„Politica de dezvoltare
regională în Republica
Moldova”
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor al Republicii M...
Cadrul legislativ și instituțional
Cadrul legislativ, normativ
- Legea privind dezvoltarea regională in
Republica Moldova (Nr. 438 din 28.12.2006)
- HG nr. 1...
Cadrul instituțional
Nivel național:
 Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării
Regionale;
 Direcția Generală Dezvo...
Cadrul Strategic
- HG nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională
pentru a...
HG nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea
Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru
anii 2013-2015
• per...
Strategiile de Dezvoltare Regională
Nord, Centru și Sud
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice
Prioritatea 2. ...
• Plan Operaţional Regional - Plan de
implementare a Strategiei de Dezvoltare
Regională, prevăzut pentru 3 ani, care conţi...
Fondul Național pentru Dezvoltare
Regională
• FNDR reprezintă sursa de finanţare a programelor şi
proiectelor orientate sp...
Repartizarea mijloacelor FNDR pe
domenii prioritare
Prezentarea grafică a repartizării
mijloacelor FNDR
13.9%
8.7%
44.5%
2...
Repartizarea mijloacelor FNDR pe
regiuni
Nr. Regiunea Suma (mil lei) Media
(mil lei /UTA II
din Regiune)
1. Nord 290,42 24...
Rezultate obținute în urma realizării
proiectelor în anii 2011-2015
În domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi
servicii de canalizare
Au fost construite:
peste 140 km rețele de apeduct și...
În domeniul infrastructurii drumurilor
• A fost îmbunătățită starea drumurilor publice
pe o lungime totală de peste 80 km,...
În domeniul gestionării deşeurilor
menajere solide
• Au fost procurate 15 478 containere de diferite
dimensiuni; 41 unităț...
Pentru sporirea atractivităţii turistice:
• A fost construit un Centru sportiv cu o suprafață de
4636 m.p în or.Căușeni în...
• Susţinerea businessului :
• Conectarea la utilitățile publice subzonelor nr.1-3 a
Zonei Economice Libere „Bălți”(drum de...
Colaborarea cu partenerii
de dezvoltare
Ministerul Federal German pentru Cooperare
Economică și Dezvoltare
Proiectul :
Modernizarea serviciilor publice locale în ...
Proiecte pilot implementate cu suport
financiar german în RD Sud
1. Aprovizionarea cu apă a s. Roșu r. Cahul.
2. Renovarea...
Planificare și Programare Regională
Au fost elaborate, consultate public și aprobate de Consiliile
Regionale de Dezvoltare...
Cooperare financiară bilateral-germană
prin intermediul băncii KfW
Proiectul :
Alimentare cu apă și canalizare în raionul ...
Agenția pentru Dezvoltare Internațională
a Statelor Unite (USAID)
Proiectul:
Susținere a autorităților publice locale
Scop...
Mulțumesc pentru atenție !!!
of 24

Prezentare dr sc 21.09.15

Politica de dezvoltare regională
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Prezentare dr sc 21.09.15

