Текстообработваща среда MS Word 2007
1. Стартиране на програмата. -> Бутон Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2007
2. Елементи на работната среда:Бутони за бърз достъп Заглавна лента Лента с инструментиOffice Button Лент...
2.1. Офис бутон - Office Button- New – създаване на нов документ;- Open – отваряне на вече съществуващфайл;- Save – съхран...
2.2. Настройка на бутоните за бърз достъп.- бутони по подразбиране:- добавяне на нови команди забърз достъп:
2.3. Инструменти за форматиране - меню Home. - инструменти за копиране, изрязване – Clipboard; - инструменти з...
2.3. Инструменти за форматиране - меню Home. - инструменти за форматиране на параграф – Paragraph; - избор на ...
2.4. Добавяне на елементи - меню Insert₋ добавяне на нова страница – Pages;- вмъкване на таблица – Tables;- ...
2.4. Добавяне на елементи - меню Insert- поставяне на номерация на страниците и задаванена Header, Footer се...
2.5. Настройки на документа - меню Page Layout- задаване на стил на страницата – Themes;- настройване на страниц...
2.5. Настройки на документа - меню Page Layout- задаване на разстоянията между параграфите – Paragraph;- пози...
2.6. Настройка изгледа на средата - меню View- Активиране на размерните линии – Rulers;- Поставяне на помощна м...
2.7. Форматиране на графичен обект - меню Format- Настройки на контраст и цвят– Adjust;- Задаване на стил, рамка,...
2.8. Форматиране на таблици- меню Design- Настройки на редовете и колоните - Table StyleOptions;- Задаване на...
3. Основни разлики между версия 2003 и 2007
4. Правила за писане на текст в работната среда- Задаване на отстъп на отделен параграф;- Поставяне на пепинателни...
Задача1. Създайте документ с име lesson1.docx и го запишете в папка Documents.2. Въведете следния текст: Как празнуват с...
Задача3. Задаваме щрифт на текста Times New Roman.4. Задаваме размер на буквите 14.5. Отстъп на параграфа 1см.6. Двустранн...
of 18

Nastroika na word

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nastroika na word

 • 1. Текстообработваща среда MS Word 2007
 • 2. 1. Стартиране на програмата. -> Бутон Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2007
 • 3. 2. Елементи на работната среда:Бутони за бърз достъп Заглавна лента Лента с инструментиOffice Button Лента с менюта Работен лист
 • 4. 2.1. Офис бутон - Office Button- New – създаване на нов документ;- Open – отваряне на вече съществуващфайл;- Save – съхранение на направенитепромени по документа;- Save as – запис на файла с посочване наиме, място за съхранения и разширение;- Print – печат на файла, с опция запреглед преди печат.
 • 5. 2.2. Настройка на бутоните за бърз достъп.- бутони по подразбиране:- добавяне на нови команди забърз достъп:
 • 6. 2.3. Инструменти за форматиране - меню Home. - инструменти за копиране, изрязване – Clipboard; - инструменти за форматиране на текст – Font;
 • 7. 2.3. Инструменти за форматиране - меню Home. - инструменти за форматиране на параграф – Paragraph; - избор на различни стилове за текст – Style; - възможност за редактиране на текста – Find, Replace, Select.
 • 8. 2.4. Добавяне на елементи - меню Insert₋ добавяне на нова страница – Pages;- вмъкване на таблица – Tables;- добавяне на изображение, фигури, диаграми идруги – Illustrations;-задаване на линкове – Links;
 • 9. 2.4. Добавяне на елементи - меню Insert- поставяне на номерация на страниците и задаванена Header, Footer секции – Header&Footer;- добавяне на текстова кутия, писане на артистичентекст, поставяне на текуща дата и час – Text;- вмъкване на специални символи и писане наматематически формули – Symbols.
 • 10. 2.5. Настройки на документа - меню Page Layout- задаване на стил на страницата – Themes;- настройване на страницата – Page Setup;- настройка на фона на страницата – Page Background;
 • 11. 2.5. Настройки на документа - меню Page Layout- задаване на разстоянията между параграфите – Paragraph;- позициониране на обектите спрямо текста в страницата – Arrange.
 • 12. 2.6. Настройка изгледа на средата - меню View- Активиране на размерните линии – Rulers;- Поставяне на помощна мрежа – Gridlines.
 • 13. 2.7. Форматиране на графичен обект - меню Format- Настройки на контраст и цвят– Adjust;- Задаване на стил, рамка, ефект - Picture Styles;- подравняване – Arrange;- изрязване или промяна в размера – Size.
 • 14. 2.8. Форматиране на таблици- меню Design- Настройки на редовете и колоните - Table StyleOptions;- Задаване на готов стил - Table Styles;- Изчертаване на рамки - Draw Borders.
 • 15. 3. Основни разлики между версия 2003 и 2007
 • 16. 4. Правила за писане на текст в работната среда- Задаване на отстъп на отделен параграф;- Поставяне на пепинателни знаци;- Поставяне на интервали.
 • 17. Задача1. Създайте документ с име lesson1.docx и го запишете в папка Documents.2. Въведете следния текст: Как празнуват св. Валентин в различните страни САЩ, Канада, Мексико, Франция, Австралия и Великобритания са обявили Св. Валентин за национален празник. Във Великобритания повечето вестници и списания публикуват различни песни, стихове и сонети по повод празника. В Австрия на Св. Валентин момчетата представят на близките си момичето, което харесват, като използват букет цветя, изразяващ характера на момичето. В Испания всички съпрузи трябва да изпратят букет червени рози на съпругите си, независимо на какво пазстояние са един от друг в момента.
 • 18. Задача3. Задаваме щрифт на текста Times New Roman.4. Задаваме размер на буквите 14.5. Отстъп на параграфа 1см.6. Двустранно подравняване на текста.7. Променяме цвета на буквите на заглавието с червен.8. Добавяме изображение към текстаюInsert -> Clip Art -> Office Collections -> Special Occasions -> Heart9. Задаваме размер на изображението 5 см.10. Центрираме заглавието и изображението.

Related Documents