Àngels Candela Garcia
IV Simposi Internacional sobre
l'ensenyament del català
Creixement altíssim de la població de
Catalunya 2001-2008.
Santa Coloma de Gramenet: percentatge molt
alt de nouvinguts ...
Les aules
d’acollida no
podien donar
resposta a totes les
necessitats
A
secundària, l’escol
arització
d’alumnes de
llengüe...
El curs 2009-2010, el 30% d’alumnat era d’origen xinès.
Hi havia dues aules d’acollida, amb un bon funcionament.
El cli...
Un 4t d’ESO de ritme lent.
Poca cohesió grupal.
Molta diversitat cultural i lingüística.
Petits brots xenòfobs.
Agrup...
PODIEN SEGUIR 8 alumnes
NEE 3 alumnes de diferents orígens
ACTITUDINALS 1 alumne
XINESOS NO AULA ACOLLIDA, NO
CALP
4 alumn...
Assajar estratègies d’atenció a la diversitat de llengües i
cultures
Millorar la motivació del grup
Disminuir els casos d’...
ALUMNAT
Coneixements previs molt baixos
Manca de competència lectora
Poca autonomia
Desmotivació
Alguns problemes d’absent...
L’Europa
d’entreguerres
Acolliment al
centre de
l’exposició
Republicanes i
Deportades
d’Amical
Mathausen
Aprofitem per
tre...
Observació a l’aula i
propostes de
l’assessora.
Reunions de coordinació entre
les tutores d’acollida i la
professora d’aul...
Canvis físics Canvis metodològics
Propostes de treball amb
bastides de suport
Situació física dels
alumnes xinesos al cent...
1. Activació d’idees prèvies.
2. Lectura comprensiva del material de la proposta editorial.
3. Elaboració de murals.
4. Ac...
C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
C
6
C
7
C
8
C
9
A
1
A
2
Lectura del llibre en gran
grup
Elaboració d’un glossari
Elaboració d’un mapa
...
Donar a conèixer l’existència de l’Holocaust i les
deportacions a l’alumnat del centre.
Establir la relació entre els ca...
Valoració de les
activitats
Murals a l’aula: impacte visual.
Exposició: impacte emocional.
Implicació de l’alumnat.
Cerca ...
Ponencia vic llengua i continguts
of 16

Ponencia vic llengua i continguts

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponencia vic llengua i continguts

