemala té una Malgrat la seva relativament petita extensió territorial, Guatemala té unagran varietat climàtica, producte del seu relleu muntanyós que va des del gran varietat climàtica, producte del seu relleu muntanyós que va des delnivell del mar fins als 4.220 metres sobre aquest nivell. Això propicia que al nivell del mar fins als 4.220 metres sobre aquest nivell. Això propicia que alpaís hi hagi ecosistemes tan variats que van des dels manglars dels aiguamolls país hi hagi ecosistemes tan variats que van des dels manglars dels aiguamollsdel Pacífic fins als boscos ennuvolats dalta muntanya. del Pacífic fins als boscos ennuvolats dalta muntanya.Limita a loest i al nord amb Mèxic, a lest amb Belize i el golf dHondures. Limita a loest i al nord amb Mèxic, a lest amb Belize i el golf dHondures.
  • 9. EMPRESA QUE COMPRA ELS TERRENYSEntre els dies d11, 12 i 14 de febrer, tractors i maquinària pesada de lenginysucrera Chabil Utzaj propietat del grup Nicaraguense Grup Pellas, va destruirels cultius que havien estat plantats per 78 famílies de la Comunitat AiguaCalenta, al municipi de Panzós, una de les 14 comunitats que van serdesallotjades el març del 2011 a la Vall del Polochic. Aquestes famílies sónpart de les 769 famílies que gaudeixen de Mesures Cautelars per part de laComissió Interamericana de Drets Humans i són part a les que el president esva comprometre a adjuntar terres.Mitjançant una inversió no determinada, el nicaragüenc Grup pellas vaassumir el control de lenginy Chabil Utza a Alta Verapaz, i es proposa la sevareactivació.La nova administració serà integrada per guatemalencs amb llargaexperiència en la indústria sucrera, segons ho va assenyalar a Siglo21.com.gtel gerent general de Chabil Utzaj, Miguel Maldonado.
  • 10. ACAPARAMENT DE TERRES• http://www.youtube.com/watch?v=S2zH5Ckz 1G4• http://www.youtube.com/watch?feature=play er_embedded&v=23URKB2rcjM• http://www.youtube.com/watch?v=d- aZB3lk1EE

Related Documents