 • 1. „Politica de dezvoltare regională în Republica Moldova” Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova
 • 2. Cadrul legislativ și instituțional
 • 3. Cadrul legislativ, normativ - Legea privind dezvoltarea regională in Republica Moldova (Nr. 438 din 28.12.2006) - HG nr. 127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii: Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale; Regulamentul - cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare; Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională; Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională. - HG nr. 1305 din 21.11.2008 cu privire la componența CNCDR.
 • 4. Cadrul instituțional Nivel național:  Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale;  Direcția Generală Dezvoltare Regională a MDRC;  Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Nivel regional:  Consiliile Regionale pentru Dezvoltare Nord, Centru și Sud;  Agențiile de dezvoltare regională Nord, Centru și Sud.
 • 5. Cadrul Strategic - HG nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015. - HG nr. 933 din 18.12.12 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program. - Strategiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud. - Planurile Operaționale Regionale Nord Centru și Sud.
 • 6. HG nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015 • perfecţionarea cadrului legal şi normativ în domeniul dezvoltării regionale; • susţinerea dezvoltării durabile a regiunilor şi asigurarea unui sistem urban policentric; • consolidarea capacităţilor instituţiilor de dezvoltare regională în regiunile ţării; • diminuarea disparităţilor locale, inter - şi intra- regionale; • elaborarea şi promovarea planificării integrate şi participatorii în procesul de dezvoltare regională.
 • 7. Strategiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi a pieţei forţei de muncă Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice
 • 8. • Plan Operaţional Regional - Plan de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională, prevăzut pentru 3 ani, care conţine programele, proiectele şi activităţile prioritare. • Document unic de program - document guvernamental, elaborat în baza strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor operaţionale regionale, de programare pe termen scurt (3 ani) a implementării politicii de dezvoltare regională.
 • 9. Fondul Național pentru Dezvoltare Regională • FNDR reprezintă sursa de finanţare a programelor şi proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare regională • FNDR se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat în mărime de 1% din venituri, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse; • Din FNDR în perioada 2011-2015 au fost utilizare mijloace financiare în sumă de 831,17 mil.lei. • Alte 165,4 mil.lei au fost acordate de donatori.
 • 10. Repartizarea mijloacelor FNDR pe domenii prioritare Prezentarea grafică a repartizării mijloacelor FNDR 13.9% 8.7% 44.5% 22.6% 10.3% Turism Deșeuri Drum Apa/canaliz Bussines Repartizarea FNDR pe domenii prioritare(mil.lei) Domeniul Suma alocată % Turism 115,50 13,9 Deșeuri 72,35 8,7 Drum 370,00 44,5 Apa/canaliz 188,10 22,6 Bussines 85,20 10,3 Total 831,17 100,0
 • 11. Repartizarea mijloacelor FNDR pe regiuni Nr. Regiunea Suma (mil lei) Media (mil lei /UTA II din Regiune) 1. Nord 290,42 24,20 2. Centru 294,14 22,63 3. Sud 246,61 30,83 Total 831,17 25,19
 • 12. Rezultate obținute în urma realizării proiectelor în anii 2011-2015
 • 13. În domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi servicii de canalizare Au fost construite: peste 140 km rețele de apeduct și canalizare și 19 rezervoare de apă. două stații de tratare a apei potabile (în s. Mănoilești, r. Ungheni și în or. Otaci) două stații de epurare a apelor reziduale (în or. Otaci și în or. Călărași). . În rezultatul implementării proiectelor au fost create condiții de conectare la servicii de aprovizionare cu apă și canalizare centralizate pentru 144 mii cetățeni din 44 localități.
 • 14. În domeniul infrastructurii drumurilor • A fost îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de peste 80 km, inclusiv prin construcția de drumuri noi și renovarea celor existente. • De drumurile respective beneficiază 430 mii persoane din 79 localități, din toate regiunile de dezvoltare
 • 15. În domeniul gestionării deşeurilor menajere solide • Au fost procurate 15 478 containere de diferite dimensiuni; 41 unități de tehnică specializată procurate, prese de balotat plastic ș.a. • Accesul îmbunătățit la serviciile de salubrizare a fost creat pentru 265 mii persoane din aria de intervenție a proiectelor.
 • 16. Pentru sporirea atractivităţii turistice: • A fost construit un Centru sportiv cu o suprafață de 4636 m.p în or.Căușeni în cadrul proiectului ”Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii ” • A fost construit drumul de acces către muzeul „Alexei Mateevici” din s. Zaim, r. Căușeni. • Continuă lucrările de reabilitare a zonei de odihnă şi agrement "Lacul Sarat" or. Cahul. • A fost creat un popas turistic în cadrul proiectului Amenajarea traseului Eco – turistic Pădurea Domnească, • A fost asigurată reconstrucția muzeului din satul Țaul ș.a
 • 17. • Susţinerea businessului : • Conectarea la utilitățile publice subzonelor nr.1-3 a Zonei Economice Libere „Bălți”(drum de acces, aprovizionarea cu apă și canalizare, rețele electrice). • Inaugurarea Incubatorul de afaceri din com. Larga, Briceni, fiind dotat cu mobilier și echipament tehnic. • Construcția unui nou sistem de aprovizionare cu apă și canalizare intern și extern la Parcul industrial Răut din mun. Bălți. • Inițierea lucrărilor de construcție a infrastructurii edilitare pentru Parcul industrial din or. Edineț, precum și a lucrărilor de construcție a Casei de ambalare pentru păstrare și procesare a fructelor și strugurilor în satul Costești, raionul Ialoveni.
 • 18. Colaborarea cu partenerii de dezvoltare
 • 19. Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare Proiectul : Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova Scopul: Îmbunătățirea serviciilor publice locale în satele și orașele din RM Componente: 1. Servicii publice locale; 2. Planificare și Programare Regională; 3. Suportul German pentru investiții. Suma proiectului : 4,2 Mln. Euro (doar pentru proiecte implementate în Regiunea Sud) Co-finanțare din partea MAE din România - 0,7 Mln. Euro; Guvernul Suediei - 3,3 Mln. Euro
 • 20. Proiecte pilot implementate cu suport financiar german în RD Sud 1. Aprovizionarea cu apă a s. Roșu r. Cahul. 2. Renovarea și echiparea prestatorului de servicii Apă Canal Cahul . 3. Construcția sistemului de canalizare în satul Roșu r. Cahul. 4. Reabilitarea stației de tratare a apei din Cahul. 5. Construcţia apeductului central Leova – Iargara.
 • 21. Planificare și Programare Regională Au fost elaborate, consultate public și aprobate de Consiliile Regionale de Dezvoltare Nord, Centru și Sud: - 3 Programe Regionale în sectorul Eficienței Energetice; - 3 Programe Regionale în sectorul Aprovizionare cu Apă și Canalizare; - 2 Programe Regionale în sectorul Management al Deșeurilor Solide. (RD Sud are aprobată strategia în domeniul respectiv). - 3 Programe Regionale în sectorul Drumuri Regionale şi Locale.
 • 22. Cooperare financiară bilateral-germană prin intermediul băncii KfW Proiectul : Alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul Scopul: Îmbunătățire în rețeaua de distribuție a apei și canalizare în raionul Cahul și în alte conducte consolidate de aprovizionare; Suma estimativă a proiectului : Circa 25 mil.euro Activități realizate: Inițiată procedura de achiziție internațională pentru contractarea experților care vor elabora studiul de fezabilitate, deja fiind stabilita lista scurtă a acestora. Pînă la finele anului curent se preconizează semnarea contractului. Elaborarea Studiului de fezabilitate va dura 12 luni, după care vor fi inițiate lucrările de construcție propriu-zise.
 • 23. Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID) Proiectul: Susținere a autorităților publice locale Scopul: Co-finanțare a proiectelor specifice de dezvoltare a infrastructurii locale Suma: 2.000.000 USD
 • 24. Mulțumesc pentru atenție !!!

Related Documents