 • 1. Àngels Candela Garcia IV Simposi Internacional sobre l'ensenyament del català
 • 2. Creixement altíssim de la població de Catalunya 2001-2008. Santa Coloma de Gramenet: percentatge molt alt de nouvinguts asiàtics, distribuïts desigualment en la ciutat. Font: Anuari de Santa Coloma de l’any 2009 A LA CIUTAT AL DISTRICTE VI (Fondo) POBLACIÓ D’ORIGEN ESTRANGER 24,1% 43,5% PERCENTATGE D’ORIGEN XINÈS DINS LA POBLACIÓ D’ORIGEN ESTRANGER 18,2% 32,5%
 • 3. Les aules d’acollida no podien donar resposta a totes les necessitats A secundària, l’escol arització d’alumnes de llengües no romàniques suposava un repte difícil Calia donar resposta a l’atenció d’aquest alumnat dins l’aula ordinària ACOMPANYAMENTS A L’AULA ORDINÀRIA
 • 4. El curs 2009-2010, el 30% d’alumnat era d’origen xinès. Hi havia dues aules d’acollida, amb un bon funcionament. El clima multicultural entre l’alumnat no era conflictiu, però sí segregat en els espais lliures. En algunes aules es detectaven problemes d’acceptació de l’alteritat i manca de cohesió grupal. S’havien fet acompanyaments LIC a l’aula els cursos 2008- 2009 i 2009-2010.
 • 5. Un 4t d’ESO de ritme lent. Poca cohesió grupal. Molta diversitat cultural i lingüística. Petits brots xenòfobs. Agrupació espontània dins l’aula per procedència.
 • 6. PODIEN SEGUIR 8 alumnes NEE 3 alumnes de diferents orígens ACTITUDINALS 1 alumne XINESOS NO AULA ACOLLIDA, NO CALP 4 alumnes XINESOS A L’AULA D’ACOLLIDA 2 alumnes segon any 3 alumnes primer any NO TREBALLAVEN A CLASSE 4 alumnes ABSENTISTES 1 alumna
 • 7. Assajar estratègies d’atenció a la diversitat de llengües i cultures Millorar la motivació del grup Disminuir els casos d’absentisme Introduir suports per a l’alumnat sense CALP Treballar les competències comunicatives a través de les ciències socials En definitiva….. MILLORAR ELS RESULTATS
 • 8. ALUMNAT Coneixements previs molt baixos Manca de competència lectora Poca autonomia Desmotivació Alguns problemes d’absentisme i de disciplina METODOLOGIA Materials d’elaboració pròpia i de la proposta editorial Activitats molt dirigides
 • 9. L’Europa d’entreguerres Acolliment al centre de l’exposició Republicanes i Deportades d’Amical Mathausen Aprofitem per treballar els valors democràtics, el respecte i la tolerància dins l’aula Ens centrem en els continguts relacionats amb el nazisme i el feixisme i els camps d’extermini.
 • 10. Observació a l’aula i propostes de l’assessora. Reunions de coordinació entre les tutores d’acollida i la professora d’aula (amb la presència de l’assessora). Revisió i replantejament dels materials. Desenvolupament de la unitat didàctica. Valoració
 • 11. Canvis físics Canvis metodològics Propostes de treball amb bastides de suport Situació física dels alumnes xinesos al centre de l’aula. Agrupació per parelles lingüístiques. Millores en l’aprofitament de la pissarra. Canvis en la gestió d’activitats: • Model lector de la professora. • Exigència acadèmica als alumnes xinesos. • Reequilibri del protagonisme professora-alumnes en favor d’aquests. • Suports visuals. • Bastides de comprensió lectora. • Pautes de treball per elaborar textos escrits. • Preparació d’intervencions orals. • Preparació de la prova escrita amb el grup classe. • Hàbits d’estudi i ús de l’agenda escolar.
 • 12. 1. Activació d’idees prèvies. 2. Lectura comprensiva del material de la proposta editorial. 3. Elaboració de murals. 4. Activitats escrites guiades. 5. Visionat del vídeo El comboi dels 927. 6. Preparació de la visita a l’exposició i a la conferència. 7. Visita de l’exposició Resistents i deportades. Resolució d’un qüestionari a dos nivells: context i trajectòries vitals. 8. Preparació i participació a la conferència de l’Amical Mauthausen. 9. Recapitulació. 10. Avaluació.
 • 13. C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 A 1 A 2 Lectura del llibre en gran grup Elaboració d’un glossari Elaboració d’un mapa conceptual Elaboració d’un mapa mural d’Europa Preparació de preguntes als conferenciants Elaboració de l’informe Resolució del qüestionari sobre l’exposició Comprensió dels vídeos Escolta de la conferència Participació en el col·loqui
 • 14. Donar a conèixer l’existència de l’Holocaust i les deportacions a l’alumnat del centre. Establir la relació entre els camps de concentració, les deportacions i l’exili republicà. Fomentar els valors de la democràcia i la lluita contra el nazisme i els feixismes. Concretar-ho en la vida quotidiana del centre. Introduir la categoria de gènere. Introduir la necessitat de la recuperació de la memòria històrica. Valorar els memorials i les veus dels testimonis. Relacionar-ho amb la lluita contra la xenofòbia, també dins el centre educatiu.
 • 15. Valoració de les activitats Murals a l’aula: impacte visual. Exposició: impacte emocional. Implicació de l’alumnat. Cerca guiada d’informació i elaboració d’un informe: motivació i paper actiu de tot l’alumnat. Preparació de l’avaluació: millora de resultats i col·laboració amb l’aula d’acollida. Assoliment dels objectius Millora del clima d’aula. Millora de la motivació. Millora de resultats. Impacte en tot el grup i no només en l’alumnat d’origen xinés.

Related Documents